Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN v Motole z kapacitních/personálních důvodů s okamžitou platností omezuje dětskou zubní akutní pohotovostní službu pouze na neodkladnou péči, tj. úrazy, krvácení a kolemčelistní záněty po celých 24 hodin 7 dnů v týdnu.

Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:

 • komplexní stomatologická problematika v dětském a dospělém věku se zaměření na
  dětskou a dorostovou péči
 • ošetřování handikepovaných pacientů v celkové anestezii
 • maxilofaciální chirurgie
  • vrozené vady a čelistní anomálie
  • úrazy obličeje
  • nádory obličeje a čelistí
  • reanimace paretického obličeje
  • chirurgie lební base
 • implantologie
 • protetika
 • parodontologie
 • ortodoncie
 • onemocnění čelistního kloubu

Představení kliniky

Jak si čistit zuby

Dále se klinika podílí na onkologicko-hematologickém programu, jehož součástí je nejen léčení pacientů s tumory, ale i provádění rekonstrukčních výkonů u deformit vzniklých po ablačních operacích a aktinoterapii. Dalším okruhem pacientů jsou pacienti s vrozenými a vývojovými vadami, u kterých dochází k poruchám růstu čelisti a obličeje. Ti jsou pak léčeni převážně chirurgicky nebo chirurgicko-ortodonticky. Další prioritou kliniky jsou pacienti s kraniofaciálními malformacemi, kde jako jediné pracoviště v ČR tyto pacienty, převážně děti, operujeme. Klinika se podílí na práci Traumacentra, a to jak při léčení dětských, tak i dospělých pacientů.

Omezení provozu

 Vzhledem ke kompletní rekonstrukci Dětské polikliniky v Motole a stěhování našich ambulancí přistupujeme od 1. června 2015 z kapacitních důvodů k částečnému omezení provozu, který se bude týkat ambulantního ošetřování zdravých dětských a adolescentních pacientů. Omezení platí od 1.8.2015 a týká se zdravých dětských pacientů, jejichž ošetření spadá do kompetencí registrujících stomatologů. Jedná se o:

 • zhotovení výplní
 • extrakce dočasných a stálých zubů

Vzhledem k rekonstrukci je nutné počítat s prodloužením objednacích lhůt u pacientů s:

 • s hendikepem s doporučením svého stomatologa a příslušného specialisty (kardiolog, hematolog, pneumolog, psychiatr atd.), u kterého jsou sledováni;
 • nadále budeme ošetřovat a provádět výkony v oblasti dentoalveolární a maxillofaciální chirurgie.

prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA
tel.: 224 433 101
email: stomatologie@fnmotol.cz

Kartotéka ambulance: 224 433 171

Lůžkové oddělení: 224 433 130

Sekretariát: 224 433 101

Umístěna:

 •  ambulance: dětská poliklinika, 4. patro, monoblok E
 •  lůžkové oddělení: 4. patro, monoblok A
 •  ortodoncie: pavilon 14 (u parkoviště č. 3)

Vedené a personál

Vedení kliniky

Dětská stomatologická klinika 2. LF UK

Přednosta: prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA
tel.: 
224 433 101
e-mail: tatjana.dostalova@lfmotol.cuni.cz

Zástupce přednosty: prim. MUDr. Milan Hubáček
tel.: 224 433 155, 3130, 3150
e-mail: milan.hubacek@fnmotol.cz

Vrchní sestra: Mgr. Václava Kolomazníková
tel.: 224 433 105

Sekretariát: Renata Hercegová
tel.: 224 433 101
e-mail: renata.hercegova@fnmotol.cz
Informace o klinice: https://www.lf2.cuni.cz/stomatologicka-klinika-deti-dospelych

Seznam lékařů

Lůžkové oddělení

Sesterna: tel.: 224 433 130
Lékařský pokoj:
 tel.: 224 433 150

prim. MUDr. Milan Hubáček
MUDr. Petra Hliňáková, Ph.D., MBA
MUDr. Eliška Šedivá
MDDr. Patrícia Figurová
MDDr. Petra Srnková
MDDr. Markéta Linhartová
MDDr. Tony Lai
MUDr., MDDr. Samuel Marinov

Ambulance

Kartotéka: tel.: 224 433 171

prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA
MUDr. Eva Míšová, Ph.D., MBA
MDDr. Martina Bejdová
MDDr. Markéta Baťková
MUDr. Jan Pavlečka /sudý pátek/
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. /implantologie – úterý/
MDDr. Natálie Příhodová
MDDr. Frederik Capko
MUDr. Jana Dvořáková
MDDr. Klára Šťastná

Ortodoncie /tel. 224 433 184/:

MUDr. Horáček Martin
MUDr. Lucie Šimůnková Vítová
MUDr. Bohumila Horáková Straková
MUDr. Irena Chudobová
MUDr. Jiří Horák
MDDr. Diana Filipová
MDDr. Adam Nocar
MDDr. Barbora Jancíková
MDDr. Tereza Štrinclová
MDDr. Dana Kloudová

Závodní stomatologie /tel. 224 433 173/:

sestra Barbora Vondrušková

Ambulance

Nachází se ve 4. patře v dětské části, monoblok E. Ambulantní lékaři zajišťují stomatologickou péči pro pacienty s doporučením od praktického zubního lékaře či jiných odborníků, včetně ošetření drobných orofaciálních a dentoalveolárních poranění. Na chirurgickém sálku, kde je průměrně ročně ošetřeno 800 dětí, je nejčastější indikací k ošetření v celkové anestezii kazivá destrukce chrupu dětí. Dále se tu provádějí v lokální anestezii operace paradontologické a ortodonticko-chirurgické.

Ordinační hodiny:
Pondělí – Čtvrtek: 8.00 – 15.00 hod,  Pátek: 8.00 – 14.00 hod

Dětská denní stomatologická služba

Nachází se na dětském urgentním příjmu, snížené přízemí (SP), ordinace číslo 3

Ordinační hodiny:
Pondělí – Čtvrtek 8.00 – 15.00 hod, Pátek 8.00 – 14.00 hod,
Telefon: 224 433 171

POUZE PRO DĚTI!

Mimo ordinační hodiny poskytuje Stomatologická klinika FNM neodkladnou péči, tj. ošetření život ohrožujících stavů: úrazy, krvácení, otoky spojené s kolem čelistními záněty provázené horečkami, ztíženým otvíráním úst a polykacími obtížemi. 
Pondělí – Čtvrtek 15.00 – 6.30 hod, Pátek 14.00 – 6.30 hod,
Sobota – Neděle a svátky 19.00 – 7.00 hod

Ortodoncie

Ortodontické ambulance jsou přestěhovány do pavilonu 14 (u parkoviště č. 3)

V případě dotazů na ortodontické oddělení použijte e-mailovou adresu ortodoncie@fnmotol.cz. Uvádějte VŽDY jméno ošetřujícího lékaře.

Vždy po předchozím objednání:

 • MUDr. Horáček Martin – středa, pátek 8.00 – 15.00, tel. 224 433 184, 224 433 188
 • MUDr. Lucie Šimůnková Vítová – pondělí 8.00 – 15.00, tel. 224 433 184, 224 433 188
 • MUDr. Bohumila Horáková Straková – úterý, pátek (lichý) 8.00 – 15.00, tel. 224 433 184, 224 433 188
 • MUDr. Irena Chudobová – středa 8.00 – 15.00, tel. 224 433 184, 224 433 188
 • MUDr. Jiří Horák – čtvrtek 8.00 – 15.00, tel. 224 433 184, 224 433 188
 • MDDr. Diana Filipová – pátek (sudý) 8.00 – 15.00, tel. 224 433 184, 224 433 188
 • MDDr. Adam Nocar, tel. 224 433 184
 • MDDr. Barbora Jancíková, tel. 224 433 184
 • MDDr. Tereza Štrinclová, tel. 224 433 184
 • MDDr. Dana Kloudová, tel. 224 433 184

Maxillo-faciální chirurgie

Pouze po předchozím telefonickém objednání!

prim. MUDr. Milan Hubáček – úterý 8.30 – 12.00, tel. 224 433 161, 224 433 171

čelistní anomálie – MUDr. Petra Hliňáková, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Horáček – středa 9.00 – 12.00, tel. 224 433 171, 224 433 161

kloubní poradna – tel. 224 433 171, 224 433 161

Implantologická poradna

MUDr. Pavel Kříž – středa 8.00 – 12.00, tel. 224 433 162

Objednání na tel. 224 433 161, 224 433 171

Lůžkové oddělení

Lůžková část je umístěna ve 4. patře A dětské části nemocnice. Má 17 lůžek, z čehož 4 jsou JIPová, zákrový sálek a vyšetřovnu. Většina operačních výkonů je prováděna na centrálních operačních sálech.

Vybavenost přístroji

Na operačních sálech je souprava pro kostní chirurgii, elektrokoagulace,  operační mikroskop, anesteziologický přístroj, vrtačka pro implantologii. Na oddělení jsou zvlhčovače vzduchu, infúzní pumpy, nebulizátory, monitory EKG, neinvazivní monitory TK.

Specializované poradny

Ortodoncie

Vždy po předchozím objednání:
MUDr. Horáček Martin – středa, pátek 8.30 – 15.00, tel. 224 433 184

Maxillo-faciální chirurgie

Pouze po předchozím telefonickém objednání!
prim. MUDr. Milan Hubáček – úterý 8.30 -12.00, tel224433161, 224433171

čelistní anomálie – MUDr. Petra Hliňáková, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Horáček – středa 9.00 – 12.00, tel. 224 433 171, 224 433 161

kloubní poradna – tel. 224 433 171, 224 433 161

Implantologická poradna 

MUDr. Pavel Kříž – středa 8.00 – 12.00, tel. 224 433 162
Objednání na tel. 224 433 161, 224 433 171

Poradna retencí zubů

středa 8:00 – 12:00 hod., MDDr. Eliška Šedivá, MUDr. Martin Horáček – tel. 224 433 171

Parodontologická poradna

sudé pátky 8:00 – 12:00 hod., MUDr. Jan Pavlečka – tel. 224 433 101

Specializace

Zaměření pracoviště:

 • komplexní stomatologická problematika v dětském a dospělém věku se zaměření na
  dětskou a dorostovou péči
 • ošetřování handikepovaných pacientů v celkové anestezii
 • maxilofaciální chirurgie
  • vrozené vady a čelistní anomálie
  • úrazy obličeje
  • nádory obličeje a čelistí
  • reanimace paretického obličeje
  • chirurgie lební base
 • implantologie
 • protetika
 • parodontologie
 • ortodoncie
 • onemocnění čelistního kloubu

Dále se klinika podílí na onkologicko-hematologickém programu, jehož součástí je nejen léčení pacientů s tumory, ale i provádění rekonstrukčních výkonů u deformit vzniklých po ablačních operacích a aktinoterapii. Dalším okruhem pacientů jsou pacienti s vrozenými a vývojovými vadami, u kterých dochází k poruchám růstu čelisti a obličeje.

Ti jsou pak léčeni převážně chirurgicky nebo chirurgicko-ortodonticky. Další prioritou kliniky jsou pacienti s kraniofaciálními malformacemi, kde jako jediné pracoviště v ČR tyto pacienty, převážně děti, operujeme. Klinika se podílí na práci Traumacentra, a to jak při léčení dětských, tak i dospělých pacientů.

Kontakt

Dětská stomatologická klinika

Fakultní nemocnice Motol
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Objednání/ termíny/ informace – Ambulantní pacienti: 224 433 171

Informace o pacientech, kteří jsou po výkonu – Hospitalizovaní pacienti: 224 433130

 • Ambulance kartotéka: 224 433 171
 • Lůžkové oddělení: 224 433 130
 • Sekretariát kliniky: 224 433 101

email: stomatologie@fnmotol.cz

V případě dotazů na ortodontické oddělení použijte e-mailovou adresu ortodoncie@fnmotol.cz. Uvádějte VŽDY jméno ošetřujícího lékaře.

Kde nás najdete?

Doprava do dětské části FN Motol:

(po pravé ruce modrá budova – dospělá část, po levé ruce – dětská část)

 Metrem A

 • do stanice Nemocnice Motol

Metrem B

 • do stanice Anděl (východ Na Knížecí) dále autobusem 167 na zastávku Nemocnice Motol

Sekretariát

 • Komplement kliniky, dětská část, 8. patro, monoblok D

Lůžková část

 • Dětská část, 4. patro, monoblok A

Ambulance

 • Dětská poliklinika FN Motol, 4. patro, monoblok E

Ortodoncie

 • Pavilon 14 (u parkoviště č. 3)