Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vážené pacientky, vážení pacienti, vážení rodiče. Vítejte na stránkách Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých FN Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

 

Naše klinika poskytuje od roku 1978 operační léčbu onemocnění mozku, míchy a periferních nervů u dětí i dospělých. Jak dětská, tak dospělá část kliniky zajišťuje mnohostrannou péči zahrnující celé spektrum léčby v oboru neurochirurgie. Tým kliniky, kromě přednosty, tvoří 16 lékařů a více než 30 sester, kteří jsou pacientům stále k dispozici na lůžkových odděleních, ambulanci nebo v době pohotovostních služeb. 

Hlavním mottem kliniky je péče orientovaná na pacienta, využívající nejmodernějších diagnostických a léčebných metod a miniinvazivních, šetrných operačních přístupů. Klinika dále těží z úzké interdisciplinární spolupráce v rámci univerzitního komplexu Fakultní nemocnice v Motole. 

Stěžejní programy naší kliniky zahrnují: 

 • Operativa gliových nádorů a mozkových metastáz - zde využíváme pokročilé metody peroperační navigace a monitorace nervových funkcí včetně operací při vědomí a peroperační fluorescence. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Onkologickou klinikou a Ústavem patologie a molekulární medicíny a dlouhodobá dispenzarizační péče pacientů. 
 • Operativa nezhoubných nádorů - zejména meningiomů, nádorů lební baze, komorového systému, míchy a jejích obalů a nádorů zasahujících do oblasti neurokrania.
 • Cévní neurochirurgie - operační řešení kavernomů, aneuryzmat, arterio-venozních malformací, revaskularizační operace.
 • Epileptochirurgie - ve spolupráci s Klinikou dětské neurologie a Neurologickou klinikou poskytujeme komplexní neurochirurgickou péči při diagnostice a léčbě celého spektra epileptologie.
 • Hydrocefalus - endoskopické řešení či zkratové operace. 
 • Spinální chirurgie - operační řešení degenerativního onemocnění páteře (výhřezy plotének, základní spondylochirurgické výkony, miniinavazivní operativa páteře).
 • Chirurgie periferních nervů - léčba úžinových syndromů, ošetření poranění a tumorů periferních nervů.
 • Kraniocerebralní trauma, poranění mozku a lebečních kostí - observace poraněného nevyžadující operační léčbu; chirurgické výkony řešící poranění a jeho krátko- i dlouhodobé následky.
 • Kraniostenozy - otevřené či endoskopické komplexní řešení a dlouhodobé sledování celého spektra vrozených vývojových vad lebky.
 • Páteřní dysrafizmy - operační řešení vrozeného nedokonalého uzávěru neurální trubice; dlouhodobá péče o pacienty až do dospělého věku.
 • Léčba spasticity - především implantace baklofenové pumpy. 

Provádění náročných neurochirurgických výkonů se neobejde bez kvalitního vybavení; naše klinika disponuje nejmodernější technikou: operační mikroskopy, exoskop, endoskop, navigace, neuromonitorace, ultrazvukový aspirátor nádorové tkáně, rtg zesilovače… 

Ročně provádíme téměř 1500 výkonů na 2 operačních sálech. Pooperační péče je zajištěna na jednotkách intenzivní péče jak v dětské (6 lůžek), tak v dospělé části (6 lůžek). 

Dětské oddělení kliniky je největší svého druhu nejen v České republice, ale patří k těm větším i v rámci Evropy. K dispozici je 12 standardních lůžek a 6 lůžek JIPových. Přítomnost rodičů menších dětí po celou dobu hospitalizace je samozřejmostí. Oddělení pro dospělé disponuje 18 lůžky, z toho je 6 pooperačních (JIP), a jedním nadstandardním lůžkem. 

Dalším významným úkolem kliniky je výzkum v oblasti neurochirurgicky léčených onemocnění, vývoj nových léčebných metod, výuka studentů a lékařů v rámci postgraduálního vzdělávání. Na klinice působí 4 docenti, školitelé v oblasti postgraduálního studia, jsou zde vedeny jak dizertační, tak diplomové práce.

V našich specializovaných ambulancích můžete nalézt u odborných lékařů odpověď na Vaše otázky a problémy. Kvalita naší práce je pod stálým dohledem. Standardy a ukazatele poskytované péče jsou opakovaně sledovány akreditačním procesem a je hodnoceno jejich plnění. 

Pobyt v nemocnici nepatří k příjemným obdobím života dospělého, natož dítěte. Přesto se celý tým Neurochirurgické kliniky vynasnaží, abyste se během pobytu na naší klinice cítili tak dobře a bezpečně jak to jen bude možné. 

                                                                                       Přednosta kliniky: Doc. MUDr. Vladimír Beneš Ph.D.

                                                                                                           Sekretariát tel. 224 432 501

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY