Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie


Klinika dětské chirurgie má svou tradici, která sahá v historii do otevření české dětské nemocnice v roce 1902. Prvním přednostou dětské chirurgie a ortopedie byl MUDr. Václav Kafka starší (1869 – 1946). Přednostou dětské chirurgie se stal v roce 1903 a byl jím nepřetržitě 36 roků, tj. do roku 1939. Snažil se pěstovat dětskou chirurgii v plném rozsahu tak, jak bylo v těchto letech běžné. Současně se věnoval i ortopedii. Dalším přednostou se v roce 1939 stal prof. MUDr. Metod Mikula (1885 – 1965).

Dalším přednostou se stává prof. MUDr. Václav Kafka, DrSc. jr. (1902 – 1991). Za jeho působení byla v roce 1953 zřízena Fakulta dětského lékařství a z oddělení dětské chirurgie se stává Klinika dětské chirurgie. Prof. Kafka se věnoval především dětské urologii a stál u zrodu dětské kardiochirurgie. Pod jeho vedením se na klinice rozvíjela hrudní chirurgie a břišní chirurgie.

 V roce 1968 byl prof. Kafka penzionován a přednostou se stává prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc. (1912-2007). Hlavním zájmem prof. Tošovského byla dětská kostní traumatologie, vrozené vady gastrointestinálního ústrojí a náhlé příhody břišní v dětském věku. Současně byly na klinice řešeny děti s vrozeným hydrocefalem. Za jeho působení se z kliniky dětské chirurgie oddělilo oddělení dětské onkologie, které se později změnilo na Kliniku dětské onkologie a pod vedením prof.MUDr.Josefa Kouteckého,DrSc. se stalo jednou z největších dětských onkologických klinik v Evropě. Dále se osamostatnilo oddělení dětské neurochirurgie pod vedením prof.MUDr.Vladimíra Beneše,DrSc. a v roce 1978 vzniklo kardiocentrum, jehož chirurgická část přešla z Kliniky dětské chirurgie pod vedením prof.MUDr.Bohumila Hučína, DrSc.

 


V letech 1979 – 1990 byl přednostou Kliniky dětské chirurgie prof. MUDr. Miroslav Kabelka, DrSc. (1924 – 1995). Prof.Kabelka po návratu z dlouhodobého pobytu v USA zaváděl moderní metody v dětské chirurgii především v novorozenecké chirurgii a za jeho působení vzniklo první samostatné oddělení novorozenecké chirurgie v tehdejším Československu. Dále rozvíjel hrudní chirurgii, především chirurgii jícnu a zavedl nový operační postup v řešení střevní aganglionózy.

 


 

 

 

Od roku 1990 je přednostou Kliniky dětské chirurgie prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. (nar. 1949). V současné době se klinika specializuje na chirurgii novorozenců, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu, problematiku deformity stěny hrudní, hrudní chirurgii včetně miniinvazivní chirurgie, chirurgii jater, žlučových cest a pankreatu, anorektální malformace, nádory jater, ledvin, retroperitonea a problematiku plicních metastáz, dětskou urologii a polytraumata.
    Prof. Šnajdauf vedl kliniku více než 26 let. Na konci roku 2016 předává vedení kliniky svému nástupci. Současně s ním opustil funkci i kliniku jeho dlouholetý zdravotnický zástupce prim.Richard Fryč, který na kliniku nastoupil jako absolvent a primářem byl 21 let. Před ním byla zdravotnickou zástupkyní prof.Šnajdaufa prim.Božena Šintáková, pozdější náměstkyně ředitele nemocnice. Její předchůdkyní byla prim.Ludmila le Breux.
     Prof.Šnajdauf na klinice dále zůstal jako konzultant. 

 


 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY