Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Pavel Hladík

Téma: Biologická heterogenita primárních a diseminovaných nádorových buněk 

Školitel: Doc. MUDr. Vladimír Bobek, PhD

Anotace: Hlavní příčinou úmrtí nádorových onemocnění je jejich metastatické šíření. Metastatický proces vyžaduje migraci nádorových buněk z primárního ložiska do vzdálených míst. Během metastatického procesu podstupují buňky primárního nádoru transformaci z epiteliální formy na mesenchymální a zpět. Vlivem této transformace dochází ke vzniku heterogenity diseminovaných buněk, které se biologickými vlastnostmi liší od primárního tumoru.

Primárním cílem projektu je molekulární charakterizace diseminovaných (DTC) a rovněž cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů se solidními tumory. Nádorové buňky budou izolovány z krve (CTC) a ze vzdálených solidních metastáz (viscerálních i lymfatických). V závislosti na získaných vlastnostech takto vyšetřených buněk (genová exprese s tumorem asociovaných genů, genů chemorezistence, mutační analýza) bude zhodnocena biologická heterogenita mezi buňkami primárního tumoru a metastatickými ložisky a rovněž mezi metastatickými ložisky navzájem. Cílem je pomocí identifikace buněčné heterogenity rozdělit pacienty do prognostických a léčebných skupin.

Identifikace heterogenity predikující rezistenci k chemoterapii nebo k cílené biologické léčbě na úrovni nádorové buňky může přispět k volbě terapie také u pacientů, u kterých není možné získat vzorky nádorové tkáně chirurgicky. Jedná se o predikci účinnosti neoadjuvantní, adjuvantní a paliativní léčby v závislosti na CTC vlastnostech. Výhodou je neinvazivní vyšetření pacienta, které je možno provádět opakovaně.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY