Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Monika Švorcová

Téma: Monitorace plazmatické hladiny Torque Teno Viru a její vztah k imunosupresi u pacientů po transplantaci plic

Školitel: prof. MUDr. Robert Lischke, PhD., MUDr. Jan Havlín, PhD.

Anotace: Pacienti po transplantaci plic užívají doživotně udržovací kombinovanou imunosupresivní léčbu, jejímž cílem je zabránit rejekci plicního štěpu. V současné klinické praxi je dávkování imunosupresiv založeno na monitoraci jejich koncentrace v krvi, což při dodržení terapeutického rozmezí minimalizuje nežádoucí účinky imunosupresiv, ale nezaručí jejich optimální efekt, který závisí na stupni aktivace imunitního systému, na imunologické shodě mezi dárcem a příjemcem, ale také na farmakokinetice a farmakodynamice konkrétního pacienta. Nedostatečná imunosuprese vede k odhojení plicního štěpu, nadměrná k infekčním komplikacím a rozvoji maligního onemocnění. Všeobecnou snahou je proto najít vhodný neinvazivní biomarker, který přispěje k individualizaci imunosupresivní léčby (1).

Torque Teno Virus (TTV) je malý neobalený jednořetězcový DNA virus patřící do rodu Anelloviridae. Vyskytuje se u 90-95 % lidské populace, není patogenní a není senzitivní
ke známým antivirotikům (2). U pacientů po transplantaci solidních orgánů je prokázán vztah mezi jeho replikací a imunokompetencí (3). Dle některých studií je nižší hladina TTV v periferní krvi asociována s vyšším rizikem rozvoje rejekce, vyšší hladina s infekčními komplikacemi (4,5).
Z těchto důvodu se zdá být vhodným indikátorem účinnosti imunosupresivní terapie u pacientů po transplantaci.

Cílem doktorského studia je prospektivní měření hladiny TTV v periferní krvi u pacientů po transplantaci plic ve FN Motol a následné vyhodnocení její dynamiky ve vztahu k rejekčním a infekčním komplikacím a jejich predikci v průběhu prvního roku po transplantaci. Do studie bude zařazeno celkem 60 nově transplantovaných pacientů, čehož lze vzhledem k současné transplantační aktivitě dosáhnout během dvou let. TTV virémie bude měřena kvantitativní real-time PCR reakcí jednorázově před transplantací a následně v pravidelných intervalech po transplantaci. Během prvního roku lze očekávat cca 20 měření u jednoho pacienta. Současně s náloží TTV standardně monitorovány dávky a hladiny udržovací imunosuprese a v pravidelných intervalech stanoveny základní lymfocytární subpopulace. Pokud bychom potvrdili predikční potenciál TTV virémie na rozvoj rejekčních či infekčních komplikací, bylo by možné na základě její dynamiky imunosupresivní léčbu individualizovat a jako nový biomarker implementovat
do běžné klinické praxe.

Klíčová slova: Torque Teno virus, transplantace plic, rejekce, infekce, imunosuprese

Odkazy:

1. Béland K, Dore-Nguyen M, Gagné MJ, Patey N et al. Torque teno virus load as biomarker of immunosupression? New hopes nad insights. J Infect Dis. 2014 Aug 15;210(4):668-70

2. Okamoto H. History of disocveries and pathogenicity of TT viruses. Curr Top Microbiolol Immunolo.2009;331:1-20

3. Rezahosseini O, Drabe CH, Sørensen SS, Rasmussen A, Perch M, Ostrowski SR, Nielsen SD. Torque-Teno virus viral load as a potential endogenous marker of immune function in solid organ transplantation. Transplant Rev (Orlando). 2019 Apr 4. pii: S0955-470X(19)30005-9.

4. Jaksch P, Kundi M, Görzer I, Muraközy G, Lambers C, Benazzo A, Hoetzenecker K, Klepetko W, Puchhammer-Stöckl E. Torque Teno Virus as a Novel Biomarker Targeting the Efficacy of Immunosuppression After Lung Transplantation. J Infect Dis. 2018 Nov 5;218(12):1922-1928.

5. Görzer I, Jaksch P, Strassl R, Klepetko W, Puchhammer-Stöckl E. Association between plasma Torque teno viurs leven and chronic lung allograf dysfunction after lung transplantation. J Heart Lung Transplant. 2017 Mar;36(3):366-368

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY