Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí

Základní informace

Oddělení se skládá ze dvou částí:
  1. dětská pohotovost (LSPP děti) a dětský příjem
  2. dětský urgentní příjem (EMERGENCY)
Našimi pacienty jsou děti ve věku 0 až 17 let +364 dní, s akutními zdravotními obtížemi. Přicházející nejčastěji v doprovodu rodičů na dětskou pohotovost, nebo jsou přiváženi sanitkami na urgentní příjem, jedná-li se o cizince, ti jsou pak ve všední dny ošetřeni na dětské cizinecké ambulanci. Celkově za rok ošetříme přes 30 000 dětí.
Primář MUDr. Jitka Dissou, MBA 224 433 600, 224 433 601 Jitka.Dissou@fnmotol.cz
Vrchní sestra 224 433 605

Vedení a personál

Primář:

MUDr. Jitka Dissou, MBA

tel.: 224433601

jitka.dissou@fnmotol.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Ing. Monika Vilímová, DiS.

tel.: 224433605

Staniční sestra

Jana Zacpalová

tel.: 224433633, 224433652

Lékaři :

MUDr. Michaela Ághová

MUDr. Hana Bartošová

MUDr. Pavel Boček

MUDr. Michaela Cibulová

MUDr. Sylva Draxlová

MUDr. Lucie Filipovská

MUDr. Dominika Konstantinová 

MUDr. Jitka Krausová

MUDr. Šárka Kusáková

MUDr. Peter Lux

MUDr. Anna Marková Klugerová

MUDr. Tereza Matuszczyková

MUDr. Lucie Melounová

MUDr. Júlia Miklošová

MUDr. Monika Šebejová

MUDr. Marie Tyburcová

MUDr. Miroslava Zimová

Sestry Dětský urgentní příjem 

Staniční sestra: Jana Zacpalová, tel: 3626

Berglová Marcela

Čermáková Miroslava

Bc. Greizingeová Jana

Havlíčková Marcela

Hemza Michal DiS.

Bc. Hronová Barbora DiS.

Bc. Kamarád Martin

Nelibová Kateřina

Nešverová Eva, Dis.

Bc. Nováková Blanka

Skučko Daniel 

Roubová Stanislava DiS.

Bc. Telkyová Lea

 Veselá Lucie

Sestry Dětská pohotovost

Aksmanová Blanka

Bufková Ivana

Burminovová Lenka

Bc. Černý Jan

Devaultová Markéta

Dědková Tereza

Dušková Sylva

Faltová Ludmila

Fráňová Ivana

Bc. Garlík Martin

Jirásková Jitka

Bc. Kafková Daniela

Kasslová Lucie

Kletečka Pavel

Kobylková Alena

Bc. Michlová Gabriela

Míková Veronika

Nová Denisa

Bc. Slaminková Júlia

Spěváková Ivana

Šedivý Michal

Bc. Anna Štorchová

Vrbová Jana

Wischová Dita, Dis.

Zelníčková Naděžda

Ošetřovatelé

Brabcová Helena

Vozábová Sandra

Sanitář

Petr Dufek

Dětská pohotovost, dětský příjem

Dětská pohotovost (LSPP děti)

Ordinační hodiny: Po – Pá 16:00 – 7:00,
So, Ne nepřetržitě

Telefon: 22443 3653, 22443 3652

Umístění: ve sníženem přízemí E

Pro děti s akutním zhoršením zdravotního stavu.

Ambulance:

  • Pediatrická
  • Chirurgická
  • Ortopedická
  • ORL
  • Stomatochirurgická
  • Oční
  • Neurologická

Pohotovostní poplatek: 90Kč

(poplatek se platí ve všední den od 16:00 hodin do 7:00 hodin, sobota, neděle a svátky celý den)

Ordinační hodiny: Po – Pá 7:30 – 16:00

Tel.: 22443 3652, 22443 3653

Umístění: stejné jako LSPP děti

Ambulance: Pediatrická

Dětský urgentní příjem (EMERGENCY)

Od září 2011 funguje ve zcela nových prostorách dětský urgentní příjem, tzv. EMERGENCY.

Přijímáme zde všechny dětské pacienty přivezené záchrankou do FN Motol s akutními zdravotními obtížemi – interními i úrazovými.

Náplní naší práce je : převzetí pacienta od RZP, RLP, LZS, zhodnocení stavu dítěte, rychlá diagnostika (laboratorní i zobrazovací, dostupní konziliáři všech dětských specializací), akutní léčba, dle stavu dítěte následuje-

1/ předání do péče specialisty (hospitalizace nebo ambulantní ošetření)

2 /observace na urgentním příjmu

3 /dimise.

K dispozici: 2 vyšetřovací lůžka, 4 observační lůžka a 1 KAR box.

Telefon: 22443 3650 (slouží ke komunikaci s dispečinkem záchranné služby)

Umístění: SPD (snížené přízemí, uzel D)

Konto darů

Dárcem se může stát fyzická i právní osoba. Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční. U finančních darů do 5 000,- Kč není třeba sepisovat darovací smlouvu, při přijetí finančního daru nad 5 000,- Kč  musí být uzavřena mezi dárcem a FN Motol darovací smlouva.

č. účtu: 50008-17937051/0710

variabilní symbol:  2194

Telefonní čísla

Dětská pohotovost (LSPP) - tel. 22443 3653, 22443 3652

Dětský urgentní příjem - tel. 22443 3650

Kde nás najdete

Dětská pohotovost (LSPP), dětský příjem - LSPP - snížené přízemí E v dětské části, na úrovni parkoviště P4, u oranžových sloupů vchod vpravo

Dětský urgentní příjem - SPD (snížené přízemí, uzel D), na úrovni parkoviště P4, u oranžových sloupů vchod vlevo

Skip to content