Oddělení LSPP pro dospělé – pohotovost

Vážení a milí pacienti,

Zvažujete-li návštěvu naší pohotovosti (LSPP) pro onemocnění dýchacích cest (kašel, rýma, bolesti v krku, zvýšená teplota) vezměte prosím na vědomí následující informace:

 • Přítomností ve zdravotnickém zařízení se vystavujete možné nákaze.
 • V době provozu pohotovosti se neprovádí žádná vyšetření, která by nemohla být bezpečně provedena v ordinační době vašeho praktického lékaře.
 • Pracovní neschopnost na pohotovosti vystavena být nemůže.
 • Je velmi nepravděpodobné, že by Vám po vyšetření na pohotovosti bylo doporučeno něco jiného než příznaky tlumící léčba volně prodejnými léčivy, klidový domácí režim a kontrola vaším praktickým lékařem.

Včasné vyšetření lékařem je nutné pouze v případě závažných příznaků (několik dní trvající horečka nad 38C°, dechové obtíže – nemožnost říct souvisle větu na jedno nadechnutí, v případě závažně chronicky nemocných pacientů a pacientů nad 65let.

Pokud si nejste jisti jak postupovat nebo nemáte svého registrujícího praktického lékaře, můžete svůj stav konzultovat v provozní době pohotovosti na tel. 22 443 8590, informace lze čerpat i na stránkách Ministerstva zdravotnictví www.koronavirus.mzcr.cz.

V případě ohrožení života volejte Zdravotnickou záchrannou službu – tísňová linka 155.

Děkujeme za pochopení.

Vedení FN v Motole
Za LSPP pro dospělé MUDr. Aleš Ducháček, vedoucí lékař

Lékařská služba první pomoci (LSPP) je zaměřena na diagnostickou a léčebnou péči u akutních poruch zdraví a spolupracuje se všemi odděleními a klinikami FN Motol. V případě potřeby jsou též dostupné komplementární vyšetřovací metody (RTG aj.) a laboratorní vyšetření a možnost konzultace lékařů specialistů.

MUDr. Jiří Karásek, Ph.D.
tel.: 224 436 713
e-mail:  jiri.karasek@fnmotol.cz

Vrchní sestra – Bc. Lucie Vacková
224 436 705
lucie.vackova@fnmotol.cz

Hala urgentního příjmu, modrá budova – P

Vedení

Primář

MUDr. Jiří Karásek, Ph.D.
tel.: 224 436 713
e-mail:  jiri.karasek@fnmotol.cz

sekretariát
Šárka Humlová
tel.: 224 436 701
e-mail: sarka.humlova@fnmotol.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Aleš Ducháček
tel.: 224 438 590
e-mail.: ales.duchacek@fnmotol.cz

Vrchní sestra
Bc. Lucie Vacková
tel.: 224 436 705
e-mail.: lucie.vackova@fnmotol.cz

Staniční sestra
Magda Machainová
tel.: 224 436 706
e-mail.: magda.machainova@fnmotol.cz

Provozní doba

I. Ambulance

Tel.: 224 438 590

Ordinační hodiny:

Po – Pá – 19:00 – 6:30
So – Ne – nonstop

II. Ambulance (posílení provozu)

Tel.: 224 438 591

Ordinační hodiny:

So – Ne – 10:00 – 18:00

Obsazení:

1 lékař a 1 všeobecná sestra

K čemu slouží a neslouží pohotovost (LSPP)

K čemu zejména slouží ambulance LSPP

 • je určena pro osoby s náhlou změnou zdravotního stavu nebo výrazným zhoršením dlouhodobého onemocnění v době mimo obvyklý provoz ambulantních zdravotnických zařízení

K čemu ambulance LSPP neslouží

 • LSPP není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době obvyklého denního provozu zdravotnických zařízení
 • k předepisování dlouhodobě užívaných léků
 • k vystavování dokladů o dočasné pracovní neschopnosti („neschopenka“)
 • ke konzultaci neakutních potíží z důvodů nevyhovující ordinační doby registrujícího praktického lékaře nebo při jeho dočasné nedostupnosti
 • k hodnocení příčin dlouhodobých zdravotních potíží či bližšímu vyšetřování stavů spojených s dlouhodobou bolestí
 • k vyšetření samoplátců či osob s komerčním zdravotním pojištěním, pokud nejde o akutní problém
 • LSPP neposkytuje návštěvní službu ani neslouží k zajišťování transportu pacientů k akutnímu vyšetření

Jak probíhá vyšetření

 • pacient je nejprve ztotožněn – je třeba mít připraven občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, průkazku zdravotní pojišťovny a také pořadový lístek přidělený v recepci Oddělení urgentního příjmu
 • navazuje rychlé zhodnocení zdravotního stavu pacienta a jeho definitivní ošetření nebo předání do další péče na příslušné pracoviště FN, kde je mu poskytnuto další ošetření. V případě výskytu infekčních onemocnění jsou zajištěna i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu.
 •  

  hlavní součástí vyšetření je rozhovor (zjišťování anamnézy), na který navazuje základní tělesné vyšetření cílené na aktuální potíže. Ve většině případů tyto 2 úkony pro určení dalšího postupu stačí. Pouze v některých případech jsou provedena upřesňující vyšetření.

 •  

  v rámci LSPP nejsou prováděna žádná vyšetření, která lze bezpečně odložit na běžnou pracovní dobu. Pacienti by neměli očekávat žádná speciálnější vyšetření, zejména v případě potíží, které trvají déle

 •  

  výsledkem vyšetření je písemná zpráva obsahující doporučení dalšího postupu, v obvyklém případě také doporučení časné kontrolní návštěvy praktického lékaře

Kdy volat záchranku (ZZS)

 • V případě vážného akutního zhoršení zdravotního stavu a ohrožení života, popřípadě u rychlého prohlubování chorobných změn u chronicky nemocných nebo při stavech, které bez rychlého poskytnutí odborné pomoci mohou způsobit trvalé chorobné změny či smrt. Nejzávažnějšími stavy, kdy je potřeba volat tísňovou linku 155, jsou zejména stavy bezprostředního ohrožení života a zdraví pacienta:
 • akutní poruchy vědomí až bezvědomí,
 • náhlé zhoršení zdravotního stavu u chronicky nemocných
 • křeče a nově se vyskytující ochrnutí jedné nebo více částí těla
 • zjevné náhlé poruchy dýchání a dušnost
 • poruchy kardiovaskulární s doprovodnými symptomy, jako je bušení srdce, bolest na hrudi, náhlé změny krevního tlaku
 • rozsáhlejší popálení, poleptání
 • všechny zvláštní situace, u nichž není vyloučeno akutní ohrožení životních funkcí
 • změny chování a jednání ohrožující postiženého nebo jeho okolí

Nejčastější obtíže

Chřipka

Máte-li krátce trvající horečku, kašel, bolesti kloubů a svalů, jde pravděpodobně o chřipku či chřipce příbuzné onemocnění. Chřipka je vysoce nakažlivé onemocnění, které se neléčí antibiotiky, ale klidem na lůžku a podpůrnými léky, se kterými Vám dostatečně poradí v lékárně. Zvažte tedy prosím pečlivě, zda je v případě, že tyto potíže máte, vyšetření lékařem na pohotovosti skutečně potřebné i s ohledem na skutečnost, že  neschopenku vám zde nevystavíme. Ne zcela zanedbatelný je i fakt, že  pobytem ve zdravotnickém zařízení napomáháte šíření nákazy.

Obecné informace (pohotovostní lékárny, další LSPP)

 • mějte na paměti, že je vždy lepší, pokud Vás vyšetří lékař, který zná dobře Váš celkový zdravotní stav. Pokud je to tedy možné, snažte se řešit zdravotní potíže prvotně u registrujícího praktického lékaře. Je třeba zdravotní obtíže řešit včas a neodkládat řešení problému až na dobu mimo ordinační hodiny nebo dokonce na noční dobu a víkendy.
 • pokud je Váš praktický lékař nedostupný, měl by mít určen zástup. V případě neodkladných akutních potíží je zastupující lékař povinen Vás ošetřit.
 • pacienti by si měli včas najít praktického lékaře v místě, kde se obvykle zdržují. Pokud je Váš praktický lékař místně nedostupný, i tak se snažte v případě zdravotních potíží vyhledat jakéhokoliv praktického lékaře v běžných ordinačních hodinách. V rámci tzv. nepravidelné péče Vás může ošetřit jakýkoliv praktický lékař.
 • vždy vyhledejte to pracoviště LSPP, které je pro Vás v daný čas nejdostupnější! Služby poskytované na jednotlivých pobočkách LSPP jsou obdobné.