Dermatologické oddělení pro děti

Základní informace

 • Dermatologické (kožní) oddělení pro děti poskytuje péči pacientům ve věku 0-18 let. Věnuje se diagnostice, léčbě a dispenzarizaci dětských pacientů s veškerými kožními nemocemi.
 • Dále provádíme vyšetření digitálním dermatoskopem, ošetření biostimulačním laserem, probatorní diagnostické a drobné totální excize, ošetření bradavic tekutým dusíkem a elektrokauterizaci drobných kožních útvarů.
 • U závažných či vzácných chorob působíme jako superkonziliární pracoviště v rámci celé ČR.
 • K převzetí do péče vyžadujeme doporučení od dětského lékaře pro děti a dorost nebo dermatologa pro dospělé. Před prvním vyšetřením nechají rodiče vystavit pacientům kartu v Centrální kartotéce v přízemí polikliniky.
 • Většina našich pacientů jsou děti s atopickým ekzémem. Úspěšná léčba vyžaduje opakovanou edukaci v režimových opatřeních, což vyžaduje mnoho času. Prosíme, abyste ve vlastním zájmu respektovali navržené termíny kontrol. Při akutním ošetření bez objednání nemůžeme poskytnout veškerou péči potřebnou k nastavení dlouhodobé léčby chronického onemocnění. Po akutním ošetření nebude pacient při naplněné kapacitě ambulancí převzat do naší péče.
 • Bez objednání vyšetřujeme pouze pacienty s akutními projevy (akutní infekce, generalizované exantémy, otoky, krvácející hemangiomy, nádory), tito pacienti se mohou dostavit na naše oddělení mezi 8. – 11. hodinou a dítěti bude poskytnuta některým z lékařů akutní péče. O nutnosti akutní péče rozhodne co nejdříve po příchodu pacienta lékař. STATIM doporučení praktického lékaře nezajišťuje přednostní ošetření. Je třeba počítat se značnou dobou čekání na akutní vyšetření a i u objednaných pacientů často nastává skluz oproti času objednání vzhledem k závažnosti stavu vyšetřovaných dětí. Během celé pracovní doby lékařky provádějí i konziliární vyšetření na ostatních odděleních FNM.
 • Přednostně vyšetřujeme dle provozních možností pouze novorozence a kojence do 3 měsíců věku

Vedení a personál

Primářka oddělení: MUDr. Jana Čadová
Staniční sestra: Alena Kurešová

Ambulance č. 20:
MUDr. Jana Čadová, jana.cadova@fnmotol.cz
sestra Alena Kurešová

Ambulance č. 21:
MUDr. Lydia Paroulková, lydia.paroulkova@fnmotol.cz
sestra Ivana Pokorná
MUDr. Aneta Klimešová, aneta.klimesova@fnmotol.cz
sestra Ružena Valentová

Ambulance č. 22:
MUDr. Jana Uherová, jana.uherova@fnmotol.cz
MUDr. Štěpánka Čapková, stepanka.capkova@fnmotol.cz
sestra Kateřina Reslová

Ambulance č. 23:
MUDr. Katarína Haščáková, katarina.hascakova@fnmotol.cz
sestra Ružena Valentová

Ambulance

Ambulance č. 20, tel. 224433863
MUDr. Jana Čadová
Ordinační hodiny:
Po: 13 - 16
St:  8 - 12
Čt:  8 - 16
Pá: 8 - 12

Ambulance č. 21, tel. 224433862
MUDr. Lýdia Paroulková
Ordinační hodiny:
Po: 8 - 16
Út: 8 - 12, 14 - 15 bradavice
Čt: 8 - 16
Pá: 8 - 12

MUDr. Aneta Klimešová
Ordinační hodiny:
St: 8 - 15:30

Ambulance č. 22, tel. 224433861
MUDr. Jana Uherová
Ordinační hodiny:
Po: 8 - 16
Čt:  8 - 16
Pá: 8 - 12

MUDr. Štěpánka Čapková
Ordinační hodiny:
Út:  8 - 16
St:  8 - 16

Ambulance č. 23, tel. 224433864
MUDr. Katarína Haščáková
Ordinační hodiny:
Po: 8 - 16
Út: 8 - 16

Pokyny k objednání

 • Preferujeme objednávání telefonicky na čísle 727 971 913 v pracovní dny od 7 – 10 hod.
 • K objednání si připravte rodné číslo dítěte.
 • Při objednání e-mailem (detské.kozni@fnmotol.cz) napište jméno, příjmení, zdravotní pojišťovnu, rodné číslo, adresu, národnost, telefonní kontakt. Termín vyšetření je závazný. E-mailová adresa neslouží k on-line konzultacím.
 • Objednávací doba se pohybuje mezi 3 až 6 měsíci.
 • K převzetí pacienta do dlouhodobé dispenzární péče vyžadujeme doporučení praktického lékaře, ev. jiného ambulantního specialisty.
 • Akutní stavy (infekce, exantémy s otoky, krvácející hemangiomy, nádory) ošetřujeme mezi 8 - 11 hod. bez objednání. O nutnosti akutní péče rozhodne co nejdříve po příchodu pacienta lékař. Svědivý ani rozšiřující se ekzém není důvodem akutního vyšetření, k nastavení adekvátní léčby ekzému potřebujeme dostatek času a objednání je nezbytné.
 • Před prvním vyšetřením je třeba založit kartu v centrální kartotéce v přízemí polikliniky.

Kde nás najdete

Dětská část, budova Dětské polikliniky, uzel E, 2. patro.

Oddělení má pouze ambulantní část.

Skip to content