Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol je specializované pracoviště zabývající se chirurgií páteře. Počtem provedených výkonů a rozsahem poskytované péče patří Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol k předním centrům v ČR.

Předmětem jejího  zájmu jsou prakticky všechna onemocnění páteře: úrazy páteře a míchy, onemocnění degenerativní, nádorová, záněty páteře, vrozené deformity.

Klinika plně využívá jedinečných možností motolské nemocnice, mezioborovou spolupráci všech odborníků v péči o pacienta s onemocněním páteře, moderními diagnostickými metodami počínaje a specializovanou péčí o pacienty s poraněním míchy konče.

Klinika zajišťuje péči o úrazy a urgentní stavy nepřetržitě 24 hodin konziliárním systémem. Dále též vykonává nepřetržitou superkonziliární činnost pro řadu okresních a menších nemocnic.

Na naší klinice provedeme ročně téměř 1400 operací páteře, kolem 12 000 pacientů je ošetřeno ambulantně a 1600 pacientů hospitalizováno.

Prof. MUDr. Jan Štulík CSc.

Sekretariát
224 432 581

Přednosta kliniky

Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
Tel.: 224432580, 2581
e-mail: jan.stulik@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní činnost

as. MUDr. Jan Kryl
Tel.: 224432580, 2581
e-mail: jan.kryl@fnmotol.cz

Vedoucí lékaři

Standardní oddělení

as. MUDr. Tomáš Vyskočil
Tel.: 224432573, 2572
e-mail: tomas.vyskocil@fnmotol.cz

JIP

as. MUDr. Michal Barna
Tel.: 224432589, 2590
e-mail: michal.barna@fnmotol.cz

Lékaři kliniky spondylochirurgie

prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.
Tel.: 224432574, 2599

MUDr. Gábor Geri
Tel.: 224432589, 2590

MUDr. Filip Pivarči
Tel.: 224432589, 2590

MUDr. Lucie Salavcová
Tel.: 224432573, 2599

MUDr. Michaela Rybárová
Tel.: 224432573, 2599

MUDr. Michal Varga
Tel.: 224432573, 2599

MUDr. Richard Hajdúk
Tel.: 224432573, 2599

MUDr. Jan Zemánek
Tel.: 224432573, 2599

MUDr. Eva Vašková
Neuroložka, Centrum konzervativní terapie (CKT FNM)
Tel.: 224432575

Vrchní sestra 

Bc. Lenka Šipulová
Tel: č. 224 432 585
e-mail: lenka.sipulova@fnmotol.cz

Staniční sestra JIP

Bc. Markéta Šímová
Tel.: 224 432 2590
e-mail: marketa.simova@fnmotol.cz

Staniční sestra standardní

Irena Kroupová
Tel.: 224 432 570, 2573
e-mail: irena.kroupova@fnmotol.cz

Staniční sestra ambulance

Eliška Akachi
Tel.: 224 432 592
e-mail:  eliska.akachi@fnmotol.cz

Klinika se specializuje na chirurgickou péči o pacienty s onemocněním páteře.

Jejím základním úkolem je chirurgické řešení poranění páteře s následnou primární fází rehabilitace těchto pacientů. Do této oblasti také spadají stavy po úrazech páteře jako například kyfotizace či selhání stabilizace. Zejména s důrazem na traumatologii krční páteře včetně poranění cerviko-kraniálního přechodu. V současnosti je úkolem oddělení i následná péče o pacienty s poraněním míchy až do doby překladu na rehabilitační pracoviště - Spinální jednotku FN Motol. 

Dále klinika pečuje o pacienty s onkologickým postižením páteře. Jedná se o primární nádorová onemocnění a zejména o metastatická postižení a patologické fraktury s útlakem nervových struktur, většinou doprovázené neurologickým deficitem. 
Dalším onemocněním patřícím do spektra péče spondylochirurgické kliniky jsou záněty páteře. Nedílnou součástí operativy páteře jsou také degenerativní onemocnění spondyloza, spondylartróza se stenózou krční a bederní páteře, degenerativní skoliózy, spondylolistézy, instability. Důležitou součástí je operační řešení degenerativních změn krční páteře při revmatoidní artritidě a vrozených vývojových vadách.

Příklad operační léčby nádorového onemocnění postižení bederní páteře.

Příklad operační léčby poranění hrudní páteře. Pacient s luxační zlomeninou 12. hrudního obratle (fr. T12) po pádu z výše. Primárně zadní korekce postavení s odstraněním útlaku nervových struktur, fixace vnitřním transpedikulárním fixátorem do obratle nad a pod poraněnou etáž včetně odběru kostních štěpů z lopaty kosti kyčelní a aplikace těchto štěpů kolem vnitřního fixátoru (Socon Ti T11-L1, zadní déza štěpy ). Následně ve druhé době náhrada mezibratlové ploténky mezi 11. a 12. hrudním obratlem (diskektomie T11-T12) kostním štěpem z lopaty kosti kyčelní. 

Příklad operační léčby poranění bederní páteře. Pacient se závažnou, tříštivou zlomeninou 3. bederního obratle sražení osobním vozem. Operační terapie ve dvou dobách, primárně zadní korekce a fixace transpedikulárním vnitřním fixátorem s odstraněním útlaku nervových struktur, následně po několika dnech přední náhrada těla L3 roztažitelným implantátem. 

  • Výuka
  • Publikace
  • Monografie
Od 9. 11. 2023 je spondylochirurgická ambulance včetně Centra konzervativní terapie přestěhovaná do sníženého přízemí –P patro, uzel E.

S příslibem možnosti vzniku samostatného specializovaného spondylochirurgického oddělení se dr. Štulík v listopadu 2001 přemístil z ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV na 1. ortopedickou kliniku FN Motol. Zde se začal plně věnovat pouze chirurgii páteře. V rámci standardního ortopedického oddělení byly vyčleněny tři pokoje a k elektivní operativě jeden operační den. Traumata byla řešena separátně na traumatologickém operačním sále.

Vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů a operačních výkonu se v průběhu několika málo měsíců podařilo založit oddělení zcela samostatné. 1. září 2002 bylo otevřeno spondylochirurgické oddělení FN Motol. Organizačně jako polovina jednoho celku společně s oddělením neurochirurgie pro dospělé, které dosud v Motole chybělo. Dva oddělené primariáty tak měly společný střední zdravotní personál. Operační sál k elektivním operacím k dispozici v úterý, čtvrtek a každý sudý pátek, postupně pak každý pátek. Následně došlo k úplnému oddělení sálu a zanedlouho i rozdělení oddělení, kdy se neurochirurgie přestěhovala do nově jí přidělených prostor.

S počátkem vzniku samostatného oddělení se datuje i vznik Spondylochirurgického centra FN Motol, které bylo ustaveno ze zástupců jednotlivých specializací tak, aby byly stanoveny algoritmy péče o pacienty s onemocněním páteře a míchy ve FN Motol a léčba tak byla racionální a co nejvíce účinná.

Od roku 2007 je naše pracoviště z hlediska výuky součástí III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Věnujeme se především výuce studentů 5. a 6. ročníku 1. LF UK a postgraduálnímu vzdělávání tuzemských i zahraničních lékařů v oboru spondylochirurgie. Úzce spolupracujeme rovněž s I. chirurgickou klinikou 1. LF UK a VFN, 1. ortopedickou klinikou 1. LF UK a FN Motol, Ortopedickou klinikou 1. LF UK a NNB, Klinikou ortopedie 1. LF UK a ÚVN.

Během svého působení se oddělení zařadilo dle databáze spondylochirurgických výkonů ČSCHS na první místo v klasifikaci tuzemských pracovišť. Pracoviště koncentruje až 25 % všech úrazů páteře v ČR, dále je zaměřené na léčbu primárních nádorů páteře u dětí a dospělých, deformity páteře u dětí a dospělých a chirurgii kraniocervikálního přechodu. V oblasti rozsáhlých resekcí tumorů oddělení vypracovalo, vyzkoušelo a publikovalo nové operační techniky všeobecně přijaté u nás i v zahraničí.

Motolské Oddělení spondylochirurgie od svého vzniku v roce 2002 publikovalo celkem 60 prací v domácích i zahraničních časopisech (22 publikací v časopisech s IF, celková hodnota IF 29,874, průměrná hodnota IF 1,358). Celkem 4krát byly práce oceněny Zahradníčkovou cenou za nejlepší publikaci časopisu Acta Chir. Orthop.  Traumatol. Čech. V roce 2010 byla publikována kniha Poranění krční páteře, která byla v roce 2012 vydána v anglické mutaci jako Cervical Spine Trauma. Kniha získala Chlumského cenu ČSOT za nejlepší publikaci v roce 2013 a byla též oceněna rektorem UK.

Dne 1. ledna 2016 došlo ke vzniku Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, jako první svého druhu v ČR, a to po vzoru zahraničních univerzitních center. Tento počin znamená významný přínos pro rozvoj spondylochirurgie v ČR, pro její pregraduální a především postgraduální výuku. 

Oddělení

Ambulance

Operační sál

 

Kontakt

Obecné kontakty

Kde nás najdete?

mapa umístění spondylochirurgiemapa umístění spondylochirurgiemapa umístění spondylochirurgie
  • Standardní oddělení - uzel B, 6. patro
  • JIP - uzel C, 2. patro
  • Ambulance - uzel E, - P snížené přízemí
  • Centrum konzervativní terapie ve spondylochirurgii - uzel E, -P snížené přízemí

 

Skip to content