Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Silvia Jaroščiaková

Téma: Význam mikroRNA u karcinomu jícnu

Školitel:  MUDr. Tomáš Haruštiak, PhD.

Konzultant: prof. MUDr. Robert Lischke, PhD., prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Anotace: Karcinom jícnu je celosvětově sedmou nejčastější malignitou a šestou nejčastější příčinou úmrtí na onkologické onemocnění. I přes pokroky v medicíně spolehlivý biomarker v diagnostice karcinomu jícnu chybí. Prognóza je nepříznivá a 5-leté přežití ve světové populaci je jen 12,4 %. Jeden z potenciálních nádorových biomarkerů představují mikroRNA (miRNA), krátké nekódující molekuly RNA, které regulují jak fyziologické, tak patologické procesy v organizmu. V průběhu karcengenezy mohou vystupovat jako onkogeny nebo nádorové supresory v závislosti na charakteru cílových mediatorových RNA, které tímto regulují. Díky tomu jsou zapojené do mnoha signálních drah (např. metastazování, angiogeneze či regulace buněčného cyklu). MiRNA u karcinomu jícnu jsou předmětem studia relativně krátkou dobu. Na základě odlišné exprese miRNA v nádorové a nenádorové tkání analýza profilů miRNA může poskytnout informace o původu a histopatologické klasifikaci nádoru, stupni malignity, míře diferenciace nádorové tkáně, prognóze onemocnění, predikci léčebné odpovědi na danou terapii  nebo může být využitá jako terapeutický cíl.

Doktorandské studium je zaměřeno na skupinu pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem distálního jícnu a gastroesofageální junkce, kteří absolvovali neoadjuvantní chemoterapii. Cílem práce je zhodnotit význam miRNA jako prediktivního biomarkeru v odpovědi na neoadjuvantní léčbu pomocí analýzy profilů miRNA u tzv. respondéřů, pacientů s dobrou histopatologickou odpovědi, kteří profitují z neoadjuvantní léčby. Při časné identifikaci nonrespondérů by pacienti mohli být ušetřeni neefektivní neoadjuvantní léčby nebo na základě predikce response by bylo možné jejích léčbu individualizovat např. předčasným ukončením terapie nebo změnou léčebného režimu. Dalším cílem je identifikovat profily miRNA, které možné využít u karcninomu jícnu jako diagnostické a prognostické biomarkery.

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY