Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. René Novysedlák

Téma: Včasná predikce a terapie rejekce po transplantaci plic

Školitel: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Konzultant: MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.

Zkrácená anotace: Transplantace plic patří k nejnáročnějším orgánovým transplantacím. Navzdory rychlému pokroku imunopatologické mechanismy, které ved
ou k orgánové rejekci, nejsou zdaleka objasněny. Na komplexních buněčných interakcích vedoucích k odmítnutí transplantovaného orgánu se podílí jak vrozená, tak adaptivní imunitní odpověď. Z tohoto důvodu se využívá specifická imunosupresivní terapie s cílem dosažení imunitní tolerance a dlouhodobého přežití transplantovaného orgánu. Doposud však chybí robustní screeningový algoritmus pro včasnou detekci rejekce u pacientů po transplantaci plic. Takový algoritmus by umožňoval včasnou terapeutickou intervenci s možnými úpravami imunosupresivní terapie. 
V našem projektu analyzujeme klinické, patologické a imunologické parametry u pacientů podstupujících transplantaci plic. Část projektu probíhá ve spolupráci s Ústavem patologie a molekulární medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol. Imunologická data jsou generována ve spolupráci s Ústavem imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol. V rámci této spolupráce sbíráme vzorky od pacientů, kteří podstoupili transplantaci plic. Tyto vzorky jsou následně analyzovány. Pomocí průtokové cytometrie a Luminexu se zaměřujeme na markery, které by mohly sloužit jako potenciální terapeutické cíle. Luminex umožňuje funkční analýzy buněk za různých podmínek a terapeutických režimů. Všechna data budou vzájemně korelována a statisticky vyhodnocena. Výsledky poskytnou základ pro pochopení událostí, které předcházejí rejekci štěpu. 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY