Oddělení primární péče

Na Oddělení primární péče poskytujeme:

 • závodní preventivní péči všem zaměstnancům FN Motol v časových intervalech dle pracovního zařazení
 • preventivní péči zaměstnancům 2. LF UK, zahraničním studentům této fakulty, smluvním firmám
 • léčebnou a preventivní péči registrovaným pacientům
 • akutní péči i neregistrovaným zaměstnancům
 • pravidelná očkování indikovaným skupinám zaměstanců a registrovaným pacientům
 • výuku posluchačům 2. LF UK v oboru praktického lékařství
 • výuku a předatestační přípravu lékařům v oboru všeobecného praktického lékařství jakožto akreditované pracoviště, zkouší se zde i praktická část atestace
 • cestou cizinecké ambulance- léčebnou péči o cizince, potřebná vyšetření pro pojištění v ČR, prohlídky nesledující léčebný cíl (potvrzení pro úřad práce, potravinářský průkaz apod.), pomoc ostatním útvarům FNM při komunikaci s cizinci
 • cestou ambulance PLDD- léčebnou a preventivní péči dětem a dorostu

Na oddělení zajišťuje péči 5 praktických lékařů pro dospělé, 1 internista (v amb. pro cizince), 1 praktický lékař pro děti a dorost, 9 všeobecných sester a 3 THP.

Specifičnost Oddělení primární péče FNM spočívá v pravidelných preventivních prohlídkách pro riziková pracoviště, kde je riziko ionizujícího záření, infekcí, práce s cytostatiky, biologickým materiálem, práce s laserem. Při preventivních prohlídkách je prováděn laboratorní screening včetně panelu na infekční hepatitidy a očkování proti hepatitidám, dále očkování proti meningokokové infekci na vybraných pracovištích.

Oddělení primární péče je zároveň regionálním výukovým centrem v oboru Všeobecného praktického lékařství při IPVZ.

Umístění:

 • Oddělení primární péče se nachází v přízemí dospělé části nemocnice- uzel D, pouze ambulance PLDD se nachází v přízemí dětské části nemocnice

Vedení a personál

Prim. MUDr. Jaroslava Kulhánková
email: jaroslava.kulhankova@fnmotol.cz
tel.: 224438559

v.s. Mgr. Alena Kašajová
email: alena.kasajova@fnmotol.cz
tel.: 224438555

Sekretariát
Ivana Hromádková,  tel. 224438560

Kartotéka
Božena Hráčová, tel. 224438556

Ambulance

MUDr. Anna Frühaufová
všeobecná sestra: Jana Vyhnánková
tel.: 224 438 577

Ordinační hodiny:

Po 7:30 - 15:00 hod.

Út 7:30 - 15:00 hod.

St 7:30 - 15:00 hod.

Čt 7:30 - 16:30 hod.

Pá 7:30 - 12:00 hod.

Polední pauza Po - Pá 12:00 - 12:30 hod.

Ambulance

prim. MUDr. Jaroslava Kulhánková
všeobecná sestra:Radka Valentinová
tel.: 224 438 559

Ordinační hodiny:

Po 7:30 - 15:00 hod.

Út 7:30 - 16:30 hod.

St 7:30 - 15:00 hod.

Čt 7:30 - 15:00 hod.

Pá 7:30 - 12:00 hod.

Polední pauza Po - Pá 12:00 - 12:30 hod.

Ambulance

MUDr. Ladislav Černík
všeobecná sestra:Helena Pobudová
tel.: 224 438 562

Ordinační hodiny:

Po 7:30 - 15:00 hod.

Út 7:30 - 15:00 hod.

St 7:30 - 16:30 hod.

Čt 7:30 - 15:00 hod.

Pá 7:30 - 12:00 hod.

Polední pauza Po - Pá 12:00 - 12:30 hod.

Ambulance

MUDr. Marcela Černická
všeobecná sestra: Jana Babičková, DiS.
tel.: 224 438 561

Ordinační hodiny:

Po 7:30 - 16:30 hod.

Út 7:30 - 15:00 hod.

St 7:30 - 15:00 hod.

Čt 7:30 - 15:00 hod.

Pá 7:30 - 12:00 hod.

Polední pauza Po - Pá 12:30 - 13:00 hod.

Ambulance

MUDr. Viet Dung Ngo
všeobecná sestra: Božena Mottlová
tel.: 224 438 557

Ordinační hodiny:

St 7:30 - 15:00 hod.

Pá 7:30 - 12:00 hod.

Cizinecká ambulance

MUDr. Jana Valentová
všeobecná sestra: Stanislava Obdržálková
tel.: 224 438 573

Ordinační hodiny:

Po 7:30 - 14:00 hod.

St 7:30 - 14:00 hod.

Polední pauza Po a St 12:30 - 13:00 hod.

Ambulance PLDD - v přízemí dětské části nemocnice

MUDr. Marie Mikulecká, CSc.
všeobecná sestra: Zdena Čechová
tel.: 224 433 683, 224 433 696

Specializace

Na Oddělení primární péče poskytujeme:

 • závodní preventivní péči všem zaměstnancům FN Motol v časových intervalech dle pracovního zařazení
 • preventivní péči zaměstnancům 2. LF UK, zahraničním studentům této fakulty a smluvním firmám
 • léčebnou a preventivní péči registrovaným pacientům
 • akutní péči i neregistrovaným zaměstnancům
 • pravidelná očkování registrovaným pacientům a indikované skupině zaměstnanců
 • výuku posluchačům 2. LF UK v oboru praktického lékařství
 • výuku a předatestační přípravu lékařům v oboru všeobecného praktického lékařství jakožto akreditované pracoviště, kde se zkouší i praktická část atestace
 • cestou cizinecké ambulance- léčebnou péči o cizince, potřebná vyšetření pro pojištění v ČR, prohlídky nesledující léčebný cíl (potvrzení pro úřad práce, potravinařký průkaz apod.), pomoc ostatním útvarům FNM při komunikaci s cizinci
 • cestou ambulance PLDD- léčebnou a preventivní péči dětem a dorostu

Specifičnost Oddělení primární péče FNM spočívá v pravidelných preventivních prohlídkách zaměstnanců rizikových pracovišť, kteří jsou vystaveni zdrojům ionizujícího záření, neionizujícího záření (práce s laserem), dále pak infekcím, práci s cytostatiky či s biologickým materiálem. Při preventivních prohlídkách je prováděn laboratorní screening včetně panelu na infekční hepatitidy a očkování proti hepatitidám, dále očkování proti meningokokové infekci na vybraných pracovištích.

Oddělení primární péče je zároveň regionálním výukovým centrem v oboru všeobecné praktické lékařství při IPVZ.

Zpracovává se nové foto ...

Kontakt

Objednávání pacientů:

 • pondělí - pátek 8,00 - 10,30 hod. - telefon: 224438560
 •  objednávání pacientů, požadavky na recepty, výpisy - na e-mail: primarnipece@fnmotol.cz

Odběry:

 • bez objednání pondělí - pátek : 7,00 - 8,30 hod.

Očkování:

 • pondělí - čtvrtek: 10,00 - 11,30 hod., 13,00 - 14,00 hod.- pátek: 10,00 - 11,30 hod.

V kartotéce předložte  kartičku pojištěnce (pro založení nové karty i občanský průkaz) a k odběrům pro pracovně-lékařskou prohlídku žádost o provedení prohlídky (kategorie práce a rizikové faktory).

Skip to content