Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol byla založena v roce 1943 akademikem Divišem. Od té doby se vyprofilovala v pracoviště, které poskytuje kvalitní péči pacientům v mnoha oblastech chirurgie.  Chirurgická klinika je významnou součástí Komplexního onkologického centra a Traumacentra v Motole. Klinika je také výukovou základnou pro 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dále je postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro základní i nadstavbové specializace v oboru chirurgie. Mezi prioritní programy kliniky patří:

 • Břišní chirurgie
  • Operace bráničních kýl
  • Chirurgie žaludku a tenkého střeva
  • Chirurgie jater, žlučníku, žlučových cest a pankreatu
  • Chirurgie tlustého střeva a konečníku
  • Operace břišních kýl
  • Miniinvazivní chirurgie – laparoskopické a robotické operace
  • Endoskopické vyšetření – gastroskopie a koloskopie
 • Endokrinochirurgie
  • Chirurgie štítné žlázy
  • Chirurgie příštítných tělísek
 • Operace prsu
  • Chirurgie benigních a maligních nádorů prsu
 • Plastická chirurgie
  • Rekonstrukce prsu po ablaci
  • Odstranění nezhoubných a zhoubných nádorů kůže
  • Abdominoplastiky
  • Augmentace prsů
  • Lalokové plastiky
 • Operace varixů dolních končetin
 • Chirurgická léčba lymfedému

 

prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA
2 2443 4100, 4101
alan.stolz@fnmotol.cz

Sekretariát přednosty
224 434 101
fax: 224 434 120

1. patro, uzel A, B

Přednosta kliniky:

prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA
tel.: 2 2443 4100, 4101
e-mail: alan.stolz@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní činnost:

prim. MUDr. Filip Pazdírek, Ph.D.
tel.: 2 2443 4101, 4103
e-mail: filip.pazdirek@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost: 

MUDr. Petr Kocián, Ph.D.
tel.: 2 2443 4157
email: petr.kocian@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Bc. Jitka Kabrnová
tel.: 2 2443 4105
e-mail: jitka.kabrnova@fnmotol.cz

Lékaři:

MUDr. Petr Bavor, vedoucí lékař ambulance, email: petr.bavor@fnmotol.cz

MUDr. Tomáš Krejčí, vedoucí lékař 2. lůžkové stanice

MUDr. Jan Neumann, CSc., vedoucí lékař JIP

MUDr. Jannis Tornikidis, vedoucí lékař oddělení plastické chirurgie

MUDr. Michal Vjaclovský, vedoucí lékař 3. lůžkové stanice

MUDr. Markéta Bocková, email: marketa.bockova@fnmotol.cz

MUDr. Ivan Dobrý, email: ivan.dobry@fnmotol.cz

MUDr. Lukáš Frajer,

MUDr. Antonín Haluza

MUDr. Michaela Hodboďová

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

prim. MUDr. Zbyněk Jech

MUDr. Filip Jonáš

MUDr. Tomáš Herma

MUDr. Renata Kalajová

MUDr. Tomáš Kopriva

MUDr. Aneta Kotlářová

MUDr. Martin Kouda

MUDr. Josef Kulhánek

MUDr. Petr Majtan

MUDr. Jakub Miletín, Ph.D.

MUDr. Soňa Měšťáková

MUDr. Alena Thi Anh Nguyenová

MUDr. Ivo Nováček

MUDr. Jiří Paděra

MUDr. Patrik Palenčár

MUDr. Jan Schwarz

MUDr. Jakub Vlasák

MUDr. Jan Votava

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.

Sestry:

ambulance: Bc. Hana Charvátová, email: hana.charvatova2@fnmotol.cz

JIP: Bc. Věra Sýkorová,

Oddělení plastické chirurgie: Bc. Blanka Chládková

2. lůžková stanice: Bc. Blanka Suchá

3. lůžková stanice: Bc. Ludmila Pekárková

Staniční sestra sálů: Mgr. Marcela Matoušková

Stomická sestra: Mgr. Kateřina Drlíková

 • Koloproktologie

 • Plastická chirurgie

 • Endokrinochirurgie

 • Hepatobiliární chirurgie

 • Mamologie

 • Herniologie

 • Chirurgická léčba lymfatické insuficience a lymfedému

 • Flebologie

 • Centrum jednodenní chirurgie

Vedení kliniky a sekretariát

Lůžková část 

 • 2. lůžkové oddělení, umístění 1 p. uzel B
  • standardních lůžek 24
  • nadstandardních lůžek 2
 • 3. lůžkové oddělení, umístění 1 p. uzel B
  • standardních lůžek 27
  • nadstandardních lůžek 2
 • Oddělení plastické chirurgie, umístění -1 p. uzel C
  • dvoulůžkových pokojů 6
  • jednolůžkových pokojů  3
  • nadstandardních lůžek 2
 • JIP, umístění –P uzel B
  • lůžek intenzivní péče 12

Ambulantní část

 • Všeobecná ambulance
 • Specializovaná ambulance plastické chirurgie
 • Specializovaná ambulance pro onemocnění
  štítné žlázy a příštítných tělísek
 • Specializovaná ambulance pro onemocnění prsu
 • Specializovaná ambulance pro onemocnění jater,
  žlučových cest a pankreatu
 • Specializovaná ambulance pro onemocnění střev
  a konečníku
 • Specializovaná ambulance pro onemocnění žil
  dolních končetin a chirurgickou léčbu lymfedému
 • Specializovaná ambulance herniologie

Operační sály

 • 4 operační sály s nejmodernějším vybavení
 • 1x týdně k dispozici robotický operační sál
 • možnost přenosu obrazu do knihovny kliniky

Endoskopie

 • Esofagogastroskopie
 • Kolonoskopie
 • Rektoskopie
 • Anální manometrie

Všeobecná ambulance

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A

Pondělí - čtvrtek:  8:00 - 15:00 hod.   Pátek: 8:00 - 14:30 hod.

Kontaktní telefon: 224 434 126, 7:00 - 15:00 hod.
objednávací doba: 7:00 - 9:00 hod.                      

Kontaktní e-mail: ambulance.chirurgie@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance plastické chirurgie

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Pondělí 13:00 - 15:00 hod. MUDr. Jakub Miletín, Ph.D.

Středa 13:00 - 15:00 hod. MUDr. Jiří Paděra

Čtvrtek 13:00 - 15:00 hod. MUDr. Jakub Miletín, Ph.D., MUDr. Lukáš Frajer

Pátek 12:00 - 14:00 hod. MUDr. Tomáš Herma

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 174, pondělí 9:00 - 11:00 hod.

Kontaktní e-mail: chirurgie.plastika@fnmotol.czjakub.miletin@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance pro onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Středa 9:00 - 14:00 hod. MUDr. Petr Bavor, MUDr. Alena Nguyenová

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 126, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní e-mail: petr.bavor@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance pro onemocnění prsu

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A

Úterý 9:00 -14:00 hod. MUDr. Jannis Tornikidis, MUDr. Patrik Palenčár, MUDr. Soňa Měšťáková

Pátek 9:00 -14:00 hod. MUDr. Renata Kalajová

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 182, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní e-mail: jannis.tornikidis@fnmotol.czpatrik.palencar@fnmotol.czsona.mestakova@fnmotol.czrenata.kalajova@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance pro onemocnění jater, žlučových cest a pankreatu

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A

Pátek 9:00 - 13:00 hod. MUDr. Tomáš Krejčí, MUDr. Jan Votava

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 126, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní e-mail: tomas.krejci@fnmotol.czjan.votava@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance pro onemocnění střev a konečníku

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Pondělí 9:00 - 14:00 hod. prim. MUDr. Zbyněk Jech, MUDr. Markéta Bocková

Středa 9:00 - 14:00 hod. prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., MUDr. Michal Vjaclovský

Čtvrtek 9:00 - 14:00 hod. prim. MUDr. Filip Pazdírek, Ph.D.

Čtvrtek  13:00 - 15:00 hod. MUDr. Petr Kocián, Ph.D.

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 126, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní e-mail: filip.pazdirek@fnmotol.cz, petr.kocian@fnmotol.cz, michal.vjaclovsky@fnmotol.czmarketa.bockova@fnmotol.czjiri.hoch@fnmotol.czzbynek.jech@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance pro onemocnění žil dolních končetin

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Čtvrtek 14:00 - 15:00 hod. MUDr. Jakub Vlasák

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 126, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní e-mail: jakub.vlasak@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance pro chirurgickou léčbu lymfedému

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Úterý 9:00 - 14:00 hod. doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 126, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní e-mail: martin.wald@fnmotol.czjakub.vlasak@fnmotol.cz

Specializovaná ambulance herniologie (operace kýl)

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Pondělí 13:00 - 14:00 hod. MUDr. Markéta Bocková

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 126, 7:00 - 9:00 hod.

Kontaktní e-mail: marketa.bockova@fnmotol.cz

Edukační a tréninkové centrum pro stomiky

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Čtvrtek 9:00 - 14:00 hod.   Mgr. Kateřina Drlíková

Kontaktní telefon pro objednání: 601 344 399, čtvrtek 9:00 - 14:00 hod.

Esofagogastroduodenoskopie, koloskopie, anální manometrie

Umístění ambulance: 1. patro, uzel A-B

Středa 9:00 - 14:00 hod. MUDr. Martin Kouda

Čtvrtek 9:00 - 14:00 hod. MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Petr Majtan

Pátek 9:00 - 14:00 hod. MUDr. Jan Schwarz

Kontaktní telefon pro objednání: 224 434 182,  7:00 - 9:00 hod.

Věda

Publikační a vědecko-výzkumná činnost

Závisle na odborném zaměření kliniky vydali její pracovníci 2 monografie zaměřené na chirurgickou problematiku onemocnění štítné žlázy, monografii akutních stavů tlustého střeva, monografii o léčbě akutní pankreatitidy, monografii o chirurgické léčbě karcinomu žaludku a další o významu metody sentinelové uzliny v operačních oborech. Pro studující připravili učebnici Traumatologie dospělých a  Speciální chirurgii, která v nejnovějším vydání zahrnuje i neurochirurgii a kardiovaskulární chirurgii.

Výzkumně se v rámci FN Motol lékaři kliniky zabývali problematikou lymfadenektomie při karcinomu žaludku a rozšíření možností léčby při karcinomu pankreatu. V součinnosti s motolskými i mimomotolskými pracovišti se podílí na řešení některých problémů v léčbě kolorektálního karcinomu (mikrometastázy), karcinomu rekta (chemo - a radiosenzitivita), karcinomu mammy (genetická dispozice sporadického karcinomu). S grantovou podporou IGA byla na klinice vypracována metodika implantací umělého svěrače ánu pacientům s kongenitálními malformacemi. Byla zavedena a rozpracována chirurgická léčba lymfedému po mastektomii, vypracována a do praxe zavedena metodika chirurgické léčby končetinového lymfedému. Na implanrace umělého svěrače i řešení lymfedému získala Chirurgická klinika souhlas MZ ČR. Ve spolupráci s Institutem biostatistických analýz MU Brno a s podporou evropského grantu OPPA Praha byl vytvořen vzdělávací portál Dg C20/karcinom rekta. Ve spolupráci s týmem AV ČR a Ústavem biofyziky UK 2. LF se lékaři kliniky zabývají také novými aplikacemi pro využití nanotechnologií v každodenní chirurgické praxi. Dlouhodobě se pracovníci kliniky věnují různým aspektům léčby kolorektálního karcinomu, nejnověji zdokonalení chirurgické léčby nádorů tračníku a rekta (vedení multicentrického projektu s podporou IGA), identifikace dalších prognostických faktorů a optimalizace léčebné odpovědi na onkoterapii, a zdokonalení pooperační péče pro stomiky.

Výuka pregraduální

Magisterský studijní program – Všeobecné lékařství

Klinika zajišťuje výuku oboru chirurgie pro české i zahraniční studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Výuka probíhá formou výukových bloků ve 4. a 6. ročníku. V 5. ročníku je vyučován klinický předmět K10 a volitelný předmět Moderní operační postupy v chirurgii. Studium chirurgie je v 6. ročníku zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se koná na chirurgické klinice.

Chirurgie I (4. ročník)

Předmět Chirurgie I je dvoutýdenním výukovým blokem. Výuka předmětu probíhá formou praktických cvičení a seminářů.

Sylabus

1. týden – náhlé příhody břišní (výuka v ÚVN)
2. týden – obecná chirurgie, základy speciální chirurgie (výuka ve FNM)

Rozvrh

Rozvrh výuky předmětu Chirurgie I pro 4. ročník je ke stažení zde a v tištěné formě na sekretariátu kliniky.

Organizace výuky

Semináře probíhají každý den v době 8:30 – 10:00 v zasedací místnosti chirurgické kliniky (první patro, spojovací chodba mezi uzly A a B). Praktická cvičení probíhají každý den v době 10:30 – 12:30 na lůžkových odděleních kliniky a operačních sálech. V rámci praktické výuky mají studenti možnost si vyzkoušet také základní techniky chirurgického šití na modelech umělé kůže a laparoskopickém trenažéru. Na praktická cvičení je nutné mít s sebou plášť, přezuvky a identifikační studentskou kartu.

Podmínky zakončení předmětu

Tento předmět je zakončen zápočtem. Pro získání zápočtu je nutné poslední den stáže složit zápočtový test a mít splněnou povinnou prezenci. Dle pravidel 2. LF je tolerována 20% absence, tedy v týdenním bloku max. jedna absence.

Zápočtový test

Test je složen z 15 otázek. Otázky mohou mít více správných odpovědí. Na složení testu má student 20 minut. K úspěšnému složení testu je třeba 12 správných odpovědí. V případě nesplnění minima z testu, lze zápočtový test opakovat s následujícím kruhem.

Výukové materiály

Výukové materiály k seminářům jsou k dispozici na portálu Moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7132, heslo Chirurgie 4).

Povinná a doporučená literatura

*Hoch J, Leffler J a kol. Speciální chirurgie. Maxdorf, 2011.
*Páral J a kol. Chirurgická propedeutika. Grada, 2020.
+Šváb J. Náhlé příhody břišní. Galén, 2007.
+Ferko A, Šubrt Z, Dědek T a kol. Chirurgie v kostce. Grada, 2015.
*Hoch J, Leffler J a kol. Textbook of surgery. Maxdorf, 2014. (B)
+Henry M, Thompson J. Clinical Surgery. Saunders, 3 rd edition, 2012.
*…povinná
+…doporučená

K10 (5. ročník)

Jedná se o desetidenní výukový blok. V rámci předmětu K10 se student na pracovišti zúčastní běžného klinického provozu pod vedením jmenovitě určeného asistenta / sekundáře. Student se seznámí s chodem kliniky, pod dohledem provádí denní vizity, je přítomen odborným ambulantním vyšetřením a aktivně se účastní operačních výkonů jako asistence na sále.

Podmínky zakončení předmětu

Tento předmět je zakončen zápočtem. Pro získání zápočtu je nutné mít splněnou povinnou prezenci. Dle pravidel 2. LF je tolerována 20% absence, tedy v týdenním bloku max. jedna absence.

Chirurgie II (6. ročník)

Předmět Chirurgie II je osmitýdenním výukovým blokem. Součástí bloku je dospělá chirurgie, dětská chirurgie, úrazová chirurgie, neurochirurgie a kardiovaskulární chirurgie.

Sylabus

3 týdny – dospělá chirurgie
3 týdny – dětská chirurgie
1 týden – úrazová chirurgie
1 týden – neurochirurgie a kardiovaskulární chirurgie

Rozvrh

Rozvrh výuky předmětu Chirurgie II pro 6. ročník je ke stažení zde a v tištěné formě na sekretariátu kliniky.

Organizace výuky (dospělá chirurgie)

Výukový blok dospělé chirurgie trvá 3 týdny. První dva týdny bloku probíhá praktická část výuky, třetí týden bloku část teoretická formou seminářů.
Praktickou část bloku v trvání dvou týdnu mohou studenti absolvovat jak na naší klinice, tak na jiném chirurgickém pracovišti v České republice nebo akreditovaném pracovišti v zahraničí. Předpokladem absolvování stáže na jiném pracovišti je souhlas primáře daného chirurgického pracoviště a dodržení praktické náplně stáže uvedené v dokumentu „Zpráva z předstátnicové praxe z chirurgie“. Tento dokument musí student vyplnit a svým podpisem potvrdit primář daného chirurgického pracoviště. Zpráva z předstátnicové praxe (česky, anglicky) a průvodní dopis (česky, anglicky) určený primáři daného chirurgického pracoviště je ke stažení a v tištěné formě na sekretariátu kliniky. Poslední týden bloku dospělé chirurgie je věnovaný povinným seminářům, které se budou konat na Chirurgické klinice 2. LF UK a FN Motol.

Praktická část bloku

První den stáže se studenti dostaví v 8:30 na sekretariát chirurgické kliniky (první patro, spojovací chodba mezi uzly A a B) a vyzvednou si prezenční list. S sebou je nutné mít plášť, přezuvky a identifikační kartu studenta. Od 8:40 do 9:00 v zasedací místnosti chirurgické kliniky (vedle sekretariátu) proběhne úvodní setkání věnované organizaci výuky. Praktická výuka na naší klinice probíhá dle níže uvedeného harmonogramu.

Harmonogram výuky

7:00-7:55 Ranní vizita
8:00-8:25 Ranní hlášení
8:30-13:00 Operační sál
9:00-13:00 Všeobecná ambulance
9:00-13:00 Speciální ambulance
9:00-13:00 Oddělení
9:00-13:00 JIP

Rozpis studentů

Na začátku stáže jsou studenti rozděleni na jednotlivá lůžková oddělení, kde jim jsou přiděleny pacientské pokoje. Na těchto pokojích studenti provádějí každý den v průběhu celé stáže ranní vizitu a dvakrát týdně referují pacienty na velké vizitě vedené přednostou kliniky nebo primářem. Rozpis studentů na celý týden na operační sály, ambulance, oddělení a JIP je zaslán studentům emailem a současně je jeho aktuální verze k dispozici v tištěné podobě na sekretariátu kliniky.

Ranní vizita

Ranní vizita probíhá na jednotlivých odděleních každý den v době 7:00 - 7:55 pod dohledem ošetřujícího lékaře a vedoucího oddělení. Student provede vizitu u pacienta a asistuje ošetřujícímu lékaři při vedení zdravotnické dokumentace.

Ranní hlášení

Ranní hlášení se koná od 8:00 v zasedací místnosti chirurgické kliniky (první patro, spojovací chodba mezi uzly A a B). Na hlášení se probírá noční služba, RTG vizita, referující se provedené operace minulého dne a operační program dne.

Operační sály

Práce na operačním sále začínají v 8:30. Sály B2, B3 a B4 jsou ve sníženém přízemí na spojovací chodbě mezi uzly A a D – tzv. COS B. Sál plastické chirurgie se nachází v prvním patře na spojovací chodbě mezi uzly A a B. Studenti jsou podle operačního programu zařazeni jako druhá asistence. Operační sál má vždy prioritu. Studenti vypsáni na operační sál jsou automaticky omluveni z neúčasti na velké vizitě a nemusí daný den referovat. Pokud se studenti ze závažných důvodů nemohou na operační sál dostavit, včas si za sebe zajistí náhradu. Na operační sály je vhodné odcházet v doprovodu lékaře / staniční sálové sestry v 8:25 z ranního hlášení.

Ambulance, oddělení, JIP

Práce na všeobecné a speciální ambulanci, oddělení a JIP probíhá od 9:00 pod dohledem lékaře dle aktuálního programu kliniky.

Teoretická část bloku - Semináře

Semináře kliniky jsou v zasedací místnosti chirurgické kliniky v třetím týdnu bloku dospělé chirurgie v čase 9:00-12:30. Účast na těchto seminářích pro studenty je povinná. Aktuální program semináře bude uveden v operačním programu daného dne.

Podmínky zakončení bloku dospělá chirurgie

Předmět Chirurgie II je zakončen státní závěrečnou zkouškou. Pro získání zápočtu z dospělé chirurgie je nutné mít splněnou povinnou prezenci. Prezence studenta na operačním sále / ambulanci / oddělení / JIP a semináři musí být potvrzena každý den stáže podpisem pověřeného lékaře v prezenčním listu. Studenti, kteří absolvují praktickou část bloku na jiném chirurgickém pracovišti, odevzdají vyplněnou a primářem daného pracoviště podepsanou Zprávu z předstátnicové praxe z chirurgie. Poslední den bloku každý student odevzdá prezenční list na sekretariát. Dle pravidel 2. LF UK je tolerována 20% absence, o jejímž uznání rozhoduje zástupce přednosty pro výuku.

Absolvování výuky s jiným kruhem

Je možné se souhlasem zástupce přednosty pro výuku, pokud to dovolí kapacita kruhu. Pokud je kruh plně obsazen, změna je možná pouze event. výměnou s některým z kmenově zapsaných studentů, který musí písemně potvrdit, že s kruhem na stáž docházet nebude.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Chirurgie jsou ke stažení zde. Každý student si u zkoušky vytáhne 4 otázky (1 otázka z obecné chirurgie a NPB; 1 otázka ze speciální dospělé chirurgie a dětské chirurgie; 1 otázka z úrazové chirurgie; 1 otázka z neurochirurgie a kardiovaskulární chirurgie).

Výukové materiály

Výukové materiály k seminářům jsou k dispozici na portálu Moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7133, heslo Chirurgie 6).

Povinná a doporučená literatura

literatura viz. 4. ročník
*Šnajdauf J, Škába R a kol. Dětská chirurgie. Galén, 2005.
*Šnajdauf J, Cvachovec K, Trč T a kol. Dětská traumatologie. Galén, 2004.
*Višňa P, Hoch J a kol. Traumatologie dospělých. Maxdorf, 2004.
+Pokorný V. Traumatologie. Triton, 2002.
+Zeman M, Krška Z a kol. Speciální chirurgie. Galén, 3. vydání, 2014.
literature for the 4 th year
*Puri P. Newborn Surgery. Taylor & Francis Group, 4 th edition, 2018.
+Sethi M K a kol. Orthopedic Traumatology. Springer, 2018.
+Paterson-Brown S, Paterson H. Core Topics in General & Emergency Surgery. Elsevier, 6 th edition, 2018.
+Brunicardi F Charles a kol. Schwartz's Principles of Surgery. McGraw-Hill Education, 11 th edition, 2019.
*…povinná
+…doporučená

Veškeré dotazy, informace a připomínky konzultujte s as. MUDr. P. Kociánem, Ph.D., zástupcem přednosty pro pedagogickou činnost (petr.kocian@fnmotol.cz).

Moderní operační postupy v chirurgii (4. – 6. ročník)

Moderní operační postupy v chirurgii je volitelný předmět pro studenty s mimořádným zájmem o chirurgii. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními operačními technikami s důrazem na minimálně invazivní postupy. Na předmětu budou rozebrány indikační kritéria, operační postupy a řešení nejčastějších komplikací u laparoskopických a robotických výkonů v břišní a hrudní chirurgii.

Sylabus

Lekce 1: videoprezentace, seznámení s instrumentáriem, nácvik základních technik na trenažérech (simulační centrum urologické kliniky, -2. patro, uzel B)
Lekce 2: videorozbor operací, nácvik pokročilých technik na trenažérech (simulační centrum urologické kliniky, -2. patro, uzel B)
Lekce 3: asistence na operačním sále dle individuálního rozpisu
Lekce 1 a 2 začínají od 14:00. Lekce 3 dle operačního programu kliniky.

Termíny konání předmětu jsou uvedeny v SIS.

Podmínky zakončení předmětu

Tento předmět je zakončen zápočtem. Pro získání zápočtu je nutné mít splněnou 100% prezenci a aktivně se zúčastnit operačního výkonu jako asistence na sále.

Bakalářský studijní program – Všeobecné ošetřovatelství

V bakalářském programu studia všeobecných sester 2. lékařské fakulty zajišťuje chirurgická klinika ve spolupráci s dalšími chirurgickými obory výuku předmětu Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech v rámci 2. ročníku studia.

Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech (2. ročník)

Cílem předmětu je seznámit studenty s klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech z hlediska ošetřovatelské péče.

Sylabus

1.-3. týden dospělá chirurgie
4. týden kardiovaskulární chirurgie
5. týden dětská chirurgie
6. týden neurochirurgie
7. týden urologie
8. týden ortopedie

Místo konání (1.-3 týden)

Zasedací místnost chirurgické kliniky (první patro, spojovací chodba mezi uzly A a B).

Rozvrh

Přesný rozvrh je k dispozici na fakultním webu v sekci Rozvrhy a v rámci SIS.

Podmínky zakončení předmětu

Tento předmět je zakončen ústní zkouškou. Pro získání zápočtu je nutné mít splněnou povinnou prezenci. Dle pravidel 2. LF je tolerována 20% absence.

Otázky ke zkoušce

Otázky ke zkoušce jsou ke stažení zde. Každý student si u zkoušky vytáhne 2 otázky.

Výukové materiály

Výukové materiály jsou k dispozici na portálu Moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7457, heslo Všeobecná sestra).

Povinná a doporučená literatura

*Slezáková L a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I. Grada, 2. vydání, 2019.
*Slezáková L a kol. Ošetřovatelství v chirurgii II. Grada 2010.
*Nejedlá M. Fyzikální vyšetření pro sestry. Grada 2006.
+Brož L a kol. Chirurgie pro všeobecné praktické lékaře. Raabe, 2014.
+Hoch J, Leffler J a kol. Speciální chirurgie. Maxdorf, 2011.
*…povinná
+…doporučená

Bakalářský studijní program – Fyzioterapie

V bakalářském programu studia fyzioterapie 2. lékařské fakulty se chirurgická klinika podílí na výuce předmětu traumatologie v rámci 2. ročníku studia. Garantem předmětu je prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNM.

Traumatologie (2. ročník)

Výuka probíhá formou seminářů každé pondělí v době 13:30 – 15:10.

Sylabus

1.-4. týden Chirurgická klinika (zasedací místnost kliniky, 1. patro, uzel A-B)
5.-13. týden Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie (přízemí, uzel A-B)

Podmínky zakončení předmětu

Tento předmět je zakončen ústní zkouškou. Pro získání zápočtu je nutné mít splněnou povinnou prezenci. Dle pravidel 2. LF je tolerována 20% absence.

Výukové materiály

Výukové materiály jsou k dispozici na portálu Moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7458, heslo Fyzioterapie).

Pro bližší informace týkající se organizace výuky prosím kontaktujte sekretariát Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie.

Výuka postgraduální

Postgraduální výuka je zaměřena na výchovu doktorandů v oboru experimentální chirurgie Postgraduální studium je možné ve více formách, včetně programu MD/Ph.D. Klinika pravidelně organizuje specializované postgraduální kurzy: pro lékaře ve spolupráci s IPVZ kurz endoskopického šití, pro sestry kurz péče o stomiky - Akademii ConvaTec.

Ph.D. studenti

O nové nemocnici na levém břehu Vltavy se uvažovalo od 30. let minulého století. Vzhledem k 2. světové válce musel být však ambiciózní návrh změněn v projekt barákové nemocnice – Zweigestelle Hilfskrankenhaus in Motol. Nemocnice v Motole zahájila svůj provoz 4. ledna 1943. Součástí prvních šesti oddělení bylo také oddělení chirurgie. Profesor Jiří Diviš byl prvním přednostou tohoto oddělení. V té době patřil mezi významné české chirurgy jak v oblasti břišní, tak hrudní chirurgie. V roce 1925 jako první chirurg na světě provedl plicní metastazektomii. I přes strasti války a problémy, které s sebou nesou nová nemocnice a provoz oddělení, profesor Diviš vynikal klidnou povahou, oddělení vedl demokraticky a ke svým spolupracovníkům se choval velmi ohleduplně a vedl je k samostatnému rozhodování.

Po skončení války převzal vedení oddělení prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc., žák profesora Jiráska. V té době se nemocnice již osamostatnila jako Statní všeobecná veřejná nemocnice v Praze-Motole. Profesor Niederle pokračoval v budování oddělení i kliniky. Zpočátku zde nebyla posluchárna, přednášelo se v létě na trávníku, když uhodila zima a mrazy, přednášky se přesunuly do upraveného objektu plicního oddělení. Věnoval se podobně jako profesor Jirásek chirurgii v celé její šíři, což je v současné době pro nás nepředstavitelné. Věnoval se urologii, neurochirurgii nebo ortopedii. Největší zájem měl však o chirurgii břišní a endokrinochirurgii, zejména o operativu štítné žlázy. Za jeho působení vychoval mnoho zručných chirurgů, na klinice vznikla endoskopická část, nebo oddělení s intenzivně chirurgickou péčí. Za 29 let ve funkci přednosty kliniky posunul naše pracoviště mezi etablované pražské chirurgické kliniky. Profesor Niederle na klinice vyžadoval vzorný pořádek, vynikal přísností a náročností. Na sklonku svého života se mu dostalo velkého uznání. V roce 1991 se stal laureátem Purkyňovy ceny a dále obdržel v roce 1999 titul Rytíř lékařského stavu.

V roce 1975 se přednostou kliniky stal prof. MUDr. Vladimír Nahodil, DrSc. Podobně jako jeho předchůdce dál pokračoval v rozvoji kliniky, kdy musel postupně prosadit a realizovat četné stavební úpravy chirurgické kliniky. Věnoval se hlavně operacím štítné žlázy. V této oblasti prioritně zavedl, v ČSR do té doby neprováděnou, totální thyreoidektomii. Zasloužil se o vyčlenění urologického ordinariátu z chirurgické kliniky ve prospěch vytvoření samostatného urologického oddělení pod vedením docenta Kawaciuka. Tak vznikla urologická klinika ve FN Motol. To byl začátek další nevyhnutelné atomizace medicíny a chirurgie.

V roce 1990 se stal přednostou kliniky prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. Tento vynikající učitel, brilantní chirurg a laskavý kolega a člověk začal svoji chirurgickou dráhu u profesora Niederleho v roce 1968. Věnoval se hlavně chirurgii štítné žlázy. Jeho monografie Chirurgická anatomie a technika operací štítné žlázy je pokládána za velice ceněnou. Kromě chirurgie se profesor Dvořák do současnosti věnuje malování a jeho obrazy je možné shlédnout na výstavách na různých chirurgických pracovištích.

V dubnu 1997 se přednostou kliniky stal prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. V témže roce se klinika přestěhovala z dočasného barákového pavilonu do moderního monobloku nové nemocnice. Pacienti získali komfortní a moderní lůžkové oddělení, velice dobře vybavené operační sály. Nedílným benefitem pro pacienty byla snadná dostupnost ostatních oborů medicíny, což umožnilo další zkvalitnění péče o pacienty. To pomohlo profesoru Hochovi dál rozvinout prioritní programy kliniky, hlavně koloproktologický program. V rámci tohoto programu se na klinice provádí od roku 2018 robotické operace konečníku a tlustého střeva.

V listopadu 2020 se stal přednostou kliniky prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D.

Současná chirurgická klinika se snaží pokračovat v tom, co nás naučili naši předchůdci. V laskavém přístupu k pacientům i kolegům a zejména profesionální péči o naše pacienty, kdy standard kvality péče byl vždy, během posledních 80 let existence naší kliniky, na vysoké úrovni.

Skip to content