Oddělení klinické psychologie

Základní informace

V ČR je Oddělení klinické psychologie FNM unikátní svou velikostí, maximálním spektrem nabídnutých psychodiagnostických a psychoterapeutických služeb, pokrývá tak celé kontinuum v poskytování preventivní, diagnostické, psychoterapeutické a rehabilitační péče u dětských i dospělých hospitalizovaných i ambulantních pacientů a jejich rodin ve FN Motol. Většina psychologických vyšetření a psychoterapeutické péče je vyžádána lékaři FN Motol a to žádankou nebo konziliárním listem. Psychologové pracují především s hospitalizovanými pacienty ve FN Motol a jejich rodinami, nebo pouze s předem objednanými ambulantními pacienty a jejich rodinami. Do zdravotnictví vnáší klinická psychologie hledisko společenských věd a přispívá svým specifickým pohledem k humanizaci medicíny, k celostnímu pohledu na nemocného a k rozvoji behaviorální a psychosomatické medicíny. Kliničtí psychologové se zabývají specifickými psychickými problémy chronicky nemocných a umírajících pacientů, uplatňují se například v předoperační přípravě dětských i dospělých pacientů, pomáhají jim překonat pooperační stavy, podílejí se na kognitivní a sociální rehabilitaci po úrazech apod. Tím se přispívají významně k celostním chápání člověka v kontinu zdraví a nemoc. Oddělení Klinické psychologie spolupracuje se sociálním oddělením FNM, s pedagogy FNM, s dobrovolníky ve FNM a s duchovní službou ve FNM.

Další poskytované služby

Oddělení poskytuje supervize pro psychology, kteří jsou zařazeni do přípravy v oboru klinická psychologie a pořádá dále jedenkrát za měsíc odborné semináře.

Vedení a personál

Primář:

Mgr. Markéta Mohaplová

(Mgr. Zuzana Kocábová, Ph.D. - t.č. dlouhodobě mimo FN Motol)

tel.: 22443 3425
e-mail: marketa.mohaplova@fnmotol.cz
Umístění: Dětská psychiatrická klinika, pavilon 8

Sekretariát:

Bc. Ivana Videcká

všeobecné informace, konzilia ve FNM, 7.30-16.00 hod

tel.: 224 433 481
fax: 224 433 482
e-mail: ivana.videcka@fnmotol.cz 
Umístění: Pavilon.č 16 (u jižní vrátnice)

Personál

Dospělá část FN Motol

KLINIKA REHABILITACE A TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ 2. LF UK
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. (pátek)
tel.: 22443 3480
Konzilia pro FN Motol : pátek 7.00-15.30 hodin
Umístění: Pavilon č.16 (u jižní vrátnice)

NEUROLOGICKÁ KLINIKA 2.LF UK
PhDr. Martin Jung (pondělí-středa) + konzilia FN Motol
tel.: 22443 6883
Umístění: Nemocnice pro dospělé, 2. patro, uzel C

doc. Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (pondělí)
tel.:22443 6864
Umístění: Nemocnice pro dospělé, 2. patro, uzel C

Mgr. Hana Marková, Ph.D. (pondělí, úterý, čtvrtek)
tel.: 22443 6890
Umístění: Nemocnice pro dospělé, 2. patro, uzel C

Mgr. Jakub Žalud (pondělí-pátek)
tel.: 22443 3487, 6811
Umístění: Nemocnice pro dospělé, 2. patro, uzel C (pondělí-středa), Pavilon 16 (čtvrtek-pátek)

Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D. (pondlělí, čtvrtek, pátek)
tel.: 22443 6883
Umístění: Nemocnice pro dospělé, 2. patro, uzel C

PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. (čtvrtek)
Tel.: 22443 6864
Umístění: Pavilon č.16 (u jižní vrátnice)

INTERNÍ KLINIKA 2.LF UK a FN Motol

Mgr. Svatava Krejčová (pondělí-středa)

tel.: 22443 3483
Umístění: Pavilon 16 (u jižní vrátnice)

TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PŘI III.CHIRURGICKÉ KLINICE 1.LF UK 
PhDr. Tereza Maryšková (pondělí, úterý, středa)
tel.:  22443 8095
Umístění: Nemocnice pro dospělé, 1.patro, uzel C

PNEUMOLOGICKÁ KLINIKA
Mgr. Pavla Hodková (středa)
tel. 22443 8036
Umístění: Pneumologická klinika, ambulance č.12

CENTRUM PRO LÉČENÍ A VÝZKUM BOLESTIVÝCH STAVŮ 
PhDr. Tereza Maryšková (úterý, čtvrtek, pátek)
Tel.: 22443 5583
Umístění: Nemocnice pro dospělé, 2.patro, uzel B

CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE
PhDr. Daniel Kubín (pondělí, čtvrtek, pátek)
tel.: 22443 6549
Umístění: budova CNP, 1. patro

SPINÁLNÍ JEDNOTKA

Mgr. Petra Kurcová (pondělí, úterý, středa)

tel.: 22443 3484
Umístění: Pavilon č.16 (u jižní vrátnice)

ODDĚLENÍ CHRONICKÉ RESUSCITAČNÍ A INTENZIVNÍ PÉČE (OCHRIP) 
PhDr. Jana Woleská, Ph.D. (pátek)
tel.: 224 436 757 
Umístění: Samostatná budova č. 21, 1.patro

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA DĚTÍ A DOSPLĚCÝH 2. LF A FN MOTOL

Mgr. Vendula Tegelová (pondělí, úterý, čtvrtek)
tel.:
Umístění: 

Dětská část FN Motol

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ KLINIKA 2.LF UK
Mgr. Adéla Švingerová (pondělí - pátek)
tel.: 22443 3466
Umístění: Pavilon č.8

Mgr. Markéta Mohaplová (pondělí-pátek)
tel.: 22443 3425
Umístění: Pavilon č.8

Doc. PhDr. Jana Kocourková
tel.: 224 433 456
Umístění: Pavilon č.8

Mgr. Lenka Málková (pondělí-pátek)
tel.: 224 433 454
Umístění: Pavilon č.8

CENTRUM RODINNÉ TERAPIE
PhDr. Šárka Gjuričová (úterý-středa)
tel.: 22443 3475, 22443 3478 
Umístění: poliklinika FN Motol, 6. patro

Mgr. Jan Gabriel Szutkowski (pondělí, středa, čtvrtek)

tel.: 22443 3475, 22443 3478 
Umístění: poliklinika FN Motol, 6. patro

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
PhDr. Jaroslava Fabíková (pondělí-úterý)
tel.: 22443 3840, 22443 3843 
Umístění: poliklinika FN Motol, 6. patro

Mgr. Martina Nečasová (čtvrtek)
tel.: 22443 3840, 22443 3842
Umístění: poliklinika FN Motol, 6. patro

PhDr. et Mgr. Gabriela Ďurašková,  Ph.D. (pondělí,úterý, středa)
tel.: 22443 3840, 22443 3842
Umístění: poliklinika FN Motol, 6. patro

PEDIATRICKÁ KLINIKA 2.LF UK
Mgr. Zuzana Kocábová, Ph.D. (t.č. dlouhodobě mimo FN Motol)
tel.: 22443 3485
Umístění: Pavilon č.16 (u jižní vrátnice)

Mgr. Klára Benešová (pondělí-čtvrtek)
tel.: 22443 3486
Umístění: Pavilon č.16 (u jižní vrátnice)

Mgr. Vendula Tegelová (úterý, středa, pátek)
tel.: 22443 7590
Umístění: Dětská lůžková část, 1. patro, uzel B

Mgr. Michaela Šťovíčková (pondělí, středa, pátek)
tel.: 22443 3486
Umístění: Pavilon č.16 (u jižní vrátnice)

KLINIKA DĚTSKÉ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE 2.LF UK

PhDr. Věra Reichlová (pondělí-pátek)
tel.: 22443 6575 
Umístění: poliklinika FN Motol, 5. patro

Mgr. Jana Víchová (pondělí-pátek)
tel.: 22443 6410 
Umístění: poliklinika FN Motol, 5. patro

Mgr. Pavla Lhotová (pondělí-čtvrtek)
tel.: 22443 6410
Umístění: poliklinika FN Motol, 5. patro

DĚTSKÁ CHIRURGICKÁ KLINIKA 2.LF UK
Mgr. Ladislava Doležalová (pondělí, úterý, pátek)
tel.: 22443 2451 
Umístění: Dětská lůžková část nemocnice, 10. patro

DĚTSKÁ NEUROLOGICKÁ KLINIKA 2.LF UK
PhDr. Alice  Maulisová, Ph.D. (pondělí-pátek)
tel.: 22443 3365
Umístění: Dětská lůžková část nemocnice, 10. patro, uzel C, zvonek „psycholog“ 

Mgr. Jitka Žáčková-Venclová (pondělí-pátek)
tel.: 22443 3363 
Umístění: Dětská lůžková část nemocnice, 3. patro (mezi výtahy)

Mgr. Kateřina Bukačová (pondělí, středa, čtvrtek)
tel.: 22443 3365
Umístění: Dětská lůžková část nemocnice, 10. patro, Pavilon č.16 (u jižní vrátnice)

KLINIKA DĚTSKÉ REHABILITACE

Mgr. Hana Konečná (pondělí, čtvrtek, pátek)

tel.: 22443 3484

Umístění: Pavilon č.16 (u jižní vrátnice)

PSYCHOLOGOVÉ TÝMŮ  PODPŮRNÉ A PALIATIVNÍ PÉČE

Pro děti: Mgr. Zuzana Kocábová. Ph.D. (t.č. dlouhodobě mimo FN Motol), PhDr. Gražina Kokešová Kleinová, PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Pro dospělé: Mgr. Romana Machová, PhDr. Daniel Kubín

FONIATRICKÉ ODDĚLENÍ A REHABILITAČNÍ CENTRUM KOCHLEÁRNÍCH IMPLANTACÍ U DĚTÍ PŘI ORL 2.LF UK A FNM,www.ckid.cz

PhDr. Vymlátilová Eva, CSc. (pondělí-středa)

Mgr. Kateřina Tučková (pondělí, čtvrtek, pátek)

 tel.: 251 013 810 

Umístění: poliklinika FN Motol

Psychologické služby pro zaměstnance FN Motol:

PhDr. Tereza Maryšková
tel.:22443 8095

Specializace

V ČR je Oddělení klinické psychologie FNM unikátní svou velikostí, maximálním spektrem nabídnutých psychodiagnostických a psychoterapeutických služeb, pokrývá tak celé kontinuum v poskytování preventivní, diagnostické, psychoterapeutické a rehabilitační péče u dětských i dospělých hospitalizovaných i ambulantních pacientů a jejich rodin ve FN Motol.
Většina psychologických vyšetření a psychoterapeutické péče je vyžádána lékaři FN Motol a to žádankou nebo konziliárním listem. Psychologové pracují především s hospitalizovanými pacienty ve FN Motol a jejich rodinami, nebo pouze s předem objednanými ambulantními pacienty a jejich rodinami.
Do zdravotnictví vnáší klinická psychologie hledisko společenských věd a přispívá svým specifickým pohledem k humanizaci medicíny, k celostnímu pohledu na nemocného a k rozvoji behaviorální a psychosomatické medicíny. Kliničtí psychologové se zabývají specifickými psychickými problémy chronicky nemocných a umírajících pacientů, uplatňují se například v předoperační přípravě dětských i dospělých pacientů, pomáhají jim překonat pooperační stavy, podílejí se na kognitivní a sociální rehabilitaci po úrazech apod. Tím se přispívají významně k celostním chápání člověka v kontinu zdraví a nemoc.
Oddělení Klinické psychologie spolupracuje se sociálním oddělením FNM, s pedagogy FNM, s dobrovolníky ve FNM a s duchovní službou ve FNM.

Další poskytované služby

Oddělení je akreditovaným zařízením, které poskytuje supervize pro psycholog zařazené do přípravy v oboru klinická psychologie. Dále oddělení pořádá jedenkrát za měsíc odborné semináře.

Objednávání ambulantních pacientů

Ambulantní psychologická péče pro dětské pacienty

V rámci FN Motol působí psychologická ambulance pro dětské pacienty. Prosím, objednávejte se výhradně na telefonním čísle 22443 3840 a v době 9-11 hod. a 13-14 hod. 

V rámci psychologické péče nabízeme zejména psychologická vyšetření, v menší míře psychoterapeutickou péči. Rodinnou terapii poskytuje Centrum rodinné terapie, kde se lze objednat na telefonním čísle 22443 3478.

 Komplexní program pro diagnostiku autismu je poskytován v rámci hospitalizace na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, kterou nelze domluvit přes naše oddělení.

K prvnímu setkání s psychologem je vhodné si přinést všechny psychologické zprávy, které máte z minulých vyšetření v jiném zařízení, než je FN Motol. 

Psychologické vyšetření obvykle trvá delší dobu než běžná prohlídka u lékaře, rezervujte si tedy dostatek času (počítejte alespoň se dvěma hodinami).

Bohužel, aktuálně z kapacitních důvodů nemůžeme poskytovat ambulantní psychologickou a psychoterapeutickou péči pro dospělé pacienty, kteří nemají doporučení od lékaře z FN Motol. 

Odborné semináře

Termíny seminářů - podzim 2021

 

Září

15. 9. 13:00

Anna Juráčková (Zlatá rybka, z. ú.) 

Zlatá rybka plní přání vážně nemocným dětem

Říjen

13. 10. 13:00

Mgr. Kateřina Bukačová

Vývoj kognitivních funkcí u dětí  

Listopad

10. 11. 13.00

PhDr.et Mgr. Gabriela Ďurašková, PhD.

Umělé oplodnění - prožívání mužů a žen a jeho odraz ve výsledku léčby, etické otázky  

Prosinec

ZRUŠENO PRO NEMOC

8. 12. 13:00

Mgr. Tomáš Kavka

Spolupráce fyzioterapeuta a psychologa

 

Semináře probíhají v seminární místnosti Oddělení klinické psychologie, pavilon 16.

Všichni jsou srdečně zváni.

Není nutné se přihlašovat dopředu.
.

Teoreticko-praktická část vzdělávání

Podzimní semestr 2021

Semináře probíhají vždy od 11.30 na Oddělení klinické psychologie (pavilon 16). Pro externí zájemce je nutné domluvit si účast předem.

září

6.9.

Psychodiagnostika dětí  (PhDr. Alice Maulisová, PhD., Mgr. Markéta Mohaplová, Mgr. Zuzana Kocábová, PhD.)

13.9.

Psychodiagnostika dospělých (Mgr. Tomáš Nikolai, PhD., Mgr. Zuzana Kocábová, PhD.)

20.9.

Psychoterapie (Mgr. Zuzana Kocábová, PhD.)

říjen

4.10.

Psychodiagnostika dospělých (Mgr. Tomáš Nikolai, PhD., Mgr. Zuzana Kocábová, PhD.)

11.10.

Psychodiagnostika dětí  (PhDr. Alice Maulisová, PhD., Mgr. Markéta Mohaplová, Mgr. Zuzana Kocábová, PhD.)

18.10.

Psychoterapie (Mgr. Zuzana Kocábová, PhD.)

listopad

8.11.

Psychodiagnostika dospělých (Mgr. Tomáš Nikolai, PhD., Mgr. Zuzana Kocábová, PhD.)

15.11.

Psychodiagnostika dětí  (PhDr. Alice Maulisová, PhD., Mgr. Markéta Mohaplová, Mgr. Zuzana Kocábová, PhD.)

22.11.

Psychoterapie (Mgr. Zuzana Kocábová, PhD.)

prosinec

6.12.

Psychodiagnostika dospělých (Mgr. Tomáš Nikolai, PhD.)

13.12.

Psychodiagnostika dětí  (PhDr. Alice Maulisová, PhD., Mgr. Markéta Mohaplová)

20.12.

Psychoterapie (Mgr. Ladislava Doležalová)

leden

10.1.

Psychodiagnostika dospělých (Mgr. Tomáš Nikolai, PhD.)

17.1.

Psychodiagnostika dětí  (PhDr. Alice Maulisová, PhD., Mgr. Markéta Mohaplová)

24.1.

Psychoterapie (Mgr. Ladislava Doležalová)

Certifikovaný kurz Dětská klinická neuropsychologie

Učební plán

Blok č. 1: Neurofyziologie vývoje a zrání CNS, celkem 8 výukových hodin

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Neurofyziologie vývoje a zrání CNS, vývojové aspekty neuroanatomie, základy zobrazovacích metod u dětí, nejčastější onemocnění CNS

6 (TP)

2 (TPP)

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

3+1

Úterý

15.9.2020

8-12 hod.= 4 vyuč.hod

Kognitivní funkce a jejich vývojové koreláty

Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

2+2

15.9.2020

13-15.30 = 4 vyuč.hod

 

Blok č. 2: Dětská klinická neuropsychologie a její pojetí v raném věku, celkem 8 výukových hodin

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Dětská klinická neuropsychologie a její pojetí v raném věku, specifika vyšetření v různých stádiích vývoje a zrání

6 (TP)

2 (TPP)

PhDr. Dana Krejčířová, PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

7

Pátek

16.10.2020

8-12 hod.= 4 vyuč.hod

Neuropsychologické vyšetření v raném věku a dalších stadiích vývoje dítěte,  komunikace s rodinou

PhDr. Dana Krejčířová, PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

1

16.10.2020

13-15.30= 4 vyuč.hod

Blok č. 3: Neurovývojová onemocnění

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Neurovývojová onemocnění,  problematika dětí s nízkou porodní váhou a dětská mozková obrna,neurokutánní syndromy a jejich neuropsychologické aspekty

6 (TP)

2 (TPP)

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., MUDr. Bořivoj Petrák, CSc.

2+2

Úterý

10.11.2020

8-12 hod.= 4 vyuč.hod

Neuropsychologické vyšetření a jeho podoba u neurovývojových onemocnění, rozbor kasuistik

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D., Mgr. Zuzana Kocábová

 2+2

10.11.2020

13-15.30 = 4 vyuč.hod

 

Blok č. 4: Epilepsie v dětském věku

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Epilepsie v dětském věku, včetně epileptochirurgické léčby farmakorezistetních epilepsií, související neuropsychologická  problematika

6 (TP)

2 (TPP)

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., MUDr. Martin Kudr, Ph.D.

2+2

Úterý

15.12.2020

8-12 hod.= 4 vyuč.hod

Principy neuropsychologického vyšetření u epilepsie, rozbor kasuistik

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D., Mgr. Venclová Žáčková

3+1

15.12.2020

13-15.30 = 4 vyuč.hod

 

Blok č. 5: Traumata mozku a jejich následky v dětství

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Traumata mozku a jejich následky v dětství, posthypoxické stavy a cévní mozkové příhody v dětském věku, jejich neuropsychologické aspekty

6 (TP)

2 (TPP)

MUDr. Bořivoj Petrák, CSc., MUDr. Lukáš Paulas

2+2

Úterý

12.1.2021

8-12 hod.= 4 vyuč.hod

Neuropsychologický přístup k dětem s poraněním mozku, diagnostika i terapie, rozbor kasuistik

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D., Mgr. Zuzana Kocábová

2+2

12.1.2021

13-15.30 = 4 vyuč.hod

 

Blok č. 6: Neuroinfekce a autoimunitní onemocnění v dětském věku, poruchy spánku v dětském věku -  a jejich neuropsychologické aspekty

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Neuroinfekce a autoimunitní onemocnění v dětském věku;  poruchy spánku v dětském věku a jejich neuropsychologické aspekty

6 (TP)

2 (TPP)

MUDr. Zuzana Libá, Ph.D., MUDr. Katalin Štěrbová

2+2

Úterý

16.2.2021

8-12 hod.= 4 vyuč.hod

Problematika  neuropsychologické diagnostiky u dětí s neuroinfekčními a autoimunitními onemocněními a poruchami spánku, rozbor kasuistik

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D,  Mgr. Markéta Mohaplová

2+2

16.2.2021

13-15.30 = 4 vyuč.hod

 

Blok č. 7: Nádorová onemocnění dětského věku postihující CNS

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Nádorová onemocnění dětského věku postihující CNS, jejich léčba a související neuropsychologická problematika; základy a specifika paliativní péče u dětí

6 (TP)

2 (TPP)

MUDr. Ivana Perníková, MUDr. Katalin Štěrbová

2+2

Úterý

16.3.2021

8-12 hod.= 4 vyuč.hod

Péče o dětské pacienty s nádorovými onemocněními, rozbor kasuistik

Mgr. Jana Víchová,  PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

2+2

16.3.2021

13-15.30 = 4 vyuč.hod

 

Blok č. 8: Nervosvalová a neurometabolická onemocnění se začátkem v dětství

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Nervosvalová a neurometabolická onemocnění se začátkem v dětství

6 (TP)

2 (TPP)

MUDr. Alena Zumrová, CSc., MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

2+2

Pátek

16.4.2021

8-12 hod.= 4 vyuč.hod

Neuropsychologické aspekty neurometabolických onemocnění,  rozbor kasuistik

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D., Mgr. Zuzana Kocábová, Mgr. Jitka Žáčková Venclová

2+1+1

16.4.2021

13-15.30 = 4 vyuč.hod

 

Blok č. 9: Neuropsychologie v dětské psychiatrii

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Neuropsychologie v dětské psychiatrii, autismus a poruchy autistického spektra v neuropsychologickém přístupu, ADHD

6 (TP)

2 (TPP)

Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.,

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

2+2

Úterý

11.5.2021

8-12 hod.= 4 vyuč.hod

Specifická neuropsychologická vyšetření u psychiatrických onemocnění v dětství, rozbor kasuistik

Mgr. Zuzana Kocábová,

Mgr. Markéta Mohaplová

2+2

11.5.2021

13-15.30 = 4 vyuč.hod

 

Přihlašování:  https://www.fnmotol.cz/o-nas/odborna-verejnost/celozivotni-vzdelavani-nelekarskych-zdravotnickych/certifikovane-kurzy/#detskaklneur

Seminář Assessment and treatment of ADHD

Ellen B. Braaten, PhD - Associate Professor of Psychology in the Department of Psychiatry at Harvard Medical School

This seminar will offer an in-depth review of the latest research and advances in ADHD, including assessment of ADHD and comorbidities, behavioral interventions, neuropsychology and genetics.  While the focus will be on pediatrics, a development-lifespan perspective will be used.  Learning Objectives would include:

  • Recognize the presentation, diagnosis, comorbidity, and current treatment options for individuals with ADHD.
  • Review the presentation of ADHD across the life span, risk factors related to the disorder (with a specific emphasis on the role of processing speed), gender, and genetic contributions of ADHD
  • Differentiate common co-morbid conditions, specifically learning disabilities, substance use, mood disorders, and anxiety.
  • Review empirically-validated therapies for ADHD, including school-based services, family treatment, individual treatment, cognitive-behavioral, integrative, and multi-modal interventions.

SYLLABUS:  Assessment and treatment of ADHD

The seminar is held in the pavilon n. 16. 

WEEK 1:  Definitions and Overview of ADHD

23.10. 2018 8.30

WEEK 2:  Assessment of ADHD:  Neuropsychological and Behavioral Assessments

1.11. 2018 8.30

WEEK 3:  Educational Assessment and School Accommodations for Children and Adolescents with ADHD

7.11. 2018 8.30

WEEK 4:  Assessment of Dyslexia and Co-Morbid Learning Disabilities in the Context of ADHD

13.11. 2018 8.30

WEEK 5:  Processing Speed and its Relationship with ADHD

27.11. 2018 8.30

WEEK 6:  Deficient Emotional Self-Regulation in ADHD

11.12. 2018 8.30

WEEK 7:  CBT and Psychosocial Treatments in ADHD (Children and Adults)

19.12. 2018 8.30

WEEK 8:  ADHD Case Studies:  Assessment and Management of ADHD in the Context of Autism Spectrum

2.1. 2019 8.30

WEEK 9:  ADHD Case Studies:  Assessment and Management of ADHD with Co-Morbid Substance Use Disorders and Mood Disorders

9.1. 2019 8.30

WEEK 10:  Special Topics in ADHD: 

                               -ADHD and Mania

                               -Driving and Working Memory Impairments in ADHD

                               -ADHD, Tics and Tourette’s Disorder

22.1. 2019 8.30

Intervizní setkání pro zaměstnance FN Motol

Intervizní případová setkání pro lékaře, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy

a sociální pracovníky FN Motol

Jsou pro vás někteří pacienti nebo jejich rodinní příslušníci nároční? Cítíte se po kontaktu s nimi nadměrně vyčerpaní? Odnášíte si jejich příběhy domů? Ocenili byste v některých případech multidisciplinární pohled?

Od května 2018 můžete nově přijít na některé z pravidelných intervizních setkání.

Kdy se to koná: Termíny budou vypisovány ve frekvenci přibližně 1x za měsíc a budou uvedeny na intranetu. Délka jednoho setkání je hodina a půl.

Kde se to koná: seminární místnost Oddělení klinické psychologie FN Motol – Pavilon 16 u jižní
vrátnice

S kým: Mgr. Erika Panenková, Mgr. Tereza Maková

psycholožky Oddělení klinické psychologie FN Motol

Jak to bude probíhat: formou setkání budou tzv. Bálintovské skupiny, které se v pomáhajících

profesích dobře osvědčují a svým členům umožňují vzájemně se podporovat

(pro orientační představu použijte odkaz, při každém setkání pak bude

věnován dostatečný prostor pro podrobnější osvětlení této formy práce v

kontextu naší nemocnice)

Podmínky účasti: postačí ohlášení Vaší účasti na níže uvedeném e-mailu (PhDr. Hejnová). Setkání se
bude konat při minimálním počtu 5 zúčastněných.
V opačném případě se setkání ruší.

Intervizní skupina je otevřená, lze tedy přijít na kterékoliv setkání, využívat ji opakovaně pro pravidelnější podporu i pouze jednorázově, např. v průběhu práce na komplikovaném případu.

Intervizní skupina slouží zaměstnancům pro usnadnění náročné profese a vzájemnou podporu v multidisciplinárním kontextu. Účast na ní není jmenovitě evidovaná, zaznamenává se pouze statistika počtu účastníků. Žádné další informace z intervize nejsou poskytovány třetím stranám, jediným výstupem z ní je vaše zkušenost.

V případě dotazů jakéhokoliv druhu se neváhejte obrátit na Mgr. Makovou na emailu

tereza.makova@fnmotol.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!

Spolupráce se Zdravotními klauny

Program Dítě – Kromě pravidelných klauniád, které Zdravotní klauni ve FN Motol uskutečňují už od roku 2001, nabízí tato obecně prospěšná společnost v motolské nemocnici také několik dalších programů. Jedním z nich jsou klaunské návštěvy u dětských pacientů v rámci programu Dítě. Tento program se zaměřuje na jednotlivé dlouhodoběji hospitalizované děti, které navštěvuje jeden klaun (tedy nikoliv dva, jako při běžných klauniádách na konkrétních odděleních), většinou dvakrát týdně. Intenzivní a dlouhodobé setkávání pomáhá kromě radosti také budovat důvěru a usnadňovat dětským pacientům komunikaci. S pomocí psychologů a lékařů jsou do programu zařazovány děti, které například čekají na transplantaci, které obtížněji komunikují s personálem z důvodů psychického stavu i jazykových bariér, děti, které podle názoru odborníků potřebují povzbudit, podpořit ještě jiným způsobem, než jaké může nemocnice standardně nabídnout. Ve své ideální podobě je program koncipován tak, že se hospitalizované dítě kromě všech ostatních specifik hospitalizace seznámí také se Zdravotním klaunem, který pacienta následně provází různými fázemi hospitalizace, po konzultacích s lékaři a psychology je přítomen u některých zákroků, a vyprovází pacienta také domů. Dítě se tak může kromě odborné lékařské a ošetřovatelské péče a péče svých rodinných příslušníků opřít ještě o jeden podpůrný pilíř – Zdravotního klauna, odborníka na radost a hru, postavu, která dokáže zosobnit a zároveň interpretovat nemocniční prostředí způsobem, které pacientovi pomáhá se situací se vyrovnat a získat nad ní nadhled.

Výzkumný program - v rámci programu NOS zkoumáme efektivitu klaunských intervencí na úzkost dětí před chirurgickými zákroky. V tomto směru spolupracujeme také s Vídeňskou univerzitou. 

Pro zájemce o stáž

Stáže v rámci FN Motol poskytujeme primárně kolegům v předatestační přípravě.

Velmi výjimečně zájemcům z řad studentů. U studentů, kteří chtějí stážovat na našem oddělení, máme podmínku, aby měli absolvovaný předmět s úvodem do psychologické diagnostiky a byli minimálně ve 4. ročníku studia (první ročník navazujícího magisterského studia).

Postup vedoucí k zřízení stáže

Pokud se rozhodnete, že byste rádi stážovali na našem oddělení, prosíme, abyste nejdříve kontaktovali psychologa z kliniky, na které máte zájem stážovat (mail je vždy jmeno.prijmeni@fnmotol.cz).   Pokud bude mít tento kolega čas a prostor, aby se stal vedoucím Vaší stáže, zkontaktujte vedoucí Oddělení klinické psychologie. 

Prosím, pamatujte, že celý proces musí proběhnout alespoň měsíc před zahájením stáže, aby se toto administrativní kolečko stihlo. Na stáž je nutné nastoupit už s vyřízenými dokumenty.

Historie

Oddělení klinické psychologie vzniklo rozhodnutím p. ředitele JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, č. 4/2006 o zřízení Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice v Motole v souladu s ustanovením čl. 9, odst. 2, písm. i) Organizačního řádu k zajištění preventivní, diagnostické a psychoterapeutické péče ve FN Motol a nabylo účinnosti dnem 1.5.2006. Oddělení klinické psychologie začalo fungovat s nástupem PhDr. Raudenské, Ph.D. a to od června 2006. Oddělení navazuje na 35leté tradice psychologické péče ve FNM v pedopsychiatrii, v pediatrických oborech a později na mladší tradice v somatických oborech u dospělých pacientů.

Tradice psychologické péče v dětské psychiatrii vznikla založením kliniky Dětské psychiatrie (DPK) v roce 1971, v r. 2006 oslavila klinika 35. výročí založení. Počátkem roku 1971 byly přijaté psycholožky Mgr. Nečasová a PhDr. Gjuričová na připravované oddělení dětské psychiatrické kliniky. První měsíce se věnovaly výzkumu, který vedl první přednosta DPK prof. MUDr. Fischer. V této době, na počátku 70.let, pracovala v Motole psycholožka PhDr. Milada Nováková v Ústavu výzkumu a vývoje dítěte. Pro psychologickou historii je zajímavý přínos psychiatra a zároveň psychologa MUDr.Špitze, zakladatele rodinně terapeutické práce a vzdělávání, v jehož odkazu pokračuje nyní Centrum rodinné terapie (PhDr.Gjuričová, MUDr.Brodová, Mgr.Nečasová). Díky psychoterapeutickému i psychologickému vzdělání MUDr.Špitze vznikla na DPK koncepce komunitní léčby dětských pacientů (léčba prostředím) a začal se rozvíjet důraz na rodinnou terapii. Psychologové, kteří zde v minulosti pracovali, i současní psychologové, považují tuto koncepci jako velmi smysluplnou. Toto pojetí bylo ve své době velmi moderní, integrující nové trendy léčby dětských pacientů, a významně ovlivnilo myšlení a přístup psychiatrů k léčbě dětských pacientů (za mnohé například prim.MUDr.Koutek, MUDr.Zámečníková a další). Na dětské psychiatrické klinice pracovali z klinických psychologů dále například PhDr. Mlčochová-Holejšovská, PhDr.Kubička, PhDr.Valášek a další. V současné době je psychologická péče na DPK zastoupena v klinické diagnostické a psychoterapeutické péči PhDr. Bechyňovou, PhDr. Kopeckou, Mgr. Juráňovou a Doc. PhDr. Kocourkovou. Psychologové se podílejí se i na aktivitách výzkumných. Doc. PhDr. Kocourková působí jako pedagog 2.LF UK. Psychologové v ambulanci Dětské psychiatrické kliniky na dětské poliklinice FN Motol začali pracovat od jejího založení v roce 1979. Původně zde byl tým složený ze dvou psychiatriček (prim. MUDr. Fibichová a MUDr. Holečková), dvou psychologů a dvou sociálních pracovnic. Začínali zde např. psychologové PhDr. Plášil, PhDr.Valášek, PhDr.Krušinová, PhDr.Mačasová, PhDr.Toužimská, Mgr.Nečasová, PhDr.Gjuričová, PhDr.Fabíková. Za působení prim. Špitze se začaly rozvíjet dětské i rodičovské psychoterapeutické skupiny. Krátce zde působila socioložka dr.Bubleová-Dunovská. V současné době pracuje na Psychiatrickém oddělení polikliniky jedna psychiatrička, dvě psycholožky a to PhDr. Fabíková a Mgr.Nečasová, jedna dětská sestra a sociální pracovnice. V Centru rodinné terapie pracují PhDr.Gjuričová a Mgr.Nečasová.

Psychologická péče o dětské pacienty v pediatrii byla zajišťována již na Karlově na I.dětské klinice prof. MUDr. Švejcara. Zde bylo založeno tzv. "výchovné oddělení", které vedl MUDr. Trnka, psycholožkou zde byla PhDr. Hermanová. Po přestěhování obou klinik (I. a II. dětská klinika) z Karlova do Motola byl přednostou I.dětské kliniky v letech 1971-1974 prof. MUDr. Poláček. Zde pracovala psycholožka PhDr.Kňourková, která v roce 1975 přešla do pracovního poměru tehdejší Fakulty dětského lékařství. V této době na klinice pracovala PhDr.Sládečková, PhDr. Komersová-Pekárková a PhDr. Los, od r. 1978 PhDr. Nesrstová. Psychologové kliniky se podíleli také na výuce a publikační činnosti. Přednostou II.dětské kliniky byl v 70.letech prof. MUDr.Houšťek, na této klinice od r. 1973 pracuje doposud jako psycholožka PhDr.Krejčová. V Ústavu výzkumu vývoje dítěte při II.dětské klinice pracovali jako psychologové již zmiňovaná PhDr.Nováková, později PhDr.Vyhnálek. Specializací psychologů II.dětské kliniky byla psychologická péče u pacientů s endokrinologickými, hematologickými a respiračními onemocněními, psychologickou péči u endokrinopatií zajišťovala I.dětská klinika. Psychologové I. dětské kliniky pečovali především o pacienty s těžkou formou astmatu, polytraumaty, Reyovým syndromem, probíhal výzkum u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Koncem 70.let vzniklo při I. dětské klinice dialyzačně transplantační centrum a psychologové, kteří zde pracovali spolupracovali i s rodinami dětských pacientů (Klub rodičů a přátel dětí na dialýze a po transplantaci, prázdninové dialýzy). Na dialyzačním centru od počátku pracovala PhDr. Nesrstová, později Mgr.Chladová, krátce PhDr.Pekárková, od r.2003-2005 Mgr. Kleinová, od r. 2005 Mgr.Walterová. V letech 1986-1990 vzniklo ve FN Motol Středisko psychologů, první v republice, jehož vedoucím byla jmenovaná PhDr.Nesrstová z tehdejší I.dětské kliniky. V době fungování Psychologického střediska probíhaly v nemocnici tzv. Bostonské semináře s aktivní účastí psychologů. V současné době na Pediatrické klinice pracuje Mgr.Walterová, PhDr.Nesrstová, PhDr. Krejčová a Mgr.Chladová, která participuje na aktivitách klubu dětí s cystickou fibrózou. PhDr. Nesrstová spolupracuje na Dětské poliklinice s Poradnou dětské gastroenterologie a výživy.

V 80.letech pracovala na Dětské stomatologické klinice PhDr. Semerádová, na dětské Anesteziologicko-resuscitační klinice PhDr.Sauerová, malý úvazek měla i psycholožka na Dětské rehabilitační klinice. Na dětské kardiologii v té době pracovala PhDr.Trubačová. Na dětské onkologii pracovali sociolog PhDr. Kabele, psychologové PhDr. Mahler, PhDr.Pičman a PhDr.Maiwaldová. Po jejich odchodu na konci 80.let Onkologická klinika psychology neměla a využívala konziliárních služeb psychologů z Pediatrické kliniky. V polovině devadesátých let byl při Onkologické klinice zřízen Úsek psychosociální péče, jehož vedením byla pověřena dětská psychiatrička, později zde pracoval dva roky psycholog PhDr. Bureš. Od r. 2003 na klinice dětské onkologie pracuje Mgr.Víchová. Nadace Haima, která vznikla v roce 1991 a financovala řadu aktivit pro hematologické pacienty, umožnila od r.1993 práci na hematologickém oddělení psycholožce PhDr. Reichlové. V roce 2004 se Onkologická klinika sloučila s hematologickým oddělením a na vzniklé Klinice dětské hematologie a onkologie byl v roce 2006 vytvořen úsek psychosociální péče, který aktuálně zahrnuje dvě psycholožky, herního specialistu, psychosociální pracovnici s terapeutickým výcvikem a speciální pedagožku. Na dětské neurologické klinice pracovala PhDr.Pazourková, PhDr.Kateřina Chamoutová, později Mgr. Maulisová, PhDr.Tošnerová. Na Foniatrickém oddělení pro děti pracuje dosud PhDr.Vymlátilová. Na Dětské chirurgické klinice pracuje s dětmi a jejich rodinami Mgr.Doležalová.
Kliničtí psychologové v somatických oborech v dospělé části nemocnice začínali pracovat na jednotlivých odděleních a klinikách v rámci biopsychosociálního přístupu k pacientům hospitalizovaných ve FNM. Nejdelší historii psychologické péče v dospělé části FN Motol představuje práce PhDr. Junga na Neurologické klinice pro dospělé, kde pracuje doposud od roku 1977.

V počátku 80.let nastoupila krátce na interní kliniku pro dospělé klinická psycholožka PhDr. Míková. V polovině 80. let na stomatologii dlouhodobě pracovala PhDr. Semerádová. Situace v psychologické péči o dospělé pacienty v somatických oborech ve FN Motol se začala postupně zlepšovat od konce 90. let a od poloviny druhého tisíciletí.  Například v roce 1995 vzniklo ve FNM Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, kde je od počátku součástí týmu psycholog PhDr.Knotek, CSc. Prim. MUDr. Kozák chápal vždy na základě zahraničních zkušeností léčbu chronické bolesti jako multidisciplinární, ve které je důležitá psychologická péče. Od r. 2006 spolupracuje s Centrem pro léčení a výzkum bolestivých stavů i PhDr.Raudenská, PhD. Také díky Doc.MUDr.Drábkové, která vždy osobně propagovala pozitivní přínos práce klinického psychologa v komplexní péči o pacienty na dlouhodobé plicní ventilaci, je zajišťována psychologická péče na OCHRIPu od r. 1998 Mgr. Woleskou. V léčebně dlouhodobě nemocných pracovala na počátku 90.let krátce klinická psycholožka PhDr.Škorpilová. V Centru zrakových vad, které pečuje o dětské i dospělé pacienty (dříve Oftalmopedický ústav, později Ústav pro nápravu zrakových vad), od 70.let až do roku 1990 pracovala PhDr.Strnadová-Vágnerová, v 90.letech zde krátce působila Mgr. Pihrtová a Mgr. Kulhánek, od r. 1992 zajišťovala psychologické služby PhDr. Jílková.

Na počátku prvních let druhého tisíciletí začali v dospělé části FNM pracovat kliničtí psychologové i v dalších somatických oborech.  Potřeba psychologické péče zde vzešla ze strany ošetřujícího personálu, který chápal, že je zapotřebí odborné psychologické podpory při zařazování pacientů nejen do transplantačního programu plic, ale i při dalších psychosociálních problémech pacientů před a po transplantaci. Vznikem Oddělení klinické psychologie v červnu 2006 je lépe organizačně poskytována konziliární psychologická péče v dospělé části FN Motol. 

Kontakt

Primář:

Mgr. Zuzana Kocábová, Ph.D.

tel.: 22443 3481, 22443 3485
e-mail: zuzana.kocabova@fnmotol.cz 
Umístění: Pavilon číslo 16 (u jižní vrátnice)

Sekretariát:

všeobecné informace, konzilia ve FNM, 7.30-16.00 hod

Bc. Ivana Vítková
tel.: 224 433 481
fax: 224 433 482
e-mailivana.vitkova@fnmotol.cz
Umístění: Pavilon.č 16 (u jižní vrátnice)

 

Skip to content