Listopadka 2023 – XVI. edukačně-odborná konference

Listopadka 2023, XVI. edukačně-odborná konference pracovní skupiny kardiologických sester a spřízněných profesí České kardiologické společnosti z.s. je za námi a byla to skvělá událost. Letošním tématem bylo: Kardiologie a multioborové spolupráce.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli k úspěchu této nezapomenutelné události.
Rádi bychom poděkovali hostu, prof. MUDr. Petrovi Ošťádalovi, Ph.D., přednostovi Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, a zároveň nově zvolenému předsedovi České kardiologické společnosti z.s.. Jeho řeč a zkušenosti přinesly nový rozměr konferenci a inspiraci v oblasti kardiologie.
Velké poděkovaní patří také Mgr. Janě Kovalčíkové, vrchní sestře Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, která za výbor PS KSSP, ČKS zajišťovala organizaci konference.
Cíl PS Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS podporovat a rozšiřovat vzdělávání v oboru napříč nemocnicemi zůstává nadále prioritou. Společně je možné dosáhnout významných pokroků ve zlepšování péče o kardiologické pacienty.
Příští rok na shledanou.
Skip to content