Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie

O nové nemocnici na levém břehu Vltavy se uvažovalo od 30. let minulého století. Vzhledem k 2. světové válce musel být však ambiciózní návrh změněn v projekt barákové nemocnice – Zweigestelle Hilfskrankenhaus in Motol. Nemocnice v Motole zahájila svůj provoz 4. ledna 1943. Součástí prvních šesti oddělení bylo také oddělení chirurgie. Profesor Jiří Diviš byl prvním přednostou tohoto oddělení. V té době patřil mezi významné české chirurgy jak v oblasti břišní, tak hrudní chirurgie. V roce 1925 jako první chirurg na světě provedl plicní metastazektomii. I přes strasti války a problémy, které s sebou nesou nová nemocnice a provoz oddělení, profesor Diviš vynikal klidnou povahou, oddělení vedl demokraticky a ke svým spolupracovníkům se choval velmi ohleduplně a vedl je k samostatnému rozhodování.


Po skončení války převzal vedení oddělení prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc., žák profesora Jiráska. V té době se nemocnice již osamostatnila jako Statní všeobecná veřejná nemocnice v Praze-Motole. Profesor Niederle pokračoval v budování oddělení i kliniky. Zpočátku zde nebyla posluchárna, přednášelo se v létě na trávníku, když uhodila zima a mrazy, přednášky se přesunuly do upraveného objektu plicního oddělení. Věnoval se podobně jako profesor Jirásek chirurgii v celé její šíři, což je v současné době pro nás nepředstavitelné. Věnoval se urologii, neurochirurgii nebo ortopedii. Největší zájem měl však o chirurgii břišní a endokrinochirurgii, zejména o operativu štítné žlázy. Za jeho působení vychoval mnoho zručných chirurgů, na klinice vznikla endoskopická část, nebo oddělení s intenzivně chirurgickou péčí. Za 29 let ve funkci přednosty kliniky posunul naše pracoviště mezi etablované pražské chirurgické kliniky. Profesor Niederle na klinice vyžadoval vzorný pořádek, vynikal přísností a náročností. Na sklonku svého života se mu dostalo velkého uznání. V roce 1991 se stal laureátem Purkyňovy ceny a dále obdržel v roce 1999 titul Rytíř lékařského stavu.

 

V roce 1975 se přednostou kliniky stal prof. MUDr. Vladimír Nahodil, DrSc. Podobně jako jeho předchůdce dál pokračoval v rozvoji kliniky, kdy musel postupně prosadit a realizovat četné stavební úpravy chirurgické kliniky. Věnoval se hlavně operacím štítné žlázy. V této oblasti prioritně zavedl, v ČSR do té doby neprováděnou, totální thyreoidektomii. Zasloužil se o vyčlenění urologického ordinariátu z chirurgické kliniky ve prospěch vytvoření samostatného urologického oddělení pod vedením docenta Kawaciuka. Tak vznikla urologická klinika ve FN Motol. To byl začátek další nevyhnutelné atomizace medicíny a chirurgie.

 

 

V roce 1990 se stal přednostou kliniky prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. Tento vynikající učitel, brilantní chirurg a laskavý kolega a člověk začal svoji chirurgickou dráhu u profesora Niederleho v roce 1968. Věnoval se hlavně chirurgii štítné žlázy. Jeho monografie Chirurgická anatomie a technika operací štítné žlázy je pokládána za velice ceněnou. Kromě chirurgie se profesor Dvořák do současnosti věnuje malování a jeho obrazy je možné shlédnout na výstavách na různých chirurgických pracovištích.

 

V dubnu 1997 se přednostou kliniky stal prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. V témže roce se klinika přestěhovala z dočasného barákového pavilonu do moderního monobloku nové nemocnice. Pacienti získali komfortní a moderní lůžkové oddělení, velice dobře vybavené operační sály. Nedílným benefitem pro pacienty byla snadná dostupnost ostatních oborů medicíny, což umožnilo další zkvalitnění péče o pacienty. To pomohlo profesoru Hochovi dál rozvinout prioritní programy kliniky, hlavně koloproktologický program. V rámci tohoto programu se na klinice provádí od roku 2018 robotické operace konečníku a tlustého střeva.

 

V listopadu 2020 se stal přednostou kliniky doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D.

Současná chirurgická klinika se snaží pokračovat v tom, co nás naučili naši předchůdci. V laskavém přístupu k pacientům i kolegům a zejména profesionální péči o naše pacienty, kdy standard kvality péče byl vždy, během posledních 80 let existence naší kliniky, na vysoké úrovni.

 

 

 

 

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY