Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie

V roce 1943 bylo v nové motolské nemocnici otevřeno chirurgické oddělení, jehož prvním přednostou byl profesor Jiří Diviš, který vedl oddělení do konce války. Okamžitě s koncem války se v květnu 1945 profesor Diviš vrátil na 2. chirurgickou kliniku a vedení chirurgického oddělení motolské nemocnice se ujal žák profesora Jiráska MUDr. Bohuslav Niederle. Krátce na to byl v červenci 1945 habilitován. Pod Niederlovým vedením získalo chirurgické oddělení brzy pověst jednoho z nejlepších pražských chirurgických pracovišť, se širokým spektrem činností a klinickou působností. V roce 1959 byl doc. Niederle jmenován profesorem. V červenci 1967se chirurgické oddělení stalo IV. chirurgickou klinikou tehdejší Fakulty všeobecného lékařství, a o čtyři roky později v roce 1971 Chirurgickou klinikou pro dospělé Fakulty dětského lékařství. Prof. Niederle vedl pracoviště 22 let až do roku 1975. Poté byl přednostou kliniky jmenován doc. MUDr. Vladimír Nahodil, CSc., krátce na to sestal profesorem; kliniku vedl prof. Nahodil do roku 1990. Za dobu působení prof. Nahodila dosáhlo sedm pracovníků kliniky vědecké hodnosti CSc. a čtyři byli habilitováni docenty chirurgie. Chirurgická klinika byla sídlem katedry chirurgie Fakulty dětského lékařství a Komise pro obhajobu kandidátských prací v oboru chirurgie. Klinika v tehdejší pavilónové nemocnici byla vícekrát přestavěna a rozšířena, byly zřízeny specializované ambulance a poradny – endoskopická, mammologická, traumatologická, později také koloproktologická, v nově postaveném pavilonu bylo urologické oddělení, vedené MUDr. Ivanem Kawaciukem. Jeho zásluhou se oddělení stalo klinikou, v jejím čele doc. Kawaciuk stál do roku 2009. I v pavilónové nemocnici byl chirurgický tým schopen poskytovat kvalitní a v některých profilech špičkovou péči, včetně akutní, poskytované bez výjimky 24 hodin denně, bez střídání a dlouho i bez účasti dalších specializovaných pracovišť. V letech 1990 – 1997 byl přednostou kliniky prof. MUDr. Josef Dvořák, CSc..

Od roku 1997, kdy se klinika přestěhovala do nové nemocnice, je v jejím čele prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.. V nové nemocnici klinika získala komfortní lůžková oddělení, špičkově vybavené operační sály a oddělení intenzivní péče, dobře vybavené ambulance a specializované poradny, včetně endoskopie. Blízká přítomnost a návaznost pracovišť dalších oborů umožnily rozšířit rozsah péče, provádění a bezpečnost velkých chirurgických výkonů.

V letech 2001 – 2007 byla součástí kliniky také traumatologie. V téže době poskytla Chirurgická klinika zázemí pro vytvoření dospělé neurochirurgie. Dlouhodobý odborný zájem a specializace pracovních skupin chirurgické kliniky, vyjádřená také přednáškami, publikacemi a granty, se týká chirurgie zažívacího traktu, zejména benigních i maligních onemocnění tenkého a tlustého střeva a konečníku, žlučových cest a pankreatu, benigních a zejména maligních chorob gastroduodena, lymfadenektomií při operacích pro nádor, léčby štítné žlázy a příštitných tělísek, včetně reoperací, komplexní péče o chirurgická onemocnění prsu a chirurgické intenzivní péče. Do spektra odborného zájmu dále patří parenterální a časná enterální výživa, endoskopie orální i aborální části GIT, funkční vyšetření anorekta a peroperační endoskopie.

Zvláštní pozornost věnuje Chirurgická klinika součinnosti s jinými pracovišti FN Motol. Například - pro inkontinentní pacienty po léčbě kongentálních malformací anorekta byly do praxe zavedeny implantace umělého svěrače, byla rozpracována a zavedena operační léčba lymfedému, především končetinového; pro obě metody získala klinika souhlas MZ. Se snahou zajistit pro všechny naše pacienty celé spektrum péče se od počátku roku 2012 spektrum činností rozšířilo o plastickou chirurgii.

Výuce mediků se motolská chirurgie věnuje již od r. 1945, tehdy pod vedením profesora Niederleho, od té doby nebyla nikdy přerušena. Ve stejném roce začala i výuka sester. Mezi prvými žákyněmi byly i samaritánky, které se vrátily s 1. čs. armádním sborem. Odhodlání a nadšení pomohly překonat počáteční podmínky výuky, která probíhala doslova „na zelené louce“ na trávníku před pavilonem, teprve později byla vybudována školící stanice pro žákyně Střední zdravotnické školy. Převratné změny ve zdravotnickém školství v posledním desetiletí změnily podobu i obsah lektorské činnosti vybraných sester při praktické výuce studentů. Dnes se podílejí na práci se studenty medicíny, NZO bakalářského studia, středních a vyšších pražských i mimopražských zdravotnických škol.

7. září 1990 změnily pražské lékařské fakulty svá původní zaměření a také názvy. Fakulta dětského lékařství se stala 2. lékařskou fakultou UK, pro kterou zůstala chirurgická klinika výukovou základnou. Soudobá výuka se týká obecné a speciální chirurgie pro posluchače LF UK, včetně výuky zahraničních studentů ve 4. - 6. ročníku a klinické propedeutiky ve 3. ročníku. Postgraduální výuka je zaměřena především na výchovu doktorandů. Klinika umožňuje stáže pre- i postgraduálním frekventantům a zahraničním studentům na praxích programu ERASMUS a akcích IFMSA. Chirurgická klinika pořádá specializované postgraduální kurzy a workshopy, např. endoskopického šití ve spolupráci s IPVZ, proktologické, resp. tyreoidální semináře, pro sestry a v gesci sester kurzy Komplexní péče o ženy po operaci prsu a kurzy péče o stomiky v Akademii ConvaTec. Po změně systému postgraduálního vzdělávání se klinika stala akreditovaným pracovištěm v oboru chirurgie a významně se podílí na nových nástavbových vzdělávacích programech koloproktologie a onkochirurgie.

 

prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Nahodil, DrSc.

Z lékařů motolské chirurgické kliniky se v různých údobích stali primáři oddělení, přednostové klinik a ředitelé nemocnic:

 

MUDr. K. Holubec                            – primář chirurgického oddělení, Vyškov

MUDr. K. Vrzal                                – vedoucí lékař urologického oddělení NsP, Praha 5

MUDr. J. Sudek                                – primář chirurgického oddělení, Rakovník

MUDr. F. Dedek                               – vedoucí lékař chirurgického oddělení NsP, Praha 5

MUDr. T. Bejšovec                           – primář chirurgického oddělení, Broumov

prof. MUDr. J. Knobloch, DrSc.        – primář chirurgického oddělení

                                                              Nemocnice Na Míčánkách, Praha 10

doc. MUDr. I. Kawaciuk, CSc.         – přednosta Urologické kliniky UK 2. LF a FN Motol, 

                                                              Praha

prof. MUDr. F. Antoš, CSc.              – přednosta Chirurgické kliniky UK 1. LF a IPVZ,

                                                              FN Na Bulovce, Praha

doc. MUDr. J. Trnka, CSc.                – ředitel Nemocnice Sv. Alžběty v Praze 2

doc. MUDr. J. Mašek, CSc.              – primář chirurgického oddělení

                                                              Nemocnice Na Františku, Praha

prim. MUDr. J. Svoboda                   – primář chirurgického oddělení Nemocnice Vysočany, 

                                                              Praha, nyní primář chirurgického oddělení Oblastní

                                                              nemocnice Příbram

doc. MUDr. J. Šimša, Ph.D.              – primář chirurgického oddělení, Oblastní nemocnice

                                                              Kolín, nyní přednosta Chirurgické kliniky FTN a UK

                                                              1. LF 

MUDr. S. Holobrada                                     – ředitel Oblastní nemocnice Příbram

MUDr. Petr Polouček                        – náměstek ředitele pro LPP Oblastní nemocnice

                                                              Příbram

MUDr. Pavel Horák                          – primář Chirurgické kliniky FN Na Bulovce a UK 1.

                                                              LF v Praze

MUDr. Ronald Pospíšil                     – primář chirurgického oddělení Oblastní nemocnice

                                                              Kladno

prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY