Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Ústav imunologie poskytuje laboratorní rutinní imunologický servis v oblasti diagnostiky imunodeficiencí, autoimunit, dále specializovanou laboratorní diagnostiku závažných poruch imunity. K dispozici je statimové vyšetření vybraných laboratorních imunologických metod s 24 hodinovým servisem pro pacienty z FN Motol (CRP, imunoglobuliny, komplement) i z celé ČR (ANCA, antiGBM), vyšetření mozkomíšního moku pro Prahu. Lékaři zajišťují konsiliární, ambulantní a dispenzární péči o dětské i dospělé pacienty s běžnými poruchami imunity ze spádové oblasti a pacienty hospitalizované ve FN Motol a dále provádějí konsiliární a dispenzární péči o pacienty se závažnými poruchami imunity z celé ČR. Odkaz na interní stránky ústavu, kde jsou veškeré konkrétní a potřebné informace: http://imunologie.lf2.cuni.cz/ Kontaktní osoby:
 • prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc.
 • prim. prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol V Úvalu 84 150 06 Praha 5

Přednostka

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Kontakt na prednostku

224 435 960 Jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz

Primářka

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

Kontakt na primářku

224 435 959 anna.sediva@lfmotol.cuni.cz

Další kontakty

Sekretariát 224 435 961 ilona.kyselova@lfmotol.cuni.cz Vrchní laborantka Mgr. Jarmila Grecová +420 224 435 970 jarmila.grecova@fnmotol.cz

Kontakt

Vedení

Přednostka

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc
tel: +420 224 435 960
e-mail: jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz

Primářka

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
tel: +420 224 435 959
e-mail: anna.sediva@lfmotol.cuni.cz

Školský zástupce přednostky

Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
tel.: +420 224 435 963
e-mail: radek.spisek@lfmotol.cuni.cz

Sekretariát

Ilona Kyselová
tel.: +420 224 431 191
e-mail: ilona.kyselova@lfmotol.cuni.cz

Iveta Böhmová, DiS.
tel.: +420 224 435 961
e-mail: iveta.bohmova@lfmotol.cuni.cz

Ambulance:

Dospělá ambulance

Vedoucí lékařka:

MUDr. Marta Sobotková
tel.: +420 224 435 977
e-mail: marta.sobotkova@fnmotol.cz

Lékaři:

MUDr. Michal PodrazilPh.D.
tel.: +420 224 435 977
e-mail: michal.podrazil@fnmotol.cz

Doc. MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.
tel.: +420 224 435 977
e-mail: rudolf.horvath@fnmotol.cz

MUDr. Tomáš Milota
Tel: +420 224 435 977
e-mail: tomas.milota@fnmotol.cz

MUDr. Eliška Kopelentová
Tel: +420 224 435 977
Mail: eliska.kopelentova@fnmotol.cz

MUDr. Zuzana Střížová
Tel: +420 224 435 977
Mail: zuzana.strizova@fnmotol.cz

Zdravotní sestry:

Jitka Štrobová
tel.: +420 224 435 983
e-mail: jitka.strobova@fnmotol.cz

Martina Sainerová
tel.: +420 224 435 983
e-mail: martina.sainerova@fnmotol.cz

Dětská ambulance

Vedoucí lékařka:

MUDr. Radana Zachová
tel.:
 +420 224 433 734
e-mail: radana.zachova@fnmotol.cz

Lékaři:

MUDr. Andrea Poloučková
tel.:
 +420 224 433 735
e-mail
andrea.polouckova@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Helena Kubešová
Tel: +420 224 433 730
e-mail: helena.kubesova@fnmotol.cz

MUDr. Markéta Bloomfield
+420 224 433 737
e-mail: marketa.bloomfield@fnmotol.cz

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
+420 224 433 737
e-mail: adam.klocperk@fnmotol.cz

Staniční sestra
Bc. Petra Lišková
Tel:+420 224 433 732,737
Mail: petra.liskova@fnmotol.cz

Zdravotní sestry
Bc. Dita Růčková
Tel: +420 224 433 732, 737
Mail:dita.ruckova@fnmotol.cz 

Jiřina Svobodová
Tel: +420 224 433 732, 737
Mail: jirina.svobodova@fnmotol.cz

Očkovací centrum

Lékaři

MUDr. Magdaléna Havlišová
Tel: +420 224 433 808
Mail: magdalena.havlisova@fnmotol.cz

MUDr. Veronika Janáčová
Tel: +420 224 433 808
Mail: veronika.janacova@fnmotol.cz 

MUDr. Jitka Škovránková
Tel: +420 224 433 814
Mail: jitka.skovrankova@fnmotol.cz 

Zdravotní sestra

Hana Korešová
Tel: +420 224 433 735
Mail: hana.koresova@fnmotol.cz

Rutinní laboratoř

Vedoucí laboratorního provozu

RNDr. Jan Lašťovička, CSc.
tel.:
 +420 224 435 997
e-mail: 
jan.lastovicka@lfmotol.cuni.cz

Zástupce vedoucího laboratorního provozu

Mgr. Michal Rataj
Tel: +420 224 435 996
Mail: michal.rataj@fnmotol.cz

Vrchní laborantka

Mgr. Jarmila Grecová
tel.: 
+420 224 435 970
e-mail: 
jarmila.grecova@fnmotol.cz

Úseková laborantka

Mgr. Jana Šmerdová
tel.:
 +420 224 435 985
e-mail:
 jana.smerdova@fnmotol.cz

Pracovníci laboratoře:

Bc. Eva Dudková
Martina Navrátilová
Mgr. Jana Šmerdová
Martina Havlová
Lenka Nová
Bc. Soňa Škarková
Bc. Aneta Pokorná

Příjem materiálu

tel.: +420 224 435 985

Likvorová laboratoř

Odborný pracovník

RNDr. Jitka Hanzalová
tel.:
 +420 224 436 870
e-mail: 
jitka.hanzalova@fnmotol.cz

Zdravotní laborant

Děvana Dimmerová
tel.:
 +420 224 436 871
e-mail:
 devana.dimmerova@fnmotol.cz

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci

Mgr. Irena Adkins, Ph.D.
RNDr. Irena Kůsová Moserová, Ph.D.
PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
RNDr. Lenka Palová Jelínková, Ph.D.
RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
MUDr. Dmitry Stakheev
Mgr. Luděk Sojka, Ph.D.
Mgr. Irena Zentsová

Telefon: 224 435 961

ODBORNÝ  PRACOVNÍK 

Ing. Petra Vrabcová
Tel:+420 224 435 971
Mail: petra.vrabcova@fnmotol.cz

Studenti Ph.D.

Mgr. Klára Dáňová
Mgr. Naďa Hradilová
Mgr. Hana Hromádková
MUDr. Anna Grohová
Mgr. Linda Urbanová

Mgr. Kamila Hladíková
Mgr. Zuzana Paračková
Ing. Pavla Táborská
Mgr. Iva Truxová
Mgr. Irena Vančurová
Mgr. Kateřina Vávrová
Mgr. Ondřej Palata
Mgr. Lenka Kašíková
MUDr. Tomáš Milota
MUDr. Zuzana Střížová

Telefon: 224 435 961

Sanitáři

Radka Vokrouhlíková
Marek Trnka
Liliana Stiefelová

tel.: +420 224 435 985

Uklízečka

Eva Hájková
tel.:
 +420 224 435 961

Ambulance

Ambulantní činnost Ústavu imunologie pro dětskou část FN Motol probíhá na dětské poliklinice, dětský monoblok, přízemí vlevo - ambulance imunologie a alergologie. V týchž prostorách je i denní stacionář pro aplikace intravenózních imunoglobulinů dětským pacientům s protilátkovými imunodeficity. Tyto prostory jsou po rekonstrukci provedené v r. 1997 vyhovující.

Ambulance klinické imunologie a alergologie a denní stacionář pro dospělé, ambulance sídlí v Modrém pavilonu - uzel D, přízemí.

Ambulance dospělá

Tel.:+420 224 435 983,  224 435 976

Přijímáme pouze objednané pacienty!  Objednávání pacientů denně  Po- Čt mezi 14:00 - 15:00 a v pátek 9-11
Prosíme pacienty, aby si objednávali recepty telefonicky a ne e-mailem.

Poslední pacient 30 minut před koncem ordinační doby.

Ordinační hodiny:

   
Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
sestra: Martina Sainerová
 dopoledneodpoledne
středa8:30 - 12:00 
   
Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
sestra: Martina Sainerová
 dopoledneodpoledne
pátek8:00 - 10:30 
   
MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.
sestra: Martina Sainerová, Jitka Štrobová
 dopoledneodpoledne
pondělí9:30 - 12:0013:00 - 15:30 
úterý8:00 - 12:00  (biologická léčba) 
středa8:00 - 12:00 (mimo 1. středu v měsíci)

14:00 - 15:30 (mimo 1. středu v měsíci)

   
   
MUDr. Tomáš Milota
sestra: Martina Sainerová, Jitka Štrobová
 dopoledneodpoledne
pondělí9:30 - 12:0013:00 - 15:30
úterýstacionář stacionář
čtvrtek8:00 - 12:00 13:00 - 15:30 (mimo 2. čtvrtek v měsíci)
   
MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D
sestra: Jitka Štrobová
 dopoledneodpoledne

úterý

8:00 - 12:00 (vždy sudé úterý) 
   
MUDr. Marta Sobotková
sestra: Jitka Štrobová
 dopoledneodpoledne
pondělí9:30 - 12:00

13:00 - 15:30

středa

8:00 - 12:0014:00 - 15:30
čtvrtek8:00 - 12:0013:00 - 15:30 (mimo 2. čtvrtek v měsíci)
   
   
MUDr. Eliška Kopelentová
sestra: Jitka Štrobová
 dopoledneodpoledne
středa8:00 - 12:00 (pouze 1. středu v měsíci)14:00 - 15:30 (pouze 1. středu v měsíci)
   
   
MUDr. Zuzana Střížová
sestra: Jitka Štrobová
 dopoledneodpoledne
úterý8:00 - 12:00 (vždy liché úterý) 
pátek8:00 - 12:00 

Ambulance dětská

Tel.:+420 224 433 737,  224 433 732

Ordinační hodiny:

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.  
sestra: Bc. Petra Lišková  
  dopoledne odpoledne
úterý9:00 - 13:00 
   
MUDr. Radana Zachová 
sestra: Bc. Petra Lišková,  Michaela Čížková
  dopoledne odpoledne
pondělí9:30 - 13:00 14:00 - 15:00
úterý9:00 - 13:00  stacionář 
čtvrtek9:30 - 13:00 
pátek9:00 - 13:00  stacionář 
   
MUDr. Andrea Poloučková 
sestra: Bc. Petra Lišková  
  dopoledne odpoledne
středa8:30 - 12:0014:00 - 15:30
   
MUDr. Helena Kubešová
sestra: Jiřina Svobodová
 dopoledneodpoledne
pondělí9:30 - 12:3013:00 - 15:00
úterý8:00 - 12:0013:00 - 15:00
čtvrtek8:00 - 12:0013:00 - 15:00
pátek8:00 - 13:00 
   
MUDr. Markéta Bloomfield
sestra: Bc. Petra Lišková, Bc. Dita Růčková
 dopoledneodpoledne
pondělí9:00 - 12:00 
úterý8:00 - 10:00 
   
MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
sestra: Bc. Petra Lišková
čtvrek9:00 - 12:00 
pátek9:00 - 12:00 
   

 

Očkovací centrum

 

Dopis ředitele nemocnice:

Očkovací centrum FN Motol

Lůžkové oddělení

Ústav imunologie nemá lůžkovou část, pro lůžková oddělení dětské i dospělé části FN Motol poskytuje laboratorní a konsiliární vyšetření. Pacienti vyžadující hospitalizaci jsou hospitalizováni na příslušných lůžkových odděleních podle charakteru jejich potíží.

Specializace

Ústav imunologie poskytuje laboratorní rutinní imunologický servis v oblasti diagnostiky imunodeficiencí, autoimunit, dále specializovanou laboratorní diagnostiku závažných poruch imunity. K dispozici je statimové vyšetření vybraných laboratorních imunologických metod s 24 hodinovým servisem pro pacienty z FN Motol (CRP, imunoglobuliny, komplement) i z celé ČR (ANCA, antiGBM), vyšetření mozkomíšního moku pro Prahu. Lékaři zajišťují konsiliární, ambulantní a dispenzární péči o dětské i dospělé pacienty s běžnými poruchami imunity ze spádové oblasti a pacienty hospitalizované ve FN Motol a dále provádějí konsiliární a dispenzární péči o pacienty se závažnými poruchami imunity z celé ČR.

Je zajištěn laboratorní a konsiliární servis u dětských pacientů po transplantaci kostní dřeně a u dospělých pacientů po transplantaci plic.

Lékaři a VŠ pracovníci ÚI se podílejí na výuce studentů 2. LF UK (základy imunologie pro 3. ročník, volitelný předmět klinická imunologie pro 4. a 5.ročník, bakalářské studium) a studentů postgraduálního studia v biomedicině, kteří zároveň pracují v laboratořích a spolupodílejí se na jednotlivých výzkumných projektech. Pracoviště má akreditaci pro postgraduální vzdělávání v oboru alergologie a klinické imunologie dle zákona 95/2004.

Od roku 1999 je při Ústavu imunologie UK 2. LF a FN Motol zřízeno Centrum pro diagnostiku a léčbu imunopatologických chorob (dále jen Centrum). Je koncipováno jako interdisciplinární zařízení pro diagnostiku, léčbu a výzkum imunopatologických stavů (imunodeficity, autoimunity, alergie) s působností pro celou ČR. Základem koncepce Centra je propojení předních pracovišť a odborníků, umožňující komplexní pohled na tyto choroby z hlediska řady odborností. Zřízení Centra umožňuje značné rozšíření činnosti jak léčebně-preventivní, tak výzkumné, a napomáhá lepší organizaci mezioborové spolupráce spolu s efektivnějším využíváním zdravotnické techniky, laboratorních přístrojů a dalších kapacit.

Funkce Centra je diagnostická, léčebná, konzultační (superkonziliární činnost pro celou ČR), výzkumná a výuková (zajištění postgraduálního studia, individuální předatestační školící stáže, edukace pacientů a jejich rodin).

Centrum je strukturováno do pracovních skupin podle charakteru imunopatologických onemocnění, která mají svá specifika ve smyslu spolupráce jednotlivých pracovišť. Nedílnou součástí pracovních skupin je výzkumná činnost v oboru příslušné problematiky.

 • Skupina pro autoimunitní onemocnění.
 • Skupina pro imunodeficity a transplantační imunologii.
 • Skupina pro atopii a jiné alergické choroby.
 • Skupina pro nádorovou imunologii.

Centrum bylo v r. 2006 uznáno Americkou federací společností pro klinickou imunologii (FOCIS) jako jedno z mezinárodních center Excellence v oblasti klinické imunologie.

Ústav imunologie je také řešitelským pracovištěm grantů IGA MZ a GAČR. Významnou podporu výzkumu představovalo řešení Výzkumného záměru poskytnutého MŠMT a MZČR (v letech 2007-2011). Od roku 2011 se Ústav imunologie podílí na řešení výzkumných úkolů v rámci institucionální podpory výzkumných organizací, a to jak 2. LF UK, tak FN v Motole.

Ostatní zdravotnická zařízení

V současnosti je rozmístění laboratorní části následující:

 • Příjem materiálu, výsledky: dětský monoblok - 3. patro, trakt G, linka 5985
 • Laboratoře humorální imunologie: 3. patro, trakt G
  laboratoře provádějí vyšetření parametrů humorální imunity s využitím nefelometrických metod, metod ELISA a elektroforetických technik, a dále vyšetření širokého panelu autoprotilátek imunofluorescenčními metodami, elektroforeticky a metodami ELISA.
 • Laboratoře buněčné imunity: dětský monoblok - 3. patro, trakt G,
  laboratoř buněčné imunologie provádí vyšetření parametrů buněčné imunity (proliferační testy, testy fagocytózy, stanovení cytokinů a další). Výzkumná činnost je zaměřená na přípravu a využití dendritických buněk v terapii nádorových onemocnění, dále na primární imunodeficity a autoimunitní onemocnění.
 • Laboratoř průtokové cytometrie provádí vyšetření parametrů buněčné imunity v periferní krvi, mozkomíšním moku, bronchoalveolární laváži, aj.
 • Laboratoř postgraduálních studentů - řešení výzkumných projektů
 • Laboratoř molekulární imunologie - řešení výzkumných projektů

Jazykové vybavení pracovníků Ústavu imunologie (francouzština, angličtina, němčina, italština, ruština, polština) umožňuje pracovníkům vytvářet řadu zahraničních kontaktů jak v odborných, tak společenských kruzích. Svědčí o tom např. členství ve výborech odborných společností v ČR (Česká společnost alergologie a klinické imunologie), členství ve společnostech (Česká imunologická společnost, Česká společnost alergologie a klinické imunologie, Pediatrická společnost), členství v mezinárodních odborných společnostech (European Society for Immune Deficiency, Society for Leukocyte Biology, Clinical Immunology Society, Nephrology Society, Eur. Haematology Association), dále v české asociaci sester a laborantů.

Společenské aktivity se dále realizují členstvím v řadě společenských a sportovních organizací, pořádáním populárně-naučných přednášek a publikací osvětových článků v laickém tisku.

Odborně-společenský přínos ústavu byl dokumentován např. cenami za publikace, které v minulých letech byly uděleny pracovníkům Ústavu, dále přidělením Výzkumného záměru MŠMT s účastí v 6. RP EU a zařazením pracoviště do mezinárodní sítě FOCIS (viz. výše)

Vybavenost přístroji

Laboratorní část Ústavu imunologie disponuje kromě standardního laboratorního zařízení (pipety, světelné mikroskopy, centrifugy, mrazící boxy, laminární boxy, CO2 inkubátory, výrobník ledu, atd.) i následujícím přístrojovým vybavením: nefelometry, fotometry, fotometr mikrodestičkový, ELISA procesor, fluorescenční mikroskopy, mnohobarevné průtokové cytometry, beta-counter, konfokální mikroskop.

Pro odbornou veřejnost

Mezinárodní spolupráce

 • Účast v 6. RP EU s názvem Allostem v oblasti imunoterapie nádorů.
 • Účast v centru NCEV (Nordic center of excellence for anti tumour vaccines.)
 • Spolupráce s Hopital-Necker Enfants-Malades v oblasti diagnostiky a léčby primárních imunodeficitů , zapojení do evropských struktur v rámci ESID, Evropské společnosti pro imunodeficity, zvláštní spolupráce rozvinuta s Univerzitou v Oxfordu.

Spolupráce v ČR:

V rámci ČR spolupracuje ÚI s ostatními imunologickými pracovišti, jak klinickými, tak výzkumnými (AVČR).
Publikační činnost: Pracovníci Ústavu imunologie publikují ročně desítky publikací včetně článků v zahraničních impaktovaných časopisech, českém odborném písemnictví, jsou autory nebo spoluautory učebních textů a monografií i populárně naučných sdělení - viz http://www.lf2.cuni.cz/ustavy/imunologie/index.htm

Vyhledávač laboratorních vyšetření

Vyhledávač laboratorních vyšetření

Průkaz kvality laboratoře

Osvědčení o splnění podmínek Auditu ||

Osvědčení o registraciOsvědčení o registraci

Fotogalerie

Kontakt

Ústav imunilogie 2.LF UK a FN Motol

SEKRETARIÁT

Tel: +420 224 435 961

AMBULANCE DOSPĚLÁ 

Tel:+420 224 435 983

AMBULANCE DĚTSKÁ

Tel: +420 224 433 732, 737

OČKOVACÍ CENTRUM

Tel: +420 224 433 735

Ordinační hodiny:
úterý
středa do 13:00 hod
čtvrtek

RUTINNÍ LABORATOŘ

Příjem materiálu

Tel: +420 224 435 985

LIKVOROVÁ LABORATOŘ

Tel: +420 224 436 870, 871

Skip to content