Základní informace

Pracoviště zajišťuje komplexní péči o děti a dospělé se všemi systémovými autoimunními chorobami na úrovni ambulantní péče. Základním cílem pracoviště je omezit hospitalizaci nemocných na nezbytné minimum a řešit diagnostiku i léčbu především ambulantně.

 

doc. MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.
e-mail: rudolf.horvath@fnmotol.cz

Sekretariát:
Veronika Špinglová
e-mail: veronika.spinglova@fnmotol.cz
tel.: 224 433 829
fax: 224 433 820

Staniční sestra:
Indira Jankovičová
 e-mail: indira.jankovicova@fnmotol.cz

Ambulance:  (informace a objednávání):
tel: 224 433 819

 

 

Ambulance a objednávání pacientů

Ambulance se nově nacházejí v Dětské budově FN Motol na lůžkové části B v 10. patře.
Objednávání pacientů probíhá na telefonním čísle 224 433 819 (pondělí - pátek 11:00-14:00 hod.).
Pacient musí být k vyšetření doporučen praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem. Vyšetření nového pacienta trvá cca 60 minut, kontrolní vyšetření je kratší.

Ordinační hodiny:
Pondělí – pátek: 7:30 – 15:30 hod.

Specializace

Oddělení se zaměřuje na diagnostiku a léčbu dětí  a dospělých se zánětlivými revmatickými nemocemi (revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida, psoriatická artritida a ostatní zánětlivé spondyloartritidy, juvenilní idiopatická artritida, systémová onemocnění pojiva a primární vaskulitidy). Pracoviště úzce spolupracuje se specializovanými laboratořemi a klinikami ve FN v Motole  a v rámci mezinárodního výzkumu zajišťuje léčbu nejmodernějšími preparáty. Na oddělení je etablované Centrum pro biologickou léčbu v revmatologii pro děti i dospělé.

Informace pro pacienty

  • Obecná doporučení při léčbě methotrexátem (MTX) a biologické terapii
  • Očkování u dětských revmatických pacientů
  • Periodické horečky
  • Užitečné odkazy

Konto darů

Dárcem se může stát fyzická i právní osoba. Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční. U finančních darů do 5 000,- Kč není třeba sepisovat darovací smlouvu, při přijetí finančního daru nad 5 000,- Kč  musí být uzavřena mezi dárcem a FN Motol darovací smlouva.

1) Pro tuzemské úhrady finančních darů:

číslo účtu: 50008-17937051

kód banky: 0710

variabilní symbol pro konto darů: 3121

2) Pro zahraniční úhrady finančních darů:

IBAN: CZ82 0710 0100 0600 1793 7051

SWIFT (BIC): CNBACZPPXXX

variabilní symbol pro konto darů: 3121

Kontakty

Primář
doc. MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.
e-mail: rudolf.horvath@fnmotol.cz

Lékaři:

MUDr. Dita Cebecauerová, Ph.D.
e-mail: dita.cebecauerova@fnmotol.cz

MUDr. Jana Hurňáková, Ph.D.
e-mail: jana.hurnakova@fnmotol.cz

MUDr. Radka Janková
e-mail: radka.jankova@fnmotol.cz

MUDr. Stanislav Macháček
e-mail: stanislav.machacek@fnmotol.cz

MUDr. Hana Malcová, Ph.D.
e-mail: hana.malcova@fnmotol.cz

MUDr. Ivan Raška, Ph.D.
e-mail: ivan.raska@fnmotol.cz

MUDr. Hana Vaňková
e-mail: hana.vankova@fnmotol.cz

MUDr. Gabriela Vejvarová
e-mail: gabriela.vejvarova@fnmotol.cz

Sestry

Indira Jankovičová
e-mail: indira.jankovicova@fnmotol.cz

Zuzana Stárková
e-mail: zuzana.starkova@fnmotol.cz

Hana Šnajdrová
e-mail: hana.snajdrova@fnmotol.cz

Bohuslava Vališová

e-mail: bohuslava.valisova@fnmotol.cz

Skip to content