LDN – Centrum následné péče

Centrum následné péče je pracoviště akreditované v oboru geriatrie ,které vzniklo sloučením  bývalých dvou oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných. V současné době disponuje 381 lůžky umístěnými ve 2 budovách – v hlavní budově č. 6  je 12 stanic, 1 stanice je v situována budově č.22.

Představení oddělení

 

 

Na všech lůžkách je poskytována komplexní léčebná péče  -  lékařská, rehabilitační a  ošetřovatelská . Je určena pro  pacienty všech věkových kategorií:

-          k doléčení a rehabilitaci, pacienty přijímáme překladem z akutních oddělení interních i chirurgických oborů

-          k paliativní péči onkologicky i neonkologicky nemocných

-          na přechodné rekondiční a respitní pobyty u chronicky nemocných

-          na krátkodobé pobyty sloužící k přípravě  před plánovanými operačními výkony nebo v mezidobí jednotlivých výkonů u pacientů, kde tato péče nemůže být zajištěna v domácím prostředí

-          specializujeme se na léčbu chronických ran, prevenci a terapii dekubitů

Na péči o pacienty se kromě lékařů a zdravotních sester podílí tým fyzioterapeutů a ergoterapeutů, dále je zde k dispozici klinický psycholog, logoped, tým sociálních pracovnic, které spolupracují i s rodinami pacientů.

Spirituální péči ve FN Motol nabízí nemocniční duchovní   všem lidem jakéhokoliv osobního přesvědčení. Na vyžádání kontaktují duchovní z ostatních státem uznaných církví a náboženských společností.  Přímo v  budově CNP se konají katolické mše svaté každou sobotu v 15.00 hod, pravoslavná pobožnost 1x v měsíci – 1.úterý ve 14.00 hod.

Dobrovolnické centrum FNM pořádá v prostorách CNP pravidelné trénování paměti, výtvarnou dílnu, společné zpívání,canisterapii a mnoho  jiných kulturních akcí.Pacienty navštěvují zdravotní klauni.

V oblasti vzdělávání spolupracujeme s 2.lékařskou fakultou při výuce ošetřovatelství pro 1.a2.ročník,při výuce geriatrie pro 5.ročník a po přidělení Akreditace v oboru Geriatrie I.st. i v postgraduálním vzdělávání lékařů.

Podílíme se na výuce studentů FTVS oboru fyziatrie a rehabilitační školy MILS.Každoročně se podílíme na výuce účastníků celoústavního kurzu sanitářů FNM.

Primář
MUDr. Martina Nováková
tel.: 4400, 4401, e-mail: martina.novakova@fnmotol.cz

Zástupci primáře
MUDr. Hana Kubátová
tel.: 4454, e-mail: hana.kubatova@fnmotol.cz

MUDr. Monika Pražmová
tel.: 4455, e-mail: monika.prazmova@fnmotol.cz

Vrchní sestra
Mgr. Lucie Kubová
tel.: 4405, e-mail: lucie.kubova@fnmotol.cz 

Zástupkyně vrchní sestry
Bc. Marcela Müllerová
tel.: 4505

Sekretariát
Pavla Eftimová
Květoslava Honzíková
tel.: 4401

1. stanice tel. 4431

MUDr. Jindra Krupková, tel. 4454

st. sestra Mgr. Markéta Platilová, tel. 4407

Fyzioterapeut: Pavla Kýhosová

2. stanice tel. 4433

MUDr. Dana Vognerová, tel. 4550

st. sestra Bc. Miroslava Procházková, tel. 4409

Fyzioterapuet: Bohuslav Kysilka

4. stanice tel. 4432

MUDr. Boyko Kamburov, tel. 4552

st. sestra: Milena Tvrdá, tel. 4408

Fyzioterapeut: Marianna Tolinová 

5. stanice tel. 4434

 MUDr. Lucie Břízová tel.4551, MUDr. Lenka Zásmětová tel. 4555

st. sestra: Mgr. Helga Klozová, tel. 4410

Fyzioterapeut: Petr Šilhán

  8. stanice tel. 4531

 MUDr. Kateřina Vlachová, tel. 4414, MUDr. Alina Bihar tel.4403

st. sestra: Katarína Naušová, tel. 4507

Fyzioterapeut: Bc. Simona Häckel

9. stanice tel. 4533

MUDr. Valéria Blažková, tel.4452

  st. sestra: Mgr. Dominika Raková, tel. 4509

Fyzioterapeut : Mgr. Antonia Kotusová

10. stanice tel. 4535

MUDr. Jana Marečková, tel. 4452, MUDr. Filová tel. 4452

st. sestra: Jitka Fuzziová, tel. 4511

Fyzioterapeut: Šárka Kolářová

11. stanice tel. 4532

MUDr. Nilová Iryna tel.4503, MUDr. Yaroslavska Iryna tel.4555

st.sestra: Andrea Slabyhoudková, tel. 4508

Fyzioterapeut: Bc. Michael Hecht

12. stanice tel. 4534

MUDr. Marina Kovalenko tel. 4451

st. sestra: Michaela Kopáčková tel. 4510

Fyzioterapeut: Irena Krčálová

13. stanice tel. 4536

MUDr. Sergej Gricajev, tel.4552, MUDr. Petra Urbanová tel.4503

st. sestra Jitka Bánská, tel. 4512

Fyzioterapeut: Lucie Fabiánová, Dis.

14. stanice tel. 4448

uzavřena

Příjmová ambulance

tel.4450

Sestra Černá Milada,sestra Ottová Markéta
Ambulance je umístěna ve 3.patře CNP,převážnou náplní činnosti je příjem pacientů na základě předchozí žádosti a po  objednání primářkou nebo jejími zástupci.Největší podíl tvoří pacienti z akutní části pro dospělé Fakultní nemocnice Motol,dále jsou to pacienti z jiných nemocnic nebo z domova.
Ve stejných prostorách funguje i geriatrická ambulance.

Rehabilitace

Rehabilitace – vedoucí  fyzioterapeut : Mgr. Tschocheová Andrea
Fyzioterapeuti : viz . obsazení lůžkových stanic
Ergoterapie : Bc. Nunvářová Zuzana, Bc. Želivská Dagmar
Elektroléčba, magnetoterapie, vakuumkomprese : Krejčová Věra

Rehabilitace probíhá na jednotlivých odděleních individuální i skupinovou formou,v indikovaných případech je zde tělocvična,máme vybavenou místnost pro ergoterapii a nácvik soběstačnosti před propuštěním pacientů domů.Nedílnou součastí je i spolupráce s logopedem Mgr.Baksovou.V samostatné místnosti pro aplikaci elektroléčby máme pro pacienty:

-          VAS 07 – elektrostimulátor pro distanční elektroléčbu

-          BTL  09  - přístroj pro terapii nízkofrekvenčním magnetickým polem

-          SONIC 15 ULTRASON – přístroj pro UZ terapii jednokmitočtový

-          BTL 06 – přístroj na elektroléčbu

-          Physys – kombinovaný přístroj pro elektroterapii a UZ terapii s vakuovou jednotkou

-          Mottomed – aktivní i pasivní cvičení řízené počítačem

-          Motodlaha – cvičení rozsahu kloubní pohyblivosti

-          Flowpress – přístroj na lymfatické masáže

-          Biotronová lampa Zepter – světloléčba s analgetickými účinky

-          Extremiter  - vakuum kompresní terapie pro léčbu defektů , ran a otoků

-          Zvlhčovače

-          Vířivka ARJO – vodoléčebná terapie na akrální části končetin

-          Vertikalizační stůl

-          Chodítka – podpůrné pomůcky při lokomoci

-          Inv.vozíky – ukázkové na výuku lokomoce pro pacienty s handicapem mobility

Logopedie : PhDr. Lucie Durdilová 4540
Klinický psycholog : Mgr. Adéla Fendrych Mazancová 4514
Sociální pracovnice : Buková Naďa 4426; Mgr. Lucie Dostalová, MBA 4438; Marie Topolová, Dis. 4437; Bc. Jiřina Kopecká 4429

V hlavní budově CNP je 12 lůžkových stanic,jedna je umístěna v budově 22.Většina stanic má 8 pokojů,jedna 6 pokojů,převážně čtyřlůžkových,na každé stanici je jeden dvoulůžkový pokoj – u každého pokoje je hygienická buňka/umyvadlo,sprcha,WC/.

Na každé stanici je jídelna pro pohyblivé pacienty s TV a chladničkou,prostorná koupelna pro obtížně pohyblivé a imobilní pacienty k pravidelné hygienické péči.

16.5. 1986 byla uvedena do provozu Léčebna dlouhodobě nemocných v areálu FNM pod vedením prim.MUDr Fajstavrové a vrchní sestry Simmerové/I.primariát/.Na další lůžka se 10.9.1986 přesunula Léčebna dlouhodobě nemocných z Tuchoměřic pod vedením prim.Maňáskové a vrchní sestry Křečkové./II.primariát/.

Po odchodu obou primářů byli jmenováni do funkce prim.MUDr.Blanka Mašková na I.primariát a prim.MUDr. Jan Štěpán na II.primariát, kteří vedli pracoviště do roku 2012.

K 1.4.2012 byly rozhodnutím vedení FNM oba primariáty sloučeny do jednoho pracoviště pod společným názvem Centrum následné péče – léčebna dlouhodobě nemocných,do jehož vedení byla jmenována prim.MUDr.Martina Nováková.Charakter pracoviště se pozměnil zejména ve smyslu úzké spolupráce s akutní lůžkovou částí FN Motol, kdy pacienti z akutních lůžek jsou překládáni na CNP již velmi záhy po ukončení akutní péče ( zejména pooperační a posttraumatické stavy), přibyly i krátkodobé hospitalizace mezi plánovanými operačními výkony u pacientů, kteří nemohou mezidobí trávit v domácím prostředí.Na 14.lůžkovou stanici, která sídlí v budově 22 spolu s dialyzačním střediskem Fresenius, jsou přednostně přijímáni pacienti v chronickém dialyzačním programu.

V září 2012 získalo pracoviště akreditaci I. stupně pro výuku geriatrie.

Centrum následné péče v oblasti vědy úzce spolupracuje s Geriatrickou klinikou VFN , zapojuje se do řady klinických studií se zaměřením na geriatrii a medicínu postakutní péče – např. studie MIDFRAIL apod.

Skip to content