Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Historie a charakteristika pracoviště

Klinika anesteziologie a resuscitace byla založena 15. února 1973 jako klinická základna stejnojmenné katedry ILF. Jejím přednostou byl jmenován prof. MUDr. Jiří Pokorný, CSc. Rychle se rozvíjející obor byl záhy zařazen do výuky na Fakultě dětského lékařství (FDL). Od roku 1979 se klinika na výuce podílí pravidelně, od září 1988 se klinika stává jedním z jejich klinických pracovišť. V této době se rozvíjí především oblast dětské anestezie a dětské resuscitační péče. Toto období je neodmyslitelně spojeno s osobností MUDr. Vladimíra Kyncla.
V roce 1990 střídá ve funkci prof. MUDr. Jiřího Pokorného, CSc. doc. MUDr. Jan Pachl, CSc., který vedl KAR do roku 1996. V tomto roce byl otevřen „modrý pavilon“ pro dospělé pacienty a z důvodu zvyšujících se požadavků na anesteziologickou péči dochází k rozšíření kliniky o 12ti lůžkové resuscitační oddělení pro dospělé. V tomto roce se novým přednostou dynamicky se rozvíjející kliniky stává prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, který vede kliniku do roku 2014. V průběhu těchto 18 let se pracoviště stává největší klinikou v republice, stoupá její věhlas i renomé nejen doma, ale i v zahraničí. V úzké spolupráci s ostatními obory zajišťují její lékaři péči v mnoha prestižních projektech léčebné péče o dospělé i dětské pacienty. V letech 1990 - 2010 byl primářem kliniky doc. MUDr. Jan Špunda, CSc.. V roce 2002 je otevřeno druhé resuscitační oddělení pro dospělé, v roce 2010 se součástí KARIM stává OCHRIP, založený a vedený doc. MUDr. Jarmilou Drábkovou, CSc., bezpochyby ikonou československé intenzivní medicíny. V průběhu roku 2011 se provozy dětské anestezie a resuscitační péče stěhují do nově zrekonstruovaných prostor dětského monobloku.
V roce 2014 byl přednostou KARIM 2. LF UK a FN Motol jmenován doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA. V současné době na klinice pracuje již téměř 150 lékařů a téměř 300 zdravotních sester specialistek. Denně lékaři kliniky podávají anestezii na více než 60 operačních sálech a pečují o kriticky nemocné na 22 lůžkách pro dospělé a 14 lůžkách pro dětské pacienty. Ročně podají téměř 40tisíc anestezií a jejich rukama projde téměř 1800 kriticky nemocných pacientů. Součástí KARIM je také 30 lůžek následní intenzivní péče.
Svou odborností pokrývají lékaři KARIM 2. LF UK a FN Motol celé široké spektrum výkonů ve všech věkových kategoriích a v celé šíři péče v oboru. Disponují nejmodernější medicínskou technikou a lékařskými technologiemi, včetně ECMO týmu pro dospělé i děti fungujícím v režimu 24/7. Klinika zajišťuje pregraduální výuku mediků 2. LF UK a postgraduální výuku v oboru A+R+IM. Pracoviště provozuje Simulační centrum, které patří k nejlepším v zemi. Pořádá řadu specializačních nástavbových kurzů. Je akreditovaným pracovištěm. Jako největší univerzitní pracoviště v zemi má širokou základnu pro vědu a výzkum s velkým množstvím publikací doma i v zahraničí.

doc. MUDr. Tomáš VYMAZAL Ph.D., MHAPřednosta:
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

 

 

 

 

Sekretariát:
224 435 401, 224 435 402
fax: 224 435 420
vladimira.simunkova@fnmotol.cz
zuzana.bendova@fnmotol.cz

Vedení a personál

Přednosta

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
tel.  224 435 400
e-mail: tomas.vymazal@fnmotol.cz

Zdravotnický zástupce přednosty pro dospělou část

primářka MUDr. Radka Klozová
tel. 224 435 403
e-mail: radka.klozova@fnmotol.cz

Zdravotnický zástupce přednosty pro dětskou část

primářka MUDr. Jana Pavlíčková
tel. 224 435 424
e-mail:  jana.pavlickova@fnmotol.cz

Školský zástupce přednosty

MUDr. Jan Bureš
tel. 224 435 404
mobilní telefon: 774 332 632
e-mail: jan.bures@fnmotol.cz

Vrchní sestra pro dospělou část

Mgr. Taťána Maňasová
tel. 224 435 405
e-mail: tatana.manasova@fnmotol.cz

Vrchní sestra pro dětskou část

Ing. Bc. Lenka Malíková, MBA
tel. 224 435 443
e-mail: lenka.malikova@fnmotol.cz

Sekretariát kliniky

Vladimíra Šimůnková, Zuzana Bendová, Irena Koudelková
e-mail:  vladimira.simunkova@fnmotol.cz
e-mail:  zuzana.bendova@fnmotol.cz
e-mail: irena.koudelkova@fnmotol.cz

tel. 224 435 401, 224 435 402
fax. 224 435 420

Resuscitační oddělení pro dospělé

vedoucí lékař  MUDr. Jan Beroušek 
tel.
 224 435 410
e-mail:  jan.berousek@fnmotol.cz

Resuscitační oddělení pro děti

vedoucí lékař MUDr. Petr Pavlíček
tel. 224 435 408
e-mail: petr.pavlicek@fnmotol.cz

Kardioanestezie

vedoucí lékař MUDr. František Mošna
tel. 224 435 252
e-mail: frantisek.mosna@fnmotol.cz

ECLS (Extra Corporeal Life Support) centrum

vedoucí lékař MUDr. Jaromír Vajter
tel.
 720 932 317
e-mail: eclscentrum@fnmotol.cz

Simulační laboratoř

vedoucí lékař: MUDr. Jan Bureš
garant: doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Primář pro NIP a DIOP

primářka MUDr. Kateřina Čadová
tel.
 224 436 757
e-mail: katerina.cadova@fnmotol.cz

Vrchní sestra pro NIP a DIOP

Mgr. Soňa Hájková
tel.
 224 436 755
e-mail: sona.hajkova@fnmotol.cz

Staniční sestry

dospělá anestezie:  Dagmar Hlaváčková

dětská anestezie: Bc. Alena Hyršlová

resuscitační oddělení pro dospělé: PhDr. Jana Hocková, Ph.D,

resuscitační oddělení pro děti: Mgr. Petr Šťastný

kardioanestezie: Mgr. Petr Šťastný

školitel pro dospělou část: Bc. Věra Nigrovičová

Vedoucí lékaři jednotlivých úseků anestezie

MUDr. Vladimír Bicek
MUDr. Věra Biskupová
MUDr. Jana Blažková
MUDr. Sergej Bykadorov
MUDr. Tomáš Brož
MUDr. Radim Kukla
MUDr. Daniel Tanuška
MUDr. Martina Vrabcová
MUDr. Petr Přikryl
MUDr. Jana Seifertová
MUDr. Ivana Scholzová
MUDr. Martin Trávníček
MUDr. Luboš Včela
MUDr. Valter Zenkner
MUDr. Martin Malošek
MUDr. Selenge Koupová
MUDr. Miroslav Tesař

Ambulance

Anesteziologická ambulance pro děti
je provozována od pondělí do pátku od 9:00 do 15:30 hodin. Nachází se v dětské části FNM v přízemí pavilonu E, naproti občerstvení FNM.
tel. 224 435 461
e-mail: ambuanestezie@fnmotol.cz

Anesteziologická ambulance pro pacienty Ortopedické kliniky 2. LF UK
je v provozu každý pátek od 9:00 hod. Nachází se v dospělé části FNM, uzel A, -1, úsek ambulancí Ortopedické kliniky.

Specializace

KARIM 2.LF UK ve FN v Motole zajišťuje anesteziologickou a léčebnou péči v celém spektru výkonů a diagnóz v dospělé i dětské intenzivní medicíně včetně těch nejzávažnějších stavů. Naši lékaři jsou specializováni v poskytování vysoce kvalifikované péče pacientům všech váhových a věkových kategorií. Co do objemu poskytnuté péče jsme největší klinikou Anesteziologie a intenzivní medicíny v zemi. Každý den pracujeme na více než 50 sálech, ročně naši lékaři podají téměř 40 tisíc anestezií a na našich lůžkách je každoročně celkem hospitalizováno více než 1600 pacientů.   

Jedinečností v oboru je, že zajišťujeme anesteziologickou péči pro dětské i dospělé Kardiocentrum a že naši lékaři zajišťují provoz na pooperačním oddělení Kardiocentra pro dospělé. Ojedinělá je i intenzivní spolupráce na celonárodním programu transplantace plic u dospělých pacientů.

Vybavení našich pracovišť je na vrcholné úrovni včetně technologie ECMO.

Jsme akreditovaným pracovištěm. V úzké spolupráci s 2.LF UK pořádáme a organizuje specializační kurzy v pregraduálním i postgraduální výuce včetně doktorandského studia a ve vybraných oblastech specializované péče o dětské i dospělé pacienty.

Vybavenost přístroji

Klinika AIM 2. LF UK ve FN v Motole je přístrojově vybavena pro poskytovaní specializované anesteziologické péče dětským i dospělým pacientů. Samozřejmostí jsou nejnovější technologie jako BIS, NIRS, sonografie, peroperační ECHO, IABK a ECMO. Dětské operační sály jsou vybavené s ohledem na specifika nejnižších věkových a váhových kategorií pacientů. Monitorovací technika na operačních sálech umožňuje potřebné průběžné sledování operovaných a nemocných, stejně jako nezbytná měření fyziologických parametrů. Přístrojově je zabezpečeno i dávkování a ohřev léků a tekutin. Na lůžkách intenzivní péče máme k dispozici moderní ventilační přístroje a monitorovací techniku, která odpovídá současným evropským standardům. Využíváme moderní technologie CRRT, podpory oběhu a podpory selhávajících orgánů, včetně POCT monitorování hemokoagulace TEG a RoTEM. Jako první v zemi jsme zavedli elektronickou (bezpapírovou) zdravotnickou dokumentaci.

Lůžkové oddělení

KARIM 2. LF UK ve FN v Motole disponuje celkem 22 lůžky pro dospělé pacienty, 14 lůžky pro dětské pacienty a 30 lůžky dlouhodobé intenzivní péče. Celkem je na těchto lůžkách hospitalizováno více než 1600 pacientů ročně s nejzávažnějšími diagnózami dětského i dospělého věku.

Resuscitační oddělení pro dospělé

vedoucí lékař MUDr. Jan Beroušek
tel. 224 435 410
e-mail: jan.berousek@fnmotol.cz

Resuscitační oddělení pro děti

vedoucí lékař MUDr. Petr Pavlíček
tel. 224 435 456, 88
e-mail: petr.pavlicek@fnmotol.cz

Oddělení NIP a DIOP

primář MUDr. Kateřina Čadová
tel. 224 436 757
e-mail: katerina.cadova@fnmotol.cz

ECLS (Extra Corporeal Life Support) centrum

konzultační ECMO linka FN Motol: +420 720 932 317
e-mail: eclscentrum@fnmotol.cz

  • Linka není určena pro veřejnost
  • Linka slouží pouze pro odborníky, kteří chtějí referovat pacienta do ECMO centra, nebo chtějí konzultovat případné další možnosti léčby

ECLS centrum vzniklo v roce 2023 jako součást Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol ve spolupráci s Klinikou kardiologie 2. LF UK a FN Motol, Klinikou kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol, Dětským kardiocentrem 2. LF UK a FN Motol a Oddělením urgentního příjmu dospělých FN Motol. Vychází z dlouholetých zkušeností s ECMO podporou v rámci respiračního selhání, kardiopulmonální resuscitace nebo Národního programu transplantace plic pro ČR a SR. Ve FN Motol je ECMO průměrně využito u cca 100 dospělých pacientů ročně. Stále častěji se tato metoda uplatňuje i u dětí.

Co je ECLS?

ECLS (Extracorporeal Life Support) je využití dočasné (dny až měsíce) mechanické podpory základních životních funkcí srdce anebo plic. K podpoře zpravidla využíváme přístroj ECMO (Extracorporeal Membrane oxygenation), dále přístroje na odstranění oxidu uhličitého z krve (například ECCO2R – Extracorporeal CO2 Removal) a další.

Co je ECMO?

ECMO je forma mimotělní podpory základních životních funkcí jako jsou srdeční činnost anebo dýchání. ECMO udržuje cirkulaci krve v těle člověka a rovnováhu mezi krevními plyny (kyslíkem a oxidem uhličitým). ECMO samo o sobě neléčí, ale dočasně vykonává práci srdce anebo plic. Umožňuje jim „odpočívat“. Jedná se o stroj umístěný mimo tělo člověka, který soustavou hadic zajišťuje oběh krve, dodává tělu kyslík a odstraňuje oxid uhličitý.

Co je ECPR?

ECPR (Extracorporeal Cardiopulmonary Resusciation) můžeme popsat jako napojení pacienta na ECMO v rámci pokračující kardiopulmonální resuscitace, kdy se nedaří obnovit funkci srdce léky ani nepřímou srdeční masáží. Zpravidla je tato metoda využita v případech, kdy je počátečním rytmem komorová fibrilace nebo komorová tachykardie. Není výjimkou napojení na ECMO při intoxikacích nebo těžkém podchlazení.

Pro koho je ECMO přínosem?

Akutně na ECMO mohou být napojeni pacienti po pečlivém zvážení všech rizik. Mohou to být pacienti se selháním plic při infekci (např. COVID 19, Pneumokok…), dále pacienti s poruchou funkce srdce (např. v rámci kardiopulmonální resuscitace). Specifikem ve FN Motol je využití ECMO podpory v rámci Národního programu transplantace plic pro ČR a SR, kde je tato metoda zcela rutinní záležitostí.

Jak ECMO funguje?

ECMO je přístroj umístěný mimo tělo člověka. Je nutné do tohoto přístroje přivést krev nemocného a opět ji vrátit zpět do těla, což je zabezpečeno zavedením speciálních kanyl do velkých cév v těle. Nejlepší přístup k těmto cévám jsou v oblasti krku a třísel.

  • veno-venozní ECMO (V-V ECMO): je varianta, která nahrazuje funkci plic. Dodává do krve přes speciální membránu kyslík a odstraňuje oxid uhličitý. Nenahrazuje funkci srdce.
  • veno-arteriální ECMO (V-A ECMO): je varianta, která nahrazuje funkci srdce nebo srdce společně s plícemi dohromady.

Pacienti na ECMO podpoře mohou být v umělém spánku nebo i kompletně při vědomí. Velmi záleží na tom, z jaké příčiny bylo ECMO zavedeno a jak je konkrétní člověk schopen stav tolerovat.

Kde probíhá péče o pacienty na ECMO?

O pacienty na ECMO se primárně stará personál Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol ve spolupráci s Klinikou kardiologie 2. LF UK a FN Motol, Klinikou kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol, Dětským kardiocentrem 2. LF UK a FN Motol a Oddělením urgentního příjmu dospělých FN Motol. ECMO problematika má ve FN Motol dlouhou historii, ale teprve od roku 2023 funguje jako oficiální instituce, registrovaná v ELSO organizaci. Nedílnou součástí tohoto programu je i perioperační ECMO podpora, probíhající v rámci Národního programu transplantace plic pro ČR a SR.

Jak dlouho může být pacient napojen na ECMO?

Velmi záleží na tíži a typu postižení srdce a plic. ECMO podpora může trvat od řádově hodin až po týdny či měsíce.

Jsou nějaká rizika ECMO podpory?

ECMO má celou řadu rizik. Lékaři vždy před napojením zvažují, jaký benefit ECMO přinese a zda riziko není vyšší než očekávaný přínos. Mezi nejčastější komplikace ECMO podpory patří krvácení nebo naopak tvorba sraženin, mozkové příhody, nedokrevnost končetin, selhání ledvin.

Kdy už ECMO není potřeba?

Pokud dojde ke zlepšení plicních a srdečních funkcí natolik, že ECMO podpora je již minimální, je pacient od ECMO podpory odpojen. Může ale pokračovat například umělá plicní ventilace anebo podpora srdce pomocí léků.

Je ECMO podpora vždy úspěšná?

Je potřeba si uvědomit, že ECMO pouze získává čas na další rozhodnutí a léčbu. Pacienti napojeni na ECMO podporu jsou vždy v kritickém stavu a riziko úmrtí je extrémně vysoké. Stává se, že rezervy organismu jsou již před napojením na ECMO tak vyčerpané, že ani nasazená veškerá podpora a léčba nepřivede nemocného k uzdravení. Je třeba se smířit s tím, že pacienti v takto kritickém stavu umírají.

Kdo je součástí ECMO teamu?

Péče o pacienta na ECMO je multidisciplinární. Je do ní zavzata celá řada lékařů, perfusiologů a zdravotních sester napříč celou nemocnicí. Všichni ale fungují jako jeden team.

Vedoucí lékař ECLS centra a ECMO teamu:

MUDr. Jaromír Vajter

Věda a výzkum

 KARIM 2.LF UK je akreditovaným pracovištěm. V úzké spolupráci s 2.LF UK pořádá a organizuje specializační kurzy v pregraduálním i postgraduální výuce včetně doktorandského studia a ve vybraných oblastech specializované péče o dětské i dospělé pacienty. Aktivně se podílí na výuce mediků a posluchačů magisterských studijních programů 2. LF UK. Spolupracujeme s 1.LF UK a Fakultou biomedicínckého inženýrství ČVUT.

Lékaři i sestry kliniky se pravidelně aktivně zúčastňují vědeckých akcí a kongresů v tuzemsku i v zahraničí a publikují v recenzovaných časopisech i časopisech s IF. 

Kontakt

Vedení a zázemí KARIM 2. LF UK se nachází v dospělé části FNM, přízemí, uzel B (modré výtahy), telefon 224 435 400.

Lůžkové oddělení pro dospělé je umístěno ve přízemí uzlu C (oranžové výtahy), telefon 224 435 440.

Lůžková oddělení pro děti naleznete v dětské části FNM hned vedle Urgentního příjmu, telefon 224 435 488 a na 7.patře trakt A, telefon 224 435 456.

NIP a DIOP jsou detašovány mimo hlavní budovy a sídlí v budově č. 22 nad budovou Plicní kliniky, telefon 224 436 757.

ECLS (Extra Corporeal Life Support) centrum
e-mail: eclscentrum@fnmotol.cz

Mapa areálu a umístění budovy č. 22

FN Motol podporují i soukromé organizace

Fakultní nemocnice Motol spolupracuje od roku 2020 se společností NaturaMed, mající své kořeny v Norsku. Spolupráci odstartovala pandemie Covidu-19. V kritickém čase, kdy byl zdravotní personál včetně lékařů v první linii nejzranitelnější, nám právě NaturaMed darovala několik set kilogramů vitamínu D, C a omega 3 v produktu Omega Marine Premium. Podobná situace se opakuje každý rok, kdy už jsme v součtu dostali přes dvě tuny potravinových doplňků, podporujících imunitní systém všech pracovníků v první linii.

Skip to content