Tiskové prohlášení k hospitalizaci bývalého prezidenta Miloše Zemana 20.03.2024

Pan Miloš Zeman setrvává v hospitalizaci po prodělané operaci pro kritické nedokrvení dolní končetiny. Je ve stabilizovaném stavu a při vědomí, zahajuje rehabilitaci, absolvoval krátký nácvik chůze s oporou chodítka. Po částečném ústupu otoku se podařilo uzavřít jednu ze dvou fasciotomií, zbývající je intenzivně ošetřována. Je stále hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Laboratorní výsledky mají zlepšující se tendenci, nicméně stav je nadále hodnocen jako závažný. Délku hospitalizace zatím nelze predikovat, avšak pokud bude nastolený trend pokračovat, plánujeme překlad na Interní kliniku ke konci tohoto týdne.

Lékařské konzilium:

MUDr. Lucie Valentová Bartáková, náměstek pro léčebně preventivní péči

MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., MBA, přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D., přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Radovan Fiala, Ph.D., primář Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Jindra Lochmanová, primářka Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

MUDr. František Mošna, vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Tiskové prohlášení k hospitalizaci bývalého prezidenta Miloše Zemana_20-03-2024

Skip to content