Slavnostní zahájení výstavby Simulačního centra intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici v Motole

V areálu Fakultní nemocnice v Motole byl za přítomnosti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a zástupce Evropské komise položen základní kámen Simulačního centra intenzivní medicíny. Cílem projektu, financovaného z EU, je zařazení tréninku modelových situací jako standardního vzdělávacího nástroje do systému specializačního a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Způsob výuky pomocí trénování modelových situací se využívá v mnoha medicínských oborech. Tento trénink vytváří skutečnou zkušenost, kterou můžete sami prožít a aktivně se jí zúčastnit. Díky realistickým scénářům, které se nevyskytují v běžné praxi na denní bázi, se zařadil mezi důležité vzdělávací nástroje, které umožňují, aby se školenec trénoval, dokud novou dovednost nebo výkon dokonale nezvládne. Při výcviku týmu se opakováním zlepší výkon a redukuje se chybovost.

„Simulační metody a postupy ve zdravotnictví můžeme přirovnat k postupům, při kterých se školí piloti velkých dopravních letadel. Ti také na různých trenažérech trénují situace, které mohou nastat, ale pravděpodobně nenastanou. Ovšem kdyby náhodou nastaly, tak je potřeba, aby věděli, jak se v dané situaci zachovat. A k něčemu podobnému bude sloužit toto centrum,“ říká JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

Vytvoření fiktivního prostředí, které věrohodně imituje možné události a situace slouží nejen pro účely tréninku, ale také zpětné vyhodnocení znalostí a dovedností. Cílem je dosažení účinného vzdělávání pomocí modelů, pomůcek a skutečných klinických situací. Tento způsob vzdělávání ve zdravotnictví umožní získat nezbytné zkušenosti, dovednosti a postoje a ochránit pacienty od možného rizika.

„Na pozadí simulovaných kritických stavů se vyučuje komunikace, rozhodování, priority, práce v týmu, ve stresu, v krizových podmínkách, práce s chybou, ale i pochopení podstaty a souvislostí. Dovednosti, které od zdravotníků očekáváme, ale které se kvalitně a opakovaně v podstatě nedají naučit jinak než díky simulacím. Simulace využívá princip „učení se z chyb“, který pohlíží na chyby jako na příležitost motivující k dalšímu zlepšení,“ vysvětluje doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol a předseda Akreditační komise pro AIM při MZ ČR.

„Simulační centrum bude připravovat generace českých lékařů na jejich náročnou práci a tím pomůže zachraňovat životy. Zároveň to je skvělá ukázka využití moderních technologií, jako je například virtuální realita, v každodenní praxi,“ uvedl Jáchym Hercher, ekonomický poradce Evropské komise v ČR.

První část projektu bude spočívat ve vybudování nového objektu určeného pro výuku a jeho vybavení simulátory a trenažéry. Doplňkově bude podpořena také druhá část, mající za cíl zlepšení připravenosti a odolnosti systému zdravotní péče, konkrétně se zaměřením na zvládání nemocí a stavů, jež mají potenciál ohrozit velké množství lidí v populaci.

“Jsem rád, že jsem mohl být u zrodu nového simulačního centra intenzivní medicíny, které bude postaveno se zásadním přispěním z prostředků EU, konkrétně Národního plánu obnovy. České zdravotnictví tak získá moderní prostor pro simulační výuku, což je celosvětový trend ve vzdělávání lékařů. Simulace umožňují získávání znalostí a trénink dovedností v prostředí, které se blíží reálným situacím. A takto získané dovednosti budou sloužit pacientům v oboru, ve kterém jde skutečně o život, v intenzivní medicíně,” uzavírá ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

loga-EU-NPO-MZCR

Projekt „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy.

TZ_Slavnostní zahájení výstavby Simulačního centra intenzivní medicíny

 

Skip to content