Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Pavel Hladík

Téma: Biologická heterogenita primárních a diseminovaných nádorových buněk 

Školitel: Doc. MUDr. Vladimír Bobek, PhD

Anotace: Hlavní příčinou úmrtí nádorových onemocnění je jejich metastatické šíření. Metastatický proces vyžaduje migraci nádorových buněk z primárního ložiska do vzdálených míst. Během metastatického procesu podstupují buňky primárního nádoru transformaci z epiteliální formy na mesenchymální a zpět. Vlivem této transformace dochází ke vzniku heterogenity diseminovaných buněk, které se biologickými vlastnostmi liší od primárního tumoru.

Primárním cílem projektu je molekulární charakterizace diseminovaných (DTC) a rovněž cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů se solidními tumory. Nádorové buňky budou izolovány z krve (CTC) a ze vzdálených solidních metastáz (viscerálních i lymfatických). V závislosti na získaných vlastnostech takto vyšetřených buněk (genová exprese s tumorem asociovaných genů, genů chemorezistence, mutační analýza) bude zhodnocena biologická heterogenita mezi buňkami primárního tumoru a metastatickými ložisky a rovněž mezi metastatickými ložisky navzájem. Cílem je pomocí identifikace buněčné heterogenity rozdělit pacienty do prognostických a léčebných skupin.

Identifikace heterogenity predikující rezistenci k chemoterapii nebo k cílené biologické léčbě na úrovni nádorové buňky může přispět k volbě terapie také u pacientů, u kterých není možné získat vzorky nádorové tkáně chirurgicky. Jedná se o predikci účinnosti neoadjuvantní, adjuvantní a paliativní léčby v závislosti na CTC vlastnostech. Výhodou je neinvazivní vyšetření pacienta, které je možno provádět opakovaně.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY