Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů

Základní informace

Pracoviště se zabývá léčením chronické bolesti onkologického a neonkologického původu. V lůžkové části hospitalizuje zvláště závažné případy. Na péči se podílí kmenový multidisciplinární tým s víceoborovým zaměřením (algeziolog, psycholog, neurolog, rehabilitační odborníci). V léčení  chronických bolestí pracoviště používá neinvazivních  i invazivních postupů:  psychoterapie, psychologické techniky, RHB metody, anesteziologické techniky. Oddělení se podílí na výuce pregraduální (v rámci Kliniky RHB a TVL 2.LF UK a FN Motol) i postgraduální (IPVZ). Úzce spolupracuje s rehabilitační i ostatními klinikami FNM. Pracoviště se účastní ve spolupráci s výborem SSLB na zavádění  nových  terapeutických  a vyšetřovacích postupů, na propagaci oboru algeziologie (léčba bolesti). Pracoviště je neuromodulačním centrem,  které provádí míšní i periferní nervové stimulace a radiofrekvenční techniky.

 

 

Vedení a personál

Primář:

doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

tel.: 224 435 580

Vrchní sestra:

Soňa Bašová

tel.: 224 435 585

Sekretariát:

Bc. Lenka Zelenková

 tel: 224 435 581

Ambulance

V areálu oddělení (2. patro, uzel B) se nacházejí 3 ambulance. Objednávání pacientů probíhá na telefonním čísle 224 435 583 v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. Pacient musí být k vyšetření doporučen praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem. Vyšetření nového pacienta trvá cca 60 minut, kontrolní vyšetření je kratší.

Personální obsazení:

prim. doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

MUDr. Naďa Petrová

MUDr. Pavel Kleisner

MUDr. Anna Zelinková

MUDr. Lucie Faltusová

MUDr. Pavla Burdová

Lékaři se na jednotlivých ambulancích střídají dle aktuálního rozpisu.

Ordinační hodiny:

Pondělí – pátek: 8.00 – 14.00 hod.

Specializace

Pracoviště se zabývá léčením chronické bolesti onkologického a neonkologického původu. V lůžkové části hospitalizuje zvláště závažné případy. Na péči se podílí kmenový multidisciplinární tým s víceoborovým zaměřením (algeziolog, psycholog, neurolog, rehabilitační odborníci). V léčení  chronických bolestí pracoviště používá neinvazivních  i invazivních postupů:  psychoterapie, psychologické techniky, RHB metody, anesteziologické techniky. Oddělení se podílí na výuce pregraduální (v rámci Kliniky RHB a TVL 2.LF UK a FN Motol) i postgraduální (IPVZ). Úzce spolupracuje s rehabilitační i ostatními klinikami FNM. Pracoviště se účastní ve spolupráci s výborem SSLB na zavádění  nových  terapeutických  a vyšetřovacích postupů, na propagaci oboru algeziologie (léčba bolesti). Pracoviště je neuromodulačním centrem,  které provádí míšní i periferní nervové stimulace a radiofrekvenční techniky.

Lůžkové oddělení

U zvláště složitých případů nebo tam, kde používané metody vyžadují hospitalizaci pacienta oddělení využívá přidělených 6ti lůžek z fondu Kliniky rehabilitace.

Vybavenost přístroji

  1. Přístroj pro diagnostiku bolesti (Pain  tracker - Dolosys) – elektronický přístroj, který hodnotí bolestivý stav u pacienta.
  2. Monitorovací technika.
  3. Dávkovací systémy a pumpy určené pro podávání analgetických do implantovaných katétrů.
  4. Technické vybavení k zavádění neuromodulačních  systémů.
  5. Radiofrekvenční generátor  a příslušenství.

Ostatní zdravotnická zařízení

  • Místnost pro fyzikální terapii.
  • Specializovaná místnost pro infuzní terapii.
  • Pracoviště rehabilitačního specialisty.
  • Zákrokový sálek.

Fotogalerie

Kontakt

Primář:

doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

tel.: 224 435 580

Vrchní sestra:

Soňa Bašová

tel.: 224 435 585

Sekretariát:

Bc. Lenka Zelenková

tel: 224 435 581

Skip to content