Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol vznikla na jaře roku 2021. Jedná se o společné diagnosticko-terapeutické lůžkové zařízení 2. LF UK a FNM určené pro akutní geriatrickou péči, integrálně sloužící současně pro pregraduální i postgraduální výuku geriatrie (klinické gerontologie) v rámci vnitřního lékařství.

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
tel.: 224 434 560

Bc. Daniela Polanecká
tel.: 224 434 561
daniela.polanecka@fnmotol.cz