Na klinice jsou prováděny všechny chirurgické výkony v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Součástí jednotlivých chirurgických programů kliniky jsou i unikátní, superspecializované výkony - týká se to zejména onkologických operací s rozsáhlými rekonstrukcemi, operace baze lební včetně operací nádorů statoakustického nervu a implantací kochleárních a kmenových sluchových neuroprotéz pro úplnou oboustrannou hluchotu a dalších operací.

Klinika má k dispozici 4 operační sály s kompletním vybavením pro vedení operací v celkové anestesii, a dále 1 sál pro výkony v lokální anestesii. V pracovních dnech se operuje na čtyřech operačních stolech, průměrný denní počet výkonů je 12 - 19.

Více informací najdete na našich stránkách.

prof. MUDr. Jan Plzák Ph.D. - přednosta kliniky
MUDr. Jan Kluh - zástupce přednosty pro léčebně preventivní činnost

Ambulance

Modrý pavilon, dospělá část, komunikační uzel E, 1. patro

Ambulantní část tvoří 8 vyšetřoven a chirurgický sál s možností provádění menších chirurgických výkonů v lokální anestézii.

Všeobecná ORL ambulance probíhá každý pracovní den mezi 8:00 - 14:00. Zajišťuje ošetření pacientů s doporučením od ORL specialisty, případně od praktického lékaře. Bez doporučení jsou ošetřováni pouze pacienti s neodkladným zdravotním problémem (např. krvácení, riziko dušení, atd.).

Specializované ambulance probíhají v termínech viz. přehled specializovaných ambulancí.

Před telefonickým objednáním na specializovanou ambulanci je zapotřebí doporučení spádovým otorinolaryngologem nebo vyšetření na zdejší všeobecné ORL ambulanci.

K objednání do specializovaných ambulancí, dotazům, informacím na výsledky provedených vyšetření, které je možné podat s ohledem na zákon  o osobních údajích, pro rušení termínu operace pacientem,  využijte prosím telefonní čísla v kolonce Kontakty.

Provozní informace, aktuality

Od 1.10. do 31.12 .2022 bude provoz všeobecné a specializovaných ambulancí modifikován rekonstrukcí pláště nemocnice s výměnou oken. Z tohoto důvodu kdy budeme pracovat s omezenými prostorovými možnostmi a kdy se i přes tento fakt budeme snažit kapacitu ošetření nemocných klinikou neomezit, lze očekávat všeobecně méně komfortní podmínky ve srovnání s běžným provozem. Děkujeme za pochopení.

Některé ambulance budou přemístěny do jiných místností - o změně Vás budeme informovat na recepci, kartotéce, při Vašem příchodu.

Některým ambulancím se mění časový harmonogram- kdy začínají, kdy končí!! - změny najdete pod záložkou specializované ambulance, čtěte!!!

Informace pro pacienty s doporučením k biologické léčbě pro chronickou rinosinusitidu s nosními polypy

Pro vyšetření je třeba mít doporučení ošetřujícího ORL lékaře, pneumologa nebo alergologa/imunologa. S sebou si vezměte veškerou dokumentaci včetně laboratorních odběrů týkající se přidružených onemocnění. K vyšetření se lze objednat cestou kartotéky ORL kliniky nebo na telefonním čísle 224434326. Vyšetření provádíme vždy v úterý mezi 12 a 14 hodinou.

Informace pro uživatele kochleárních implantátů

Vážení, pacienti, uživatelé kochleárních implantátů, z důvodu náhlého úmrtí Dr. Ing. Vokřála bude další technická péče a nastavování řečových procesorů kochleárních implantátů probíhat na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LFUK ve FN v Motole. Péči budou zajišťovat Ing. Miroslav Okluský a Ing. Lukáš Bauer. Objednávat se můžete e-mailem: implantacni.centrum@fnmotol.cz Vzhledem k mimořádnosti situace, počtu klientů a dostupnosti možných termínů prosíme o trpělivost, termín Vám bude sdělen během následujících 2-4 týdnů. Za Implantační centrum FN v Motole doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Specializované ambulance

Od 1.10. do 31.12.2022 bude provoz specializovaných ambulancí modifikován rekonstrukcí pláště nemocnice s výměnou oken. Z tohoto důvodu kdy budeme pracovat s omezenými prostorovými možnostmi a kdy se i přes tento fakt budeme snažit kapacitu ošetření nemocných klinikou neomezit, lze očekávat všeobecně méně komfortní podmínky ve srovnání s běžným provozem.

Děkujeme za pochopení.

Některé ambulance budou přemístěny do jiných místností - o změně Vás budeme informovat na recepci, kartotéce, při Vašem příchodu.

Onkologická ambulance (nádory hlavy a krku)

středa, čtvrtek: 9 - 12 hod.

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D. As. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D., MUDr. David Kalfeřt, Ph.D., MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Vladimír Koucký, MUDr. Michal Votava, MUDr. Jan Lazák, MUDr. Michal Matyášek, MUDr. Michaela Tesařová, MUDr. Lucie Pavelková, MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.

Endokrinochirurgická ambulance (štítná žláza, příštitná tělíska)

středa: 9 - 12 hod.

As. MUDr. Petr Laštůvka,  MUDr. David Kalfeřt, Ph.D., MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Michal Votava, MUDr. Jan Lazák, MUDr. Michal Matyášek

Odborná ambulance pro onemocnění slinných žláz

úterý: 9 - 12 hod. (pouze objednaní)

MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D., MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Michal Votava, MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.

Rhinologická ambulance (nosní)

úterý: 12 - 14 hod.

 As. MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D., MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.,  MUDr. Lucie Dostálová, MUDR. Michal Matyášek, MUDr. Štěpán Novák, MUDr. Veronika Svobodová, MUDr. Michaela Tesařová, As. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D., MUDr. Martin Kaňa, MUDr. Štěpán Novák

Kofochirurgická ambulance (ušní chirurgie, kochleární implantáty)

Prim. MUDr. Jan Kluh, MUDr. Veronika Bandúrová, úterý: 8-10 hod., pátek: 09 - 11 hod.
Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D., úterý: 11-13 hod., pátek: 09 - 11 hod.
As. MUDr. Zdeněk Fík Ph.D., úterý: 8.30-11 hod., pátek: 09 - 11 hod.

Otoneurologická ambulance (tinnitus, závratě)

pondělí: 12-15 hod; středa, pátek: 8 - 12 hod (pouze objednaní)

MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D., MUDr. Vladimír Koucký, MUDr. Veronika Bandůrová

Ambulance videoendoskopie a NBI

středa 9-12:30 (pouze objednaní)

As. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D., As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Michal Votava

Ambulance pro rehabilitaci poruch polykání

čtvrtek: 13-15 hod (pouze objednaní)

MUDr. Lucie Dostálová, As. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D., MUDr. Michal Votava

Ambulance sluchové protetiky (sluchadla)

pondělí: 13:00 - 14:30 hod., středa: 8:00 - 11:00 hod.

prim. MUDr. Radim Kaňa

Ambulance hlasové protetiky (hlasové protézy)

čtvrtek: 12 - 14 hodin

As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., As. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D., As. MUDr. Zdeněk Fík Ph.D., MUDr. Vladimír Koucký, MUDr. Štěpán Novák, MUDr. Veronika Svobodová, MUDr. Bonaventurová

Laryngologická ambulance (pouze objednaní)

čtvrtek: 9 - 14 hodin

As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.,  as. MUDr. Petra Kalitová, Ph.D., MUDr. Michal Votava, MUDr. Štěpán Novák, MUDr. Veronika Svobodová

Objektivní audiometrie (objektivní vyšetření sluchu)

úterý, pátek: 11 - 13 hod.

MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Ambulance poruch dechu ve spánku (spánkový apnoický syndrom, chrápání)

pátek: 9 - 10:30 hod.

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., As. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.,  MUDr. Michal Matyášek, MUDr. Jan Lazák

Ambulance chirurgie baze lební

pátek: 10 - 12 hod.
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., As. MUDr. Zdeněk Fík Ph.D., MUDr. Jan Lazák

Lůžkové oddělení

Jednotka intenzívní péče rozdělená na onkologickou a standardní část s celkem 12 lůžky (6 + 6)

1. lůžková stanice s 27 lůžky se speciálním onkologickým provozem.
2. lůžková stanice s 27 lůžky se standardním vybavením a provozem.

Lůžková oddělení jsou vybavena většinou 3-lůžkovými pokoji, sociální zařízení (sprcha, WC) je společné vždy pro 2 pokoje.
Na každém oddělení je k dispozici i nadstandardní 1-lůžkový a 2-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím, TV, telefonem, chladničkou.

Specializace

 

Historie

Klinika nemocí ušních, nosních a krčních při Univerzitě Karlově v Praze vznikla zásluhou Prof. MUDr. Emiliána Kaufmana v roce 1892 jako první česká otorinolaryngologická klinika.

Od svého vzniku do roku 1997 byla umístěna ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze u Karlova náměstí. Po celou dobu své existence byla a je v rámci republiky vůdčím pracovištěm ve svém oboru jak v počtu, tak ve spektru prováděných léčebných zákroků. 

V čele kliniky se postupně vystřídaly osobnosti, široce uznávané odbornou veřejností nejen doma, ale i v zahraničí - Prof. MUDr. Otakar Kutvirt, akademik Prof. MUDr. Antonín Přecechtěl, DrSc., Prof. MUDr. Karel Sedláček, CSc., Prof. MUDr. Stanislav Tichý, DrSc. a Prof. MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA.

Prof. Betka přispěl rozhodujícím způsobem k výraznému rozšíření spektra prováděných operačních zákroků díky expanzi do oblastí, v minulosti otolaryngologům v našich zemích zapovězených, jako je chirurgie baze lební a chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek. Pod jeho vedením proběhl koncem roku 1997 přesun kliniky ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do Fakultní nemocnice v Motole, kde došlo k jejímu dalšímu rozvoji.

Současným přednostou je Prof. MUDr. Plzák, Ph.D.

Nadační fond

Stránky nadačního fondu naleznete na adrese https://orl.lf1.cuni.cz/nadace-5971.

Fotogalerie

Kontakt

Domácí stránka kliniky

Klinika ORL 1. LF a FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

Přednosta

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
tel.: 224 434 301

Sekretariát přednosty

Renata Kodetová, tel.: 224 434 301, fax: 224 434 319
kontaktní e-mail: renata.kodetova@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní činnost

MUDr. Jan Kluh
tel.: 224 434 303

Vrchní sestra

Mgr. Jitka Hovorková
tel.: 224 434 305

kontaktní e-mail: jitka.hovorkova@fnmotol.cz

Kartotéka -  ambulance

K objednání do specializovaných ambulancí, dotazům, informacím na výsledky provedených vyšetření, které je možné podat s ohledem na zákon  o osobních údajích, pro rušení termínu operace pacientem, využijte prosím tato telefonní čísla.

  •  kartotéka, tel.: 224 434 326, volat 7.30 – 15.00 hod
  • 1. ambulance, tel.: 224 434 375, volat 7.30 – 14.00 hod
  • 2. ambulance, tel.: 224 434 323, volat 8.00 – 12.00 hod
  • 3. ambulance, tel.: 224 434 324, volat 8.00 – 12.00 hod
  • Audiologická ambulance  - Komunikační kanál  vyhrazený pouze pro pacienty s těžkým sluchovým postižením,se kterými nelze navázat telefonní kontakt - audio@fnmotol.cz

Lůžkové stanice

  • 1. lůžková stanice, tel.: 224 434 332
  • 2. lůžková stanice, tel.: 224 434 333
  • JIP, tel.: 224 434 331, 224 434 330
Skip to content