LDN – Centrum následné péče

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci budovy je nyní omezena lůžková kapacita LDN CNP na počet 150 lůžek. Děkujeme za pochopení.

Centrum následné péče je pracoviště akreditované v oboru geriatrie ,které vzniklo sloučením  bývalých dvou oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných. V současné době disponuje 381 lůžky umístěnými ve 2 budovách – v hlavní budově č. 6  je 12 stanic, 1 stanice je v situována budově č. 22.

Představení oddělení

Na všech lůžkách je poskytována komplexní léčebná péče  -  lékařská, rehabilitační a  ošetřovatelská . Je určena pro  pacienty všech věkových kategorií:

-          k doléčení a rehabilitaci, pacienty přijímáme překladem z akutních oddělení interních i chirurgických oborů

-          k paliativní péči onkologicky i neonkologicky nemocných

-          na přechodné rekondiční a respitní pobyty u chronicky nemocných

-          na krátkodobé pobyty sloužící k přípravě  před plánovanými operačními výkony nebo v mezidobí jednotlivých výkonů u pacientů, kde tato péče nemůže být zajištěna v domácím prostředí

-          specializujeme se na léčbu chronických ran, prevenci a terapii dekubitů

Na péči o pacienty se kromě lékařů a zdravotních sester podílí tým fyzioterapeutů a ergoterapeutů, dále je zde k dispozici klinický psycholog, logoped, tým sociálních pracovnic, které spolupracují i s rodinami pacientů.

Spirituální péči ve FN Motol nabízí nemocniční duchovní   všem lidem jakéhokoliv osobního přesvědčení. Na vyžádání kontaktují duchovní z ostatních státem uznaných církví a náboženských společností.  Přímo v  budově CNP se konají katolické mše svaté každou sobotu v 15.00 hod, pravoslavná pobožnost 1x v měsíci – 1.úterý ve 14.00 hod.

Dobrovolnické centrum FNM pořádá v prostorách CNP pravidelné trénování paměti, výtvarnou dílnu, společné zpívání,canisterapii a mnoho  jiných kulturních akcí.Pacienty navštěvují zdravotní klauni.

V oblasti vzdělávání spolupracujeme s 2.lékařskou fakultou při výuce ošetřovatelství pro 1.a2.ročník,při výuce geriatrie pro 5.ročník a po přidělení Akreditace v oboru Geriatrie I.st. i v postgraduálním vzdělávání lékařů.

Podílíme se na výuce studentů FTVS oboru fyziatrie a rehabilitační školy MILS.Každoročně se podílíme na výuce účastníků celoústavního kurzu sanitářů FNM.

Personál

1. stanice tel. 4431

lékař:
MUDr. Jindra Krupková, tel. 4454

staniční sestra:
Mgr. Markéta Platilová, tel. 4407

fyzioterapeut:
Pavla Kýhosová

2. stanice tel. 4433

lékař:
MUDr. Petra Urbanová, tel. 4550
MUDr. Nilová Irina, tel. 4503

staniční sestra:
Andrea Slabyhoudková, tel. 4409

fyzioterapeut:
Bohuslav Kysilka

3. stanice - uzavřena - rekonstrukce!

4. stanice - uzavřena - rekonstrukce!

5. stanice - budova část pro dospělé (modrá) tel. 4434

lékař:
MUDr. Monika Pražmová, tel. 4474

staniční sestra:
Mgr. Helga Klozová, tel. 4410

fyzioterapeut:
Petr Šilhán

6. stanice - uzavřena - rekonstrukce!

8. stanice tel. 4531

lékař:
MUDr. Iryna Yaroslavska tel. 4503

staniční sestra:
Milena Tvrdá, tel. 4507

fyzioterapeut:
Bc. Simona Häckel
Petr Šilhán

10. stanice tel. 4535

lékař:
MUDr. Jana Marečková, tel. 4452
MUDr. Chatuna Šubladze

staniční sestra:
Jitka Fuzziová, tel. 4511

fyzioterapeut:
Šárka Kolářová
Bc. Michal Hecht

11. stanice - uzavřena - rekonstrukce!

12. stanice - uzavřena - rekonstrukce!

13. stanice - uzavřena - rekonstrukce!

14. stanice - budova část pro dospělé (modrá)

lékař:
MUDr. Jana Filová, tel. 4470

staniční sestra:
Michaela Kopáčková 

fyzioterapeut:
Irena Krčálová

Příjmová ambulance tel.4450

Sestra:
Bc. Martina Vodrážková
Mgr. Věra Šťastná
Jindřiška Vondrusová

Ambulance je umístěna ve 3. patře CNP, převážnou náplní činnosti je příjem pacientů na základě předchozí žádosti a po objednání primářkou nebo jejími zástupci. Největší podíl tvoří pacienti z akutní části pro dospělé Fakultní nemocnice v Motole, dále jsou to pacienti z jiných nemocnic nebo z domova.
Ve stejných prostorách funguje i geriatrická ambulance.

Rehabilitace

Vedoucí  fyzioterapeut: Mgr. Tschocheová Andrea
Fyzioterapeuti: viz. obsazení lůžkových stanic
Elektroléčba, magnetoterapie

Rehabilitace probíhá na jednotlivých odděleních individuální i skupinovou formou, v indikovaných případech je zde tělocvična, máme vybavenou místnost pro ergoterapii a nácvik soběstačnosti před propuštěním pacientů domů. Nedílnou součástí je i spolupráce s logopedem Mgr. Michalem Kraftem.
V samostatné místnosti pro aplikaci elektroléčby máme pro pacienty:

 • VAS 07 – elektrostimulátor pro distanční elektroléčbu
 • BTL  09  - přístroj pro terapii nízkofrekvenčním magnetickým polem
 • SONIC 15 ULTRASON – přístroj pro UZ terapii jednokmitočtový
 • BTL 06 – přístroj na elektroléčbu
 • Physys – kombinovaný přístroj pro elektroterapii a UZ terapii s vakuovou jednotkou
 • Mottomed – aktivní i pasivní cvičení řízené počítačem
 • Motodlaha – cvičení rozsahu kloubní pohyblivosti
 • Flowpress – přístroj na lymfatické masáže
 • Biotronová lampa Zepter – světloléčba s analgetickými účinky
 • Zvlhčovače
 • Vířivka ARJO – vodoléčebná terapie na akrální části končetin
 • Vertikalizační stůl
 • Chodítka – podpůrné pomůcky při lokomoci
 • Invalidní vozíky – ukázkové na výuku lokomoce pro pacienty s handicapem mobility

Logopedie:
Mgr. Michal Kraft, tel. 4540

Klinický psycholog:
Mgr. Nora Bocko

Sociální pracovnice:
Bc. Jaroslava Krátká, tel. 4437
Kristýna Šebová, Dis., tel. 4438
Bc. Kristina Guznarová, Dis., tel. 4426

V hlavní budově CNP je 12 lůžkových stanic, jedna je umístěna v budově č. 22. Většina stanic má 8 pokojů, jedna 6 pokojů, převážně čtyřlůžkových, na každé stanici je jeden dvoulůžkový pokoj – u každého pokoje je hygienická buňka (umyvadlo, sprcha, WC).

Na každé stanici je jídelna pro pohyblivé pacienty s TV a chladničkou, prostorná koupelna pro obtížně pohyblivé a imobilní pacienty k pravidelné hygienické péči.

16. 5. 1986 byla uvedena do provozu Léčebna dlouhodobě nemocných v areálu FNM pod vedením prim. MUDr. Fajstavrové a vrchní sestry Simmerové /I. primariát/. Na další lůžka se 10. 9. 1986 přesunula Léčebna dlouhodobě nemocných z Tuchoměřic pod vedením prim. Maňáskové a vrchní sestry Křečkové /II. primariát/.

Po odchodu obou primářů byli jmenováni do funkce prim. MUDr. Blanka Mašková na I. primariát a prim. MUDr. Jan Štěpán na II. primariát, kteří vedli pracoviště do roku 2012.

K 1. 4. 2012 byly rozhodnutím vedení FNM oba primariáty sloučeny do jednoho pracoviště pod společným názvem Centrum následné péče – léčebna dlouhodobě nemocných, do jehož vedení byla jmenována prim. MUDr. Martina Nováková.

Charakter pracoviště se pozměnil zejména ve smyslu úzké spolupráce s akutní lůžkovou částí FN Motol, kdy pacienti z akutních lůžek jsou překládáni na CNP již velmi záhy po ukončení akutní péče (zejména pooperační a posttraumatické stavy), přibyly i krátkodobé hospitalizace mezi plánovanými operačními výkony u pacientů, kteří nemohou mezidobí trávit v domácím prostředí. Na 14. lůžkovou stanici, která sídlí v budově č. 22 spolu s dialyzačním střediskem Fresenius, jsou přednostně přijímáni pacienti v chronickém dialyzačním programu.

V září 2012 získalo pracoviště akreditaci I. stupně pro výuku geriatrie.

Centrum následné péče v oblasti úzce spolupracuje s Geriatrickou interní klinikou 2. LF UK a FN Motol a zapojuje se do řady klinických studií se zaměřením na geriatrii a medicínu postakutní péče – např. studie MIDFRAIL apod.

Primář
MUDr. Martina Nováková
tel.: 4400, 4401, e-mail: martina.novakova@fnmotol.cz

Zástupci primáře
MUDr. Hana Kubátová
tel.: 4454, e-mail: hana.kubatova@fnmotol.cz

MUDr. Monika Pražmová
tel.: 4455, e-mail: monika.prazmova@fnmotol.cz

Vrchní sestra
Mgr. Lucie Kubová
tel.: 4405, e-mail: lucie.kubova@fnmotol.cz 

Zástupkyně vrchní sestry
Mgr. Jitka Bánská
tel.: 4505

Sekretariát
Pavla Eftimová
Květoslava Honzíková
tel.: 4401

Skip to content