Oddělení léčebné výživy

Základní informace

Oddělení léčebné výživy je samostatné oddělení nemocnice, které se zabývá problematikou výživy hospitalizovaných nebo ambulantně sledovaných dětských i dospělých pacientů.

 

 

 

Vedoucí lékař
MUDr. Petr Tláskal, CSc
224 433 700
petr.tlaskal@fnmotol.cz

Vedoucí nutriční terapeutka
224 431 915

marieta.balikova@fnmotol.cz

Specializace

Oddělení léčebné výživy se zabývá problematikou výživy hospitalizovaných i ambulantně sledovaných dětských i dospělých pacientů ve FN Motol. Na základě celo-nemocničně zavedeného systému vyhledávání nemocných s nutričním rizikem, nutriční terapeutky navštěvují tyto pacienty již od počátku hospitalizace. Na základě požadavku lůžkových pracovišť nutriční terapeutky hodnotí u pacientů příjem energie a živin v rámci aktuálních situací či při dlouhodobém sledování. Nutriční terapeutky navrhují úpravu stravy nebo výživu pro běžné či specielní dietní režimy.

Nutriční terapeutky se dále specializují a spolupracují s týmy lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří se zabývají : DM, obezitou, malnutricí, onemocněním GITu, cystickou fibrósou, poruchy příjmu potravy  a dalšími onemocněními.

Ústavní nutriční lékař je vedoucím Nutričního týmu, který sdružuje odborníky všech styčných profesí – lékařů s licencí F016, s atestací klinické enterální a parenterální výživy, nutričních terapeutů, lékárníka a dalších. V rámci  nemocničního systému zajišťuje konsiliární i výkonnou nemocniční a ambulantní nutriční péči.  

Vybavenost přístroji

Počítače se systémy propočtů energie a jednotlivých živin 

Historie

Od historie k současnosti:
Oddělení léčebné výživy (OLV) vzniklo z rozhodnutí ředitele FN Motol v roce …..OLV úzce spolupracuje se stravovacím oddělením, které dle potřeb pomáhá ve výběrových dietách pacientů. Organizačně je OLV spojeno se stravovací komisí, odborně s Nutričním týmem FN  

Kontakty

MUDr. PetrTláskal, CSc
Ústavní nutriční lékař   
tel.: 22443370
fax.: 224433720
mail: petr.tlaskal@fnmotol.cz

Mgr. Marieta Baliková 
Vedoucí nutriční terapeutka
tel.: 224431915
fax.: 224433720
mail: marieta.balikova@fnmotol.cz

Vratislava KOETS – tel. 224431928

Mgr. Jana MACKOVÁ – tel. 224431915

Mgr. Radka KROČOVÁ – tel. 224431928

Bc. Denisa MARIÁNUSOVÁ – tel. 224431915

Mgr. Daniela HANUŠKOVÁ – tel. 224431928

Bc. Anna ČÍHOVÁ – tel. 224431928

Mgr. Hana VAŘEJKOVÁ – tel. 224431915

Skip to content