Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Lékař

Lékař /lékařka pro Urologickou kliniku
Pracoviště: Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Požadavky:

---  Vedoucí lékař/lékařka ambulance: Ukončená LF, specializovaná způsobilost v oboru urologie, zdrav. způsobilost a trestní bezúhonnost, volné místo na plný úvazek.

---  Sekundární lékař/ka:  Ukončená LF, zdrav. způsobilost a trestní bezúhonnost, zástup za MD na plný úvazek.

Datum nástupu: dohodou
Náplň práce:

Práce na akreditovaném pracovišti 2. typu, které se specializuje na uroonkologii, rekonstrukční a miniinvazivní operativu.

Kontakt:

Písemné nabídky včetně CV zašlete nejpozději do 3.4.2017 na e-mail: urologie@fnmotol.cz  .

Poznámky:

Možnost dalšího odborného růstu včetně operativy, možnost externího postgraduálního studia, dobré finanční ohodnocení, ubytování a další zaměstnanecké benefity.

Zdravotnický zástupce přednosty Pneumologické kliniky 2. LF UK a FNM - výběrové řízení
Typ: Výběrové řízení
Pracoviště: Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Požadavky: LF, specializovaná způsobilost v oboru pneumologie a ftizeologie, min. 5 let praxe v oboru,  organizační a řídící schopnosti, aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka, dobrá uživatelská znalost PC (MS Office, UNIS), orientace v ekonomice zdravotnictví.[/p]
Datum nástupu: po ukončení v.ř.
Kontakt:

K přihlášce doložit: životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, lustrační osvědčení dle zákona č. 451/91 Sb.*), čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/91 Sb.*), doklad o členství v ČLK, doklad o zdravotní způsobilosti a dvě reference od odborných ručitelů.

Přihlášky zašlete v obálce s označením „ Výběrové řízení “ do 30.6.2017 na sekretariát personální náměstkyně FN v Motole, V Úvalu 84,  150 06 Praha 5.

*)  nevztahuje se na uchazeče narozené po 17.11.1971.

Lékař/lékařka pro dermatovenerologické oddělení
Typ: Volné místo na úvazek 0,6
Pracoviště: Oddělení dermatovenerologie
Požadavky:

Ukončený základní kmen v dermatovenerologii podmínkou, specializovaná způsobilost v oboru přednostně, praxe v ambulanci výhodou, aktivní znalost min. 1 světového jazyka vítáme, ochota pracovat v kolektivu a dobrá znalost PC podmínkou.

Datum nástupu: dohodou
Náplň práce:

Práce lékaře na ambulanci při úvazku 0,6

Kontakt:

Prim. MUDr. Alena Machovcová, PhD, MBA, Dermatovenerologické oddělení, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5;  alena.machovcova@fnmotol.cz  , tel.:  224438752.

 

Poznámky:

Možnost dalšího profesního růstu, ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity.

Anesteziolog/intenzivista Kliniky anesteziologie, resuscitace a int. medicíny 2. LF UK a FN Motol
Typ: Volné místo
Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a int. medicíny 2. LF UK a FN Motol
Požadavky: Specializovaná způsobilost v oboru, případně ukončený základní kmen v oboru; aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka, dobrá uživatelská znalost PC, úvazek dle dohody.[/p]
Datum nástupu: dohodou
Kontakt: Písemné nabídky s CV zašlete na adresu: Sekretariát Kliniky anesteziologie, resuscitace a int. medicíny 2. LF UK a FN Motol, FN Motol, V Úvalu 84,  150 06 Praha 5, nebo na e-mail: tomas.vymazal@fnmotol.cz . radka.klozova@fnmotol.cz  . Info na tel.: 22443 5401, 5403.[/p]
Poznámky:

Nabízíme zajímavou práci ve všech oblastech oboru na největším pracovišti v rámci ČR, možnost dalšího odborného růstu, ubytování pro mimopražské a další zaměstnanecké benefity.

Lékař/lékařka pro oddělení hematologie
Typ: Volné místo
Pracoviště: Oddělení klinické hematologie
Požadavky:

Atestace v oboru hematologie nebo alespoň probíhající příprava k atestaci velmi vítána; minimálně ukončení základního interního kmene.

Datum nástupu: dohodou
Náplň práce:

Převážně klinická práce na ambulanci a stacionáři oddělení. Plný úvazek.

Kontakt:

Písemné nabídky včetně CV zasílejte na sekretariát Oddělení klinické hematologie, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, e-mail:  stanislava.kuncova@fnmotol.cz   ,  ivana.hochova@fnmotol.cz . Informace na tel.:  22443 5101.

Poznámky: Nabízíme zajímavou klinickou práci s možností dalšího vzdělávání, moderní pracovní prostředí, příjemný kolektiv a odpovídající platové ohodnocení, možnost ubytování pro mimopražské a další zaměstnanecké benefity.[/p]
Lékař/lékařka pro Pneumologickou kliniku 2. LF UK a FNM
Typ: volné místo
Pracoviště: Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Požadavky:

Požadujeme alespoň zakončený interní kmen, přednostně specializovanou způsobilost z pneumologie a ftizeologie.

Datum nástupu: dohodou
Kontakt:

Písemné nabídky s CV zasílejte na sekretariát Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol  nebo na adresu: Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. , Přednosta Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5,  miloslav.marel@fnmotol.cz  , tel.: 22443 6601.

Poznámky:

Nabízíme možnost profesního růstu, uplatnění ve vědecké práci, velmi dobré finanční ohodnocení, ubytování pro mimopražské a další zaměstnanecké benefity.

Sekundární lékař/ka pro Centrum následné péče
Typ: Volné místo
Pracoviště: Centrum následné péče - LDN
Požadavky:

Atestace v oboru geriatrie, případně ukončený základní interní kmen vítáme,; plný úvazek.

Datum nástupu: Nástup dohodou
Kontakt:

Prim. MUDr. Martina Nováková, CNP - LDN, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5;  martina.novakova@fnmotol.cz  ;

Poznámky:

Možnost dalšího profesního růstu, ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity

Lékař /lékařka pro Kliniku spondylochirurgie
Typ: Volné místo
Pracoviště: Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
Požadavky:

Min. ukončená LF a zájem o obor; AJ nebo jiný sv. jazyk a praxe v oboru výhodou; schopnost pracovat na prestižním ale i náročném pracovišti; spolehlivost, odpovědnost, proklientský přístup. Plný úvazek.

Datum nástupu: dle dohody
Kontakt:

Sekretariát Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol paní Renata Zachová, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 , Praha 5;  tel.: 22443 2581, renata.zachova@fnmotol.cz  ; nebo  as. MUDr. Jan Kryl, zástupce primáře, tel.: 777 237 501,  jan.kryl@fnmotol.cz  ;

Poznámky:

Nabízíme: velmi dobré platové podmínky, práci v mladém kolektivu, profesní růst v oboru, možnost ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity.

Lékař/lékařka na služby pro OUP a LSPP dospělých
Typ: Volné místo
Pracoviště: Oddělení urgentního příjmu pro dospělé, Lékařská pohotovostní služba
Požadavky:

VŠ, specializovaná způsobilost.

Datum nástupu: Dohodou
Náplň práce:

Zajištění provozu LSPP pro dospělé : ve všední dny 19-7 hod., o víkendech a svátcích 7-19 a 19-7 hod.

Kontakt:

Prim. MUDr. Lenka Kozlíková, Oddělení urgentního příjmu a LSPP pro dospělé, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5,  lenka.kozlikova@fnmotol.cz    , Info tel.: 22443 6713, 22443 6708.

Poznámky:

Velmi dobré platové ohodnocení, přátelský kolektiv, práce na novém a moderním pracovišti.

Lékař/lékařka pro Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol
Typ: volné místo
Pracoviště: Kardiologická klinika 2. LF UK a FNM
Požadavky:

Ukončené studium LF, absolvování společného interního kmene a zapsání do přípravy ke kardiologické atestaci výhodou  (event. akceptujeme i absolventa LF), nadstandardní zájem o obor, schopnost týmové práce, znalost AJ výhodou. Plný úvazek.

Datum nástupu: dohodou
Náplň práce:

Kontakt:

Přednosta kliniky prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., Kardiologická klinika 2. LF UK a FNM, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5; josef.veselka@fnmotol.cz  ; irini.tasiula@fnmotol.cz ,  tel.: 22443 4900-1,

Poznámky:

Možnost odborného i osobního růstu, ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity

Lékař/ka pro Oddělení revmatologie dětí a dospělých
Typ: Volné místo
Pracoviště: Oddělení revmatologie dětí a dospělých
Požadavky:

Specializovaná způsobilost v oboru revmatologie/dětská revmatologie případně ukončený základní kmen v oboru nebo před jeho ukončením.

Datum nástupu: dohodou
Náplň práce:

Převážně klinická práce na ambulanci, stacionáři oddělení, v centru biologické léčby. Plný nebo částečný úvazek.

Kontakt:

Písemné nabídky s CV zasílejte na adresu: Oddělení revmatologie dětí a dospělých, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, nebo na e-mail:  sarka.urbancova@fnmotol.cz  .

Poznámky:

Nabízíme: zajímavou práci s možností odborného růstu, odpovídající finanční hohodnocení, přátelský kolektiv, ubytování pro mimopražské a další zaměstnanecké benefity.

Lékař/lékařka - na OUP a LSPP pro děti
Typ: Volné místo
Pracoviště: Oddělení urgentního příjmu a LSPP pro děti
Požadavky:

Specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství, zájem o

urgentní medicínu, aktivní znalost AJ, plný úvazaek.

Datum nástupu: dohodou
Náplň práce:

 

Kontakt:

Prim. MUDr. Jitka Dissou, Odd. urgentního příjmu a LSPP pro děti, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5;  e-mail: jitka.dissou@fnmotol.cz .

Poznámky:

Nabízíme: možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu v nově rozvíjejícím se oboru dětské urgentní medicíny, moderní příjemné prostředí, neobyčejné laboratorní zázemí, výbornou praxi, možnost ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY