Na klinice jsou prováděny všechny chirurgické výkony v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Součástí jednotlivých chirurgických programů kliniky jsou i unikátní, superspecializované výkony - týká se to zejména onkologických operací s rozsáhlými rekonstrukcemi, operace baze lební včetně operací nádorů statoakustického nervu a implantací kochleárních a kmenových sluchových neuroprotéz pro úplnou oboustrannou hluchotu a dalších operací.

Více informací najdete na našich stránkách.

 

prof. MUDr. Jan Plzák Ph.D.

MUDr. Jan Kluh

Sekretariát
224 434 301

Modrý pavilon, dospělá část, komunikační uzel E, 1. patro

Ambulantní část tvoří 8 vyšetřoven a chirurgický sál s možností provádění menších chirurgických výkonů v lokální anestezii.

Všeobecná ORL ambulance probíhá každý pracovní den mezi 8:00 - 14:00.
Specializované ambulantní provozy probíhají v termínech viz. přehled specializovaných ambulancí.

Specializované ambulance. Před telefonickým objednáním na specializovanou ambulanci je zapotřebí doporučení spádovým otorinolaryngologem nebo vyšetření na zdejší všeobecné ORL ambulanci.

K objednání do specializovaných ambulancí, dotazům, informacím na výsledky provedených vyšetření, které je možné podat s ohledem na zákon  o osobních údajích, pro rušení termínu operace pacientem,  využijte prosím telefonní čísla v kolonce Kontakty.

Provozní informace, aktuality

 • Informace pro uživatele  kochleárních implantátů: Vážení, pacienti, uživatelé kochleárních implantátů, z důvodu náhlého úmrtí Dr. Ing. Vokřála bude další technická péče a nastavování řečových procesorů kochleárních implantátů probíhat na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LFUK ve FN v Motole. Péči budou zajišťovat Ing. Miroslav Okluský a Ing. Lukáš Bauer. Objednávat se můžete e-mailem: implantacni.centrum@fnmotol.cz  Vzhledem k mimořádnosti situace, počtu klientů a dostupnosti možných termínů prosíme o trpělivost, termín Vám bude sdělen během následujících 2-4 týdnů.  Za Implantační centrum FN v Motole doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.


 • 9. 6. 2022 z provozních důvodů bude omezena Onkologická ambulance

 • 10. 6. 2022 nebude v provozu Ambulance poruch dechu ve spánku (spánkový apnoický syndrom, chrápání)

 

Aktuality

 • Odborné ambulance jsou v době prázdnin mimo provoz.

 

Onkologická ambulance (nádory hlavy a krku)

středa, čtvrtek: 9 - 12 hod.

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D., As. MUDr. Martin Kuchař, As. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D., As. MUDr. Zdeněk Fík Ph.D., MUDr. David Kalfeřt, Ph.D., MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Simona Maléřová, MUDr. Vladimír Koucký, MUDr. Michal Votava, MUDr. Jan Lazák, MUDr. Michal Matyášek, MUDr. Michaela Tesařová, MUDr. Lucie Pavelková

 

Endokrinochirurgická ambulance (štítná žláza, příštitná tělíska)

středa: 9 - 12 hod.

As. MUDr. Petr Laštůvka,  As. MUDr. Martin Kuchař, MUDr. David Kalfeřt, Ph.D., MUDr. Alžběta Fíková, Ph.D., MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Michal Votava, MUDr. Jan Lazák, MUDr. Michal Matyášek

 

Odborná ambulance pro onemocnění slinných žláz

úterý: 9 - 12 hod. (pouze objednaní)

As. MUDr. Martin Kuchař, MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D., MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Alžběta Fíková, Ph.D., MUDr. Michal Votava, MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.

 

Rhinologická ambulance (nosní)

úterý: 12 - 14 hod.

 As. MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D., MUDr. Alžběta Fíková, Ph.D., MUDr. David Kalfeřt, Ph.D., MUDr. Simona Maléřová, MUDr. Lucie Dostálová, MUDR. Michal Matyášek, MUDr. Štěpán Novák, MUDr. Veronika Svobodová, MUDr. Michaela Tesařová

 

Kofochirurgická ambulance (ušní chirurgie, kochleární implantáty)

úterý: 11-13 hod., pátek: 09 - 11 hod.

As. MUDr. Jan Kluh, Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.,  As. MUDr. Zdeněk Fík Ph.D., MUDr. Veronika Bandúrová

 

Otoneurologická ambulance (tinnitus, závratě)

pondělí: 12-15 hod; středa, pátek: 8 - 12 hod (pouze objednaní)

MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D., MUDr. Vladimír Koucký, MUDr. Veronika Bandůrová

 

Ambulance videoendoskopie a NBI

středa 9-12:30 (pouze objednaní)

As. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D., As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Michal Votava, MUDr. Alžběta Fíková, Ph.D.

 

Ambulance pro rehabilitaci poruch polykání

čtvrtek: 13-15 hod (pouze objednaní)

MUDr. Lucie Dostálová, As. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D., MUDr. Michal Votava

 

Ambulance sluchové protetiky (sluchadla)

pondělí: 13:00 - 14:30 hod., středa: 8:00 - 11:00 hod.

prim. MUDr. Radim Kaňa

 

Ambulance hlasové protetiky (hlasové protézy)

čtvrtek: 12 - 14 hodin

As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., As. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D., As. MUDr. Zdeněk Fík Ph.D., MUDr. Vladimír Koucký, MUDr. Štěpán Novák, MUDr. Veronika Svobodová

 

Laryngologická ambulance (pouze objednaní)

čtvrtek: 9 - 14 hodin

As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.,  as. MUDr. Petra Kalitová, Ph.D., MUDr. Michal Votava, MUDr. Štěpán Novák, MUDr. Veronika Svobodová

 

Objektivní audiometrie (objektivní vyšetření sluchu)

úterý, pátek: 11 - 13 hod.

As. MUDr. Jan Kluh,

 

Ambulance poruch dechu ve spánku (spánkový apnoický syndrom, chrápání)

pátek: 9 - 10:30 hod.

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.,  As. MUDr. Martin Kuchař, MUDr.Simona Maléřová, MUDr. Michal Matyášek, MUDr. Jan Lazák

 

Ambulance chirurgie baze lební

pátek: 10 - 12 hod.
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., As. MUDr. Zdeněk Fík Ph.D., MUDr. Jan Lazák

Na klinice jsou prováděny všechny chirurgické výkony v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Součástí jednotlivých chirurgických programů kliniky jsou i unikátní, superspecializované výkony - týká se to zejména onkologických operací s rozsáhlými rekonstrukcemi, operace baze lební včetně operací nádorů statoakustického nervu a implantací kochleárních a kmenových sluchových neuroprotéz pro úplnou oboustrannou hluchotu a dalších operací.

Domácí stránka kliniky

Klinika ORL 1. LF a FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

Přednosta

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
tel.: 224 434 301

Sekretariát přednosty

Renata Kodetová, tel.: 224 434 301, fax: 224 434 319
kontaktní e-mail: renata.kodetova@fnmotol.cz

Primář

MUDr. Jan Kluh
tel.: 224 434 303

Vrchní sestra

Mgr. Jitka Hovorková
tel.: 224 434 305

kontaktní e-mail: jitka.hovorkova@fnmotol.cz

Kartotéka -  ambulance

K objednání do specializovaných ambulancí, dotazům, informacím na výsledky provedených vyšetření, které je možné podat s ohledem na zákon  o osobních údajích, pro rušení termínu operace pacientem, využijte prosím tato telefonní čísla.

 •  kartotéka, tel.: 224 434 326, volat 7.30 – 15.00 hod
 • 1.ambulance, tel.: 224 434 375, volat 7.30 – 14.00 hod
 • 2.ambulance, tel.: 224 434 323, volat 8.00 – 12.00 hod
 • 3.ambulance, tel.: 224 434 324, volat 8.00 – 12.00 hod
 • Audiologická ambulance  - Komunikační kanál  vyhrazený pouze pro pacienty s těžkým sluchovým postižením,se kterými nelze navázat telefonní kontakt. - audio@fnmotol.cz

Lůžkové stanice

 • lůžková stanice, tel.: 224 434 332
 • 2. lůžková stanice, tel.: 224 434 333
 • JIP, tel.: 224 434 331, 224 434 330

Jednotka intenzívní péče rozdělená na onkologickou a standardní část s celkem 12 lůžky (6 + 6)

I. lůžková stanice s 27 lůžky se speciálním onkologickým provozem včetně vybavení pro podávání chemoterapie

II. lůžková stanice s 27 lůžky se standardním vybavením a provozem
Lůžková oddělení jsou vybavena většinou 3-lůžkovými pokoji, sociální zařízení (sprcha, WC) je společné vždy pro 2 pokoje.
Na každém oddělení je k dispozici i nadstandardní 1-lůžkový a 2-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím, TV, telefonem, chladničkou.

Klinika nemocí ušních, nosních a krčních při Univerzitě Karlově v Praze vznikla zásluhou Prof. MUDr. Emiliána Kaufmana v roce 1892 jako první česká otorinolaryngologická klinika.

Od svého vzniku do roku 1997 byla umístěna ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze u Karlova náměstí. Po celou dobu své existence byla a je v rámci republiky vůdčím pracovištěm ve svém oboru jak v počtu, tak ve spektru prováděných léčebných zákroků. 

V čele kliniky se postupně vystřídaly osobnosti, široce uznávané odbornou veřejností nejen doma, ale i v zahraničí - Prof. MUDr. Otakar Kutvirt, akademik Prof. MUDr. Antonín Přecechtěl, DrSc., Prof. MUDr. Karel Sedláček, CSc., Prof. MUDr. Stanislav Tichý, DrSc. a Prof. MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA.

Prof. Betka přispěl rozhodujícím způsobem k výraznému rozšíření spektra prováděných operačních zákroků díky expanzi do oblastí, v minulosti otolaryngologům v našich zemích zapovězených, jako je chirurgie baze lební a chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek. Pod jeho vedením proběhl koncem roku 1997 přesun kliniky ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do Fakultní nemocnice v Motole, kde došlo k jejímu dalšímu rozvoji.

Současným přednostou je Prof. MUDr. Plzák, Ph.D.

 • Běžná operativa ušní, nosní, krční (tonzilektomie, adenotomie, tympanostomie, tracheostomie, exstirpace uzlin, kožních a podkožních nádorů, branchiogenních krčních cyst a píštělí)
 • Ušní operace (sanační a rekonstrukční), operace otosklerózy, superspecializované výkony - implantace kochleárních a kmenových sluchových neuroprotéz u dospělých, operace neurinomu statoakustiku. Plastiky boltců, operace nádorů zevního ucha, zvukovodu a středouší
 • Laserová chirurgie - mikrolaryngoskopie s použitím CO2 laseru, snášení kožních nádorů, uvulopalatoplastiky. Možnosti použití barvivového laseru (fotodynamická terapie).
 • Operace hlavy a krku pro zhoubné nádory orofaryngu, hypofaryngu, laryngu, parafaryngeálního prostoru a baze lební
 • Všechny typy krčních blokových disekcí pro metastázy zhoubných nádorů
 • Rekonstrukční operace po ablačních výkonech v oblasti hlavy a krku (vaskularizované muskulokutánní laloky, jejunální volné štěpy s cévní mikrochirurgickou anastomozou, tračníkový pull-up)
 • Všechny typy operací štítné žlázy pro benigní i onkologické diagnózy, operace příštítných tělísek, endoskopické operace štítné žlázy a příštítných tělísek
 • Operace stenóz dýchacích cest včetně resekce cervikální části průdušnice end to end.
 • Operace divertiklů horní třetiny jícnu, řešení tracheoesofageálních pištělí.
 • Mikrochirurgické endoskopické operace hrtanu v tryskové ventilaci
 • Operace nádorů nosu, nosohltanu a vedlejších nosních dutin, zasahujících orbitu, bazi lební i neurokranium
 • Operace zánětlivých onemocnění VDN, včetně očních a nitrolebních komplikací
 • Korektivní chirurgie nosního septa a zevního nosu
 • Funkční endoskopická chirurgie nosu a VDN
 • Operace neprůchodnosti slzných cest - endoskopická dacryocystorhinostomie
 • Operace nádorových a nenádorových onemocnění slinných žláz - m.j. superficiální a totální parotidektomie se šetřením lícního nervu
 • Operace pro spánkový apnoický syndrom a chrápání
 • Fonochirurgie - thyreoplastiky, zavádění hlasových protéz
 • Traumatologie obličejového skeletu a krku
 • Endoskopické odstraňování cizích těles dýchacích a polykacích cest
 • Endoskopické vyšetření jícnu přístupem přes nos (Transnazální ezofagoskopie)
 • Chirurgie baze lební - operace rinobaze a laterobaze pro nádorová a jiná onemocnění

Klinika má k dispozici 4 operační sály s kompletním vybavením pro vedení operací v celkové anestesii, a dále 1 sál pro výkony v lokální anestesii. V pracovních dnech se operuje na čtyřech operačních stolech, průměrný denní počet výkonů je 12 - 19.

Skip to content