Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN - Motol

III. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty UK je ze tří chirurgických klinik nejmladší.

K jejímu vzniku vedly potřeby fakulty rozšířit praktickou výuku mediků u lůžka nemocného. Na zcela nové pracoviště byl povolán z Plzně a prvním přednostou se stal v roce 1957 Prof. MUDr. Josef Pavrovský, DrSc. (nar. 1909). Klinika sídlila na pražských Vinohradech v Londýnské ulici v původně činžovním domě přestavěném v třicátých letech minulého století na sanatorium. Před vznikem kliniky bylo v budově gynekologické pracoviště. Hlavní pracovní náplní nově vzniklé kliniky byla všeobecná chirurgie rozšířená o vznikající obor neurochirurgie, které se přednosta věnoval. Provoz detašovaného pracoviště Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí vyžadoval značnou provozní samostatnost. Bylo zde skromné laboratorní zázemí, prádelna, kuchyně apod.
V roce 1958 se stal prof. Pavrovský přednostou I. chirurgické kliniky, kam přešel z části lékařského kolektivu (prof. Lichtenberg, Doc. Pešek a Doc. Fanta).

 

Na uvolněné místo přednosty byla jmenována v roce 1959 Doc. MUDr. Olga Vaněčková (nar. 1909) pracovnice II. chirurgické kliniky. Jejím zástupcem se stal MUDr. Miloš Vrbka chirurg – traumatolog.

Přednostka se věnovala břišní chirurgii a zavedla na pracoviště operace jícnu, které v té době patřily k vrcholným výkonům břišní chirurgie. Pracoviště ale ztratilo statut kliniky odchodem prof. Pavrovského a až do roku 1967 bylo pouze chirurgickým oddělením Všeobecné fakultní nemocnice, kdy se stalo znovu klinikou, zajišťující výuku chirurgie pro stomatology. Opětnému vzniku kliniky předcházela rozsáhlá přestavba objektu v roce 1965-6. Vedle nesrovnatelně větší I. a II. chirurgické klinky byla III.chirurgická klinika stále vyhledávanějším chirurgickým pracovištěm.

 

Doc. Vaněčková v roce 1974 ve věku 65 let ukončila přednostenství a dále pracovala na poliklinice. V tomto roce byl jmenován novým přednostou Prof. MUDr. František Řehák, DrSc. ( nar. 1927) pracovník II. chirurgické kliniky, uznávaný hrudní chirurg, pozdější předseda České chirurgické společnosti. Pod jeho vedením klinika dále pěstovala všeobecnou chirurgii včetně traumatologie, došlo ale k nebývalému rozvoji hrudní chirurgie. Pracoviště bylo a dodnes je počtem provedeným operačních výkonů v této oblasti vedoucím v naší zemi. Doc. Šmat, zástupce přednosty, cvičil mladší kolegy v břišní chirurgii a Doc. Bureš v koloproktologii. Několik lékařů se později stalo přednosty chirurgických pracovišť (Doc. Fanta jr., Doc. Horák, Dr. Beaufort, Dr. Drahoňovský).

 

Po odchodu Prof, Řeháka do důchodu v roce 1992 vedl kliniku jeho žák Prof.MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (nar. 1940). Prostředí pracoviště již ale neodpovídalo požadavkům moderní chirurgie a tak zejména po operaci prezidenta republiky, kdy si i média povšimla zastaralé stavební koncepce budovy a komplikovanou dopravu prakticky všeho na detašované pracoviště z centra Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí se kolektiv rozhodl pro změnu působiště. Otevírala se nová Fakultní nemocnice v Motole a v roce 1997 tam klinika přesídlila. Náplň práce se nezměnila, ubyla pouze traumatologie. Pod jeho vedením v roce 1997 byla v České republice provedena první transplantace plic a byl tak na klinice zahájen Program transplantace plic.  Prof. Pafko vedl kliniku shodně jako jeho učitel 18 let do roku 2010.

 Posledním přednostou je Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. (nar. 1966) je podobně jako jeho předchůdci všeobecným i hrudním chirurgem, který spojil celou svou profesionální karieru se III. chirurgickou klinikou.

V celé historii kliniky a to i po jejím přesídlení do největší nemocnice u nás je její výhodou menší kolektiv, který je určujícím faktorem těsnějších a lepších vztahů mezi ošetřujícími, jenž se promítají pozitivně do vztahu personálu k nemocným.

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY