Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Jsme moderní pracoviště poskytující komplexní péči o pacienty s onemocněními srdce a cév. Rozsahem poskytované péče a počtem výkonů patříme mezi největší centra v České republice a máme statut komplexního kardiovaskulárního centra.
Na našem pracovišti jsou do praxe zaváděny nejnovější vyšetřovací a léčebné postupy - v poslední době jsou to zejména intervence na věnčitých tepnách za použití lékových stentů, intervence na karotických tepnách, katetrizační uzávěry otvorů v mezisíňové přepážce, alkoholová septální ablace u hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, virtuální histologie věnčitých tepen, srdeční resynchronizační léčba pomocí implantovaného kardiostimulátoru, katetrizační ablace za použití elektroanatomického mapování či zavádění nových technik do neinvazivní diagnostiky srdečních onemocnění, jako jsou trojrozměrné echokardiografické vyšetření či zobrazení srdce pomocí nukleární magnetické rezonance a multidetektorového výpočetního tomografu.

 

Přednosta
prof. MUDr. Ošťádal Petr, Ph.D., FESC
224 434 901
petr.ostadal@fnmotol.cz

Zelená linka
800 333 356 (volání zdarma)              7:00 - 15:00

Vrchní sestra
224 434 905
jana.kovalcikova@fnmotol.cz

Sekretariát
224 434 901
irini.tasiula@fnmotol.cz

Představení kliniky

YouTube kanál kliniky

Prováděné výkony (videa)

Perkutánní koronární intervence kmene levé věnčité tepny
Implantace levokomorové elektrody
Katetrizační uzávěr vícečetného defektu septa síní
Katetrizační uzávěr defektu septa síní
Katetrizační ablace AV nodální reentry tachykardie (AVNRT)
Neselektivní katetrizační ablace AV junkce
Katetrizační izolace plicních žil kryobalonem
Implantace ICD krok za krokem
Karotický stenting
Katetrizační ablace komorové ektopie
Implantace biventrikulárního kardiostimulátoru krok za krokem
Katetrizační implantace aortální bioprotézy u rizikového pacienta s poruchou systolické funkce LK
Alkoholová septální ablace
Katetrizační ošetření uzávěru stehenní tepny
Katetrizační implantace aortální bioprotézy u 86-ti leté pacientky
Elektrická kardioverze
Covid - 19 pneumonie - péče o hospitalizované pacienty

Vedení a personál

Přednosta:

prof. MUDr. Ošťádal Petr, Ph.D., FESC
tel.: 2 2443 4901
e-mail: petr.ostadal@fnmotol.cz

Primář:                  

MUDr. Vejvoda Jiří, MHA
tel.: 2 2443 4952
e-mail: jiri.vejvoda@fnmotol.cz 

Vrchní sestra:   

Mgr. Kovalčíková Jana
tel.: 2 2443 4905
e-mail: jana.kovalcikova@fnmotol.cz 

Vedoucí lékaři

MUDr. Alan David - Koronární jednotka
tel.: 2 2443 4952
e-mail: david.alan@fnmotol.cz 

Doc. MUDr. Honěk Jakub, Ph.D. - Arytmologie
tel.: 22 44 34 964
e-mail: jakub.honek@fnmotol.cz

MUDr. Tesař David, CSc.  - Katetrizační sály
tel.: 2 2443 4961
e-mail: david.tesar@fnmotol.cz

Doc. MUDr. Teplá Riedlbauchová Lucie, PhD. - Ambulance
tel.: 2 2443 4964, 4914
e-mail: lucie.riedlbauchova@fnmotol.cz

MUDr. Horváth Martin, Ph.D. - Echokardiografická laboratoř
tel.: 224 434 973
e-mail: martin.horvath2@fnmotol.cz

MUDr. Adlová Radka, MUDr. Homolová Ingrid -  1. lůžková stanice
tel.: 2 2443 4953
e-mail: radka.adlova@fnmotol.cz, ingrid.homolova@fnmotol.cz

MUDr. Bonaventura Jiří, Ph.D., MUDr. Tomis Jan  - 2. lůžková stanice
tel.: 2 2443 4955
e-mail: jiri.bonaventura@fnmotol.cz, jan.tomis@fnmotol.cz

MUDr. Zimolová Petra  -  Angiologie
tel.: 2 2443 4969
e-mail: petra.zimolova@fnmotol.cz

Lékaři

MUDr. Adlová Radka
MUDr. Alan David
MUDr. Bonaventura Jiří, Ph.D.
MUDr. Borovanová Kristýna
MUDr. Butta Tadeáš
MUDr. Čadová Pavla
MUDr. Davydiuk Maxim
MUDr. Davydiuk Natalia
MUDr. Durdil Václav
MUDr. Durdilová Denisa
MUDr. Frank Antonová Petra
MUDr. Fiedler Jiří
MUDr. Fulínová Klára
MUDr. Gašpárková Veronika
doc. MUDr. Hájek Petr, Ph.D.
MUDr. Hladká Katarína
MUDr. Hnát Tomáš
MUDr. Hnátek Tomáš, Ph.D.
MUDr. Hnátová Hana
MUDr. Homolová Ingrid
doc. MUDr. Honěk Jakub, Ph.D.
MUDr. Horváth Martin, Ph.D.
MUDr. Chabová Barbora
MUDr. Choi-Širůčková Jana
MUDr. Jenšovský Michael
MUDr. Kala Petr, Ph.D.
MUDr. Kmoníček Petr
MUDr. Línková Hana, Ph.D.
Lytovchenko Kateryna - lékař
MUDr. Macháček Šimon
MUDr. Matula Jan
MUDr. Oravec Milan
prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
MUDr. Phamová Thi My Hanh
MUDr. Polaková Eva
doc. MUDr. Rubáčková Popelová Jana, CSc.
MUDr. Prokopcová Adéla
MUDr. Puchnerová Veronika
doc. MUDr. Teplá Riedlbauchová Lucie, Ph.D.
MUDr. Řeháček Jan
MUDr. Řiháková Barbora
MUDr. Štěchovský Cyril, Ph.D.
MUDr. Šváb Přemysl
MUDr. Tekulová Zuzana
MUDr. Tesař David, CSc.
MUDr. Tomis Jan
MUDr. Topalo Robert
MUDr. Varon Izová Luna Kateřina
MUDr. Vejvoda Jiří, MHA
MUDr. Vondráková Dagmar, Ph.D.
MUDr. Zimolová Petra

Vedoucí lékař ambulancí:

Doc. MUDr. Teplá Riedlbauchová Lucie , Ph.D.
tel.: 2 2443 4914, 4941
e-mail: lucie.riedlbauchova@fnmotol.cz

Ordinační hodiny: 7:00 - 15:00 hod

Všeobecná ambulance

Na všeobecné kardiologické ambulanci jsou prováděna odborná ambulantní vyšetření u nemocných s podezřením na akutní projevy srdečního onemocnění. Provoz ambulance je nepřetržitý, k vyšetření se není třeba objednávat.

Kardiologická poradna 

Kardiologická poradna slouží ke sledování pacientů s kardiovaskulárními onemocněními, které vyžadují pravidelné kontroly.

Arytmologická ambulance

Arytmologická ambulance slouží k vyšetření a následnému sledování pacientů s poruchami srdečního rytmu. Součástí je též kardiostimulační ambulance, ve které jsou pravidelně sledování pacienti po implantaci trvalého kardiostimulátoru. Ročně provede arytmologická skupina přes 4500 kontrol.

Ambulance srdečního selhání

Ambulance je specializována na diagnostiku a léčbu srdečního selhání, diferenciální diagnostikou příčin srdečního selhání včetně endomyokardiální biopsie (ve spolupráci s invazivními kardiology), nastavením optimální medikamentózní léčby, indikací a zajištěním resynchronizační léčby srdečního selhání (implantace biventrikulárního kardiostimulátoru) ve spolupráci s arytmologickou skupinou.

Ambulance hypertrofické kardiomyopatie

Ambulance hypertrofické kardiomyopatie je specializována na diagnostiku, sledování a léčbou pacientů s tímto onemocněním, včetně  alkoholové ablace interventrikulárního septa. Soubor sledovaných pacientů s tímto vzácným onemocněním je největší v České Republice.

Ambulance vrozených srdečních vad v dospělosti

Ambulance zaměřená na diagnostikou, léčbu a sledování dospělých pacientů s vrozenými srdečními vadami a po operacích vrozených vad v dětství, úzce spolupracuje s Dětským kardiocentrem FNM.

Ambulance chlopenních vad

Ambulance chlopenních vad je zaměřena na komplexní diagnostikou, dispenzarizací a léčbou pacientů s chlopenními vadami a onemocněním aorty, indikací a zajištěním chirurgického řešení chlopenních vad na Kardiochirurgickém oddělení Kardiovaskulárního centra FNM

Angiologická ambulance

Ambulance vyhledává, dispenzarizuje, vyšetřuje a léčí pacienty s dg.

 • onemocnění  extrakraniálních tepen mozku
 • onemocnění pánevních a periferních tepen (akutní i chronická)
 • onemocnění břišní aorty (tepenné výdutě, stenosy)
 • onemocnění pánevních i periferních žil (akutní i chronická)

Lůžková kapacita kliniky činí 60 lůžek na dvou standardních stanicích a 12 akutních lůžek koronární jednotky.
Pokoje na standardních odděleních jsou třílůžkové, součástí každého pokoje je sociální zařízení včetně WC a sprchy. Vybavení pokojů, vyšetřoven a společných prostor je na vysoké úrovni a splňuje moderní nároky péče o nemocné. Součástí lůžkových stanic jsou i jednolůžkové či dvoulůžkové nadstandardní pokoje, které jsou navíc vybaveny vlastním telefonem a TV. Lůžka na jednolůžkových pokojích jsou automaticky polohovatelná. Část lůžek je vybavena telemetrickou monitorací EKG.
Akutní lůžka na koronární jednotce jsou kompletně vybavena pro kvalitní intenzivní péči, resuscitaci, umělou plicní ventilaci, hemodynamické monitorování a dočasnou endovazální kardiostimulaci.

Péči na každém standardním oddělení zajišťuje tým 4-6 lékařů a 10 sester, na koronární jednotce pracuje tým 2-3 lékařů a 22 sester.

Přijďte podpořit náš tým na kardiologii


Tým vedoucích pracovníků NZO Kardiologické kliniky

Nabízíme Ti

Zajímavou práci na jednom z nejlepších pracovišť v ČR:

1. lůžková stanice – standardní oddělení – 30 lůžek
2. lůžková stanice – standardní oddělení – 30 lůžek

Koronární jednotka – JIP – 12 lůžek

Ambulantní trakt – 9 odborných poraden s recepcí

Katetrizační a arytmologické sály

Mladý a příjemný kolektiv

Výhody ve formě bonusů od FN Motol www.fnmotol.cz

Jsme moderní pracoviště poskytující komplexní péči o pacienty s onemocněními srdce a cév. Rozsahem poskytované péče a počtem výkonů patříme mezi největší centra v České republice a máme statut komplexního kardiovaskulárního centra.
Na našem pracovišti jsou do praxe zaváděny nejnovější vyšetřovací a léčebné postupy. V oblasti intervenční kardiologie jsou to zejména katetrizační implantace aortální chlopenní bioprotézy, intervence na věnčitých tepnách za použití lékových stentů, intervence na karotických tepnách, katetrizační uzávěry otvorů v mezisíňové přepážce, alkoholová septální ablace u hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, katetrizační uzávěr ouška levé síně, virtuální histologie či optická koherenční tomografie věnčitých tepen. V oblasti léčby poruch srdečního rytmu je to dále kompletní spektrum katetrizačních i implantačních výkonů, zejména katetrizační izolace plicních žil, katetrizační léčba komplexních supraventrikulárních i komorových arytmií, srdeční resynchronizační léčba a implantace implantabilního kardioverteru defibrilátoru. V neinvazivní diagnostice srdečních onemocnění jsou zaváděny nové techniky jako trojrozměrné echokardiografické vyšetření či zobrazení srdce pomocí nukleární magnetické rezonance a multidetektorového výpočetního tomografu. 

Na našem pracovišti jsou do praxe zaváděny nejnovější vyšetřovací a léčebné postupy - v poslední době jsou to zejména intervence na věnčitých tepnách za použití lékových stentů, intervence na karotických tepnách, katetrizační uzávěry otvorů v mezisíňové přepážce, alkoholová septální ablace u hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, virtuální histologie věnčitých tepen, srdeční resynchronizační léčba pomocí implantovaného kardiostimulátoru či zavádění nových technik do neinvazivní diagnostiky srdečních onemocnění, jako jsou trojrozměrné echokardiografické vyšetření či zobrazení srdce pomocí nukleární magnetické rezonance a multidetektorového výpočetního tomografu. 

Naše pracoviště je vybaveno nejmodernějšími technologiemi užívanými v diagnostice a léčbě onemocnění srdce. Mezi nadstandardní vybavení patří například intravaskulární ultrazvuk s možností virtuální histologie a moderní echokardiografické přístroje umožňující celou škálu zobrazení včetně trojrozměrného zobrazení srdce. Ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod intenzivně využíváme v současné době nejmodernější přístroj pro výpočetní tomografii v České Republice, který umožňuje velice přesné zobrazení srdce a přilehlých tkání. 

Vyšetření a výkony

 • Bicyklová ergometrie
 • Echokardiografie
 • 24 hodinové monitorování EKG
 • Ambulantní 24hodinové monitorování krevního tlaku
 • Implantace kardiostimulátoru
 • Test pasivní vertikalizací na nakloněné rovině
 • Elektrofyziologické vyšetření
 • Srdeční katetrizace

Naše pracoviště je vybaveno nejmodernějšími technologiemi užívanými v diagnostice a léčbě onemocnění srdce. Součástí pracoviště jsou 3 plně vybavené katetrizační sály a 1 sál pro arytmologické intervence. Mezi nadstandardní vybavení patří například intravaskulární ultrazvuk s možností virtuální histologie, systém umožňující trojrozměrné elektroanatomické mapování srdce a moderní echokardiografické přístroje umožňující celou škálu zobrazení včetně trojrozměrného zobrazení srdce.

 • Věda a výuka

 • Stáže

 • Publikace

 • Společenské aktivity

Přednosta:

prof. MUDr. Ošťádal Petr, Ph.D., FESC
tel.: 224 434 901, petr.ostadal@fnmotol.cz

Primář: 

MUDr. Vejvoda Jiří, MHA tel.: 224 434 952, jiri.vejvoda@fnmotol.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Kovalčíková Jana, tel.: 224 434 905, jana.kovalcikova@fnmotol.cz  

Sekretariát:

Tasiula Irini
tel.: 224 434 901
e-mail: irini.tasiula@fnmotol.cz

Recepce

Pavlíčková Jana, Skoupá Marcela
tel.: 224 434 914, 224 434 967
mobil: 720 816 796
Zelená linka: 800 333 356 (volání zdarma)

Pavlíčková Jana
tel.: 224434914, 224434967
e-mail: jana.pavlickova2@fnmotol.cz
kardiologie@fnmotol.cz 

Pacienti k akutní katetrizaci:

Katetrizační sál – tel.: 224434961 v pracovní době
                                 tel.: 224434930 v mimopracovní době (lékař Koronární jednotky)

Skip to content