Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace a kontakty

Ústav imunologie poskytuje laboratorní rutinní imunologický servis v oblasti diagnostiky imunodeficiencí, autoimunit, dále specializovanou laboratorní diagnostiku závažných poruch imunity. K dispozici je statimové vyšetření vybraných laboratorních imunologických metod s 24 hodinovým servisem pro pacienty z FN Motol (CRP, imunoglobuliny, komplement) i z celé ČR (ANCA, antiGBM), vyšetření mozkomíšního moku pro Prahu. Lékaři zajišťují konsiliární, ambulantní a dispenzární péči o dětské i dospělé pacienty s běžnými poruchami imunity ze spádové oblasti a pacienty hospitalizované ve FN Motol a dále provádějí konsiliární a dispenzární péči o pacienty se závažnými poruchami imunity z celé ČR.

Odkaz na interní stránky ústavu, kde jsou veškeré konkrétní a potřebné informace:

https://imunologie.lf2.cuni.cz/

Ústav imunologie 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

 • Ambulance pro dospělé pacienty – objednávání pacientů
  Tel: +420 224 435 983
  E-mail: dospela.imunologie@fnmotol.cz
 • Ambulance pro dětské pacienty – objednávání pacientů
  Tel: +420 224 433 737
  E-mail: detska.ambulance@fnmotol.cz
 • Očkovací centrum
  Tel: +420 224 433 735
  E-mail: ocko.ambulance@fnmotol.cz
 • Rutinní laboratoř – příjem materiálu
  Tel: +420 224 435 985
 •  Likvorová laboratoř
  Tel: +420 224 436 870, 871

Ambulance pro dospělé pacienty

Vážení pacienti,
s účinností od 30. 10. 2023 je ambulance pro dospělé pacienty opět k dispozici na obvyklém místě (uzel D, přízemí).

Tel.: +420 224 435 983,  224 435 976

E-mail: dospela.imunologie@fnmotol.cz

Ambulance klinické imunologie a alergologie a denní stacionář pro dospělé pacienty sídlí v Modrém pavilonu FNM, uzel D, přízemí.

Přijímáme pouze objednané pacienty!  Pacient musí být k vyšetření doporučen praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem.

Objednávání pacientů a receptů
Pondělí: 8:30-9:30 a 13:00-15:00
Úterý - Čtvrtek: 7:30-8:30 a 13:00-15:00
Pátek: 8:00-11:00

Recepty posíláme do jednoho pracovního dne. Na e-mailovou korespondenci odpovídáme do 3 pracovních dnů.

Poslední pacient 30 minut před koncem ordinační doby.

ORDINAČNÍ HODINY:

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

sestra: Martina Sainerová

 

dopoledne

odpoledne

středa

8:30-12:00

 

Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

sestra: Martina Sainerová

 

dopoledne

odpoledne

pátek

8:00-10:30

 

MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.

sestra: Martina Sainerová, Jitka Štrobová, Alena Písařová

 

dopoledne

odpoledne

pondělí

9:30-12:00

13:00-15:30 

úterý

8:00-12:00  (biologická léčba)

 13:00-15:00 (biologická léčba)

středa

8:00-12:00 

14:00-15:30 

MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.

sestra: Martina Sainerová, Jitka Štrobová, Alena Písařová

 

dopoledne

odpoledne

pondělí

9:30-12:00

13:00-15:30

úterý

stacionář

 stacionář

čtvrtek

8:00-12:00

 13:00-15:30 (mimo 2. čtvrtek v měsíci)

MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.

sestra: Jitka Štrobová

 

dopoledne

odpoledne

úterý

8:00-12:00 (vždy sudé úterý)

 

MUDr. Marta Sobotková

sestra: Jitka Štrobová, Martina Sainerová

 

dopoledne

odpoledne

pondělí

9:30-12:00

13:00-15:30

středa

8:00-12:00

14:00-15:30

čtvrtek

8:00-12:00

13:00-15:30 (mimo 2. čtvrtek v měsíci)

MUDr. Eliška Kopelentová

sestra: Jitka Štrobová, Martina Sainerová

 

dopoledne

odpoledne

středa

8:00-12:00 (pouze 1. středu v měsíci)

14:00-15:30 (pouze 1. středu v měsíci)

MUDr. Zuzana Střížová

sestra: Jitka Štrobová, Alena Písařová, Martina Sainerová

 

dopoledne

odpoledne

pondělí

9:30-12:00 

13:00-15:30

úterý

8:00-15:30 (vždy liché úterý)

pátek

8:00-12:00

 

MUDr. Eva Vernerová

sestra: Jitka Štrobová, Alena Písařová, Martina Sainerová

 

dopoledne

odpoledne

čtvrtek

8:00-12:00  

13:00-15:30

Ambulance pro dětské pacienty

Tel.: +420 224 433 737,  224 433 732

E-mail: detska.imunologie@fnmotol.cz

Ambulantní část pro dětské pacienty a stacionář pro aplikace intravenózních imunoglobulinů sídlí v dětské poliklinice FNM, 2. parto

Přijímáme pouze objednané pacienty!  Pacient musí být k vyšetření doporučen praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem.

Objednávání pacientů a receptů
Pondělí – pátek:   8:00-10:00 a 13:00-15:00

Recepty posíláme do jednoho pracovního dne. Na emailovou korespondenci odpovídáme do 3 pracovních dnů.

Poslední pacient 30 minut před koncem ordinační doby.

ORDINAČNÍ HODINY:

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.  

sestra: Bc. Petra Lišková  

 

 dopoledne

 odpoledne

úterý

8:30-12:00

 

MUDr. Radana Zachová

sestra: Bc. Petra Lišková, 

 

 dopoledne

 odpoledne

pondělí

10:00-13:00

 13:00-15:00

úterý

10:00-13:00  stacionář

 13:00-15:00

čtvrtek

10:00-13:00

 13:00-15:00

pátek

10:00-13:00

 13:00-15:00

pondělí a čtvrtek  15:00-16:00  Konzultační hodiny 

MUDr. Andrea Poloučková

sestra: Bc. Petra Lišková  

 

 dopoledne

odpoledne

pátek

8:30-12:00

 

MUDr. Helena Kubešová

sestra: Jiřina Svobodová

 

dopoledne

odpoledne

pondělí

9:30-12:00

13:00-15:00

úterý

8:00-12:00

13:00-15:00

čtvrtek

8:00-12:00

13:00-15:00

pátek

8:00-13:00

 

MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.

sestra: Bc. Petra Lišková, Bc. Dita Růčková

 

dopoledne

odpoledne

úterý

8:00-10:00

 

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.

sestra: Bc. Petra Lišková

 

dopoledne

odpoledne

čtvrtek

9:00-14:30

 

MUDr. Eliška Kopelentová

sestra: Jiřina Svobodová, Bc. Petra Lišková

 

dopoledne

odpoledne

středa

8:00-12:00

14:00-15:30

Očkovací centrum

Tel.:-+420 224 433 735

E-mail: ocko.ambulance@fnmotol.cz

Přijímáme pouze objednané pacienty.  Pacient musí být k vyšetření doporučen praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem.

Objednávání pacientů a receptů

Pondělí – pátek:   8:00-12:00

Vedení a personál

Přednostka
Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
tel.: +420 224 435 960
e-mail:
jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz

Primářka
Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
tel.: +420 224 435 959
e-mail:
anna.sediva@lfmotol.cuni.cz

Vrchní laborantka
Mgr. Jarmila Grecová
tel.: +420 224 435 970
e-mail:
jarmila.grecova@fnmotol.cz

Školský zástupce přednostky
MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
tel.: 
+420 224 435 950, 5961
e-mail: adam.klocperk@lfmotol.cuni.cz

Úseková laborantka
Mgr. Jana Šmerdová
tel.:
 +420 224 435 985
e-mail:
 jana.smerdova@fnmotol.cz

Staniční sestra
Bc. Petra Lišková
tel.:
+420 224 433 737
e-mail: petra.liskova@fnmotol.cz

Sekretariát
Ilona Kyselová
tel.: +420 224 431 191
e-mail: ilona.kyselova@lfmotol.cuni.cz

Zuzana Trnková
tel.:
+420 224 435 961
e-mail: zuzana.trnkova@lfmotol.cuni.cz

AMBULANCE PRO DOSPĚLÉ PACIENTY
VEDOUCÍ LÉKAŘKA:
MUDr. Marta Sobotková
tel.: +420 224 435 983, 5976
e-mail: 
marta.sobotkova@fnmotol.cz

LÉKAŘI:
MUDr. Michal PodrazilPh.D.
tel.: +420 224 435 983, 5976
e-mail: michal.podrazil@fnmotol.cz

Doc. MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.
tel.: +420 224 983, 5976
e-mail:
 rudolf.horvath@fnmotol.cz

MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
tel.: +420 224 983, 5976, stacionář 5977
e-mail: tomas.milota@fnmotol.cz

 MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.
tel.: +420 224 983, 5976
e-mail: zuzana.strizova@fnmotol.cz

Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
tel.: +420 224 435 983, 5976
e-mail: 
radek.spisek@fnmotol.cz

MUDr. Eva Vernerová
tel.: +420 224 435 983, 5976
e-mail: 
eva.vernerova@fnmotol.cz

MUDr. Eliška Kopelentová
tel.: +420 224 435 977 stacionář
e-mail
eliska.kopelentova@lfmotol.cuni.cz

ZDRAVOTNÍ SESTRY:
Jitka Štrobová
tel.: +420 224 435 983, 5976
e-mail: jitka.strobova@fnmotol.cz

Martina Sainerová
tel.: +420 224 435 983, 5976
e-mail: martina.sainerova@fnmotol.cz

Alena Písařová
tel.: +420 224 435 983, 5976
e-mail: alena.pisarova@fnmotol.cz

AMBULANCE PRO DĚTSKÉ PACIENTY
VEDOUCÍ LÉKAŘKA:
MUDr. Radana Zachová
tel.:
 +420 224 433 734
e-mail: radana.zachova@fnmotol.cz

 LÉKAŘI:
 MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
tel.: +420 224 433 733
e-mail: marketa.bloomfield@fnmotol.cz

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
tel.: +420 224 433 733
e-mail: adam.klocperk@fnmotol.cz

MUDr. Helena Kubešová
tel.: +420 224 433 730
e-mail: helena.kubesova@fnmotol.cz

MUDr. Andrea Poloučková
tel.:
 +420 224 433 733
e-mail
andrea.polouckova@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Eliška Kopelentová
tel.: +420 224 433 733
e-mail
eliska.kopelentova@lfmotol.cuni.cz

STANIČNÍ SESTRA
Bc. Petra Lišková
tel.: +420 224 433 732,737
e-mail: petra.liskova@fnmotol.cz

ZDRAVOTNÍ SESTRY
Bc. Dita Růčková
Tel: +420 224 433 732, 737
Mail: dita.ruckova@fnmotol.cz 

Jiřina Svobodová
Tel: +420 224 433 732, 737
Mail: jirina.svobodova@fnmotol.cz

ADMINISTRATIVA

Eva Panušková
Tel: +420 224 433 732, 737
Mail: eva.panuskova@fnmotol.cz

OČKOVACÍ CENTRUM

LÉKAŘI

MUDr. Magdaléna Havlišová
Tel: +420 224 433 731
Mail: magdalena.havlisova@fnmotol.cz

MUDr. Veronika Janáčová
Tel: +420 224 433 808
Mail: veronika.janacova@fnmotol.cz 

MUDr. Jitka Škovránková
Tel: +420 224 433 814
Mail: jitka.skovrankova@fnmotol.cz 

ZDRAVOTNÍ SESTRY

Hana Korešová
Tel: +420 224 433 735
Mail: hana.koresova@fnmotol.cz

Věra Hübnerová
Tel: +420 224 433 735
Mail: vera.hubnerova@fnmotol.cz

RUTINNÍ LABORATOŘ

VEDOUCÍ LABORATORNÍHO PROVOZU

RNDr. Jan Lašťovička, CSc.
tel.:
 +420 224 435 997
e-mail: 
jan.lastovicka@lfmotol.cuni.cz

VRCHNÍ LABORANTKA

Mgr. Jarmila Grecová
tel.: 
+420 224 435 970
e-mail: 
jarmila.grecova@fnmotol.cz

ÚSEKOVÁ LABORANTKA

Mgr. Jana Šmerdová
tel.:
 +420 224 435 985
e-mail:
 jana.smerdova@fnmotol.cz

PRACOVNÍCI LABORATOŘE

Mgr. Michal Rataj
Havlová Martina
Kratochvíleová Veronika
Martina Navrátilová
Lenka Nová
Tereza Rusová
Bc. Aneta Pokorná
Bc. Soňa Škarková

SANITÁŘI

Bc. Veronika Měšťanová
Marek Trnka
Liliana Stiefelová

LIKVOROVÁ LABORATOŘ

ODBORNÝ PRACOVNÍK

RNDr. Jitka Hanzalová
tel.:
 +420 224 436 870, 871
e-mail: 
jitka.hanzalova@fnmotol.cz

ZDRAVOTNÍ LABORANT

Bc. Eva Dudková
tel.: +420 224 436 870, 871
e-mail: 
eva.dudkova@fnmotol.cz

Jana Nosilová
tel.: +420 224 436 870, 871
e-mail: 
jana.nosilova@fnmotol.cz

JINÍ ODBORNÍ PRACOVNÍCI

Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
Ing. Pavla Táborská, Ph.D.
MUDr. Dmitry Stakheev, Ph.D.
RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.
Mgr. Irena Zentsová
Mgr. Jitka Smetanová
Mgr. Iva Benešová
Mgr. Kateřina Kalkušová
Ing. Petra Vrabcová

Lůžkové oddělení

Ústav imunologie nemá lůžkovou část, pro lůžková oddělení dětské i dospělé části FN Motol poskytuje laboratorní a konsiliární vyšetření. Pacienti vyžadující hospitalizaci jsou hospitalizováni na příslušných lůžkových odděleních podle charakteru jejich potíží.

Průkaz kvality laboratoře

Osvědčení o splnění podmínek Auditu ||

Osvědčení o registraciOsvědčení o registraci

Skip to content