Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Představení kliniky

Historie prvního samostatného oddělení Urologické kliniky FN Motol se začala psát 1.6.1984. Již od počátku klinika poskytovala léčebně preventivní péči v celém rozsahu dospělé urologie. Od jejího založení je zaměřena především na léčbu onkologických onemocnění, zahrnujíí jak operační, tak následnou onkologickou léčbu. Multidisciplinární léčba onkourologických onemocnění probíhá ve spolupráci s onkologickou klinikou v rámci Komplexního onkologického centra (KOC). Klinika též zaměstnává několik lékařů s onkourologickou specializací.

Provádějí se zde nejnáročnější operace pro nádorová onemocnění jak otevřenou cestou, laparoskopicky, tak i nejmodernějším robotickým systémem. Další oblastí zájmu jsou miniinvazivní operativa v podobě endoskopických výkonů na horních i dolních močových cestách. I v této oblasti je urologická klinika schopna zajistit špičkovou péči.

Urologická klinika jako jedna z mála pracovišť v republice zajišťuje kompletní chirurgickou konverzi pohlaví u transsexuálů, včetně následných plastických operací. Ve spolupráci s IVF centrem naše andrologická ambulance zajišťuje odběr spermií pro asistovanou reprodukci. V ambulantní části je urologická klinika schopna poskytnout komplexní diagnostiku, včetně vysoce specializovaných vyšetření.

Urologická klinika je pregraduálním výukovým pracovištěm pro mediky a zdravotní sestry. Spolupracuje s ČLK na postgraduální výuce lékařů, zajišťuje též pregraduální výuku zahraničních studentů. Urologická klinika je každoročně spolupořadatelem Onkourologického sympozia, které se stalo největším celorepublikovým fórem onkourologů. Na klinice probíhají grantové studie.

 

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

tel.: 224 43 4801

urologie@fnmotol.cz

Ambulance:

tel.: 224 43 4848 

Lůžková část:

oddělení - 224 43 4833

JIP - 224 43 4830, 4831

Umístění:

Část pro dospělé, modrý pavilon

Sekretariát kliniky:

komunikační uzel B, -2. patro

tel.: 224 43 4801

Lůžkové oddělení:

komunikační uzel C, - 2. patro

tel.: 224 43 4832, 4833

Jednotka intenzivní péče:

komunikační uzel C, 5. patro

tel.: 224 43 4830, 4831

Ambulance:

komunikační uzel A, 1. patro

tel.: 224 43 4848, 4825

Přednosta kliniky:

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

marek.babjuk@fnmotol.cz

tel.: 224 43 4801

 

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní činnost - primář kliniky:

Prim. MUDr. Marek Schmidt, FEBU
tel.: 224 43 4802

Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost:

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
tel.: 224 43 4802

Vrchní sestra:

František Kubíček
tel.: 224 43 4806

Sekretariát kliniky:

Jana Šimáková, DiS.
jana.simakova@fnmotol.cz
tel.: 224 43 4801

Šárka Přechová - sekretariát zástupců kliniky (as. MUDr. Štěpána Veselého, Ph.D. a prim. MUDr. M. Schmidta, FEBU)

sarka.prechova@fnmotol.cz

tel.: 224 43 4802

Lékaři:

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Doc. MUDr. Antonín Brisuda
MUDr. Marcela Čechová
MUDr. Phuong Thao Dinh
Prim. MUDr. Pavel Dušek, Ph.D.
MUDdr. Dalibor Fedák
MUDr. Klára Havlová
Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
MUDr. Maroš Majer
MUDr. Michael Nekula
MUDr. Adam Novák
MUDr. Vojtěch Novák
MUDr. Ondřej Příman
MUDr. Michal Rejchrt
Prim. MUDr. Marek Schmidt, FEBU
MUDr. Jozef Stolz
MUDr. Lucie Strhárska
MUDr. Adéla Štekrtová
Doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
MUDr. Tereza Zdobinská

Kolektiv lékařů Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol:

 • Objednání k ambulantnímu vyšetření na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol na doporučení ambulantního urologa, či jiného specialisty je možné telefonicky na tomto čísle každý pracovní den, v době od 13:00 do 15:00

            224 434 806

 • Ordinační hodiny všeobecné ambulance jsou v pracovní dny od 7:30 – 15:30 hod.
 • Ambulance je umístěna v 1. patře modré budovy (část pro dospělé), komunikační uzel A.
 • Neodkladné ošetření pacientů s akutními obtížemi probíhá od 8:00-19:00 hod cestou všeobecné ambulance naší kliniky, mimo tento čas pak cestou urgentního příjmu (vstup od parkoviště sanitních vozů – P).
 • Máte-li od svého ošetřujícího lékaře doporučení k vyšetření, výsledky dosavadních vyšetření či další zdravotnickou dokumentaci související s Vaším zdravotním stavem, přineste prosím tyto dokumenty při první návštěvě našeho pracoviště s sebou. K stanovení dalšího vyšetřovacího a léčebného plánu je nezbytné mít k dispozici RTG snímky, které může Váš lékař odeslat do FN Motol systémem ePACS, nebo vydat na CD. Pouze popis zobrazovacích vyšetření je nedostatečný.
 • Na urologické klinice poskytujeme péči pražským i mimopražským pacientům.
 • Naší snahou je dodržovat domluvený čas ambulantního vyšetření. Vzhledem k nutnosti ošetřit i akutní neobjednané pacienty není dodržení objednaného času vždy možné. Pokud tato situace nastane, snažíme se dobu čekání zkrátit na minimum.
 • Kromě všeobecné ambulance na urologické klinice fungují také specializované poradny:
 • Všeobecná ambulance
 • Uroonkologická poradna
 • Andrologická poradna
 • Metabolická poradna
 • Urodynamická poradna
 • Ambulance neurostimulace

UPOZORNĚNÍ: Pacienti v akutním stavu musí podstoupit vstupní vyšetření na oddělení Lékařské služby první pomoci (vstupní hala v přízemí) nebo na oddělení Urgentního příjmu pro dospělé (vstup od parkoviště sanitních vozů – P).

Děkujeme, že jste si k ošetření vybrali Urologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol. Snažíme se pro naše pacienty vytvořit přívětivé prostředí a vhodnou léčbou dosáhnout co nejdříve jejich uzdravení.

Standardní oddělení

Vedoucí lékař:

MUDr. Nekula Michael

Staniční sestra:

Mgr. Novotná Hana

Kontakt:

tel.: 224 43 4832, 4833

Umístění:

komunikační uzel C, -2. patro

JIP

Vedoucí lékařka:

MUDr. Novák Vojtěch

Staniční sestra:

Mgr. Nováková Peršínová Lenka 

Kontakt:

tel.: 224 43 4830, 4831

Umístění:

komunikační uzel C, 5. patro

Centrum karcinomu prostaty bylo založeno ve Fakultní nemocnici v Motole (FNM) v roce 2010 prof. MUDr. Markem Babjukem, CSc., přednostou Urologické kliniky 2. LF UK a FNM ve spolupráci s MUDr. Janou Prausovou, primářkou Radioterapeuticko-onkologického oddělení FNM a prof. MUDr. Jiřinou Bartůňkovou, DrSc., vedoucí Ústavu imunologie 2. LF UK a FNM.

Pacientům nabízíme komplexní přístup v diagnostice a léčbě karcinomu prostaty:

 • operační odstranění prostaty otevřenou nebo laparoskopickou cestou
 • 3D konformní radioterapii
 • IMRT (Intensity-Modulated Radiation Therapy)
 • brachyterapii
 • hormonální terapii
 • chemoterapii
 • možnosti zařazení do klinických studií

Urologická klinika v Motole poskytuje svým pacientům komplexní péči napříč celým spektrem urologie.

Široká škála operačních výkonů zahrnuje mimo jiné i tyto:

 • Robotická radikální prostatektomie
 • Robotická resekce ledviny         
 • Robotická pyeloplastika                           
 • Radikální cystektomie s derivací            
 • Laparoskopická nefrektomie                   
 • Transuretrální enukleace prostaty (TUEP)                                         
 • Transuretrální resekce močového měchýře (TURBT)                    
 • Perkutánní nefrolitotomie (PNL)                                                           
 • Mikrochirurgická varikokelektomie       
 • Implantace umělého svěrače                                                
 • Operační konverze pohlaví u transsexualismu
 • Chcete-li podstoupit operační výkon na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol, objednejte se prosím telefonicky každý pracovní den od 13 do 15 hod. na telefonním čísle 224 434 806 (František Kubíček, Petra Čunková), kde Vám bude sdělen termín ambulantního vyšetření, během kterého obdržíte žádanku o provedení předoperačního vyšetření s termínem indikační vizity.
 • Žádost o předoperační vyšetření předložíte svému praktickému lékaři (ne urologovi), který zajistí všechna potřebná vyšetření. Výsledky předoperačního vyšetření je nutné přinést k indikační vizitě. Výsledky nesmí být starší než 3 týdny.
 • Na urologické klinice poskytujeme péči pražským i mimopražským pacientům.

             Indikační vizita

 • Na indikační vizitu jsou zváni všichni pacienti, kteří budou operováni na urologické klinice v následujícím týdnu. Vizita je důležitým posledním zhodnocením stavu nemocného.
 • Vhodnost navrhovaného operačního řešení znovu posoudí konzilium nejzkušenějších lékařů kliniky. Aktuální zdravotní stav pacienta posoudí internista a/nebo anesteziolog.
 • Během vizity vzniká definitivní operační program tak, jak to dovolí kapacita operačních sálů. Pacient se dozví, kdy se dostaví k příjmu k hospitalizaci, kdy bude operován a další praktické informace k hospitalizaci. 

Termín konání: každou středu v 10 hod.

Místo konání: urologická ambulance, 1. patro modré budovy (část pro dospělé), komunikační uzel A

 Délka trvání:  2 – 3 hodiny. Počítejte prosím s možností čekání.

Děkujeme, že jste si k operačnímu výkonu vybrali Urologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol. Celý tým kliniky vynakládá maximální úsilí, aby hospitalizace našich pacientů probíhala bez komplikací a v co nejkratší době se vrátili mezi své blízké.

Podrobné informace k hospitalizaci ve FN Motol jsou k dispozici v brožuře Základní informace k hospitalizaci.

Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční. Dárcem se může stát jak fyzická, tak právnická osoba.

Při přijetí finančního daru nad 5.000,- Kč nebo jakéhokoliv věcného daru musí být uzavřena mezi dárcem a FN Motol darovací smlouva v písemné formě. Bez smlouvy nelze dary poukazovat na účet.

Vzory smluv jsou k dispozici na právním odboru FN Motol (tel.: 224 431 098) nebo ZDE.

Finanční dary je možno poslat do Komerční banky na bankovní depozitní účet FN Motol.

Číslo účtu: 50008-17937051/0710
Variabilní symbol: 2147

 

Seznam dárců:

 • Agrospol Czech s.r.o.
 • ARROW International CR, a.s.
 • AZP Brno s.r.o.
 • Bílá Lenka
 • BlueBoard, s.r.o.
 • Cvrčovická pekárna s.r.o.
 • Ditz Marek, Ing.
 • ePojisteni.cz s.r.o. - Michal Hardyn
 • Good Hope Charity Trust
 • Jelínek Jiří, Ing.
 • Jirglová Andrea
 • Kříž Jiří, Ing.
 • Markupa s.r.o.
 • Nadace Pohyb bez pomoci
 • Nadační fond Naděje třetího tisíciletí
 • Pavlov Alexandr
 • Pacík, Radomír, MUDr.
 • PRECIOSA, a.s.
 • PREZENT.CZ s.r.o.
 • Provazník Jiří

(seznam dárců od 1. 10. 2010)

Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Skip to content