Virtuální realita pomáhá při léčbě mozkových nádorů

PROZETA POMÁHÁ FN MOTOL PŘI LÉČBĚ NÁDORŮ MOZKU

Praha, 26. května 2023 – Česká technologická společnost Prozeta vyvinula v úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole software využívající 3D virtuální realitu pro léčebné a diagnostické využití. Tento inovativní software pomáhá při zvolení správného rehabilitačního postupu před i po operaci mozkového nádorového onemocnění. Díky tomu je pak možné zefektivnit léčebně rehabilitační možnosti u nádorů vestibulárního aparátu mozku.

Využití virtuální reality představuje novou a velmi slibnou metodu, která má velký potenciál rozšířit léčebné a rehabilitační možnosti pro pacienty trpícími nádorovými onemocněními. Na projektu vývoje software pro Fakultní nemocnic v Motole pod vedením docenta MUDr. Zdeňka Čady, Ph.D. z Kliniky ušní, nosní, krční 2. LF UK a FN Motol pracoval nejmladší vývojový tým společnosti Prozeta ve složení Daniel Purš a Jakub Všetečka.

Ve virtuální realitě je možné simulovat přirozené vnímání pohybu tak, jak jej vnímá mozek pacienta. Pacient je pak za pomoci virtuální reality vystaven vhodným scénám, které co nejvíce napodobují reálné situace, a tím dochází ke zvýšení efektu pooperační rehabilitace. Těmto 3D počítačovým simulacím je pacient vystaven už před samotnou operací.

„Jsme nadšeni, že můžeme představit tento inovativní software pro 3D virtuální realitu vyvinutý ve spolupráci se společností Prozeta. Tato technologie představuje významný pokrok v léčbě nádorů mozku, který nám umožní zlepšit rehabilitační postupy a v konečném důsledku zlepšit celkovou péči a výsledky našich pacientů,” říká doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.

Tím, že budou mít lékaři FN v Motole k dispozici výsledky z tohoto šetření již před chirurgickým výkonem, budou moci zavést vhodná rehabilitační opatření a přesně stanovit jejich indikační kritéria. Efekt této rehabilitace bude hodnocen především pomocí dotazníků, elektrofyziologických metod a klinického neuroontologického vyšetření.

„Z dokončení softwaru pro FN v Motole máme velkou radost. Jsme hrdí na to, že jsme mohli spolupracovat s Nemocnicí Motol na uvedení tohoto inovativního řešení do života. Naším cílem je poskytnout lékařům výkonný nástroj, který může zlepšit možnosti léčby a rehabilitace pacientů s nádory mozku a v konečném důsledku pozitivně ovlivnit jejich životy,“ uvedl Daniel Purš, vedoucí vývoje za společnost Prozeta.

Tisková zpráva: TZ_Virtuální realita pomáhá při léčbě mozkových nádorů

 

Skip to content