Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie


Klinika dětské chirurgie má svou tradici, která sahá v historii do otevření české dětské nemocnice v roce 1902. Prvním přednostou dětské chirurgie a ortopedie byl MUDr. Václav Kafka starší (1869 – 1946). Přednostou dětské chirurgie se stal v roce 1903 a byl jím nepřetržitě 36 roků, tj. do roku 1939. Snažil se pěstovat dětskou chirurgii v plném rozsahu tak, jak bylo v těchto letech běžné. Současně se věnoval i ortopedii. Dalším přednostou se v roce 1939 stal prof. MUDr. Metod Mikula (1885 – 1965).

Dalším přednostou se stává prof. MUDr. Václav Kafka, DrSc. jr. (1902 – 1991). Za jeho působení byla v roce 1953 zřízena Fakulta dětského lékařství a z oddělení dětské chirurgie se stává Klinika dětské chirurgie. Prof. Kafka se věnoval především dětské urologii a stál u zrodu dětské kardiochirurgie. Pod jeho vedením se na klinice rozvíjela hrudní chirurgie a břišní chirurgie.

 V roce 1968 byl prof. Kafka penzionován a přednostou se stává prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc. (1912-2007). Hlavním zájmem prof. Tošovského byla dětská kostní traumatologie, vrozené vady gastrointestinálního ústrojí a náhlé příhody břišní v dětském věku. Současně byly na klinice řešeny děti s vrozeným hydrocefalem. Za jeho působení se z kliniky dětské chirurgie oddělilo oddělení dětské onkologie, které se později změnilo na Kliniku dětské onkologie a pod vedením prof.MUDr.Josefa Kouteckého,DrSc. se stalo jednou z největších dětských onkologických klinik v Evropě. Dále se osamostatnilo oddělení dětské neurochirurgie pod vedením prof.MUDr.Vladimíra Beneše,DrSc. a v roce 1978 vzniklo kardiocentrum, jehož chirurgická část přešla z Kliniky dětské chirurgie pod vedením prof.MUDr.Bohumila Hučína, DrSc.

 


V letech 1979 – 1990 byl přednostou Kliniky dětské chirurgie prof. MUDr. Miroslav Kabelka, DrSc. (1924 – 1995). Prof.Kabelka po návratu z dlouhodobého pobytu v USA zaváděl moderní metody v dětské chirurgii především v novorozenecké chirurgii a za jeho působení vzniklo první samostatné oddělení novorozenecké chirurgie v tehdejším Československu. Dále rozvíjel hrudní chirurgii, především chirurgii jícnu a zavedl nový operační postup v řešení střevní aganglionózy.

 


 

 

 

V letech 1990 - 2016 je přednostou Kliniky dětské chirurgie prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. (nar. 1949). V současné době se klinika specializuje na chirurgii novorozenců, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu, problematiku deformity stěny hrudní, hrudní chirurgii včetně miniinvazivní chirurgie, chirurgii jater, žlučových cest a pankreatu, anorektální malformace, nádory jater, ledvin, retroperitonea a problematiku plicních metastáz, dětskou urologii a polytraumata.
    Prof. Šnajdauf vedl kliniku více než 26 let. Na konci roku 2016 předává vedení kliniky svému nástupci. Současně s ním opustil funkci i kliniku jeho dlouholetý zdravotnický zástupce prim.Richard Fryč, který na kliniku nastoupil jako absolvent a primářem byl 21 let. Před ním byla zdravotnickou zástupkyní prof.Šnajdaufa prim.Božena Šintáková, pozdější náměstkyně ředitele nemocnice. Její předchůdkyní byla prim.Ludmila le Breux.
     Prof.Šnajdauf na klinice dále zůstal jako konzultant. 

 

Prof.MUDr.Michal Rygl,PhD. přednosta od roku 2017, promoval r.1989 na FDL UK (dnes 2.LF UK). Na KDCH nastoupil v r.1995. Zaměřuje se na léčbu vrozených vad a onemocnění jicnu a na pankreatobiliární chirurgii. Věnuje se operativě nedonošených. Jeho vědecká činnost je spojená s četnými publikacemi v české i zahraniční literatuře a s přednáškami na tuzemských i zahraničních kongresech. V roce 2016 byl jmenován profesorem dětské chirurgie.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY