Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Ambulance

Neurologická ambulance

Vedoucí lékař:

MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.,  tel. 224 436 860

Zástupce vedoucího lékaře:

MUDr. Eva Vašková,  tel. 224 436 860

Lékaři ambulance:

MUDr. Aleš Homola, Ph.D.

MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

MUDr. Zuzana Matoušová

MUDr. Tomáš Nedělka

Staniční sestra:

Bušová Martina, tel. 224 436 860

 

Provoz ambulance

V rámci ambulantní částí Neurologické kliniky jsou pacienti ošetřováni v akutní příjmové ambulanci, která je od 1. 6. 2015 umístěna v prostorách Oddělení urgentního příjmu dospělých (patro -P, recepce uprostřed haly) a ve specializovaných poradnách, které jsou umístěny ve 2. patru, uzlu D.

Příjmová ambulance

Neurologická příjmová ambulance poskytuje ošetření nemocným s akutním postižením nervového systému odeslaným cestou praktického lékaře či obvodního neurologa, případně oddělením urgentního  příjmu dospělých. Hlavním úkolem je stanovit základní diagnózu a rozhodnout, zda je nutná hospitalizace na neurologickém lůžku.

Jestliže to vyžaduje Váš zdravotní stav, budete vyšetřeni neurologem týž den a bude Vám následně doporučena návazná péče nemocniční popřípadě ambulantní. 

Vzhledem k provozním a  kapacitním možnostem Vám doporučujeme v neakutních případech vyhledat vyšetření v nejbližší neurologické ambulanci v místě bydliště. V případě nejasností konzultujte prosím svého praktického lékaře.

Pokud trpíte onemocněním vyžadujícím opakovaná neurologická vyšetření / kontroly, prosíme, abyste vyhledali péči některého z ambulantních neurologů mimo naši nemocnici. Z kapacitních důvodů není bohužel možné dlouhodobé sledování pacientů na příjmové ambulanci naší kliniky.

Ordinační hodiny:  Pondělí až pátek    8:00 - 16:00

Pro neodkladné případy je příjmová ambulance otevřena ve všední dny do 19:00 (poslední pacient je přijat k vyšetření v 18:30).

Náhlé, zdraví nebo život ohrožující stavy (např. podezření na cévní mozkovou příhodu) jsou  nepřetržitě  ošetřovány na Oddělení urgentního příjmu dospělých (podlaží -P) s trvalou dostupností neurologického konziliáře.

Specializovaná centra a poradny

V rámci kliniky jsou zřízeny následující poradny a centra. Podrobnosti najdete v následujících odkazech:

 

Postup při objednávání superkonziliárního vyšetření:

V případě, že jste již léčeni pro neurologické onemocnění a Váš lékař požaduje od naší kliniky expertní posouzení (druhý názor), potřebujeme předem dodání příslušné dokumentace – viz níže.

Žádosti o superkonziliární ambulantní vyšetření zasílejte písemně na adresu:

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol  - ambulance
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Popřípadě mailem: neurologickaambulance@fnmotol.cz

K žádosti prosím přiložte:

-                       souhrn a žádost o vyšetření od Vašeho lékaře

-                       kopie dosud provedených vyšetření event. zpráv z předchozích hospitalizací

-                       Vaši adresu + telefonický kontakt/email.

Na základě Vámi zaslaných dokumentů Vám vybereme nejvhodnějšího lékaře a sdělíme Vám  termín vyšetření. V odůvodněných případech Vás pozveme k hospitalizaci. 

K vyšetření (případně hospitalizaci) si vyžádejte dříve provedená zobrazovací vyšetření ( vyšetření CT či magnetickou rezonancí ) na CD. Alternativou je zaslání elektronickou formou systémem ePACS, které může zprostředkovat Váš lékař.

Váš lékař může též kontaktovat přímo lékaře našich poraden a domluvit se s nimi na vyšetření.

 

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY