Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN v Motole z kapacitních/personálních důvodů s okamžitou platností omezuje dětskou zubní akutní pohotovostní službu pouze na neodkladnou péči, tj. úrazy, krvácení a kolemčelistní záněty po celých 24 hodin 7 dnů v týdnu.

Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:

 • komplexní stomatologická problematika v dětském a dospělém věku se zaměření na
  dětskou a dorostovou péči
 • ošetřování handikepovaných pacientů v celkové anestezii
 • maxilofaciální chirurgie
  • vrozené vady a čelistní anomálie
  • úrazy obličeje
  • nádory obličeje a čelistí
  • reanimace paretického obličeje
  • chirurgie lební base
 • implantologie
 • protetika
 • parodontologie
 • ortodoncie
 • onemocnění čelistního kloubu


Dále se klinika podílí na onkologicko-hematologickém programu, jehož součástí je nejen léčení pacientů s tumory, ale i provádění rekonstrukčních výkonů u deformit vzniklých po ablačních operacích a aktinoterapii. Dalším okruhem pacientů jsou pacienti s vrozenými a vývojovými vadami, u kterých dochází k poruchám růstu čelisti a obličeje. Ti jsou pak léčeni převážně chirurgicky nebo chirurgicko-ortodonticky. Další prioritou kliniky jsou pacienti s kraniofaciálními malformacemi, kde jako jediné pracoviště v ČR tyto pacienty, převážně děti, operujeme. Klinika se podílí na práci Traumacentra, a to jak při léčení dětských, tak i dospělých pacientů.

Omezení provozu

 Vzhledem ke kompletní rekonstrukci Dětské polikliniky v Motole a stěhování našich ambulancí přistupujeme od 1. června 2015 z kapacitních důvodů k částečnému omezení provozu, který se bude týkat ambulantního ošetřování zdravých dětských a adolescentních pacientů. Omezení platí od 1.8.2015 a týká se zdravých dětských pacientů, jejichž ošetření spadá do kompetencí registrujících stomatologů. Jedná se o:

 • zhotovení výplní
 • extrakce dočasných a stálých zubů

Vzhledem k rekonstrukci je nutné počítat s prodloužením objednacích lhůt u pacientů s:

 • s hendikepem s doporučením svého stomatologa a příslušného specialisty (kardiolog, hematolog, pneumolog, psychiatr atd.), u kterého jsou sledováni;
 • nadále budeme ošetřovat a provádět výkony v oblasti dentoalveolární a maxillofaciální chirurgie.

 

prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA

224 433 101
stomatologie@fnmotol.cz

Kartotéka ambulance:

224 433 171

Lůžkové oddělení:

224 433 130

Sekretariát
224 433 101

Umístěna:

 ambulance: dětská poliklinika, 4. patro, monoblok E

 lůžkové oddělení: 4. patro, monoblok A

 ortodoncie: pavilon 14 (u parkoviště č. 3)

Vedené a personál

Vedení kliniky

Dětská stomatologická klinika UK 2.LF

Přednosta: prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, tel.: 224 433 101, e-mail: tatjana.dostalova@lfmotol.cuni.cz

Zástupce přednosty: prim. MUDr. Milan Hubáčektel.: 224 433 155, 3130, 3150, e-mail: milan.hubacek@fnmotol.cz

Vrchní sestra: Mgr. Václava Kolomazníková, tel.: 224 433 105     

Sekretariát: Renata Hercegová, tel.: 224 433 101, e-mail: renata.hercegova@fnmotol.cz     
Informace o klinice: http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/dsk/chara.htm

Seznam lékařů

Lůžkové oddělení /tel. 224 433 130 sesterna, 224 433 150 lékařský pokoj/:

prim. MUDr. Milan Hubáček

MUDr. Petra Hliňáková, Ph.D., MBA                                  

MDDr. Veronika Kroulíková

MUDr. Eliška Šedivá

MDDr. Patrícia Figurová

MDDr. Anna Klimešová

MDDr. Martina Lizáková

MDDr. Markéta Dušková

MDDr. Petra Srnková

Ambulance /tel. kartotéka 224 433 171/:

   prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA

   MDDr. Simona Jelínková

   MDDr. Martina Bejdová

   MDDr. Barbora Mahdiánová

   MDDr. Markéta Baťková

   MUDr. Jan Pavlečka /sudý pátek/

   MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. /implantologie - středa/

   MUDr. Magdalena Kloubcová

   MDDr. Dana Kloudová

   MDDr. Alice Lázničková

   MDDr. Natálie Příhodová

   MDDr. Tereza Štrinclová

Ortodoncie /tel. 224 433 184/:

   MUDr. Horáček Martin

   MUDr. Lucie Šimůnková Vítová

   MUDr. Bohumila Horáková Straková

   MUDr. Irena Chudobová

   MUDr. Jiří Horák

   MDDr. Diana Filipová

   MDDr. Nicol Králíčková

   MDDr. Lenka Kratochvílová

   MDDr. Jaroslava Trojanová

   MDDr. Adam Nocar

   MDDr. Barbora Jancíková

Závodní stomatologie /tel. 224 433 173/: sestra Barbora Vondrušková

Ambulance

Nachází se ve 4. patře v dětské části, monoblok E. Ambulantní lékaři zajišťují stomatologickou péči pro pacienty zaslané z terénu, včetně ošetření drobných orofaciálních a dentoalveolárních poranění. Na chirurgickém sálku, kde je průměrně ročně ošetřeno 800 dětí, je nejčastější indikací k ošetření v celkové anestezii kazivá destrukce chrupu dětí. Dále se tu provádějí v lokální anestezii operace paradontologické a ortodonticko-chirurgické.

Ordinační hodiny:
Pondělí - Čtvrtek: 8.30 - 15.00 hod,  Pátek: 8.30 - 14.00 hod

Dětská denní pohotovostní služba

Nachází se na dětském urgentním příjmu, snížené přízemí (SP), ordinace číslo 3

Ordinační hodiny:
Pondělí - Čtvrtek 8.00 - 15.00 hod, Pátek 8.00 - 14.00 hod,
Sobota - Neděle a svátky 7.00 - 19.00 hod
Telefon: 224 433 171

POUZE PRO DĚTI!

Mimo ordinační hodiny poskytuje Stomatologická klinika FNM neodkladnou péči, tj. ošetření život ohrožujících stavů: úrazy, krvácení, otoky spojené s kolem čelistními záněty provázené horečkami, ztíženým otvíráním úst a polykacími obtížemi. 
Pondělí - Čtvrtek 15.00 - 6.30 hod, Pátek 14.00 - 6.30 hod,
Sobota - Neděle a svátky 19.00 - 7.00 hod

Ortodoncie

Ortodontické ambulance jsou přestěhovány do pavilonu 14 (u parkoviště č. 3)

V případě dotazů na ortodontické oddělení použijte e-mailovou adresu ortodoncie@fnmotol.cz. Uvádějte VŽDY jméno ošetřujícího lékaře.

Vždy po předchozím objednání:

MUDr. Horáček Martin - středa, pátek 8.00 - 15.00, tel. 224 433 184, 224 433 188

MUDr. Lucie Šimůnková Vítová - pondělí 8.00 - 15.00, tel. 224 433 184, 224 433 188

MUDr. Bohumila Horáková Straková - úterý, pátek (lichý) 8.00 - 15.00, tel. 224 433 184, 224 433 188

MUDr. Irena Chudobová - středa 8.00 - 15.00, tel. 224 433 184, 224 433 188

MUDr. Jiří Horák - čtvrtek 8.00 - 15.00, tel. 224 433 184, 224 433 188

MDDr. Diana Filipová - pátek (sudý) 8.00 - 15.00, tel. 224 433 184, 224 433 188

MDDr. Adam Nocar, tel. 224 433 184

MDDr. Barbora Jancíková, tel. 224 433 184

MDDr. Nicole Králíčková, tel. 224 433 180, 224 433 184

MDDr. Lenka Kratochvílová, tel. 224 433 166, 224 433 184

MDDr. Jaroslava Trojanová, tel. 224 433 183, 224 433 184

Maxillo-faciální chirurgie

Pouze po předchozím telefonickém objednání!

prim. MUDr. Milan Hubáček - úterý 8.30 - 12.00, tel. 224 433 161, 224 433 171

čelistní anomálie - MUDr. Petra Hliňáková, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Horáček - středa 9.00 - 12.00, tel. 224 433 171, 224 433 161

kloubní poradna - tel. 224 433 171, 224 433 161

Implantologická poradna

MUDr. Pavel Kříž - středa 8.00 - 12.00, tel. 224 433 162

Objednání na tel. 224 433 161, 224 433 171

Lůžkové oddělení

Lůžková část je umístěna ve 4. patře A dětské části nemocnice. Má 17 lůžek, z čehož 4 jsou JIPová, zákrový sálek a vyšetřovnu. Většina operačních výkonů je prováděna na centrálních operačních sálech.

Vybavenost přístroji

Na operačních sálech je souprava pro kostní chirurgii, elektrokoagulace,  operační mikroskop, anesteziologický přístroj, vrtačka pro implantologii. Na oddělení jsou zvlhčovače vzduchu, infúzní pumpy, nebulizátory, monitory EKG, neinvazivní monitory TK.

Specializované poradny

Ortodoncie

Vždy po předchozím objednání:   

MUDr. Horáček Martin - středa, pátek 8.30 - 15.00, tel. 224 433 184    

Maxillo-faciální chirurgie

Pouze po předchozím telefonickém objednání!

prim. MUDr. Milan Hubáček - úterý 8.30 -12.00, tel224433161, 224433171

čelistní anomálie - MUDr. Petra Hliňáková, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Horáček - středa 9.00 - 12.00, tel. 224 433 171, 224 433 161

kloubní poradna - tel. 224 433 171, 224 433 161

Implantologická poradna 

MUDr. Pavel Kříž - středa 8.00 - 12.00, tel. 224 433 162

Objednání na tel. 224 433 161, 224 433 171

Specializace

Zaměření pracoviště:
 • komplexní stomatologická problematika v dětském a dospělém věku se zaměření na
  dětskou a dorostovou péči
 • ošetřování handikepovaných pacientů v celkové anestezii
 • maxilofaciální chirurgie
  • vrozené vady a čelistní anomálie
  • úrazy obličeje
  • nádory obličeje a čelistí
  • reanimace paretického obličeje
  • chirurgie lební base
 • implantologie
 • protetika
 • parodontologie
 • ortodoncie
 • onemocnění čelistního kloubu

Dále se klinika podílí na onkologicko-hematologickém programu, jehož součástí je nejen léčení pacientů s tumory, ale i provádění rekonstrukčních výkonů u deformit vzniklých po ablačních operacích a aktinoterapii. Dalším okruhem pacientů jsou pacienti s vrozenými a vývojovými vadami, u kterých dochází k poruchám růstu čelisti a obličeje. Ti jsou pak léčeni převážně chirurgicky nebo chirurgicko-ortodonticky. Další prioritou kliniky jsou pacienti s kraniofaciálními malformacemi, kde jako jediné pracoviště v ČR tyto pacienty, převážně děti, operujeme. Klinika se podílí na práci Traumacentra, a to jak při léčení dětských, tak i dospělých pacientů.

Fotogalerie

Kontakt

Dětská stomatologická klinika

Fakultní nemocnice Motol

V Úvalu 84

150 06  Praha 5

Objednání/ termíny/ informace - Ambulantní pacienti: 224 433 171

Informace o pacientech, kteří jsou po výkonu - Hospitalizovaní pacienti: 224 433130

Ambulance kartotéka:            224 433 171      

Lůžkové oddělení:                  224 433 130      

Sekretariát kliniky:                  224 433 101 

email: stomatologie@fnmotol.cz

V případě dotazů na ortodontické oddělení použijte e-mailovou adresu ortodoncie@fnmotol.cz. Uvádějte VŽDY jméno ošetřujícího lékaře.

Kde nás najdete?

Doprava do dětské části FN Motol:

(po pravé ruce modrá budova – dospělá část, po levé ruce – dětská část)

 Metrem A

 • do stanice Nemocnice Motol

Metrem B

 • do stanice Anděl (východ Na Knížecí) dále autobusem 167 na zastávku Nemocnice Motol  

Sekretariát

Komplement kliniky, dětská část, 8. patro, monoblok D

Lůžková část

Dětská část, 4. patro, monoblok A

Ambulance

Dětská poliklinika FN Motol, 4. patro, monoblok E

Ortodoncie

Pavilon 14 (u parkoviště č. 3)

Skip to content