Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

Na klinice jsou prováděny všechny chirurgické výkony v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Součástí jednotlivých chirurgických programů kliniky jsou i unikátní, superspecializované výkony - týká se to zejména onkologických operací s rozsáhlými rekonstrukcemi, operace baze lební včetně operací vestibulárního schwannomu a implantací kochleárních a kmenových sluchových neuroprotéz pro úplnou oboustrannou hluchotu a dalších operací.

Klinika má k dispozici 4 operační sály s kompletním vybavením pro vedení operací v celkové anestesii, a dále 1 sál pro výkony v lokální anestesii. V pracovních dnech se operuje na čtyřech operačních stolech, průměrný denní počet výkonů je 12 - 19.

Více informací najdete na našich stránkách.prof. MUDr. Jan Plzák Ph.D. - přednosta kliniky
prim. MUDr. Jan Kluh - zástupce přednosty pro léčebně preventivní činnost

Ambulance

6. 6. - 7. 6. 2024 nebudou v provozu specializované ambulance kromě Onkologické ambulance ve čtvrtek
17. 6. - 19. 6. 2024 nebudou v provozu specializované ambulance
3. 7. - 2. 9. 2024 nebudou v provozu specializované ambulance kromě Onkologické ambulance ve čtvrtek
13. 9. 2024 nebudou v provozu specializované ambulance
18. 9. - 20. 9. 2024 nebudou v provozu specializované ambulance kromě Onkologické ambulance ve čtvrtek

K objednání do specializovaných ambulancí, dotazům, informacím na výsledky provedených vyšetření, které je možné podat s ohledem na zákon o osobních údajích, pro rušení termínu operace pacientem, využijte prosím telefonní čísla v kolonce Kontakty.

Modrý pavilon, dospělá část, komunikační uzel E, 1. patro

Ambulantní část tvoří 8 vyšetřoven a chirurgický sál s možností provádění menších chirurgických výkonů v lokální anestézii.

Všeobecná ORL ambulance probíhá každý pracovní den mezi 8:00 - 14:00. Zajišťuje ošetření pacientů s doporučením od ORL specialisty, případně od praktického lékaře. Bez doporučení jsou ošetřováni pouze pacienti s neodkladným zdravotním problémem (např. krvácení, riziko dušení, atd.).

Specializované ambulance probíhají v termínech viz. přehled specializovaných ambulancí.

Před telefonickým objednáním na specializovanou ambulanci je zapotřebí doporučení spádovým otorinolaryngologem nebo vyšetření na zdejší všeobecné ORL ambulanci.

K objednání do specializovaných ambulancí, dotazům, informacím na výsledky provedených vyšetření, které je možné podat s ohledem na zákon o osobních údajích, pro rušení termínu operace pacientem, využijte prosím telefonní čísla v kolonce Kontakty.

Provozní informace, aktuality

Informace pro pacienty s doporučením k biologické léčbě pro chronickou rinosinusitidu s nosními polypy

Pro vyšetření je třeba mít doporučení ošetřujícího ORL lékaře, pneumologa nebo alergologa/imunologa. S sebou si vezměte veškerou dokumentaci včetně laboratorních odběrů týkající se přidružených onemocnění.

K vyšetření se lze objednat cestou kartotéky ORL kliniky nebo na telefonním čísle 224 434 326. Vyšetření provádíme vždy v úterý mezi 12 a 14 hodinou.

Informace pro uživatele kochleárních implantátů

Vážení, pacienti, uživatelé kochleárních implantátů, z důvodu náhlého úmrtí Dr. Ing. Vokřála bude další technická péče a nastavování řečových procesorů kochleárních implantátů probíhat na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK ve FN Motol. Péči budou zajišťovat Ing. Miroslav Okluský a Ing. Lukáš Bauer.

Objednávat se můžete e-mailem: implantacni.centrum@fnmotol.cz

Vzhledem k mimořádnosti situace, počtu klientů a dostupnosti možných termínů prosíme o trpělivost, termín Vám bude sdělen během následujících 2-4 týdnů. Za Implantační centrum FN Motol doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Specializované ambulance

 

6. 6. - 7. 6. 2024 nebudou v provozu specializované ambulance kromě Onkologické ambulance ve čtvrtek
17. 6. - 19. 6. 2024 nebudou v provozu specializované ambulance
3. 7. - 2. 9. 2024 nebudou v provozu specializované ambulance kromě Onkologické ambulance ve čtvrtek
13. 9. 2024 nebudou v provozu specializované ambulance
18. 9. - 20. 9. 2024 nebudou v provozu specializované ambulance kromě Onkologické ambulance ve čtvrtek

Onkologická ambulance (nádory hlavy a krku)

středa: 9 - 12 hod. (pouze dispenzární kontroly)
čtvrtek: 9 - 12 hod.
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., as. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., as. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D., MUDr. David Kalfeřt, Ph.D., MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Vladimír Koucký, Ph.D., MUDr. Michal Votava, MUDr. Jan Lazák, MUDr. Michal Matyášek, MUDr. Michaela Tesařová, MUDr. Lucie Pavelková, as. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D., MUDr. Michaela Mrázková, MUDr. Karolína Hrubá, MUDr. Aneta Klobalová, MUDr. Sangyun Cha, MUDr. Lenka Peterková

Endokrinochirurgická ambulance (štítná žláza, příštitná tělíska)

středa: 9 - 12 hod.
As. MUDr. Petr Laštůvka, MUDr. David Kalfeřt, Ph.D., MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Michal Votava, MUDr. Jan Lazák, MUDr. Michal Matyášek

Odborná ambulance pro onemocnění slinných žláz

úterý: 9 - 12 hod. (pouze objednaní)
As. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D., as. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Michal Votava, MUDr. David Kalfeřt, Ph.D., MUDr. Štěpán Novák, Ph.D., MUDr. Martin Kaňa

Rhinologická ambulance (nosní)

úterý: 12 - 14 hod.
As. MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D., MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Michal Matyášek, MUDr. Štěpán Novák, Ph.D., MUDr. Michaela Tesařová, MUDr. Martin Kaňa, MUDr. Aneta Klobalová, MUDr. Michaela Mrázková, MUDr. Jan Lazák

Kofochirurgická ambulance (ušní chirurgie, kochleární implantáty)

úterý: 8-10 hod., pátek: 09 - 11 hod.
Prim. MUDr. Jan Kluh, MUDr. Veronika Bandúrová

úterý: 11-13 hod., pátek: 09 - 11 hod.
Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D., MUDr. Vladimír Koucký, Ph.D.

úterý: 8.30-11 hod., pátek: 09 - 11 hod.
As. MUDr. Zdeněk Fík Ph.D.

Otoneurologická ambulance (závratě)

pondělí, úterý, středa, pátek (pouze objednaní)
více informací na https://zavrate.info/
As. MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D., MUDr. Vladimír Koucký, Ph.D., MUDr. Veronika Bandúrová, MUDr. Markéta Bonaventurová, MUDr. Květoslav Červený

Ambulance videoendoskopie a NBI

středa 9-12:30 (pouze objednaní)
As. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D., As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Michal Votava, MUDr. Markéta Bonaventurová, MUDr. Štěpán Novák Ph.D., MUDr. Martin Kaňa

Ambulance pro rehabilitaci poruch polykání

čtvrtek: 13-15 hod (pouze objednaní)
MUDr. Michal Votava, MUDr. Lenka Peterková, MUDr. Květoslav Červený, Mgr. Agáta Ptáčková

Ambulance sluchové protetiky (sluchadla)

pondělí: 13:00 - 14:30 hod., středa: 8:00 - 11:00 hod.
prim. MUDr. Radim Kaňa

Ambulance hlasové protetiky (hlasové protézy)

čtvrtek: 12 - 14 hodin
MUDr. Vladimír Koucký, Ph.D., as. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., As. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D., As. MUDr. Zdeněk Fík Ph.D., MUDr. Štěpán Novák, Ph.D., MUDr. Markéta Bonaventurová

Laryngologická ambulance (pouze objednaní)

čtvrtek: 9 - 14 hodin
As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., as. MUDr. Petra Kalitová, Ph.D., MUDr. Michal Votava, MUDr. Štěpán Novák, Ph.D., MUDr. Markéta Bonaventurová

Objektivní audiometrie (objektivní vyšetření sluchu)

úterý, pátek: 11 - 13 hod.
As. MUDr. Petra Kalitová, Ph.D., MUDr. Veronika Svobodová, MUDr. Michaela Tesařová, MUDr. Lenka Peterková

Ambulance poruch dechu ve spánku (spánkový apnoický syndrom, chrápání)

pátek: 9 - 10:30 hod.
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., as. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D., MUDr. Michal Matyášek, MUDr. Jan Lazák, MUDr. Lucie Pavelková

Ambulance chirurgie baze lební

více informací zde 
pátek: 10 - 12 hod.
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., as. MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D., MUDr. Jan Lazák, MUDr. Vladimír Koucký, Ph.D.

Lůžkové oddělení

Jednotka intenzívní péče rozdělená na onkologickou a standardní část s celkem 12 lůžky (6 + 6)

1. lůžková stanice s 27 lůžky se speciálním onkologickým provozem.
2. lůžková stanice s 27 lůžky se standardním vybavením a provozem.

Lůžková oddělení jsou vybavena většinou 3-lůžkovými pokoji, sociální zařízení (sprcha, WC) je společné vždy pro 2 pokoje.
Na každém oddělení je k dispozici i nadstandardní 1-lůžkový a 2-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím, TV, telefonem, chladničkou.

Specializace

Na klinice je prováděna kompletní diagnostika onemocnění v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku včetně endoskopického vyšetření pacientů s poruchami polykání (FEES), vyšetření pro časný záchyt povrchových slizničních lézí (nádorů i přednádorových stavů) - Narrow Band Imaging (NBI) či autofluorescence, sonografického vyšetření krku včetně aspirační biopsie, komplexního audiologického vyšetření a otoneurologického vyšetření (viz.  https://zavrate.info/) atd.

Na klinice jsou prováděny všechny chirurgické výkony v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Součástí jednotlivých chirurgických programů kliniky jsou i unikátní, superspecializované výkony - týká se to zejména onkologických operací s rozsáhlými rekonstrukcemi, operace baze lební včetně operací vestibulárního schwannomu a implantací kochleárních a kmenových sluchových neuroprotéz pro úplnou oboustrannou hluchotu a dalších operací.

Přehled typů prováděných chirurgických výkonů:

 • Běžná operativa ušní, nosní, krční (tonzilektomie, adenotomie, tympanostomie, tracheostomie, exstirpace uzlin, kožních a podkožních nádorů, branchiogenních krčních cyst a píštělí).
 • Ušní operace (sanační a rekonstrukční), operace otosklerózy, superspecializované výkony - implantace kochleárních a kmenových sluchových neuroprotézu dospělých, operace vestibulárního schwannomu.
 • Operace nádorů zevního ucha, zvukovodu a středouší.
 • Laserová chirurgie - mikrolaryngoskopie s použitím CO2 laseru, snášení kožních nádorů, uvulopalatoplastiky. Možnosti použití diodového laseru v nosní chirurgii.
 • Operace hlavy a krku pro zhoubné nádory orofaryngu, hypofaryngu, laryngu, parafaryngeálního prostoru a baze lební včetně všech typy krčních blokových disekcí pro metastázy zhoubných nádorů.
 • Robotické operace pro zhoubné nádory hlavy a krku.
 • Rekonstrukční operace po ablačních výkonech v oblasti hlavy a krku (vaskularizované a volné muskulokutánní laloky, jejunální volné štěpy s cévní mikrochirurgickou anastomozou, tračníkový pull-up).
 • Všechny typy operací štítné žlázy pro benigní i onkologické diagnózy a operace příštítných tělísek
 • Operace stenóz dýchacích cest včetně resekce cervikální části průdušnice se suturou end to end.
 • Operace divertiklů horní třetiny jícnu endoskopicky nebo zevním přístupem, řešení tracheoesofageálních pištělí.
 • Mikrochirurgické endoskopické operace hrtanu v tryskové ventilaci.
 • Operace nádorů nosu, nosohltanu a vedlejších nosních dutin, zasahujících orbitu, bazi lební i neurokranium.
 • Operace zánětlivých onemocnění VDN, včetně očních a nitrolebních komplikací.
 • Korektivní chirurgie nosního septa a zevního nosu.
 • Funkční endoskopická chirurgie nosu a VDN s využitím navigačního systému.
 • Argon-plazma koagulace nosní sliznice u m. Rendu-Osler-Weber.

Vestibulární schwannom

Vestibulární schwannom je nezhoubný nádor vycházející z buněk obalujících vlákna rovnovážně-sluchového nervu, který vede informace z vnitřního ucha do centrální nervové soustavy.

V České republice tímto typem nádoru onemocní každý rok asi 200-400 lidí. Mezi jeho nejčastější projevy patří jednostranná porucha sluchu, ušní šelest a porucha rovnováhy. Ztráta sluchu bývá pozvolná a v počátcích nenápadná, může se poprvé projevit například při telefonování.

Postupem času se objevují obtíže s lokalizací zvuku a porozuměním řeči v hlučnějším prostředí. Nakonec může dojít k úplné ztrátě sluchu na postižené straně.

Obtíže ve smyslu závratí či nestability postihují zhruba polovinu pacientů, bývají však mírného charakteru. Opravdu velké nádory se mohou projevit i dalšími neurologickými příznaky, především zhoršenou citlivostí obličeje, bolestmi hlavy, zhoršením zraku, pohyblivosti, řeči a v nejzazším případě poruchou vědomí.

Veliké schwannomy mohou pacienta ohrožovat útlakem mozečku a mozkového kmene, kde se nachází centra základních životních funkcí a koordinace pohybů. Dále může dojít ke zhoršení cirkulace mozkomíšního moku.

Vzhledem k moderním diagnostickým metodám a pomalému růstu nádoru jsou ale pacienti v naprosté většině včasně odhaleni a k adekvátnímu terapeutickému postupu dochází před rozvojem těchto život ohrožujících stavů.

Diagnostika se v opírá o klinické projevy a vyšetření sluchu. V případě podezření na přítomnost tohoto nádoru je doplněno zobrazovací vyšetření (magnetická rezonance) k potvrzení nálezu a určení stádia onemocnění.

Program komplexní léčby o pacienty s vestibulárním schwannomem probíhá na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole již více než 25 let. Jsme jediným pracovištěm v rámci České republiky, které nabízí komplexní léčbu od diagnostiky až po pooperační rehabilitaci. Počet více než 700 odoperovaných pacientů nás řadí na první příčku mezi chirurgickými pracovištěmi. Operační výkony provádíme ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou 2. LF UK a FN Motol. Úzká spolupráce otolaryngologa a neurochirurga je v České republice v této oblasti zcela ojedinělá a přináší našim pacientům výhody obou odborností.

Historie

Klinika nemocí ušních, nosních a krčních při Univerzitě Karlově v Praze vznikla zásluhou Prof. MUDr. Emiliána Kaufmana v roce 1892 jako první česká otorinolaryngologická klinika.

Od svého vzniku do roku 1997 byla umístěna ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze u Karlova náměstí. Po celou dobu své existence byla a je v rámci republiky vůdčím pracovištěm ve svém oboru jak v počtu, tak ve spektru prováděných léčebných zákroků. 

V čele kliniky se postupně vystřídaly osobnosti, široce uznávané odbornou veřejností nejen doma, ale i v zahraničí - Prof. MUDr. Otakar Kutvirt, akademik Prof. MUDr. Antonín Přecechtěl, DrSc., Prof. MUDr. Karel Sedláček, CSc., Prof. MUDr. Stanislav Tichý, DrSc. a Prof. MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA.

Prof. Betka přispěl rozhodujícím způsobem k výraznému rozšíření spektra prováděných operačních zákroků díky expanzi do oblastí, v minulosti otolaryngologům v našich zemích zapovězených, jako je chirurgie baze lební a chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek. Pod jeho vedením proběhl koncem roku 1997 přesun kliniky ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do Fakultní nemocnice v Motole, kde došlo k jejímu dalšímu rozvoji.

Současným přednostou je Prof. MUDr. Plzák, Ph.D.

Nadační fond

Stránky nadačního fondu naleznete na adrese https://orl.lf1.cuni.cz/nadace-5971.

Fotogalerie

Kontakt

Domácí stránka kliniky

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 1. LF UK a FN Motol
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Přednosta

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
tel.: 224 434 301

Sekretariát přednosty

Renata Kodetová, tel.: 224 434 301, fax: 224 434 319
kontaktní e-mail: renata.kodetova@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní činnost

prim. MUDr. Jan Kluh
tel.: 224 434 303

Vrchní sestra

Mgr. Jitka Hovorková
tel.: 224 434 305
kontaktní e-mail: jitka.hovorkova@fnmotol.cz

Kartotéka -  ambulance

Tyto kontakty prosím využijte:

 1. k objednání do specializovaných ambulancí
 2. k dotazům a informacím o provedených vyšetřeních – jsou-li dostupné popisy jednotlivých vyšetření  k osobní konzultaci  (s ohledem na zákon o osobních údajích nelze výsledky vyšetření jinak než při osobní  konzultaci sdělovat)
 3. ke zrušení termínu operace pacientem.
 • kartotéka, tel.: 224 434 326, nebo mobil: 602 278 701 ve všední dny od 13:00 do 15:00 (primárně doporučujeme využívat číslo na pevnou linku)
 • e-mail: orl.dospeli@fnmotol.cz               

Přednost by měla být vždy dána telefonnímu kontaktu ve výše uvedených hodinách,  cestu emailového sdělení prosím volte až v případě nemožnosti využití telefonického kontaktu.

Cestou emailu není možno zodpovídat dotazy týkající se Vašeho zdravotního stavu, doporučovat nebo jinak konzultovat léčebný postup, ani smluvit náhradní  termín operace.

Popřípadě:

 • 1. ambulance, tel.: 224 434 375, od 8:00 do 12:00
 • 2. ambulance, tel.: 224 434 323, od 8.00 do 12.00
 • 3. ambulance, tel.: 224 434 324, od 8.00 do 12.00
 • Audiologická ambulance  - Komunikační kanál  vyhrazený pouze pro pacienty s těžkým sluchovým postižením, se kterými nelze navázat telefonní kontakt - audio@fnmotol.cz

Lůžkové stanice

 • 1. lůžková stanice, tel.: 224 434 332
 • 2. lůžková stanice, tel.: 224 434 333
 • JIP, tel.: 224 434 331, 224 434 330
Skip to content