Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie

S příslibem možnosti vzniku samostatného specializovaného spondylochirurgického oddělení se dr. Štulík v listopadu 2001 přemístil z ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV na 1. ortopedickou kliniku FN Motol. Zde se začal plně věnovat pouze chirurgii páteře. V rámci standardního ortopedického oddělení byly vyčleněny tři pokoje a k elektivní operativě jeden operační den. Traumata byla řešena separátně na traumatologickém operačním sále.

Vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů a operačních výkonu se v průběhu několika málo měsíců podařilo založit oddělení zcela samostatné. 1. září 2002 bylo otevřeno spondylochirurgické oddělení FN Motol. Organizačně jako polovina jednoho celku společně s oddělením neurochirurgie pro dospělé, které dosud v Motole chybělo. Dva oddělené primariáty tak měly společný střední zdravotní personál. Operační sál k elektivním operacím k dispozici v úterý, čtvrtek a každý sudý pátek, postupně pak každý pátek. Následně došlo k úplnému oddělení sálu a zanedlouho i rozdělení oddělení, kdy se neurochirurgie přestěhovala do nově jí přidělených prostor.

S počátkem vzniku samostatného oddělení se datuje i vznik Spondylochirurgického centra FN Motol, které bylo ustaveno ze zástupců jednotlivých specializací tak, aby byly stanoveny algoritmy péče o pacienty s onemocněním páteře a míchy ve FN Motol a léčba tak byla racionální a co nejvíce účinná.

Od roku 2007 je naše pracoviště z hlediska výuky součástí III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Věnujeme se především výuce studentů 5. a 6. ročníku 1. LF UK a postgraduálnímu vzdělávání tuzemských i zahraničních lékařů v oboru spondylochirurgie. Úzce spolupracujeme rovněž s I. chirurgickou klinikou 1. LF UK a VFN, 1. ortopedickou klinikou 1. LF UK a FN Motol, Ortopedickou klinikou 1. LF UK a NNB, Klinikou ortopedie 1. LF UK a ÚVN.

Během svého působení se oddělení zařadilo dle databáze spondylochirurgických výkonů ČSCHS na první místo v klasifikaci tuzemských pracovišť. Pracoviště koncentruje až 25 % všech úrazů páteře v ČR, dále je zaměřené na léčbu primárních nádorů páteře u dětí a dospělých, deformity páteře u dětí a dospělých a chirurgii kraniocervikálního přechodu. V oblasti rozsáhlých resekcí tumorů oddělení vypracovalo, vyzkoušelo a publikovalo nové operační techniky všeobecně přijaté u nás i v zahraničí.

Motolské Oddělení spondylochirurgie od svého vzniku v roce 2002 publikovalo celkem 60 prací v domácích i zahraničních časopisech (22 publikací v časopisech s IF, celková hodnota IF 29,874, průměrná hodnota IF 1,358). Celkem 4krát byly práce oceněny Zahradníčkovou cenou za nejlepší publikaci časopisu Acta Chir. Orthop.  Traumatol. Čech. V roce 2010 byla publikována kniha Poranění krční páteře, která byla v roce 2012 vydána v anglické mutaci jako Cervical Spine Trauma. Kniha získala Chlumského cenu ČSOT za nejlepší publikaci v roce 2013 a byla též oceněna rektorem UK.

Dne 1. ledna 2016 došlo ke vzniku Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, jako první svého druhu v ČR, a to po vzoru zahraničních univerzitních center. Tento počin znamená významný přínos pro rozvoj spondylochirurgie v ČR, pro její pregraduální a především postgraduální výuku. 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY