Chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol byla založena v roce 1943 akademikem Divišem. Od té doby se vyprofilovala v pracoviště, které poskytuje kvalitní péči pacientům v mnoha oblastech chirurgie.  Chirurgická klinika je významnou součástí Komplexního onkologického centra a Traumacentra v Motole. Klinika je také výukovou základnou pro 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dále je postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro základní i nadstavbové specializace v oboru chirurgie. Mezi prioritní programy kliniky patří:

 • Břišní chirurgie
  • Operace bráničních kýl
  • Chirurgie žaludku a tenkého střeva
  • Chirurgie jater, žlučníku, žlučových cest a pankreatu
  • Chirurgie tlustého střeva a konečníku
  • Operace břišních kýl
  • Miniinvazivní chirurgie – laparoskopické a robotické operace
  • Endoskopické vyšetření – gastroskopie a koloskopie
 • Endokrinochirurgie
  • Chirurgie štítné žlázy
  • Chirurgie příštítných tělísek
 • Operace prsu
  • Chirurgie benigních a maligních nádorů prsu
 • Plastická chirurgie
  • Rekonstrukce prsu po ablaci
  • Odstranění nezhoubných a zhoubných nádorů kůže
  • Abdominoplastiky
  • Augmentace prsů
  • Lalokové plastiky
 • Operace varixů dolních končetin
 • Chirurgická léčba lymfedému

 

prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA
2 2443 4100, 4101
alan.stolz@fnmotol.cz

Sekretariát přednosty
224 434 101
fax 224 434 120

1. patro, uzel A, B

Přednosta kliniky:

prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA
tel.: 2 2443 4100, 4101
e-mail: alan.stolz@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní činnost:

prim. MUDr. Filip Pazdírek, Ph.D.
tel.: 2 2443 4101, 4103
e-mail: filip.pazdirek@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost: 

MUDr. Petr Kocián, Ph.D.
tel.: 2 2443 4157
email: petr.kocian@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Bc. Jitka Kabrnová
tel.: 2 2443 4105
e-mail: jitka.kabrnova@fnmotol.cz

Lékaři:

MUDr. Petr Bavor, vedoucí lékař ambulance, email: petr.bavor@fnmotol.cz

MUDr. Tomáš Krejčí, vedoucí lékař 2. lůžkové stanice

MUDr. Jan Neumann, CSc., vedoucí lékař JIP

MUDr. Jannis Tornikidis, vedoucí lékař oddělení plastické chirurgie

MUDr. Michal Vjaclovský, vedoucí lékař 3. lůžkové stanice

MUDr. Markéta Bocková, email: marketa.bockova@fnmotol.cz

MUDr. Ivan Dobrý, email: ivan.dobry@fnmotol.cz

MUDr. Lukáš Frajer,

MUDr. Antonín Haluza

MUDr. Michaela Hodboďová

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

prim. MUDr. Zbyněk Jech

MUDr. Filip Jonáš

MUDr. Tomáš Herma

MUDr. Renata Kalajová

MUDr. Tomáš Kopriva

MUDr. Aneta Kotlářová

MUDr. Martin Kouda

MUDr. Josef Kulhánek

MUDr. Petr Majtan

MUDr. Jakub Miletín

MUDr. Soňa Měšťáková

MUDr. Alena Thi Anh Nguyenová

MUDr. Ivo Nováček

MUDr. Jiří Paděra

MUDr. Patrik Palenčár

MUDr. Jan Schwarz

MUDr. Jakub Vlasák

MUDr. Jan Votava

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.

Sestry:

ambulance: Bc. Hana Charvátová, email: hana.charvatova2@fnmotol.cz

JIP: Bc. Věra Sýkorová,

Oddělení plastické chirurgie: Bc. Blanka Chládková

2. lůžková stanice: Bc. Blanka Suchá

3. lůžková stanice: Bc. Ludmila Pekárková

Staniční sestra sálů: Mgr. Marcela Matoušková

Stomická sestra: Mgr. Kateřina Drlíková

 • Koloproktologie

 • Plastická chirurgie

 • Endokrinochirurgie

 • Hepatobiliární chirurgie

 • Mamologie

 • Herniologie

 • Chirurgická léčba lymfatické insuficience a lymfedému

 • Flebologie

 • Centrum jednodenní chirurgie

Vedení kliniky a sekretariát

Lůžková část 

 • 2. lůžkové oddělení, umístění 1 p. uzel B
  • standardních lůžek 24
  • nadstandardních lůžek 2
 • 3. lůžkové oddělení, umístění 1 p. uzel B
  • standardních lůžek 27
  • nadstandardních lůžek 2
 • Oddělení plastické chirurgie, umístění -1 p. uzel C
  • dvoulůžkových pokojů 6
  • jednolůžkových pokojů  3
  • nadstandardních lůžek 2
 • JIP, umístění –P uzel B
  • lůžek intenzivní péče 12

Ambulantní část

 • Všeobecná ambulance
 • Specializovaná ambulance plastické chirurgie
 • Specializovaná ambulance pro onemocnění
  štítné žlázy a příštítných tělísek
 • Specializovaná ambulance pro onemocnění prsu
 • Specializovaná ambulance pro onemocnění jater,
  žlučových cest a pankreatu
 • Specializovaná ambulance pro onemocnění střev
  a konečníku
 • Specializovaná ambulance pro onemocnění žil
  dolních končetin a chirurgickou léčbu lymfedému
 • Specializovaná ambulance herniologie

Operační sály

 • 4 operační sály s nejmodernějším vybavení
 • 1x týdně k dispozici robotický operační sál
 • možnost přenosu obrazu do knihovny kliniky

Endoskopie

 • Esofagogastroskopie
 • Kolonoskopie
 • Rektoskopie
 • Anální manometrie

Všeobecná ambulance

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A

Pondělí - čtvrtek:  8:00 - 15:00 hod.   Pátek: 8:00 - 14:30 hod.

Kontaktní telefon: 224 434 126, 7:00 - 15:00 hod.
objednávací doba: 7:00 - 9:00 hod.                      

Kontaktní email: ambulance.chirurgie@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance plastické chirurgie

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Pondělí 13:00 - 15:00 hod. MUDr. Jakub Miletín

Středa 13:00 - 15:00 hod. MUDr. Jiří Paděra

Čtvrtek 13:00 - 15:00 hod. MUDr. Jakub Miletín, MUDr. Lukáš Frajer

Pátek 12:00 - 14:00 hod. MUDr. Tomáš Herma

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 174, pondělí 9:00 - 11:00 hod.

Kontaktní email: chirurgie.plastika@fnmotol.czjakub.miletin@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance pro onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Středa 9:00 - 14:00 hod. MUDr. Petr Bavor, MUDr. Alena Nguyenová

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 126, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní email: petr.bavor@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance pro onemocnění prsu

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A

Úterý 9:00 -14:00 hod. MUDr. Jannis Tornikidis, MUDr. Patrik Palenčár, MUDr. Soňa Měšťáková

Pátek 9:00 -14:00 hod. MUDr. Renata Kalajová

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 182, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní email: jannis.tornikidis@fnmotol.czpatrik.palencar@fnmotol.czsona.mestakova@fnmotol.czrenata.kalajova@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance pro onemocnění jater, žlučových cest a pankreatu

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A

Pátek 9:00 - 13:00 hod. MUDr. Tomáš Krejčí, MUDr. Jan Votava

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 126, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní email: tomas.krejci@fnmotol.czjan.votava@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance pro onemocnění střev a konečníku

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Pondělí 9:00 - 14:00 hod. prim. MUDr. Zbyněk Jech, MUDr. Markéta Bocková

Středa 9:00 - 14:00 hod. prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., MUDr. Michal Vjaclovský

Čtvrtek 9:00 - 14:00 hod. prim. MUDr. Filip Pazdírek, Ph.D.

Čtvrtek  14:00 - 15:00 hod. MUDr. Petr Kocián, Ph.D.

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 126, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní email: filip.pazdirek@fnmotol.czmichal.vjaclovsky@fnmotol.czmarketa.bockova@fnmotol.czjiri.hoch@fnmotol.czzbynek.jech@fnmotol.czpetr.kocian@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance pro onemocnění žil dolních končetin

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Čtvrtek 14:00 - 15:00 hod. MUDr. Jakub Vlasák

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 126, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní email: jakub.vlasak@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance pro chirurgickou léčbu lymfedému

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Úterý 9:00 - 14:00 hod. doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 126, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní email: martin.wald@fnmotol.czjakub.vlasak@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance herniologie (operace kýl)

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Pondělí 13:00 - 14:00 hod. MUDr. Markéta Bocková

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 126, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní email: marketa.bockova@fnmotol.cz

Edukační a tréninkové centrum pro stomiky

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Čtvrtek 9:00 - 14:00 hod.   Mgr. Kateřina Drlíková

Kontaktní telefon pro objednání: 601 344 399, čtvrtek 9:00 - 14:00 hod.

Esofagogastroduodenoskopie, koloskopie, anální manometrie

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Středa 9:00 - 14:00 hod. MUDr. Martin Kouda

Čtvrtek 9:00 - 14:00 hod. MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Petr Majtan

Pátek 9:00 - 14:00 hod. MUDr. Jan Schwarz

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 182,  7:00 - 9:00 hod.

Výuka – pedagogická činnost

Chirurgická klinika zajišťuje výuku obecné a speciální chirurgie pro studenty UK 2. LF, výuku zahraničních studentů ve 4. - 6. ročníku, a výuku klinické propedeutiky ve 3. ročníku. Studium chirurgie je zakončeno státní rigorózní zkouškou v 6. ročníku, státní rigorózní zkoušky se konají na klinice. Klinika se podílí na výuce chirurgie pro posluchače bakalářských studijních programů.

Postgraduální výuka je zaměřena na výchovu doktorandů v oboru experimentální chirurgie Postgraduální studium je možné ve více formách, včetně programu MD/Ph.D.  Klinika pravidelně organizuje specializované postgraduální kurzy: pro lékaře ve spolupráci s IPVZ kurz endoskopického šití, pro sestry kurz péče o stomiky - Akademii ConvaTec.

Publikační a vědecko-výzkumná činnost

Závisle na odborném zaměření kliniky vydali její pracovníci 2 monografie zaměřené na chirurgickou problematiku onemocnění štítné žlázy, monografii akutních stavů tlustého střeva, monografii o léčbě akutní pankreatitidy, monografii o chirurgické léčbě karcinomu žaludku a další o významu metody sentinelové uzliny v operačních oborech. Pro studující připravili učebnici Traumatologie dospělých a  Speciální chirurgii, která v nejnovějším vydání zahrnuje i neurochirurgii a kardiovaskulární chirurgii.

Výzkumně se v rámci FN Motol lékaři kliniky zabývali problematikou lymfadenektomie při karcinomu žaludku a rozšíření možností léčby při karcinomu pankreatu. V součinnosti s motolskými i mimomotolskými pracovišti se podílí na řešení některých problémů v léčbě kolorektálního karcinomu (mikrometastázy), karcinomu rekta (chemo - a radiosenzitivita), karcinomu mammy (genetická dispozice sporadického karcinomu). S grantovou podporou IGA byla na klinice vypracována metodika implantací umělého svěrače ánu pacientům s kongenitálními malformacemi. Byla zavedena a rozpracována chirurgická léčba lymfedému po mastektomii, vypracována a do praxe zavedena metodika chirurgické léčby končetinového lymfedému. Na implanrace umělého svěrače i řešení lymfedému získala Chirurgická klinika souhlas MZ ČR. Ve spolupráci s Institutem biostatistických analýz MU Brno a s podporou evropského grantu OPPA Praha byl vytvořen vzdělávací portál Dg C20/karcinom rekta. Ve spolupráci s týmem AV ČR a Ústavem biofyziky UK 2. LF se lékaři kliniky zabývají také novými aplikacemi pro využití nanotechnologií v každodenní chirurgické praxi. Dlouhodobě se pracovníci kliniky věnují různým aspektům léčby kolorektálního karcinomu, nejnověji zdokonalení chirurgické léčby nádorů tračníku a rekta (vedení multicentrického projektu s podporou IGA), identifikace dalších prognostických faktorů a optimalizace léčebné odpovědi na onkoterapii, a zdokonalení pooperační péče pro stomiky.

O nové nemocnici na levém břehu Vltavy se uvažovalo od 30. let minulého století. Vzhledem k 2. světové válce musel být však ambiciózní návrh změněn v projekt barákové nemocnice – Zweigestelle Hilfskrankenhaus in Motol. Nemocnice v Motole zahájila svůj provoz 4. ledna 1943. Součástí prvních šesti oddělení bylo také oddělení chirurgie. Profesor Jiří Diviš byl prvním přednostou tohoto oddělení. V té době patřil mezi významné české chirurgy jak v oblasti břišní, tak hrudní chirurgie. V roce 1925 jako první chirurg na světě provedl plicní metastazektomii. I přes strasti války a problémy, které s sebou nesou nová nemocnice a provoz oddělení, profesor Diviš vynikal klidnou povahou, oddělení vedl demokraticky a ke svým spolupracovníkům se choval velmi ohleduplně a vedl je k samostatnému rozhodování.

Po skončení války převzal vedení oddělení prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc., žák profesora Jiráska. V té době se nemocnice již osamostatnila jako Statní všeobecná veřejná nemocnice v Praze-Motole. Profesor Niederle pokračoval v budování oddělení i kliniky. Zpočátku zde nebyla posluchárna, přednášelo se v létě na trávníku, když uhodila zima a mrazy, přednášky se přesunuly do upraveného objektu plicního oddělení. Věnoval se podobně jako profesor Jirásek chirurgii v celé její šíři, což je v současné době pro nás nepředstavitelné. Věnoval se urologii, neurochirurgii nebo ortopedii. Největší zájem měl však o chirurgii břišní a endokrinochirurgii, zejména o operativu štítné žlázy. Za jeho působení vychoval mnoho zručných chirurgů, na klinice vznikla endoskopická část, nebo oddělení s intenzivně chirurgickou péčí. Za 29 let ve funkci přednosty kliniky posunul naše pracoviště mezi etablované pražské chirurgické kliniky. Profesor Niederle na klinice vyžadoval vzorný pořádek, vynikal přísností a náročností. Na sklonku svého života se mu dostalo velkého uznání. V roce 1991 se stal laureátem Purkyňovy ceny a dále obdržel v roce 1999 titul Rytíř lékařského stavu.

V roce 1975 se přednostou kliniky stal prof. MUDr. Vladimír Nahodil, DrSc. Podobně jako jeho předchůdce dál pokračoval v rozvoji kliniky, kdy musel postupně prosadit a realizovat četné stavební úpravy chirurgické kliniky. Věnoval se hlavně operacím štítné žlázy. V této oblasti prioritně zavedl, v ČSR do té doby neprováděnou, totální thyreoidektomii. Zasloužil se o vyčlenění urologického ordinariátu z chirurgické kliniky ve prospěch vytvoření samostatného urologického oddělení pod vedením docenta Kawaciuka. Tak vznikla urologická klinika ve FN Motol. To byl začátek další nevyhnutelné atomizace medicíny a chirurgie.

V roce 1990 se stal přednostou kliniky prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. Tento vynikající učitel, brilantní chirurg a laskavý kolega a člověk začal svoji chirurgickou dráhu u profesora Niederleho v roce 1968. Věnoval se hlavně chirurgii štítné žlázy. Jeho monografie Chirurgická anatomie a technika operací štítné žlázy je pokládána za velice ceněnou. Kromě chirurgie se profesor Dvořák do současnosti věnuje malování a jeho obrazy je možné shlédnout na výstavách na různých chirurgických pracovištích.

V dubnu 1997 se přednostou kliniky stal prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. V témže roce se klinika přestěhovala z dočasného barákového pavilonu do moderního monobloku nové nemocnice. Pacienti získali komfortní a moderní lůžkové oddělení, velice dobře vybavené operační sály. Nedílným benefitem pro pacienty byla snadná dostupnost ostatních oborů medicíny, což umožnilo další zkvalitnění péče o pacienty. To pomohlo profesoru Hochovi dál rozvinout prioritní programy kliniky, hlavně koloproktologický program. V rámci tohoto programu se na klinice provádí od roku 2018 robotické operace konečníku a tlustého střeva.

V listopadu 2020 se stal přednostou kliniky prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D.

Současná chirurgická klinika se snaží pokračovat v tom, co nás naučili naši předchůdci. V laskavém přístupu k pacientům i kolegům a zejména profesionální péči o naše pacienty, kdy standard kvality péče byl vždy, během posledních 80 let existence naší kliniky, na vysoké úrovni.

Skip to content