Více lůžek pro novorozence i rodičky po porodu

Tisková zpráva ze dne 18. října 2022 – Moderně zrekonstruovanou Jednotku specializované péče pro novorozence i nové Oddělení šestinedělí otevírá Fakultní nemocnice v Motole pro maminky, které se rozhodnou rodit v největší české nemocnici, kde se v loňském roce narodilo přes 2700 dětí. FN Motol je specializovaným zdravotnickým pracovištěm s nejširší mezioborovou kooperací v léčení dospělých, ale i dětských pacientů. Perinatologické centrum motolské nemocnice je unikátní kromě jiného tím, že zajišťuje a koordinuje komplexní péči o novorozence s různými vrozenými vývojovými vadami.

Jednotka specializované péče pro novorozence je místem, kde probíhá poporodní adaptace a léčba předčasně narozených novorozenců (od dokončeného 34. týdne), jejichž krevní oběh je stabilní, nevyžadují dechovou podporu, ale musí být sledováni a podle potřeby i léčeni pod zvýšeným dohledem lékařů a dětských sester. Na toto oddělení jsou překládány i původně vážněji nemocné, resp. předčasně narozené děti z Jednotky intenzivní resuscitační péče po stabilizaci životních funkcí a také děti, které se narodily v jiných nemocnicích a potřebují specializovanou péči, např. v případě prodloužené poporodní adaptace, lehké nezralosti, vrozených vývojových vad různých orgánů, před a pooperační péče nezralých dětí, k zajištění infuzní léčby, nutnosti dlouhodobé léčby a složitějších mezioborových vyšetření s předpokladem delší hospitalizace.

Díky rekonstrukci jsme mohli navýšit počet lůžek z původních 12 na současných 21. To představuje významné zvýšení dostupnosti novorozenecké specializované péče pro děti jak z Prahy, tak i celé České republiky. Dosud se stávalo, že jsme kvůli plné obsazenosti lůžek na této jednotce nemohli přijmout i několik dětí týdně, což se otevřením zrenovované Jednotky specializované péče stává fakticky nemožným,“ říká doc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Novorozenci jsou po dobu hospitalizace na tomto oddělení umístěni v inkubátorech, a to ve dvou prostorných pokojích s celkovou kapacitou 15 lůžek. Další 3 dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím a komfortním vybavením (TV, lednice, telefon) slouží pro maminky před propuštěním, aby si mohly vyzkoušet, jak pečovat o své miminko, včetně případného podávání léků po propuštění do domácí léčby, ale i prakticky natrénovat správnou pohybovou rehabilitaci.

Nové pokoje nadstandardního ubytování maminek po porodu

Rekonstrukcí se rozrůstá i lůžková kapacita možností péče o maminky v šestinedělí. Dosud FN Motol disponovala nadstandardy na dvou odděleních pro šestinedělky, která mají celkem 30 lůžek. Na každém z nich se nachází tři jednolůžkové pokoje. Nově k nim přibude toto třetí oddělení pro maminky v šestinedělí s kapacitou 5 jednolůžkových pokojů.

„Vnímáme potřeby budoucích maminek, které si přejí tento typ pobytu po porodu. Poskytne jim dostatek soukromí a pohodlí v moderním a co nejvíce domácím prostředí. Nové poporodní oddělení jsme vybudovali zejména s ohledem na tato přání. Od dnešního dne tedy můžeme poskytnout možnost jednolůžkového ubytování až 11 maminkám a jejich miminkům,“ říká JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel FN Motol.

Pokoje pro maminky jsou stylově moderně zařízeny, s vlastním sociálním zařízením, televizorem, ledničkou, varnou konvicí a WiFi. Cena za pobyt je na všech jednolůžkových pokojích je stejná, a to 2 200 Kč za den (pro matku a její doprovod). Na novém lůžkovém oddělení šestinedělí se bude o maminky a jejich děti starat zkušený tým empatických porodních asistentek a neonatologických sestřiček.

Délka hospitalizace po nekomplikovaném spontánním porodu se pohybuje v rozmezí 3 – 4 dnů, po nekomplikovaném císařském řezu pak 4 – 5 dnů. „Věřím, že díky komfortnímu vybavení pokojů a celkové příjemné atmosféře navozující pocit domova prožijí u nás maminky se svým miminkem první krásné společné okamžiky,“ dodává přednosta kliniky doc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D.

Technická specifikace
Průběh:                        leden 2022 – červenec 2022
Celková investice:         cca 60 mil. Kč

Kontakt pro média:

Pavlína Danková, tel: 724 227 503, e-mail: pavlina.dankova@fnmotol.cz

Tisková zpráva ke stažení:  Více lůžek pro novorozence i rodičky po porodu (475 KB)

Skip to content