Unikátní použití karbonového implantátu v páteřní chirurgii

Celý druhý bederní obratel byl u 13letého pacienta s Ewingovým sarkomem poprvé v České Republice nahrazen karbonovým expandibilním implantátem. Vzhledem k diagnóze a nízkému věku pacienta byla poprvé použita karbonová roztažitelná klec spolu s karbonovými šrouby umístěná v místě postižení. Celá operace trvala pět a půl hodiny, implantát byl dodán na speciální žádost ze Švýcarska a spondylochirurgové chlapce operovali jak zepředu, tak zezadu.

Ewingův sarkom (maligní nádor kostí, který se typicky vyskytuje u dětí, adolescentů a mladých dospělých) bohužel zasáhl pacientův celý jeden bederní obratel, a proto bylo nutné jeho kompletní odstranění. „Nejdříve jsme museli obratel úplně uvolnit a v jeho nejužší části provést osteotomii (přeseknout ho) tak, abychom mohli vyjmout nejprve zadní a potom i přední část obratle pouze ve dvou kusech,“ popisuje prof. MUDr. Jan Štulík, CSc., přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, který operaci vedl. Po vyjmutí z těla pacienta se na sále obě části obratle opět k sobě přiložily, aby se ověřilo, že vše bylo dobře provedeno. Pak už se mohlo přistoupit k provedení náhrady tak, aby pacient byl v maximální možné míře mobilní, tedy včetně chůze, a připraven i na další růst.

Chirurgové při tomto typu operací běžně používají implantáty z titanu, které ovšem mají oproti karbonu jednu velkou nevýhodu. Tou je, že tzv. stíní na rentgenových snímcích. „Na zobrazovacích metodách typu RTG je karbon plně transparentní, nevytváří stín. Ložisko onemocnění se tak dá velmi přesně zaměřit při následném ozařování,“ uvádí prof. Štulík. Karbon má dále výborné jak biomechanické, tak i mechanické vlastnosti, nespornými výhodami disponuje i z hlediska chirurgie a diagnostiky.

Karbonové šrouby se v FN Motol používají přibližně 2 roky, karbonová roztažitelná klec ale tentokrát poprvé. Podle prof. Štulíka je vhodná pouze pro výjimečné operace na hrudní a bederní páteři.

Pacient byl ve FN Motol hospitalizovaný přibližně tři týdny. Rekonvalescence probíhala opravu velmi dobře a tak chlapec už mohl cca po týdnu začít chodit, i když zpočátku jen s pomocí berlí. Nyní je už plně v domácí péči.

Tisková zpráva:

TZ – Unikátní operace – spondylochirurgie (212,38 KB)

Skip to content