Prof. Bohumil Hučín 1934-2023

prof. Bohumil HučínDětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol se zármutkem oznamuje, že po dlouhé nemoci zemřel ve věku 89 let pan profesor Bohumil Hučín, první primář dětské kardiochirurgie našeho centra (1977-2004).

Pan profesor se kromě nesčetných operací dětí s vrozenými srdečními vadami podílel na organizaci dětské kardiochirurgické péče, vychoval řadu dalších skvělých kardiochirurgů a byl známý svou mimořádnou laskavostí a skromností.

Čest jeho památce!

MUDr. Ondřej Materna, Ph.D.
Přednosta
Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol


Prof. MUDr. Bohumil Hučín, DrSc.
30. 3. 1934 – 8. 11. 2023
Alma mater: Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze (promoce 1958)
Ocenění: 2010 Cena J. E. Purkyně
S prof. Milanem Šamánkem založil v roce 1977 Specializované pracoviště dětské kardiologie a kardiochirurgie (dnešní Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol). Zde působil na pozici primáře kardiochirurgického oddělení až do roku 2004.

Skip to content