Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Monika Švorcová

Téma: Monitorace plazmatické hladiny Torque Teno Viru a její vztah k imunosupresi u pacientů po transplantaci plic

Školitel: prof. MUDr. Robert Lischke, PhD., MUDr. Jan Havlín, PhD.

Anotace: Pacienti po transplantaci plic užívají doživotně udržovací kombinovanou imunosupresivní léčbu, jejímž cílem je zabránit rejekci plicního štěpu. V současné klinické praxi je dávkování imunosupresiv založeno na monitoraci jejich koncentrace v krvi, což při dodržení terapeutického rozmezí minimalizuje nežádoucí účinky imunosupresiv, ale nezaručí jejich optimální efekt, který závisí na stupni aktivace imunitního systému, na imunologické shodě mezi dárcem a příjemcem, ale také na farmakokinetice a farmakodynamice konkrétního pacienta. Nedostatečná imunosuprese vede k odhojení plicního štěpu, nadměrná k infekčním komplikacím a rozvoji maligního onemocnění. Všeobecnou snahou je proto najít vhodný neinvazivní biomarker, který přispěje k individualizaci imunosupresivní léčby (1).

Torque Teno Virus (TTV) je malý neobalený jednořetězcový DNA virus patřící do rodu Anelloviridae. Vyskytuje se u 90-95 % lidské populace, není patogenní a není senzitivní
ke známým antivirotikům (2). U pacientů po transplantaci solidních orgánů je prokázán vztah mezi jeho replikací a imunokompetencí (3). Dle některých studií je nižší hladina TTV v periferní krvi asociována s vyšším rizikem rozvoje rejekce, vyšší hladina s infekčními komplikacemi (4,5).
Z těchto důvodu se zdá být vhodným indikátorem účinnosti imunosupresivní terapie u pacientů po transplantaci.

Cílem doktorského studia je prospektivní měření hladiny TTV v periferní krvi u pacientů po transplantaci plic ve FN Motol a následné vyhodnocení její dynamiky ve vztahu k rejekčním a infekčním komplikacím a jejich predikci v průběhu prvního roku po transplantaci. Do studie bude zařazeno celkem 60 nově transplantovaných pacientů, čehož lze vzhledem k současné transplantační aktivitě dosáhnout během dvou let. TTV virémie bude měřena kvantitativní real-time PCR reakcí jednorázově před transplantací a následně v pravidelných intervalech po transplantaci. Během prvního roku lze očekávat cca 20 měření u jednoho pacienta. Současně s náloží TTV standardně monitorovány dávky a hladiny udržovací imunosuprese a v pravidelných intervalech stanoveny základní lymfocytární subpopulace. Pokud bychom potvrdili predikční potenciál TTV virémie na rozvoj rejekčních či infekčních komplikací, bylo by možné na základě její dynamiky imunosupresivní léčbu individualizovat a jako nový biomarker implementovat
do běžné klinické praxe.

Klíčová slova: Torque Teno virus, transplantace plic, rejekce, infekce, imunosuprese

Odkazy:

1. Béland K, Dore-Nguyen M, Gagné MJ, Patey N et al. Torque teno virus load as biomarker of immunosupression? New hopes nad insights. J Infect Dis. 2014 Aug 15;210(4):668-70

2. Okamoto H. History of disocveries and pathogenicity of TT viruses. Curr Top Microbiolol Immunolo.2009;331:1-20

3. Rezahosseini O, Drabe CH, Sørensen SS, Rasmussen A, Perch M, Ostrowski SR, Nielsen SD. Torque-Teno virus viral load as a potential endogenous marker of immune function in solid organ transplantation. Transplant Rev (Orlando). 2019 Apr 4. pii: S0955-470X(19)30005-9.

4. Jaksch P, Kundi M, Görzer I, Muraközy G, Lambers C, Benazzo A, Hoetzenecker K, Klepetko W, Puchhammer-Stöckl E. Torque Teno Virus as a Novel Biomarker Targeting the Efficacy of Immunosuppression After Lung Transplantation. J Infect Dis. 2018 Nov 5;218(12):1922-1928.

5. Görzer I, Jaksch P, Strassl R, Klepetko W, Puchhammer-Stöckl E. Association between plasma Torque teno viurs leven and chronic lung allograf dysfunction after lung transplantation. J Heart Lung Transplant. 2017 Mar;36(3):366-368

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY