Centra vysoce specializované péče

 • Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče
 • Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti
 • Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
 • Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro děti, které provádí transplantace srdce
 • Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé
 • Centrum vysoce specializované komplexní péče pro léčbu dětského diabetu (DIAKC)
 • Centrum vysoce specializované onkologické péče pro děti
 • Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé (KOC)
 • Centrum vysoce specializované onkourologické péče
 • Centrum vysoce specializované péče o dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu – pedaudiologické centrum
 • Centrum vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica
 • Centrum vysoce specializované péče pro děti s hemofilií a dalšími poruchami hemostázy
 • Centrum vysoce specializované péče pro děti se vzácnými vrozenými a získanými poruchami krvetvorby
 • Centrum vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie
 • Centrum vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie pro dospělé a děti
 • Centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče
 • Centrum vysoce specializované spondylochirurgické péče
 • Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro děti
 • Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé
 • Centrum vysoce specializované zdravotní péče v oblasti transplantační medicíny pro děti – transplantace ledvin
 • Centrum vysoce specializované zdravotní péče v oblasti transplantační medicíny pro děti – transplantace srdce
 • Centrum vysoce specializované zdravotní péče v oblasti transplantační medicíny pro dospělé a děti – transplantace plic
Skip to content