DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA KLAMAVOU REKLAMU

Fakultní nemocnice v Motole se důrazně distancuje od informací na webových stránkách: https://retwistra.click/Mz9nWCKV
Jedná se o zneužití fotografie a dobrého jména přednosty Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol prof. PaedDr. Pavla Koláře pro propagaci „oleje pro opravu kloubů“.
Fakultní nemocnice v Motole podává trestní oznámení.
Skip to content