LDN – Centrum následné péče

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci budovy je nyní omezena lůžková kapacita LDN CNP na počet 150 lůžek. Děkujeme za pochopení.

Centrum následné péče je pracoviště akreditované v oboru geriatrie ,které vzniklo sloučením  bývalých dvou oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných. V současné době disponuje 381 lůžky umístěnými ve 2 budovách – v hlavní budově č. 6  je 12 stanic, 1 stanice je v situována budově č.22.

Představení oddělení

Na všech lůžkách je poskytována komplexní léčebná péče  -  lékařská, rehabilitační a  ošetřovatelská . Je určena pro  pacienty všech věkových kategorií:

-          k doléčení a rehabilitaci, pacienty přijímáme překladem z akutních oddělení interních i chirurgických oborů

-          k paliativní péči onkologicky i neonkologicky nemocných

-          na přechodné rekondiční a respitní pobyty u chronicky nemocných

-          na krátkodobé pobyty sloužící k přípravě  před plánovanými operačními výkony nebo v mezidobí jednotlivých výkonů u pacientů, kde tato péče nemůže být zajištěna v domácím prostředí

-          specializujeme se na léčbu chronických ran, prevenci a terapii dekubitů

Na péči o pacienty se kromě lékařů a zdravotních sester podílí tým fyzioterapeutů a ergoterapeutů, dále je zde k dispozici klinický psycholog, logoped, tým sociálních pracovnic, které spolupracují i s rodinami pacientů.

Spirituální péči ve FN Motol nabízí nemocniční duchovní   všem lidem jakéhokoliv osobního přesvědčení. Na vyžádání kontaktují duchovní z ostatních státem uznaných církví a náboženských společností.  Přímo v  budově CNP se konají katolické mše svaté každou sobotu v 15.00 hod, pravoslavná pobožnost 1x v měsíci – 1.úterý ve 14.00 hod.

Dobrovolnické centrum FNM pořádá v prostorách CNP pravidelné trénování paměti, výtvarnou dílnu, společné zpívání,canisterapii a mnoho  jiných kulturních akcí.Pacienty navštěvují zdravotní klauni.

V oblasti vzdělávání spolupracujeme s 2.lékařskou fakultou při výuce ošetřovatelství pro 1.a2.ročník,při výuce geriatrie pro 5.ročník a po přidělení Akreditace v oboru Geriatrie I.st. i v postgraduálním vzdělávání lékařů.

Podílíme se na výuce studentů FTVS oboru fyziatrie a rehabilitační školy MILS.Každoročně se podílíme na výuce účastníků celoústavního kurzu sanitářů FNM.

Personál

1. stanice tel. 4431

MUDr. Jindra Krupková, tel. 4454

st. sestra Mgr. Markéta Platilová, tel. 4407

Fyzioterapeut: Pavla Kýhosová

Fyzioterapeut: Bc. Michal Hecht

2. stanice tel. 4433

MUDr. Dana Vognerová, tel. 4550

MUDr. Petra Urbanová

st.s. Bc. Romana Hetclová, tel. 4409

st. sestra Mgr. Klozová Helga

Fyzioterapuet: Bohuslav Kysilka

Fyzioterapuet: Fabiánová Lucie, Dis.

3. stanice - uzavřena - rekonstrukce!

4. stanice - uzavřena - rekonstrukce!

5. stanice - uzavřena - rekonstrukce!

6. stanice - uzavřena - rekonstrukce!

8. stanice tel. 4531

MUDr. Iryna Yaroslavska, MUDr. Lenka Zásmětová

s.s. Tvrdá Milena, tel. 4507

st.sestra Andrea Slabyhoudková

Fyzioterapeut: Bc. Simona Häckel

Fyzioterapeut: Petr Šilhán

10. stanice tel. 4535

MUDr. Jana Marečková, tel. 4452

st. sestra: Jitka Fuzziová, tel. 4511

Fyzioterapeut: Šárka Kolářová

11. stanice - uzavřena - rekonstrukce!

12. stanice - uzavřena - rekonstrukce!

13. stanice - uzavřena - rekonstrukce!

14. stanice - budova č.22

MUDr. Nilová a MUDr. Filová - linka 4475
RHB Irena Krčálová
s.s.Kopáčková Michaela a s.s. Bc. Bánská Jitka - linka 4412 

Příjmová ambulance

tel.4450

Sestra Černá Milada,sestra Ottová Markéta
Ambulance je umístěna ve 3.patře CNP,převážnou náplní činnosti je příjem pacientů na základě předchozí žádosti a po  objednání primářkou nebo jejími zástupci.Největší podíl tvoří pacienti z akutní části pro dospělé Fakultní nemocnice Motol,dále jsou to pacienti z jiných nemocnic nebo z domova.
Ve stejných prostorách funguje i geriatrická ambulance.

Rehabilitace

Rehabilitace – vedoucí  fyzioterapeut : Mgr. Tschocheová Andrea
Fyzioterapeuti : viz . obsazení lůžkových stanic
Elektroléčba, magnetoterapie, vakuumkomprese : Krejčová Věra

Rehabilitace probíhá na jednotlivých odděleních individuální i skupinovou formou,v indikovaných případech je zde tělocvična,máme vybavenou místnost pro ergoterapii a nácvik soběstačnosti před propuštěním pacientů domů.Nedílnou součastí je i spolupráce s logopedem Mgr.Baksovou.V samostatné místnosti pro aplikaci elektroléčby máme pro pacienty:

-          VAS 07 – elektrostimulátor pro distanční elektroléčbu

-          BTL  09  - přístroj pro terapii nízkofrekvenčním magnetickým polem

-          SONIC 15 ULTRASON – přístroj pro UZ terapii jednokmitočtový

-          BTL 06 – přístroj na elektroléčbu

-          Physys – kombinovaný přístroj pro elektroterapii a UZ terapii s vakuovou jednotkou

-          Mottomed – aktivní i pasivní cvičení řízené počítačem

-          Motodlaha – cvičení rozsahu kloubní pohyblivosti

-          Flowpress – přístroj na lymfatické masáže

-          Biotronová lampa Zepter – světloléčba s analgetickými účinky

-          Extremiter  - vakuum kompresní terapie pro léčbu defektů , ran a otoků

-          Zvlhčovače

-          Vířivka ARJO – vodoléčebná terapie na akrální části končetin

-          Vertikalizační stůl

-          Chodítka – podpůrné pomůcky při lokomoci

-          Inv.vozíky – ukázkové na výuku lokomoce pro pacienty s handicapem mobility

Logopedie:
Mgr. Marcela Gardea 4540
Mgr. Michal Kraft 4540

Klinický psycholog:
Mgr. Nora Bocko

Sociální pracovnice:
Buková N. 4426
Bc. Kopecká J. 4429
Bc.Krátká J. 4437
Bc.Šebová K. 4438
Bc. Guznarová K. 4426

V hlavní budově CNP je 12 lůžkových stanic,jedna je umístěna v budově 22.Většina stanic má 8 pokojů,jedna 6 pokojů,převážně čtyřlůžkových,na každé stanici je jeden dvoulůžkový pokoj – u každého pokoje je hygienická buňka/umyvadlo,sprcha,WC/.

Na každé stanici je jídelna pro pohyblivé pacienty s TV a chladničkou,prostorná koupelna pro obtížně pohyblivé a imobilní pacienty k pravidelné hygienické péči.

16.5. 1986 byla uvedena do provozu Léčebna dlouhodobě nemocných v areálu FNM pod vedením prim.MUDr Fajstavrové a vrchní sestry Simmerové/I.primariát/.Na další lůžka se 10.9.1986 přesunula Léčebna dlouhodobě nemocných z Tuchoměřic pod vedením prim.Maňáskové a vrchní sestry Křečkové./II.primariát/.

Po odchodu obou primářů byli jmenováni do funkce prim.MUDr.Blanka Mašková na I.primariát a prim.MUDr. Jan Štěpán na II.primariát, kteří vedli pracoviště do roku 2012.

K 1.4.2012 byly rozhodnutím vedení FNM oba primariáty sloučeny do jednoho pracoviště pod společným názvem Centrum následné péče – léčebna dlouhodobě nemocných,do jehož vedení byla jmenována prim.MUDr.Martina Nováková.Charakter pracoviště se pozměnil zejména ve smyslu úzké spolupráce s akutní lůžkovou částí FN Motol, kdy pacienti z akutních lůžek jsou překládáni na CNP již velmi záhy po ukončení akutní péče ( zejména pooperační a posttraumatické stavy), přibyly i krátkodobé hospitalizace mezi plánovanými operačními výkony u pacientů, kteří nemohou mezidobí trávit v domácím prostředí.Na 14.lůžkovou stanici, která sídlí v budově 22 spolu s dialyzačním střediskem Fresenius, jsou přednostně přijímáni pacienti v chronickém dialyzačním programu.

V září 2012 získalo pracoviště akreditaci I. stupně pro výuku geriatrie.

Centrum následné péče v oblasti vědy úzce spolupracuje s Geriatrickou klinikou VFN , zapojuje se do řady klinických studií se zaměřením na geriatrii a medicínu postakutní péče – např. studie MIDFRAIL apod.

Primář
MUDr. Martina Nováková
tel.: 4400, 4401, e-mail: martina.novakova@fnmotol.cz

Zástupci primáře
MUDr. Hana Kubátová
tel.: 4454, e-mail: hana.kubatova@fnmotol.cz

MUDr. Monika Pražmová
tel.: 4455, e-mail: monika.prazmova@fnmotol.cz

Vrchní sestra
Mgr. Lucie Kubová
tel.: 4405, e-mail: lucie.kubova@fnmotol.cz 

Zástupkyně vrchní sestry
Mgr. Helga Klozová
tel.: 4505

Sekretariát
Pavla Eftimová
Květoslava Honzíková
tel.: 4401

Skip to content