Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie

Plicní oddělení bylo v motolské nemocnici otevřeno již při jejím vzniku, 4.1.1943. Prvním primářem byl věhlasný český pneumoftizeolog prof. MUDr. Jaroslav Jedlička, DrSc. (1943-1945). Dalšími vedoucími pracovníky byli prim. MUDr. Antonín Platil (1945-1978), doc. MUDr. Jan Münz, CSc. (1978-1984) a prim. MUDr. Vladimír Mikulenka CSc. (1984-1992).

Zprvu se jednalo s 230 lůžky o největší oddělení motolské nemocnice, postupně se však s poklesem počtu nemocných tuberkulózou a s otevřením dalších plicních oddělení v Praze i jejím okolí počet lůžek zmenšoval. Současně však docházelo k nárůstu počtu netuberkulózních nemocných. Od roku 1979 pracuje poradna pro nemocné s bronchiálním astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí a od roku 1987 jako první v českých zemích i poradna pro dospělé nemocné s cystickou fibrózou. Bronchoskopie byly prováděny již od konce 50. let, vlastní funkční laboratoří pracoviště disponuje od roku 1981. V roce 1990 byla lůžková část přestěhována z již nevyhovující barákové nemocnice do provizorních prostor v budově Léčebny dlouhodobě nemocných. O téhož roku na oddělení probíhá pre- i postgraduální výuka.

Nový pavilon TRN (oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí ) byl otevřen v roce 1992 a zásluhou prim. Mikulenky se jednalo o jedno z nejmodernějších pneumologických pracovišť v České republice. Otevření jednotky intenzivní péče v roce 1993 se však prim. Mikulenka již nedočkal. Dalšími vedoucími pracovníky byli prof. Vladimír Vondra (1993-1997) a prof. Miloslav Marel (1997-2003). V roce 1994 se součástí oddělení stává i poliklinické zařízení TRN pro Prahu 5. V devadesátých letech se rozvíjí především intervenční bronchologie, včetně řešení nádorových a nenádorových stenóz velkých dýchacích cest. Dále se zlepšuje péče o nemocné s plicní rakovinou se zavedením moderních radioterapeutických i chemoterapeutických postupů. V oblasti intenzivní péče se začíná uplatňovat neinvazivní ventilační podpora. Velká pozornost je věnována i nemocem pleury. V návaznosti na zahájení programu transplantace plic koncem devadesátých let se naše pracoviště stalo partnerem III. chirurgické kliniky FN Motol v přípravě nemocných k transplantaci plic a v následné potransplantační péči o tyto pacienty.

Dne 15.12.2002 se Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) FN Motol stává Pneumologickou klinikou UK 2. LF a  FN Motol. Přednostou byl jmenován doc. MUDr. Jaromír Musil Ph.D. (2003-2010). Po roce 2000 dochází k dalšímu rozšíření diagnostických i terapeutických možností - nové bronchologické diagnostické metody, biologická léčba plicní rakoviny, dlouhodobě působící bronchodilatancia v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci, atd. V roce 2005 je zřízena poradna pro odvykání kouření, od roku 2006 je funkční laboratoř vybavena přístrojem pro vyšetření vydechovaného NO u nemocných s bronchiálním astmatem. Pracoviště se účastní i klinických studií, jsou řešeny grantové projekty týkající se časné detekce plicní rakoviny a vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu. Pracovníci kliniky se aktivně účastní odborných setkání doma i v zahraničí a jsou publikačně aktivní.

Od 1.8.2017 vede kliniku  MUDr. Libor FIla, PhD.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY