Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

zahrada Dětské psychiatrické klinikyDětská psychiatrická klinika se zabývá diagnostikou a terapií duševních poruch u dětí a dospívajících do 18 roků. Je jediným samostatným klinickým pracovištěm v oboru dětské psychiatrie v České republice. Pracoviště je zaměřeno na komplexní pedopsychiatrickou péči ambulantní i lůžkovou v celém biopsychosociálním spektru a se specializovanými programy v oblasti psychologické a psychoterapeutické péče. Klinika je známá zejména svými výsledky v diagnostice a terapii dětského autismu a poruch příjmu potravy. Těmito poruchami se pracovníci kliniky výzkumně blíže zabývají. Dalším výzkumným zaměřením kliniky je dětská psychofarmakologie. V léčbě jsou uplatňovány nejmodernější přístupy biologické i psychoterapeutické léčby psychiatrických onemocnění. Klinika je též výukovou základnou pro výuku psychiatrie 2.lékařské fakulty UK v Praze.

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.
224 43 3403, 224 43 3402

Vrchní sestra
224 433 405

Sekretariát
224 433 400
fax: 224 433 420
psychiatrie@fnmotol.cz

Přednosta klinikyprof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

22443 3400

Zástupce přednostydoc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

22443 3403

Sekretariát

Dagmar Valentová

Jana Máslová

22443 3401

22443 3402

Vrchní sestraRadka Raisová22443 3405
Vedoucí lékaři

MUDr. Jakub Kerner

MUDr. David Kolouch

MUDr. Šolcová Jana

22443 3450

22443 3468

22443 3459

Lékaři kliniky

MUDr. et Mgr. Zlata Baraníková

MUDr. Anne Buringová

MUDr. Alice Jiráňová

MUDr. Kryštof Kantor 

MUDr. Jana Kobyljanská

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

MUDr. Adam Mrkvička

MUDr. Barbora Pilátová

MUDr. Hana Rubanová

MUDr. Tereza Sotáková

MUDr. Tereza Strnadová

MUDr. Ludmila Šimůnková

MUDr. Veronika Wagnerová

MUDr. Sára Wybitulová

22443 3410

22443 3467

22443 3457

22443 3457

22443 3455

22443 3458

22443 3471

22443 3453

22443 3456

22443 3467

22443 3455

22443 3457

22443 3428

22443 3453

Ambulantní lékaři

MUDr. Lea Brodová

MUDr. Hana Pospíšilová

MUDr. Renata Zámečníková

22443 3840

22443 3840

22443 3840

Psychologové kliniky

Doc. PhDr. Jana Kocourková

Mgr. Lenka Málková

Mgr. Markéta Mohaplová

Mgr. Střelcová Nikola

22443 3456

22443 3466

22443 3425

22443 3454

Ambulantní psychologové

PhDr. Jaroslava Fabíková

PhDr. Šárka Gjuričová

Mgr. Martina Nečasová

22443 3843

22443 3840

22443 3842

Terapeuti kliniky

PhDr. Ivana Ciglínová

PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

22443 3469

22443 3460

Sociální pracovníci

Mgr. Hana Dlabačová

Mgr. Jana Severová

22443 3469

22443 3424

Psychiatrická ambulance je určena pro diagnostiku a léčbu poruch aktivity a pozornosti, poruch autistického spektra, emočních poruch, adaptačních poruch, poruch příjmu potravy, psychosomatických poruch, psychotických onemocnění a dalších psychických poruch u dětí a dospívajících do 18 let věku.

Je zde také Rodinné centrum, které je zaměřeno na rodinnou terapii.

Kde nás najdete?

Ambulance dětské psychiatrie a Rodinné centrum se nachází v budově dětské polikliniky FN Motol, 6. patro, uzel E.

Jak se lze objednat?

Na ambulanci i do Rodinného centra je možno se objednat na telefonním čísle 22443 3840 v následující hodiny:

Po - Čt: 7:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Pá: 7:00 - 11:00

Stávající klienty prosíme zasílat požadavky na e-mail: psycha@fnmotol.cz

Při objednání je nutné nahlásit rodné číslo pacienta.

Ostatní kontakty:

Lékaři:

vedoucí lékařka ambulance: MUDr. Hana Pospíšilová     tel: 22443 3840

lékařka Rodinného centra:    MUDr. Lea Brodová              tel: 22443 3840

Psychologové:

PhDr. Gabriela Ďurašková tel: 22443 3842 

PhDr. Jaroslava Fabíková  tel: 22443 3843

PhDr. Šárka Gjuričová        tel:22443 3840

Mgr. Martina Nečasová       tel: 22443 3842

Recepce, sesterna:

Jana Bartošková     tel: 22443 3840

AMBULANCE - ORDINAČNÍ HODINY:

LÉKAŘI:

MUDr. Hana Pospíšilová - vedoucí lékařka psychiatrické ambulance

PONDĚLÍ7,00 – 11,00 
ÚTERÝ7,00 – 12,00 
STŘEDA7,00 – 12,0013,00 – 16,30
ČTVRTEK7,00 – 12,0013,00 – 16,30
PÁTEK7,00 – 12,00 

MUDr. Lea Brodová - lékařka Rodinného centra

PONDĚLÍ9,00 - 12,3013,00 – 15,00
ÚTERÝ9,00 - 12,3013,00 – 17,30
STŘEDA9,00 - 12,3013,00 – 17,30
ČTVRTEK9,00 - 12,3013,00 – 15,00

MUDr. Zámečníková

ČTVRTEK7,00 - 12,0013,00 – 17,00
PÁTEK7,00 - 14,00 

PSYCHOLOGOVÉ:

PhDr. Gabriela Ďurašková

PONDĚLÍ7,00 - 11,0013,00 - 17,30

ÚTERÝ

STŘEDA

7,00 - 11,00
7,00 - 15, 00
13,00 - 17,30
  

PhDr. Jaroslava Fabíková

PONDĚLÍ7,15 - 11,3012,30 – 16,30
ÚTERÝ7,15 - 11,3012,30 – 16,30
STŘEDA7,15 - 11,3012,30 – 16,30
   

PhDr. Šárka Gjuričová

ÚTERÝ8,30 – 11,3013,00 – 14,30
STŘEDA8,30 – 11,3013,00 – 14,30

Mgr. Martina Nečasová

PONDĚLÍ7,00 - 11,0013,00 – 15,30

Dětská psychiatrická klinika se zabývá diagnostikou a terapií duševních poruch u dětí a dospívajících do 18 roků. Je jediným klinickým pracovištěm v oboru dětské psychiatrie v České republice. Děti do 6 let věku jsou přijímány v doprovodu jednoho z rodičů. Klinika přijímá v závislosti na typu onemocnění či poruchy pacienty z celé  republiky. Pracoviště je zaměřeno na  komplexní pedopsychiatrickou péči jak ambulantní, tak lůžkovou, v celém biopsychosociálním spektru, se specializovanými programy v oblasti  psychologické a psychoterapeutické. Klinika je známá zejména svými výsledky v diagnostice a terapii poruch autistického spektra, poruch příjmu potravy, psychotických onemocnění a dětské suicidality. Těmito poruchami se pracovníci kliniky výzkumně blíže zabývají.  Dalším výzkumným zaměřením kliniky je dětská psychofarmakologie. V léčbě jsou uplatňovány nejmodernější přístupy biologické i psychoterapeutické léčby psychiatrických onemocnění. Někteří lékaři a psychologové kliniky jsou rovněž soudními znalci v oboru dětské a dorostové psychiatrie a klinika je pověřována vypracováním revizních soudně znaleckých posudků. Klinika je též  výukovou základnou pro výuku psychiatrie 2.lékařské fakulty UK v Praze.

Dětská psychiatrická klinika má 50 lůžek a je rozčleněna na tři oddělení. Nejmenší oddělení s deseti lůžky je zaměřeno na diagnostiku a intensivní terapii a dle potřeby je zde možné poskytnout pacientu stálý dohled. Dvě velká oddělení mají po dvaceti lůžkách a jsou určena pro pacienty ve stabilizovaném stavu. Na nich jsou nemocniční lůžka nahrazeny válendami. Na všech oddělení mnohou čas trávit děti ve společenské místnosti, která je vybavena různými hrami, televizí a DVD přehrávačem. Oproti jiným lůžkovým oddělením nemocnice průběh dne na Dětské psychiatrické klinice spíše připomíná pobyt na škole v přírodě. Děti mají pravidelný denní i týdenní režim. Ráno vstávají v sedm hodin, o víkendu pak o půl osmé. Po ranní hygieně probíhá setkání terapeutické komunity a snídaně. Dopoledne tráví děti ve škole pod vedením speciálních pedagogů ze Základní školy při FN Motol. Děti středních škol se mohou zúčastnit například výuky cizích jazyků nebo se věnovat samostudiu. Starším dětem je též  určena dopolední pracovní terapie, arteterapie a muzikoterapie.  Po obědě probíhají další terapeutické aktivity jako individuální a skupinová psychoterapie, nácvik relaxačních technik a jiné. Pokud to zdravotní stav umožňuje, je součástí režimu rovněž pobyt na zahradě, případně vycházka po areálu nemocnice. Děti mohou s rodiči komunikovat prostřednictvím mobilního telefonu. Ve stabilizovaném stavu jsou pravidelnou součásti léčby i víkendové propustky do domácího prostředí nebo například návštěvy příslušných základních nebo středních škol.

Dětská psychiatrická klinika FN Motol byla založena v roce 1971 jako klinická základna tehdejší Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. U jejího zrodu stál jako první přednosta významný představitel dětské psychiatrie profesor MUDr. Jan Fischer, DrSc., který vedl kliniku do roku 1976. Klinika vznikla přestěhováním části pracovníků z dětského oddělení Psychiatrické kliniky Fakulty všeobecného lékařství UK. Šlo o první a dosud jediné samostatné klinické pracoviště oboru dětské psychiatrie v republice. Na jejím dalším rozvoji se též podílel primář kliniky MUDr. Mgr. Jan Špitz, který rozvíjel zejména psychoterapeutický a rodinně terapeutický přístup k dětským pacientům. V letech 1976-1984 byl přednostou kliniky doc. MUDr. Stanislav Drvota, DrSc.Významným představitelem oboru je rovněž doc. MUDr.Vladimír Hort, CSc., který vedl kliniku od roku 1984 do roku 1998. Během jeho přednostenství došlo v roce 1994 k přestěhování kliniky do samostatného pavilonu, více vyhovujícího potřebám dětských psychiatrických pacientů. Došlo též k založení zahrady kliniky, na jejímž budování se podílel významný český výtvarník profesor UMPRUM Kurt Gebauer. V roce 1998 převzal vedení kliniky prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.. Klinika se v minulosti zabývala zejména problémem vývojových aspektů pomočování u dětí, problematikou depresí a mentální anorexie.

Pracovníci kliniky jsou členy Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a její pedopsychiatrické sekce. Pravidelně se účastní vědeckých odborných konferencí, kde aktivně přednáší své poznatky z oboru. Publikují výsledky své odborné a výzkumné činnosti v odborných časopisech jak českých, tak i zahraničních. Z českých odborných periodik jde zejména o časopisy Česká a Slovenská psychiatrie, Československá psychologie, Česko-slovenská pediatrie, Praktický lékař, Časopis lékařů českých a další. Pracovníci kliniky publikovali své práce v zahraničních odborných časopisech  Neuropsychobiology, British Journal of Psychiatry, International Forum of Psychoanalysis, The Journal of Forensic Psychiatry, Psychopatology, European Psychiatry, European Journal of Psychiatry, European Child and Adolescent Psychiatry, Studia Psychologica, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, American Journal of Medical Genetics Part A, Neuroendocrinology Letters, Journal of Autism and Developmental Disorders, Psychopraxis, International Journal of Eating Disorders, Journal of Attention Disorders, Journal of Clinical Psychopharmacology, Journal of Early Adolescence, Neuropsychiatric Disease and Treatment, American Journal of Health Behavior; v některých z nich opakovaně.

Členství ve významných  odborných institucích:

Prof. MUDr. M. Hrdlička, CSc. - člen Vědecké rady České lékařské komory a její oborové komise pro psychiatrii, člen Vědecké rady 2. LF UK, člen ECNP Scientific advisory panel, člen odborného panelu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, člen Specializační oborové rady pro psychiatrii, člen Specializační oborové rady pro dětskou a dorostovou psychiatrii, předseda Akreditační komise MZ pro dětskou a dorostovou psychiatrii (2005 – 2015), člen redakční rady časopisů Česká a slovenská psychiatrie, Psychopraxis, Autism-Open Access a člen poradního sboru časopisu European Psychiatry
Prim. MUDr. J.Koutek, Ph.D. - člen výboru pedopsychiatrické sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Doc. MUDr. V. Hort, CSc. - zakládající člen Evropské spánkové asociace
Doc. PhDr. J. Kocourková - členka Mezinárodní psychoanalytické společnosti
as. MUDr. Iva Dudová, Ph.D. – místopředsedkyně Akreditační komise MZ pro dětskou a dorostovou psychiatrii (2005 – 2015)

Odborné knihy publikované pracovníky kliniky (abecedně):

Dudová, I., Beranová, Š., Hrdlička, M., Urbánek, T.: CAST – screeningový test poruch autistického spektra. 1.vyd., Praha, Národní ústav pro vzdělávání 2013. 54 stran.

Gjuričová, Š., Kocourková, J., Koutek, J. : Podoby násilí v rodině. Praha, Vyšehrad 2000. 101 stran

Gjuričová Š, Kubička J.: Rodinná terapie: systemické a narativní přístupy. 2., dopl. a přeprac. vyd., Praha, Grada Publishing 2009. 280 stran

Hosák, L., Hrdlička, M., Libiger, J. a kol.: Psychiatrie a pedopsychiatrie. 1. vyd., Praha, Karolinum 2015. 648 s.

Hort, V., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E.: Dětská a adolescentní psychiatrie. 1.vyd., 2.vyd., Praha, Portál 2000, 2008. 492 stran.

Hrdlička, M., Hrdličková, D.:  Demence a poruchy paměti. 1.vyd., Praha, Grada 1999. 56 stran.

Hrdlička, M.: Elektrokonvulzivní terapie. 1.vyd., Praha, Galén 1999. 167 stran.   

Hrdlička, M., Komárek, V. (Eds.): Dětský autismus. 1.vyd., Praha, Portál 2004, 208 stran; 2., doplněné vyd., Praha, Portál 2014, 212 stran.

Hrdlička, M., Kuric, J., Blatný, M.: Krize středního věku: úskalí a šance. 1.vyd., Praha, Portál 2006. 168 stran.

Kocourková, J. a kol. Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání. Praha, Galén 1997

Koutek J., Kocourková J., Sebevražedné chování, Praha, Portál 2003. 127 stran

Nielsen Sobotková, V., Blatný, M., Hrdlička, M., Jelínek, M.: Rizikové a antisociální chování v adolescenci. 1.vyd., Praha, Grada 2014. 152 stran.

Dětská psychiatrická klinika 2.LF UK a FN Motol,
  V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

  tel.: 22443 3400
  fax: 22443 3420
  e-mail: psychiatrie@fnmotol.cz

 

Přednosta:                                  prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Sekretariát:                                         Dagmar Valentová                            tel.: 22443 3401

Zdravotnický zástupce přednosty:  doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.       tel.: 22443 3403

Vrchní sestra:                                     Radka Raisová                            tel.: 22443 3405

 

Lůžková oddělení:  Umístění: pavilon č.8

  • Diagnostické oddělení:  22443 3432
  • Velké oddělení přízemí: 22443 3463
  • Velké oddělení 1. patro: 22443 3462

Ambulance: Umístění: Dětská poliklinika FN Motol, 6. patro, uzel E

  • Psychiatrická ambulance - objednání: 22443 3840
  • Rodinná terapie – objednání: 22443 3840
Skip to content