FN Motol zahájila projekt „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech“

Fakultní nemocnice v Motole oznámila zahájení projektu „FN Motol – Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech“, který představuje významný krok směrem k posílení péče o pacienty s potřebou rehabilitace.

Cílem projektu je rekonstrukce části Nemocnice pro dospělé a úprava dispozičního řešení vymezené části pavilonu pro Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. Tato iniciativa bude mít přímý dopad na zvýšení lůžkové kapacity rehabilitační péče ve 3. nadzemním podlaží a rozšíření a zkvalitnění rehabilitační fyzioterapeutické péče v 2. podzemním podlaží.

Nově rekonstruovaný prostor v 2. podzemním podlaží bude vybaven individuálními akusticky uzavřenými prostory pro maximální efektivitu léčby. Současně bude obnoven provoz vodoléčby včetně skupinové kinezioterapie v bazénu, což přispěje k celkovému zlepšení dostupnosti a kvality rehabilitačních služeb.

„Jsme přesvědčeni, že nové vybavení a rozšíření kapacit přinesou pacientům výrazné benefity a zlepší jejich proces rehabilitace. Zároveň budou mít plánované úpravy pavilonu pozitivní dopad na pracovní podmínky zaměstnanců, kteří budou mít možnost lépe využívat moderní vybavení a prostředí pro poskytování péče,“ říká Mgr. Kateřina Míková, vedoucí fyzioterapeutka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.

Změny v uspořádání umožní individuální přístup k pacientům a rozšíření kapacity rehabilitační péče.

Tento projekt je dalším krokem k plnění našeho závazku poskytování nejlepší možné péče pacientům FN Motol. Věřím, že modernizace a rozšíření naší rehabilitační infrastruktury přinese významné vylepšení pro pacienty i zaměstnance,“ uzavírá JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

loga-EU-NPO-MZCR
Projekt „FN Motol – Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech“
je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Tisková zpráva: TZ_FN Motol zahájila projekt Podpora rehabilitační péče

Skip to content