Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vážené pacientky, vážení pacienti, vážení rodiče. Vítejte na stránkách Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých FN Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

 

Naše klinika poskytuje od roku 1978 operační léčbu onemocnění mozku, míchy a periferních nervů u dětí i dospělých. Jak dětská, tak dospělá část kliniky zajišťuje mnohostrannou péči zahrnující celé spektrum léčby v oboru neurochirurgie. Tým kliniky, kromě přednosty, tvoří 16 lékařů a více než 30 sester, kteří jsou pacientům stále k dispozici na lůžkových odděleních, ambulanci nebo v době pohotovostních služeb. 

Hlavním mottem kliniky je péče orientovaná na pacienta, využívající nejmodernějších diagnostických a léčebných metod a miniinvazivních, šetrných operačních přístupů. Klinika dále těží z úzké interdisciplinární spolupráce v rámci univerzitního komplexu Fakultní nemocnice v Motole. 

Stěžejní programy naší kliniky zahrnují: 

 • Operativa gliových nádorů a mozkových metastáz - zde využíváme pokročilé metody peroperační navigace a monitorace nervových funkcí včetně operací při vědomí a peroperační fluorescence. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Onkologickou klinikou a Ústavem patologie a molekulární medicíny a dlouhodobá dispenzarizační péče pacientů. 
 • Operativa nezhoubných nádorů - zejména meningiomů, nádorů lební baze, komorového systému, míchy a jejích obalů a nádorů zasahujících do oblasti neurokrania.
 • Cévní neurochirurgie - operační řešení kavernomů, aneuryzmat, arterio-venozních malformací, revaskularizační operace.
 • Epileptochirurgie - ve spolupráci s Klinikou dětské neurologie a Neurologickou klinikou poskytujeme komplexní neurochirurgickou péči při diagnostice a léčbě celého spektra epileptologie.
 • Hydrocefalus - endoskopické řešení či zkratové operace. 
 • Spinální chirurgie - operační řešení degenerativního onemocnění páteře (výhřezy plotének, základní spondylochirurgické výkony, miniinavazivní operativa páteře).
 • Chirurgie periferních nervů - léčba úžinových syndromů, ošetření poranění a tumorů periferních nervů.
 • Kraniocerebralní trauma, poranění mozku a lebečních kostí - observace poraněného nevyžadující operační léčbu; chirurgické výkony řešící poranění a jeho krátko- i dlouhodobé následky.
 • Kraniostenozy - otevřené či endoskopické komplexní řešení a dlouhodobé sledování celého spektra vrozených vývojových vad lebky.
 • Páteřní dysrafizmy - operační řešení vrozeného nedokonalého uzávěru neurální trubice; dlouhodobá péče o pacienty až do dospělého věku.
 • Léčba spasticity - především implantace baklofenové pumpy. 

Provádění náročných neurochirurgických výkonů se neobejde bez kvalitního vybavení; naše klinika disponuje nejmodernější technikou: operační mikroskopy, exoskop, endoskop, navigace, neuromonitorace, ultrazvukový aspirátor nádorové tkáně, rtg zesilovače… 

Ročně provádíme téměř 1500 výkonů na 2 operačních sálech. Pooperační péče je zajištěna na jednotkách intenzivní péče jak v dětské (6 lůžek), tak v dospělé části (6 lůžek). 

Dětské oddělení kliniky je největší svého druhu nejen v České republice, ale patří k těm větším i v rámci Evropy. K dispozici je 12 standardních lůžek a 6 lůžek JIPových. Přítomnost rodičů menších dětí po celou dobu hospitalizace je samozřejmostí. Oddělení pro dospělé disponuje 18 lůžky, z toho je 6 pooperačních (JIP), a jedním nadstandardním lůžkem. 

Dalším významným úkolem kliniky je výzkum v oblasti neurochirurgicky léčených onemocnění, vývoj nových léčebných metod, výuka studentů a lékařů v rámci postgraduálního vzdělávání. Na klinice působí 4 docenti, školitelé v oblasti postgraduálního studia, jsou zde vedeny jak dizertační, tak diplomové práce.

V našich specializovaných ambulancích můžete nalézt u odborných lékařů odpověď na Vaše otázky a problémy. Kvalita naší práce je pod stálým dohledem. Standardy a ukazatele poskytované péče jsou opakovaně sledovány akreditačním procesem a je hodnoceno jejich plnění. 

Pobyt v nemocnici nepatří k příjemným obdobím života dospělého, natož dítěte. Přesto se celý tým Neurochirurgické kliniky vynasnaží, abyste se během pobytu na naší klinice cítili tak dobře a bezpečně jak to jen bude možné. 

                                                                                       Přednosta kliniky: Doc. MUDr. Vladimír Beneš Ph.D.

                                                                                                           Sekretariát tel. 224 432 501

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY