Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Lékař

Lékař - ostatní činnosti
Typ: volné místo
Pracoviště: Oddělení pro styk se zdravotními pojišťovnami
Požadavky:

VŠ vzdělání (lékařská fakulta), dobrá znalost práce na PC, praxe ve zdravotnictví. Znalost metodiky vykazování zdravotní péče, UNISu a FN Motol vítána. Samostatnost,odpovědnost a organizační schopnosti.

Datum nástupu: 1.12.2017
Náplň práce:

Administrativní práce dle požadavků nadřízeného pracovníka a samostatné agendy - centra se Zvláštní smlouvou, kontrola stanovených pravidel pro preskripci léků a zdravotnických prostředků, spolupráce při revizích zdravotních pojišťoven (ZP), korespondence a komunikace se ZP a s pracovišti FNM.

Kontakt:

Písemné nabídky včetně životopisu zasílejte na Odd. pro styk se ZP, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 nebo na e-mail: vladimira.fruhaufova@fnmotol.cz , info tel.: 224 436 227.

Poznámky:

Plný úvazek, možnost ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity.

Zdravotnický zástupce přednosty Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
Typ: Výběrové řízení
Pracoviště: Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Požadavky: LF, specializovaná způsobilost v oboru kardiologie, min. 10 let praxe v oboru,  organizační a řídící schopnosti, aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka, dobrá uživatelská znalost PC (MS Office, UNIS), orientace v ekonomice zdravotnictví.[/p]
Datum nástupu: Po ukončení výběrového řízení
Kontakt:

Přihlášky zašlete v obálce s označením „ Výběrové řízení “ do 15.12..2017 na sekretariát personální náměstkyně FN v Motole, V Úvalu 84,  150 06 Praha 5.

K přihlášce doložit: životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, lustrační osvědčení dle zákona č. 451/91 Sb.*), čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/91 Sb.*), doklad o členství v ČLK, doklad o zdravotní způsobilosti a dvě reference od odborných ručitelů. 

*)  nevztahuje se na uchazeče narozené po 17.11.1971.

 

Lékař / lékařka pro urgentní příjem dospělých
Typ: Volné místo
Pracoviště: Oddělení urgentního příjmu pro dospělé pacienty
Požadavky:

---- Lékař/lékařka se specializovanou způsobilostí v oboru (interna, všeobecné praktické lékařství, chirurgie, ARO nebo urgentní medicína): samostatnost, schopnost vést tým, komunikační schopnosti. Znalost cizího jazyka výhodou. Minimální úvazek 0,5.

---- Lékař lékařka se zájmem o obor urgentní medicína: ukončená LF, komunikační schopnosti, znalost cizího jazyka výhodou, plný úvazek.

Datum nástupu: dohodou
Náplň práce:

Práce v nepřetržitém provozu (12 hodinové směny) na zcela novém moderním pracovišti fakultní nemocnice s vysokým obratem pacientů s nejrůznějším spektrem diagnóz.

Kontakt:

Písemné nabídky včetně CV zasílejte na adresu: prim. MUDr. Lenka Kozlíková, Oddělení urgentního příjmu pro dospělé, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 nebo na e-mail.:  lenka.kozlikova@fnmotol.cz   , Info tel.: 22443 6713, 702 092 144.

Poznámky:

Velmi dobré finanční ohodnocení, možnost dalšího profesního růstu, ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity.

Lékař/lékařka pro Kliniku nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF
Typ: volné místo
Pracoviště: Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol
Požadavky:

--- Lékař/ka na ambulanci nukleární medicíny: specializovaná způsobilost v oboru nukleární medicína, případně základní interní nebo radiologický kmen (akceptujeme i zájemce v přípravě) s předpokladem zařazení do oboru nukl. medicína. Plný úvazek.

--- Lékař/ka endokrinolog pro práci v multidisciplinárním týmu se zaměřením na péči o nemocné s karcinomy štítné žlázy a neuroendokrinními tumory. Požadujeme specializovanou způsobilost v oboru endokrinologie, případně základní interní kmen (možno i v přípravě). Termín nástupu od 1. 1. 2018.

 

Datum nástupu: dohodou
Kontakt:

Prim. MUDr. Kateřina Táborská, Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5,  katerina.taborska@fnmotol.cz  ; Info tel.:  22443 4660.

Poznámky:

---  Nabízíme možnost dalšího profesního a vědeckého růstu (doktorandské studium Ph.D.), zajímavou práci na hybridním přístroji SPECT/CT, příjemné pracovní prostředí, týden dovolené navíc, ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity.

---- Nabízíme příjemné pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené, v případě zájmu možnost vědeckého růstu (doktorandské studium Ph.D.), velmi dobré finanční ohodnocení. Ubytování pro mimopražské a další zaměstnanecké benefity.

Lékař/lékařka pro dermatovenerologické oddělení
Typ: Volné místo na úvazek 0,6
Pracoviště: Oddělení dermatovenerologie
Požadavky:

Ukončený základní kmen v dermatovenerologii podmínkou, specializovaná způsobilost v oboru přednostně, praxe v ambulanci výhodou, aktivní znalost min. 1 světového jazyka vítáme, ochota pracovat v kolektivu a dobrá znalost PC podmínkou.

Datum nástupu: dohodou
Náplň práce:

Práce lékaře na ambulanci při úvazku 0,6

Kontakt:

Prim. MUDr. Alena Machovcová, PhD, MBA, Dermatovenerologické oddělení, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5;  alena.machovcova@fnmotol.cz  , tel.:  224438752.

 

Poznámky:

Možnost dalšího profesního růstu, ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity.

Anesteziolog/intenzivista Kliniky anesteziologie, resuscitace a int. medicíny 2. LF UK a FN Motol
Typ: Volné místo
Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a int. medicíny 2. LF UK a FN Motol
Požadavky: Specializovaná způsobilost v oboru, případně ukončený základní kmen v oboru; aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka, dobrá uživatelská znalost PC, úvazek dle dohody.[/p]
Datum nástupu: dohodou
Kontakt: Písemné nabídky s CV zašlete na adresu: Sekretariát Kliniky anesteziologie, resuscitace a int. medicíny 2. LF UK a FN Motol, FN Motol, V Úvalu 84,  150 06 Praha 5, nebo na e-mail: tomas.vymazal@fnmotol.cz . radka.klozova@fnmotol.cz  . Info na tel.: 22443 5401, 5403.[/p]
Poznámky:

Nabízíme zajímavou práci ve všech oblastech oboru na největším pracovišti v rámci ČR, možnost dalšího odborného růstu, ubytování pro mimopražské a další zaměstnanecké benefity.

Lékař/lékařka pro genetické poradenství
Typ: Zástup za MD (do prosince roku 2018)
Pracoviště: Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM
Požadavky:

Podmínkou ukončené studium LF a zájem o obor. 

Datum nástupu: dohodou
Náplň práce:

Specializované genetické poradenství pro infertilní páry, spolupráce na úseku asistované reprodukce, výzkumná činnost.

Kontakt:

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a CV zasílejte na adresu: MUDr. Marína Zámečníková,  ÚBLG 2. LF UK a FNM, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, nebo na e-mail:  marina.zamecnikova@fnmotol.cz  , tel.: 22443 3525, 22443 3579 (pouze úterý až čtvrtek).

Poznámky:

Možnost odborného růstu, ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity.

Lékař/ka internista pro kliniku ORL
Typ: volné místo
Pracoviště: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
Požadavky:

Specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství, zájem o obor, plný úvazek, vysoké pracovní nasazení.

Datum nástupu: 1.1.2018
Kontakt:

Písemné nabídky včetně CV zasílejte do 31.12.2017 na adresu: RNDr. Věra Ungerová, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5;  vera.ungerova@fnmotol.cz  ;

Poznámky:

Nabízíme práci v přátelském kolektivu na špičkovém chirurgickém pracovišti, možnost profesního růstu, ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity.

Lékař/lékařka pro Pneumologickou kliniku 2. LF UK a FNM
Typ: volné místo
Pracoviště: Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Požadavky:

Akceptujeme ukončenou LF, zakončený interní kmen vítán, výhodou specializovaná způsobilost v oboru pneumologie a ftizeologie. Nutností je uživatelská znalost práce na PC. Vítáme komunikační schopnosti, znalost cizího jazyka.

Datum nástupu: dohodou
Kontakt:

Písemné nabídky s CV zasílejte na adresu: Prim. MUDr Lucie Valentová Bartáková, Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM, FN Motol, v Úvalu 84, 150 06 Praha 5, nebo na  e-mail: lucie.valentova-bartakova@fnmotol.cz , Info tel.: 22443 6601, 22443 6657.

Poznámky:

Nabízíme možnost profesního a vědeckého růstu, exkluzivní práci v programu transplantace plic, možnost subspecializace dle vlastních preferencí ( pneumoonkologie, bronchologie, vč. intervenční, nemoci s bronchiální obstukcí, cystická fibróza atd. ), velmi dobré finanční ohodnocení, příjemné pracovní prostředí, týden dovolené navíc, ubytování pro mimopražské a další zaměstnanecké benefity.

Sekundární lékař/ka pro Centrum následné péče
Typ: Volné místo
Pracoviště: Centrum následné péče - LDN
Požadavky:

Atestace v oboru geriatrie, případně ukončený základní interní kmen vítáme,; plný úvazek.

Datum nástupu: Nástup dohodou
Kontakt:

Prim. MUDr. Martina Nováková, CNP - LDN, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5;  martina.novakova@fnmotol.cz  ;

Poznámky:

Možnost dalšího profesního růstu, ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity

Sekundární lékař / lékařka - pediatr
Typ: Volné místo
Pracoviště: Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
Požadavky:

Specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství (případně ukončený pediatrický kmen), zájem o obor dětská pneumologie nebo gastroenterologie. Předpokládá se vysoké pracovní nasazení a motivace, schopnost sloužit pohotovostní služby, znalost AJ.

Datum nástupu: dohodou
Kontakt:

Písemné nabídky s CV zasílejte do 15.10.2017 na sekretariát Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 nebo na e-mail:  vera.urbanova@fnmotol.cz  ;  Info tel.: 22443 2002.

Poznámky:

Možnost dalšího profesního růstu, získání zkušeností v nejprestižnější a největší dětské nemocnici ve střední Evropě, ubytování pro mimopražské, široké spektrum zaměstnaneckých benefitů.

Lékař /lékařka pro Kliniku spondylochirurgie
Typ: Volné místo
Pracoviště: Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
Požadavky:

Min. ukončená LF a zájem o obor; AJ nebo jiný sv. jazyk a praxe v oboru výhodou; schopnost pracovat na prestižním ale i náročném pracovišti; spolehlivost, odpovědnost, proklientský přístup. Plný úvazek.

Datum nástupu: dle dohody
Kontakt:

Sekretariát Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol paní Renata Zachová, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 , Praha 5;  tel.: 22443 2581, renata.zachova@fnmotol.cz  ; nebo  as. MUDr. Jan Kryl, zástupce primáře, tel.: 777 237 501,  jan.kryl@fnmotol.cz  ;

Poznámky:

Nabízíme: velmi dobré platové podmínky, práci v mladém kolektivu, profesní růst v oboru, možnost ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity.

Lékař/lékařka pro Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol
Typ: volné místo
Pracoviště: Kardiologická klinika 2. LF UK a FNM
Požadavky:

Ukončené studium LF, absolvování společného interního kmene a zapsání do přípravy ke kardiologické atestaci výhodou  (event. akceptujeme i absolventa LF), nadstandardní zájem o obor, schopnost týmové práce, znalost AJ výhodou. Plný úvazek.

Datum nástupu: dohodou
Kontakt:

Přednosta kliniky prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., Kardiologická klinika 2. LF UK a FNM, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5; josef.veselka@fnmotol.cz  ; irini.tasiula@fnmotol.cz ,  tel.: 22443 4900-1,

Poznámky:

Možnost odborného i osobního růstu, ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity

Lékař/lékařka pro Onkologickou kliniku
Typ: Volné místo
Pracoviště: Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Požadavky:

--- Sekundární lékař/ka pro pracoviště radiační onkologie. Podmínkou je zařazení do oboru radiační onkologie; ukončení interního kmene vítáno. Plný úvazek.

--- Sekundární lékař pro lůžkovou část pracoviště: Podmínkou je zařazení do oboru klinická onkologie, ukončení interního kmene vítáno. Plný případně zkrácený úvazek.

Datum nástupu: ihned nebo dohodou
Kontakt:

Závazné nabídky s CV zasílejte na adresu:  Sekretariát Onkologické kliniky 2. LF UK a FNM, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5 nebo na e-mail: alena.koutska@fnmotol.cz  ; Informace na tel.: 22443 4701.

Poznámky:

Možnost odborného růstu, velmi dobré finanční ohodnocení, ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY