Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí

Základní informace

Oddělení se skládá ze dvou částí:

  1. dětská pohotovost (LSPP děti) a dětský příjem
  2. dětský urgentní příjem (EMERGENCY)

Našimi pacienty jsou děti ve věku 0 až 17 let +364 dní, s akutními zdravotními obtížemi. Přicházející nejčastěji v doprovodu rodičů na dětskou pohotovost, nebo jsou přiváženi sanitkami na urgentní příjem, jedná-li se o cizince, ti jsou pak ve všední dny ošetřeni na dětské cizinecké ambulanci. Celkově za rok ošetříme přes 30 000 dětí.

Primář
MUDr. Jitka Dissou, MBA
tel.: 224 433 601
email: jitka.dissou@fnmotol.cz

Vrchní sestra
tel.: 224 433 605

Vedení a personál

Primář:

MUDr. Jitka Dissou, MBA
tel.: 224433601
e-mail: jitka.dissou@fnmotol.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Ing. Monika Vilímová, DiS.
tel.: 224433605

Staniční sestra:

Jana Zacpalová
tel.: 224433626

Mgr. Bc. Mariana Grimmerová
tel.: 224433647

 

Dětská pohotovost, dětský příjem

Dětská pohotovost (LSPP děti)

Ordinační hodiny: Po – Pá 16:00 – 7:00,
So, Ne nepřetržitě

Telefon: 22443 3653, 22443 3652

Umístění: ve sníženem přízemí E

Pro děti s akutním zhoršením zdravotního stavu.

Ambulance:

  • Pediatrická
  • Chirurgická
  • Ortopedická
  • ORL
  • Stomatochirurgická
  • Oční
  • Neurologická

Pohotovostní poplatek: 90Kč

(poplatek se platí ve všední den od 16:00 hodin do 7:00 hodin, sobota, neděle a svátky celý den)

Ordinační hodiny: Po – Pá 7:30 – 16:00

Tel.: 22443 3652, 22443 3653

Umístění: stejné jako LSPP děti

Ambulance: Pediatrická

Dětský urgentní příjem (EMERGENCY)

Od září 2011 funguje ve zcela nových prostorách dětský urgentní příjem, tzv. EMERGENCY.

Přijímáme zde všechny dětské pacienty přivezené záchrankou do FN Motol s akutními zdravotními obtížemi – interními i úrazovými.

Náplní naší práce je : převzetí pacienta od RZP, RLP, LZS, zhodnocení stavu dítěte, rychlá diagnostika (laboratorní i zobrazovací, dostupní konziliáři všech dětských specializací), akutní léčba, dle stavu dítěte následuje-

1/ předání do péče specialisty (hospitalizace nebo ambulantní ošetření)

2 /observace na urgentním příjmu

3 /dimise.

K dispozici: 2 vyšetřovací lůžka, 4 observační lůžka a 1 KAR box.

Telefon: 22443 3650 (slouží ke komunikaci s dispečinkem záchranné služby)

Umístění: SPD (snížené přízemí, uzel D)

Konto darů

Dárcem se může stát fyzická i právní osoba. Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční. U finančních darů do 5 000,- Kč není třeba sepisovat darovací smlouvu, při přijetí finančního daru nad 5 000,- Kč  musí být uzavřena mezi dárcem a FN Motol darovací smlouva.

č. účtu: 50008-17937051/0710

variabilní symbol:  2194

Telefonní čísla

Dětská pohotovost (LSPP) - tel. 22443 3653, 22443 3652

Dětský urgentní příjem - tel. 22443 3650

Kde nás najdete

Dětská pohotovost (LSPP), dětský příjem - LSPP - snížené přízemí E v dětské části, na úrovni parkoviště P4, u oranžových sloupů vchod vpravo

Dětský urgentní příjem - SPD (snížené přízemí, uzel D), na úrovni parkoviště P4, u oranžových sloupů vchod vlevo

Skip to content