Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty UK zajišťuje diagnostickou a léčebnou ortopedickou a traumatologickou péči nejen ve spádové oblasti, ale konziliární a konzultační činností v rámci celé republiky. Klinika má dvě části - dětskou a dospělou.

Hlavní zaměření a specializace

V rámci dětské části se specializujeme zejména na diagnostiku a léčbu v následujících odvětvích ortopedie

 • naše klinika je vedoucím pracovištěm dětské kostní traumatologie. Klinika zajišťuje péči v traumatologii dětského věku celodenním příjmem zraněných a příslušnou neodkladnou léčbou.
 • diagnostika a terapie vrozených vad pohybového aparátu
 • konzervativní a operační léčba pacientů s neurogenním postižením
 • operační léčba kostních i měkko-tkáňových tumorů, kostních a kloubních zánětů dětského věku
 • dispenzarizace a léčba onemocnění kyčlí dětského věku
 • terapie skolióz.

Kromě standardních operačních technik a postupů léčby jsou uplatňovány též speciální techniky

 • prolongace dlouhých kostí,
 • artroskopie dětských kloubů včetně rekonstrukčních výkonů

V rámci dospělé části je hlavním zaměřením kliniky

 • konzervativní a operační léčba artrózy včetně revizních kloubních náhrad
 • naše klinika patří mezi přední pracoviště s plným spektrem artroskopické operační techniky včetně provádění rekonstrukčních operací všech velkých kloubů.
 • jako jedno z mála pracovišť v republice provádíme záchovnou operativu kyčelního kloubu v plném rozsahu (artroskopie, otevřené operační výkony, pánevní osteotomie).

Dále se klinika zabývá:

 • komplexní terapií vrozených a získaných vad nohy
 • chirurgií ruky
 • řešením složitých traumatických stavů a následků úrazů pohybového aparátu.

V obou částech, tj. pro dospělé i dětské pacienty, je během všech všedních dní zajištěna před- či pooperační rehabilitační léčba zkušenými fyzioterapeuty ve spolupráci s Klinikou rehabilitace FN Motol dále protetická péče a na dětské části též běžná školní výuka.

Přednosta
prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

Sekretariát přednosty
224 43 2801, 2802

Vrchní sestra
Bc. Lucie Plocová, DiS.

Vedení a personál

Vedení kliniky

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
přednosta kliniky
tel.: 224 43 2800
e-mail: vojtech.havlas@lfmotol.cuni.cz

prim. MUDr. Daniel Rybka
zdravotnický zástupce přednosty kliniky
tel.: 224 43 2803
e-mail: daniel.rybka@fnmotol.cz

doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
školský zástupce přednosty kliniky

tel.: 224 43 2855
e-mail: jakub.kautzner@fnmotol.cz

Bc. Lucie Plocová, DiS.
vrchní sestra

tel.: 224 43 8805
e-mail: lucie.plocova@fnmotol.cz

Vedoucí oddělení

as. MUDr. Jan Kotaška, Ph.D.
1. lůžková stanice (Oddělení OTS1)

as. MUDr. Ing. Tomáš Trnavský
2. lůžková stanice (Oddělení OTS2)

doc. MUDr. Eduard Šťastný, Ph.D.
3. lůžková stanice (Oddělení OTS3)

MUDr. Andrej Stančák, Ph.D.
4. lůžková stanice (Oddělení OTS4)

MUDr. Jaromír Přidal
dospělá JIP (Oddělení JIP1)

MUDr. Jiří Schovanec
dětská a dospělá ambulance

as. MUDr. Martin Hanus, Ph.D., MBA
dospělé operační sály

MUDr. Lukáš Wagenknecht
dětské operační sály

Staniční sestry

Lenka Skopová
1. lůžková stanice
(Oddělení OTS1)

Lenka Vacková
2. lůžková stanice a dospělá JIP
(Oddělení OTS2 a JIP1)

Zdeňka Frimlová
3. lůžková stanice
(Oddělení OTS3)

Dana Brychová
4. lůžková stanice a dětská JIP
(Oddělení OTS4 a JIP2)

Irena Petráčková
dospělá ambulance

Zuzana Kadlicová
dětská ambulance

Pavlína Kolibová
dospělé operační sály

Iveta Makovská
dětské operační sály

Lékaři kliniky (řazeni abecedně)

Profesoři:
prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Docenti:
doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Korbelář, CSc.
doc. MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D.
doc. MUDr. Eduard Šťastný, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Rejholec, CSc.

Odborní asistenti:

as. MUDr. Martin Hanus, Ph.D., MBA
as. MUDr. Zdeněk Kopečný
as. MUDr. Jan Kotaška, Ph.D.
as. MUDr. Vladislav Mrzena, CSc.
as. MUDr. David Stehlík, Ph.D.

as. MUDr. Ing. Tomáš Trnavský

Lékaři:

MUDr. Ondřej Adamec
MUDr. Karel Berounský
MUDr. Daniel Bělík
MUDr. Jan Čabart
MUDr. Martin Debnar
MUDr. Dominik Ďurica
MUDr. Martin Filipovič
MUDr. Jiří Frýdl
MUDr. Filip Hanák
MUDr. Jan Hofman
MUDr. Radovan Hudák
MUDr. Petr Chekhov
MUDr. Josef Kálal
MUDr. Filip Kořínek
MUDr. Dominik Krejčí
MUDr. Jiří Lorenc

MUDr. David Máška
MUDr. Lenka Moutelíková
MUDr. Anton Nazarov
MUDr. Ing. Jan Němec
MUDr. Eva Němejcová
MUDr. Maria Peničková
MUDr. Bc. Peter Porubský
MUDr. Emília Potfajová
MUDr. Jaromír Přidal
MUDr. Jiří Schovanec
MUDr. Pavel Smetana
MUDr. Jana Smetanová
MUDr. Andrej Stančák, Ph.D.
MUDr. Martin Vlach
MUDr. Lukáš Wagenknecht

Ostatní zaměstnanci kliniky:

Část pro dospělé:
Oddělení OTS1 - 1. lůžková stanice:
Staniční sestra: Lenka Skopová
Sestry: Michal Fedor, Irena Červenková, Bc. Jana Horáková, Helena Kovaříková, Ivana Kozlová, Ludmila Kozlová, Michaela Nováková, Ivona Ročková, Bc. Tereza Syblíková, DiS., Mgr. Lucie Votavová, Bc. Martin Kičura, Anna Legdanová
Sanitárky: Pavlína Richterová, Darina Zivčáková, Kristýna Holubová

Oddělení OTS2 - 2. lůžková stanice:
Staniční sestra: Lenka Vacková
Sestry: Barbora Dúbravková, Lucie Ensingerová, Marie Hartmanová, Jana Hocká, Simona Mikundová, DiS., Nijolé Rudyté, Kristýna Vágnerová, Mgr. Markéta Volná
Sanitárky: Věra Jiroušková, Magdalena Bohatová

Oddělení JIP - dospělá část:
Sestry: Erika Baranová, Dagmar Čiháková, Martin Jonáš, Irena Landovská, Jana Novotná, Klára Pappová, DiS., Lenka Skopová, Jana Zimáčková

Ambulance - dospělá část:
Staniční sestra: Irena Petráčková
Sestry: Kateřina Nová, Magdaléna Sadleková, Iveta Spálenková, Eva Žaloudková
Sanitář: Michal Bočan

Sálové sestry pro ortopedii z oddělení Centrálních operačních sálů - dospělá část:
Staniční sestra: Pavlína Kolibová
Sestry: Dorota Brozdová, Bc. Zuzana Grešková, Petra Klumparová, DiS., Lucie Malimánková, Miroslava Šalomová, Mgr. Markéta Volánková

Část pro děti
Oddělení OTS3:
Statniční sestra: Zdeňka Frimlová
Sestry: Jitka Adamová, Radka Bláhová, Michaela Brunhoferová, Radika Dongresová, Tereza Drexlerová, DiS., Nella Egartová, Daniela Jarešová, Věra Krausová, Vlasta Nyklasová, Helena Skřivánková

Oddělení OTS4:
Staniční sestra: Dana Brychová
Sestry: Sabina Dolejšová, Jaroslava Filasová, Hedvika Kousalová, Markéta Pečenková, DiS., Jitka Šmídová, Květa Šopová, Veronika Zborníková
Sanitář: Pavel Novotný

Oddělení JIP - dětská část:
Staniční sestra: Dana Brychová
Sestry: Šárka Beskydová, Petra Březinová, DiS., Jaroslava Jankovská, Andrea Kalašová, Petra Tumpachová

Ambulance - dětská část:
Staniční sestra: Zuzana Kadlicová
Sestry: Věra Deriánová, Irena Churáčková, Lenka Vaitová, Božena Veselá

Sálové sestry pro ortopedii z oddělení Centrálních operačních sálů - dětská část:
Staniční sestra: Iveta Makovská
Sestry: Renata Gábrišová, Mária Garay, Martin Horák, Blanka Karolová, Zuzana Ksandrová, Petra Laubová, Marcela Zemanová

Dětské ambulance

Vedoucí ambulance: MUDr. Jiří Schovanec

Ortopedicko-traumatologické ambulance pro děti:

Do speciálních ambulancí se pacienti objednávají osobně nebo telefonicky na tel.: 224 43 3758 po - pá 7:00 - 8:30, po - čt 13:00 - 14:30, pá 12:30 - 14:00

Kontaktní e-mail: ortopedie.deti@fnmotol.cz

Akutní ambulance obecné ortopedie a traumatologie:

umístění: Dětská poliklinika FN Motol, přízemí, ordinace č. 7 a 9

Ordinační hodiny:
po - čt: 8:15 - 15:30
pá: 8:15 - 14:15
Kontrolní vyšetření probíhají vždy v dopoledních hodinách, tj. do 12:00 hod. Poslední pacient vstupuje do ordinace v 15:00 hod.

Preventivní ultrazvukové vyšetření kyčlí:

umístění: Dětská poliklinika FN Motol, přízemí, ordinace č. 6

Ordinační hodiny:
po - čt: 13:00 - 14:00

Speciální ambulance:

umístění: Dětská poliklinika FN Motol, přízemí, ordinace č. 10; v liché pondělky, středy a pátky též ordinace č. 9

Ordinační dny:

Pondělí

 

sudé

doc. MUDr. Eduard Šťastný, Ph.D.

liché

MUDr. Andrej Stančák

Úterý

 

sudé

MUDr. Ondřej Adamec

liché

doc. MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D.

Středa

 

sudá

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

lichá

doc. MUDr. Petr Korbelář, CSc.

 

MUDr. Pavel Smetana

Čtvrtek

 

sudý

prim. MUDr. Daniel Rybka

lichý

MUDr. Jiří Schovanec / MUDr. Lukáš Wagenknecht

Pátek

 

sudý

MUDr. Ing. Jan Němec

lichý

as. MUDr. Ing. Tomáš Trnavský

 

doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.

Dospělé ambulance

Speciální ortopedické ambulance pro dospělé

Umístění: Dospělá část FN Motol - "Modrý pavilon", patro -1, uzel A

Vedoucí ambulance: MUDr. Jiří Schovanec

Provoz ambulance:
po - čt: 6:45 - 15:30 hod.
pá: 6:45 - 14:30 hod.

Ordinační hodiny speciálních ambulancí: 8:30 - 14:30 hod.
Pacienti jsou ošetřeni pouze po předchozím objednání na základě žádanky k superkonziliárnímu vyšetření/ošetření či k objednání k operačnímu zákroku.

Poslední pacient vstupuje do ordinace ve 14:30 hod.

Pacienti se objednávají telefonicky na tel.: 224 43 8828 v pracovní dny 7:00 - 8:30 hod, 12:30 - 14:00 hod.

Kontaktní e-mail: ortopedie.dospeli@fnmotol.cz

Pondělí

 

sudé

as. MUDr. Martin Hanus, Ph.D., MBA
MUDr. Martin Vlach

liché

doc. MUDr. Eduard Šťastný, Ph.D.
MUDr. Dominik Ďurica

Úterý 

sudé

as. MUDr. David Stehlík, Ph.D.
MUDr. Radovan Hudák

liché

doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.

Středa

 

sudá

doc. MUDr. Petr Korbelář, CSc.
MUDr. Lukáš Wagenknecht
MUDr. Pavel Smetana (1x měsíčně)

lichá

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
MUDr. Jaromír Přidal

Čtvrtek

 

sudý

MUDr. Jiří Schovanec (1x měsíčně)
as. MUDr. Jan Kotaška
MUDr. Andrej Stančák , Ph.D.

lichý

as. MUDr. Zdeněk Kopečný (do 12. h)
prim. MUDr. Daniel Rybka

Pátek

 

sudý

as. MUDr. Ing. Tomáš Trnavský
MUDr. Bc. Peter Porubský

lichý

MUDr. Ing. Jan Němec
MUDr. Filip Hanák

Lůžkové oddělení

Klinika v současné době disponuje 105 lůžky (55 dospělých, 50 dětských) na 4 odděleních a 2 pooperačních JIP.
Standardní pokoje jsou na dospělé části 3lůžkové, vždy dva sousední pokoje mají společný sprchový kout a WC. Na každém dospělém oddělení je k dispozici nadstandardní jednolůžkový pokoj s telefonní linkou, TV, lednicí a vlastním sociálním zařízením.
Pokoje na dětské části jsou 2-4lůžkové a zahrnují také pokoje se speciálními lůžky pro kojence a batolata s možností ubytování jednočlenného doprovodu (kapacita těchto míst je však bohužel omezená).
JIP na dospělé části využívá 8 monitorovaných míst, na dětské části místa 4.

Specializace

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty UK zajišťuje diagnostickou a léčebnou ortopedickou a traumatologickou péči nejen ve spádové oblasti, ale konziliární a konzultační činností v rámci celé republiky. Klinika má dvě části - dětskou a dospělou.

Vybraní odborníci pro jednotlivé oblasti subspecializované ortopedicko-traumatologické péče poskytované pracovištěm:

Dětská část: 

 • Problematika kyčelního kloubu: MUDr. Stančák, doc. MUDr. Kautzner, MUDr. Adamec
 • Vývojové vady končetin a nohy: MUDr. Adamec, MUDr. Smetana, prim. MUDr. Rybka
 • Neurogenní vady: doc. MUDr. Schejbalová, MUDr. Smetana, prim. MUDr.Rybka
 • Sportovní traumatologie, artroskopie, osové deformity, řešení poúrazových stavů: prof. MUDr. Havlas, doc. MUDr. Kautzner, doc. MUDr. Šťastný
 • Onemocnění dětského kolenního kloubu: prof. MUDr. Havlas, doc. MUDr. Šťastný
 • Terapie zkratu končetin: doc. MUDr. Kautzner
 • Terapie skolióz a dalších vad páteře: doc. MUDr. Korbelář, MUDr. Trnavský, MUDr. Němec, MUDr. Hudák
 • Onkoortopedie a septická ortopedie: MUDr. Schovanec, MUDr. Wagenknecht, MUDr. Porubský

Dospělá část:

 • Endoprotetika velkých kloubů: prof. MUDr. Trč, prof. MUDr. Havlas, doc. MUDr. Kautzner, MUDr. Kopečný, prim. MUDr. Rybka, MUDr. Kotaška, MUDr. Hanus, doc. MUDr. Šťastný
 • Sportovní traumatologie a artroskopie: prof. MUDr. Havlas, doc. MUDr. Kautzner, MUDr. Kopečný, doc. MUDr. Šťastný
 • Problematika ramenního kloubu: prof. MUDr. Havlas
 • Záchovná operativa a artroskopie kyčelního kloubu: doc. MUDr. Kautzner
 • Komplexní rekonstrukce kolenního kloubu: prof. MUDr. Havlas, MUDr. Kotaška, doc. MUDr. Šťastný
 • Léčba onemocnění nohy: MUDr. Přidal
 • Onkoortopedie a septická ortopedie: MUDr. Schovanec, MUDr. Wagenknecht
 • Onemocnění páteře: MUDr. Trnavský, MUDr. Němec, MUDr. Hudák
 • Neuroortopedie: MUDr. Smetana, prim. MUDr. Rybka
 • Revizní náhrady kloubů: prof. MUDr. Trč, doc. MUDr. Šťastný, 
 • Traumatologie a řešení poúrazových stavů: MUDr. Hanus, prof. MUDr. Havlas

Historie

Historie kliniky je úzce spjata s vývojem pediatrie v českých zemích a založením Dětské nemocnice v Praze. Poválečné ustavení II. ortopedické kliniky UK v roce 1945 v prostorách bývalé Dětské nemocnice resp. dětské chirurgické kliniky s ortopedickým zaměřením spadajícím pod německou universitu, zahajuje činnost samostatné ortopedické kliniky se 109 lůžky, 2 odděleními pro děti a 2 pro dospělé pod vedením prof. Hněvkovského. Vznikem fakulty dětského lékařství UK se v roce 1954 klinika stává výukovou základnou ortopedie jak pro studenty fakulty všeobecného lékařství, tak pro pediatry. Postupně je však trvale přičleněna k fakultě dětského lékařství /nyní 2. LF UK/. Po přestěhování většiny ústavů a klinik této fakulty do Motola zůstává dlouho detašovaným pracovištěm, a to již v ne zcela vyhovujících prostorách. Přesto je na pracovišti již v 70. letech, v období vedení kliniky prof. Popelkou, zahájena operativa kloubních náhrad, náhrada kolenního kloubu totální endoprotézou v roce 1978 dokonce jako první v republice. Roku 1983 konečně dochází ke stěhování do Motola, přičemž dospělá oddělení jsou dočasně zcela zrušena. Prof. Popelku ve funkci střídá prof. Kubát, je zaváděna progresivní operativa - skolióz, vrozených a systémových vad, prodlužování končetin, dětské traumatologie. Znovuotevření části pro dospělé nastává v roce 1984, opět na Karlově nám. č. p. 1. Klinika následně v září 1984 pořádá 1. ortopedický kongres ve své historii. Politické změny konce roku 1989 přivádějí na místo přednosty kliniky doc. Smetanu, který obohacuje léčebnou činnost především o rozvoj operativy dětí postižených DMO.
V roce 1995 přichází stěhování dospělé částí do provizoria dětského lůžkového monobloku v Motole a až do roku 1998 dospělá část kliniky čeká na přemístění do tzv. "Modrého pavilonu" - motolské lůžkové části pro dospělé. Od akademického roku 1999/2000 vedl kliniku prof. Tomáš Trč, kterého v říjnu 2021 ve funkci nahradil prof. Vojtěch Havlas. V současné době klinika působí v celé šíři oboru - ortopedii a traumatologii dětí i dospělých. Přetrvává celorepubliková superkonziliární činnost v rámci dětské ortopedie (vrozené a vývojové vady, nádorová onemocnění pohybového aparátu, neurologicky podmíněné deformity, skoliózy, prodlužování končetin), rozšiřuje se operativa kloubních náhrad, artroskopických výkonů, využití minimálně invazivních přístupů, počítačově navigovaných výkonů či genetické terapie (léčba pomocí růstových faktorů).

Věda

Výzkumné záměry pracoviště

 • Kineziologie, diagnostika a léčba dětí postižených DMO
 • Operativa vrozených vad kyčle a preartoróz
 • Terapie skeletálních tumorů
 • Terapie artrózy (nealoplastická / vývoj instrumentárií v aloplastice / regenerační ortopedie)
 • Terapie chrupavky
 • Vývoj v artroskopické operativě velkých kloubů
 • Biologická léčba rotátorové manžety
 • Podologie

Granty 

IGA MZd.: Schejbalová A.: NR/833-3, Neurogenní kyčel u DMO. Nové strategie ortopedické intervence v dětském a adolescentním věku, 2005-2007

IGA MZd.: Havlas V.: Tvorba chrupavky za použití kmenových buněk kostní dřeně - studie in vitro, 2004 - 2007

MPO: Trč T., FR-TI1/236 Vnitřní prostor obuvi - základní předpoklad zdravého chodidla a zdraví obecně. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - program „TIP“, 2009.

GAČR: Trč T, Havlas V.: P304/1/0326, Aplikace autologních mesenchymových buněk při ošetření ruptury rotátorové manžety; preklinická a klinická studie.

Spolupráce na projektech MPO: CPN, s.r.o., FR-TI1/150 - nové hydrogely pro užití v regenerativní medicíně a kosmetické dermatologii; FR-TI1/151 - nové kryty ran na bázi nano a mikronosičů

Významné aktivity pedagogů a lékařů kliniky:

Významná členství ve společnostech
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
ČSOT - předsedou 2004-2005, 2008-2009
SSTA - členem výboru 2001-2008, předsedou od 2009-2014, 2017-2018
SICOT - vicepresidentem od 2005
ESSKA - členem Board at Large od 2008

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
SSTA - členem výboru od 2004
ESSKA - členem Integration Committee od 2006, předsedou Integration Committee 2008-2010

doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
SSTA - členem výboru 2018, předsedou od 2022
ESSKA - člen pracovní skupiny patologie kolenního kloubu od 2019

Editorská a recenzní činnost v tuzemských a zahraničních časopisech
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Šéfredaktorem časopisu Ortopedie od 2007
Dlouholetým členem redakční rady časopisu Acta Orthopedicae et Traumatologie Čechoslovana
Členem redakční rady časopisu Endoskopie
Členem redakční rady časopisu International Orthopaedics od 2008
Recenzentem časopisů časopisu International Orthopaedics a KSSTA od 2007

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Recenzentem časopisů KTTSA, International Orthopaedics a AJSM od 2008

doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
Recenzentem časopisů KTTSA, AJSM, ACTA od 2018

doc. MUDr. Eduard Šťastný, Ph.D.
Vědeckým sekretářem časopisu Ortopedie od 2007

Významná ocenění členů kliniky 

Publikace
as. MUDr. E. Šťastný, Ph.D. - Frejkova cena 2008 za nejlepší přednášku na Frejkových dnech v Brně
doc. MUDr. A. Schejbalová, Ph.D. - Chlumského cena za nejlepší monografii v roce 2008
as. MUDr. E. Šťastný, Ph.D., prof. MUDr. T. Trč, CSc., MBA - Nejlepší článek v časopisu Ortopedie za rok 2007

Čestná členství
Prof. MUDr. T. Trč, CSc., MBA - v roce 2008 jmenován čestným členem Maďarské ortopedické společnosti.
Prof. MUDr. T. Trč, CSc., MBA - v roce 2007 jmenován čestným členem Slovenské artroskopické společnosti.

Výukové centrum ESSKA
Září 2007 - akreditace Mezinárodního výukového centra ESSKA pro období 2008-2010 („ESSKA Education Centre“) v Praze při Ortopedické klinice UK 2. LF a FN v Motole. Doc. MUDr. V. Havlas, Ph.D., a prof. MUDr. T. Trč, CSc., MBA jmenováni oficiálními garanty.

Zahraniční spolupracovníci kliniky:

prof. Dr. Beck, UK Insbruck, Rakousko
Dr. Alexandr Beletsky, Scientific and Practical Center for Traumatology and Orthopedics, Minsk, Bělorusko
prof. F. W. Buechel, M.D., New Persey, USA
prof. Dr. Jaroslaw Czubak, Ph.D., Gruca Teaching Hospital, Otwock, Postgraduate Medical Ed. Centre, Warsaw
prof. W. Dick, Orthopäedische Universitätsklinik Basel, Švýcarsko
M. H. Feldman, M.D., Park Way Regional Medical Centre, Miami, Florida
prof. Dr. R. Graf, přednosta LKH Stolzalpe, Rakousko, čestný člen ČSOT
prof. R. LaPrade, M.D., Director, Biomechanic Laboratory, University of Minnesota, USA
prof. Dr. U. Munzinger, Schulthess-Klinik, Zürich, Švýcarsko
doc. P. Randelli, MD., Università degli Studi di Milano, Milano, Itálie
prof. Ch. W. Rockwood, M.D., Orthop.-Chir. San Antonio, Texas
prof. Dr. med. R. Venbrocks, Dr. med. Andreas Roth, Friedrich-Schiller Universität Jena
doc. MUDr. J. Vojtaššák, CSc., Ortopedická klinika Bratislava, Slovensko
Dr. Gershon Volpin, Orthopaedic Clinic, Eilat, Israel

Výuka

 Informace pro studenty na fakultních stránkách kliniky

Výuka pregraduální

Magisterské studium - lékařství
Klinika se komplexně podílí na výuce oboru ortopedie a kostní traumatologie v rámci koncepce 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Výuka probíhá kontinuálně během šesti let řádného studia s převahou výukových bloků v 5. a 6. ročníku. Ve 4. ročníku je vyučována traumatologie s důrazem na úrazy pohybového aparátu. Výuka ortopedie je zakončena oborovou zkouškou v 5. ročníku studia. Státní závěrečná zkouška z chirurgie v 6. ročníku obsahuje otázky z akutní ortopedie a kostní traumatologie.

Bakalářské studium - fyzioterapie
V bakalářském programu studia fyzioterapie při 2. lékařské fakultě zajišťuje klinika výuku ortopedie a traumatologie v rámci 2. ročníku studia v plném rozsahu. Výuka tohoto předmětu je zakončena dvěma zkouškami z Ortopedie, resp. Traumatologie.

Bakalářské studium - všeobecná sestra
V rámci magisterského studia sester při 2. lékařské fakultě se klinika podílí na výuce ortopedie a traumatologie v 1. ročníku tohoto výukového programu.

Magisterské studium při Pedagogické fakultě
Na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze klinika garantuje výuku ortopedie a protetiky při Katedře speciální pedagogiky.

Výuka doktorandů

V rámci dlouhodobé spolupráce s ILF - katedrou pediatrie a praktické medicíny působí klinika při výuce ortopedie s přihlédnutím k pediatrické praxi a činnosti praktického lékaře.
Dále se klinika podílí na doktorském vzdělávání v oboru Ortopedie v rámci přidělené akreditace pro výuku.

Akreditace pro habilitační řízení

Klinika je v rámci Karlovy Univerzity nositelem akreditace pro docentské habilitační řízení v oboru Ortopedie pro období 2008-2016.

Pedagogičtí pracovníci:

prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Korbelář, CSc.
doc. MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D.
doc. MUDr. Eduard Šťastný, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Rejholec, CSc.

Odborní asistent:

as. MUDr. Martin Hanus
as. MUDr. Zdeněk Kopečný
as. MUDr. Jan Kotaška
as. MUDr. Vladislav Mrzena, CSc.
as. MUDr. Ing. Tomáš Trnavský

Zahraniční spolupracovníci kliniky:

prof. Dr. Beck, UK Insbruck, Rakousko
Dr. Alexandr Beletsky, Scientific and Practical Center for Traumatology and Orthopedics, Minsk, Bělorusko
prof. F. W. Buechel, M.D., New Jersey, USA
prof. Dr. Jaroslaw Czubak, Ph.D., Gruca Teaching Hospital, Otwock, Postgraduate Medical Ed. Centre, Warsaw
prof. W. Dick, Orthopäedische Universitätsklinik Basel, Švýcarsko
M. H. Feldman, M.D., Park Way Regional Medical Centre, Miami, Florida
prof. Dr. R. Graf, přednosta LKH Stolzalpe, Rakousko, čestný člen ČSOT
prof. R. LaPrade, M.D., Director, Biomechanic Laboratory, University of Minnesota, USA
prof. Dr. U. Munzinger, Schulthess-Klinik, Zürich, Švýcarsko
doc. P. Randelli, M.D., Università degli Studi di Milano, Milano, Itálie
prof. Ch. W. Rockwood, M.D., Orthop.-Chir. San Antonio, Texas
prof. Dr. med. R. Venbrocks, Dr. med. Andreas Roth, Friedrich-Schiller Universität Jena
doc. MUDr. J. Vojtaššák, CSc., Ortopedická klinika Bratislava, Slovensko
Dr. Gershon Volpin, Orthopaedic Clinic, Eilat, Israel

Vzdělávací akce

Závěrečné testy po kmeni  2. LF UK 

stážovna Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie

FN Motol,  Dětská část, 4. patro, uzel D

Předatestační kurzy  Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK

Vybrané kapitoly z ortopedie

stážovna Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 

FN Motol, dospělá část, přízemí, průchod  mezi uzlem A-B

Dětská ortopedie a traumatologie

stážovna Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie

FN Motol,  Dětská část, 4. patro, uzel D

Termíny specializačního vzdělávání budou upřesněny.

Kontakt

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
přednosta kliniky
tel.: 224 43 2800
e-mail: vojtech.havlas@lfmotol.cuni.cz

prim. MUDr. Daniel Rybka
zdravotnický zástupce přednosty kliniky

tel.: 224 43 2803
e-mail: daniel.rybka@fnmotol.cz

doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
školský zástupce přednosty kliniky

tel.: 224 43 2855
e-mail: jakub.kautzner@fnmotol.cz

Bc. Lucie Plocová, DiS.
vrchní sestra

tel.: 224 43 8805
e-mail: lucie.plocova@fnmotol.cz

Sekretariát přednosty:
Jana Kamicová
tel.: 224 43 2801, e-mail: jana.kamicova@lfmotol.cuni.cz

Kateřina Kozlowski
tel.: 224 43 2802, e-mail: katerina.kozlowski@fnmotol.cz

Lůžková část - kanceláře kliniky:

 • dospělá část

Kristina Šrédlová
tel.: 224 43 8811, e-mail: kristina.sredlova@fnmotol.cz
Jaroslava Studničková
tel.: 224 43 8814, e-mail: jaroslava.studnickova@fnmotol.cz

 • dětská část

Michaela Bezrouková
tel.: 224 43 2811, e-mail: michaela.bezroukova@fnmotol.cz
Ivana Růžičková
tel.: 224 43 2809, e-mail: ivana.ruzickova@fnmotol.cz

Ambulantní část - objednání pacientů k vyšetření:

dětská část:
tel.: 224 43 3758
volat po - čt 7:00 - 8:30, 13:00 - 14:30, pá 7:00 - 8:30, 12:30 - 14:00
e-mail: ortopedie.deti@fnmotol.cz
dospělá část:
tel: 224 43 8828
volat po - pá 7:00 - 8:30, 12:30 - 14:00
e-mail: ortopedie.dospeli@fnmotol.cz

Pacientský příběh

Bolesti, omezení hybnosti a zkrat končetiny můžou výrazně ovlivnit život pacienta. Podívejte se na příběh paní Nikoly, které náhrada kolenního kloubu a srovnání deformity dolní končetiny výrazně zlepšili život.

Paní Nikola přišla na naší ambulanci pro deformitu a výrazný zkrat končetiny. Tento stav by způsoben infekcí stehenní kosti, kterou prodělala v dětském věku. Během let došlo i ke zničení kloubní chrupavky v kolenním kloubu a u paní Nikoly se rozvinuly výrazné bolesti. Obešla několik zdravotnických zařízení, kde jí bylo sděleno, že jakýkoliv chirurgický výkon je extrémně rizikový a není vhodný. My jsme s paní Nikolou zahájili dlouhý proces vyšetření s cílem možná rizika snížit na minimum. Po téměř dvou letech jsme po dohodě s pacientkou přistoupili k implantaci speciální, tzv. závěsné náhrady kolenního kloubu. Implantát je unikátní svojí konstrukcí, je spojen čepem mezi komponentou stehenní a holenní kosti a tím umožňuje jak stranovou, tak předozadní stabilitu. Výkon byl proveden na naší klinice pod vedením pana profesora Havlase a během operace nedošlo k žádným komplikacím. Pooperačně pacientku čekala dlouhodobá rehabilitace, ale již v časném pooperačním období bylo zřejmé, že výkon paní Nikole ulevil od bolestí a povede ke zlepšení kvality jejího života.

MUDr. Andrej Stančák, Ph.D.

Skip to content