Informace pro zájemce o zaměstnání ze států mimo EU

Cizinec se může ucházet pouze o pracovní místo, které je zveřejněno na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR https://www.mpsv.cz/web/cz/postup-cizince jako vhodné pro cizince a je neobsazené více jak 1 měsíc.

Podmínkou k zaměstnání cizince ze zemí mimo EU v České republice je pracovní a pobytové vízum = zaměstnanecká karta.

O zaměstnaneckou kartu žádá cizinec na zastupitelském úřadu České republiky ve své vlasti. K žádosti dokládá: pas, fotografii, potvrzení o ubytování v ČR, pracovní smlouvu se zaměstnavatelem V ČR, výpis z rejstříku trestů a doklad o zdravotní způsobilosti ne starší 6 měsíců. Rovněž doklad o odborné způsobilosti.

Zaměstnanecká karta se vydává na dobu zaměstnání, nejdéle na 2 roky.

Pokud se cizinec uchází o pracovní místo zdravotníka (lékař, zdravotní sestra, laborant apod.), musí ještě získat rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v ČR, které vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR a to:

– na dobu určitou maximálně na 1 rok na základě pozvání zdravotnického zařízení v ČR k nabývání odborných znalostí nebo praktických zkušeností,

– na dobu neurčitou na základě úspěšného složení aprobační zkoušky.

V obou případech je nutná Nostrifikace získaného zdravotnického vzdělání a znalost českého jazyka na úrovni 2a.

Více informací o uznávání kvalifikací zdravotníků – cizinců mimo EU

Skip to content