Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Ambulance

Ambulantní činnost Ústavu imunologie pro dětskou část FN Motol probíhá na dětské poliklinice, dětský monoblok, přízemí vlevo - ambulance imunologie a alergologie. V týchž prostorách je i denní stacionář pro aplikace intravenózních imunoglobulinů dětským pacientům s protilátkovými imunodeficity. Tyto prostory jsou po rekonstrukci provedené v r. 1997 vyhovující.

Ambulance klinické imunologie a alergologie a denní stacionář pro dospělé, ambulance sídlí v Modrém pavilonu - uzel D, přízemí.

Ambulance dospělá

Tel.:+420 224 435 983,  224 435 976

Přijímáme pouze objednané pacienty! Poslední pacient 30 minut před koncem ordinační doby.

Ordinační hodiny:

MUDr.  Eva Vernerová
sestra:  Martina Sainerová
  dopoledne odpoledne
úterý 8,30 - 12,00 hod. 13,00 - 15,30 hod. biologická léčba
středa   14,15 - 15,30 hod.
čtvrtek 8,30 - 12,00 hod. 13,00-15,30 hod. (mimo 2. čtvrtek v měsíci)Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
sestra: Martina Sainerová
  dopoledne odpoledne
středa 8,30 - 12,00 hod.  Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
sestra: Martina Sainerová
  dopoledne odpoledne
pátek 8,00 - 12,00 hod.  MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.
sestra: Martina Sainerová
  dopoledne odpoledne
pondělí 9,30 - 12,00 hod. 13,00 - 15,30 hod. biologická léčba
úterý
8,00 - 12,00 hod. stacionář

středa 8,30 - 12,00 hod.

14,15 - 15,30 hod.

biologická léčba

pátek 8,00 - 12,00 hod.  MUDr. Tomáš Milota
sestra: Michaela Čížková
  dopoledne odpoledne
pondělí 9,30 - 12,00 hod. 13,00 - 15,30 hod.
čtvrtek 8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 15,30 hod. (mimo 2. čtvrtek v měsíci
pátek 8,00 - 12,00 hod. stacionář  

 MUDr. Rudolf Horváth
sestra: Martina Sainerová
  dopoledne odpoledne

úterý

8,00 - 12,00 hod.

 
MUDr. Marta Sobotková
sestra: Martina Sainerová

dopoledne odpoledne
pondělí
9,30 - 12,00 hod.

12,30 - 15,00 hod.

čtvrtek

8,00 - 12,00 hod. 13,00 - 15,30 hod.MUDr. Eliška Kopelentová
sestra: Michaela Čížková

dopoledne odpoledne
středa
8,00 - 12,00 hod. 14,15 - 15,30 (pouze pro objednané)MUDr. Zuzana Střížová
sestra: Martina Sainerová
úterý
8,00 - 12,00 hod. 13,00 - 15,30
pátek
9,30 - 12,30
Ambulance dětská

Tel.:+420 224 433 737,  224 433 732

Ordinační hodiny:

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.  
sestra: Bc. Petra Lišková  
   dopoledne  odpoledne
úterý 9,00 - 13,00 hod.  MUDr. Radana Zachová  
sestra: Bc. Petra Lišková,  Michaela Čížková
   dopoledne  odpoledne
pondělí 9,30 - 13,00 hod.  14,00 - 15,00 hod.
úterý 9,00 - 13,00 hod. stacionář

čtvrtek 9,30 - 13,00 hod.
pátek 9,00 - 13,00 hod. stacionář
MUDr. Andrea Poloučková  
sestra: Bc. Petra Lišková  
   dopoledne  odpoledne
středa 8,30 - 12,00 hod. 14,00 - 15,30 hod.MUDr. Helena Kubešová
sestra: Jiřina Svobodová

dopoledne odpoledne
pondělí 9,30 - 12,30 hod. 13,00 - 15,00 hod.
úterý 8,00 - 12,00 hod. 13,00 - 15,00 hod.
čtvrtek 8,00 - 12,00 hod. 13,00 - 15,00 hod.
pátek 8,00 - 13,00 hod.

 
MUDr. Markéta Bloomfield
sestra: Bc. Petra Lišková, Bc. Dita Růčková

dopoledne odpoledne
pondělí 9,00 - 12,00 hod.
úterý 8,00 - 10,00 hod.MUDr. Adam Klocperk
sestra: Bc. Petra Lišková
čtvrek
9,00 - 12,00 hod.
pátek
9,00 - 12,00 hod.Očkovací centrum

Tel.:+420 224 433 735

Dětské očkovací centrum při Ústavu imunologie Fakultní nemocnice v Motole zajišťuje konzultační činnost a očkování pro dětské pacienty:

  • po transplantaci kostní dřeně, před a po transplantacích orgánů
  • s autoimunitními onemocněními
  • s porušenou funkcí imunitního systému (imunodeficiencí), sledované v odborných ambulancích. imunologie, revmatologie, ev. jiné specializace- gastroenterologie, nefrologie, endokrinologie aj., s imunosupresivní léčbou nebo biologickou cílenou léčbou
  • po odstranění sleziny nebo s poruchou funkce sleziny
  • pacientů po nádorovém nebo hematologickém onemocnění (sestavení individuálního očkovacího plánu 3 měsíce po ukončení léčby)
  • se závažnými předchozími reakcemi po očkování (vysoké teploty 40- 41°C, reakce v místě vpichu přesahující 10 cm v průměru, trvající > 3 dny, abscesy v místě vpichu, neurologické reakce jako neutišitelný křik, hypotonicko- hyporesponzivní syndrom, postvakcinační encefalopatie, postvakcinační encefalomyelitidy, polyradikuloneuritidy, křeče, regres psychomotorického vývoje)
  • s alergickými reakcemi po očkování ( provedení alergologického vyšetření k určení možného příčinného alergenu, rozhodnutí o očkování a jeho provedení)
  • se závažnějšími projevy alergie (anafylaktická reakce v minulosti, generalizovaný atopický ekzém, potravinová alergie s klinickými projevy)

Konzultační činnost pro odborné specialisty a očkující lékaře poskytujeme pouze pokud se týká problematiky výše uvedených skupin pacientů. Pro ostatní dotazy je pro očkující lékaře Vakcinologickou společností zřízena poradna na stránkách www.vakcinace.eu (telefonická i emailová).
Telefonické konzultace o očkování rodičům neposkytujeme.
Obecné konzultace o očkování pro rodiče poskytuje ošetřující praktický lékař pro děti a dorost.
Naše centrum neřeší problematiku individuálních plánů na žádost rodičů u dětí bez zdravotní indikace.

Potvrzení o kontraindikaci očkování u indikovaných pacientů před nástupem do školky vystavujeme pouze u dětí v naší dispenzární péči. V ostatních případech je povinen potvrzení vystavit  pratický lékař pro děti a dorost nebo odborný specialista.

Pacienty přijímáme do péče na základě písemného doporučení od praktického lékaře nebo odborného specialisty, pro vyšetření je nutno přiložit zprávu s důležitými zdravotními daty o pacientovi, eventuelně posledními výsledky vyšetření, závěrem vyšetření odborným specialistou.

Ordinační hodiny:

MUDr. Veronika Sýkorová
sestra: Hana Korešová

dopoledne odpoledne
pondělí 9,30 - 12,30 hod. 14,00 - 15,30 hod.
úterý 8,00 - 12,00 hod. 14,00 - 15,00 hod.
středa 8,00 - 12,30 hod. 14,00 - 15,30 hod.
čtvrtek 8,00 - 12,30 hod. 14,00 - 15,30 hod.
pátek 8,00 - 12,00 hod.
MUDr. Jitka Škovránková
sestra: Hana Korešová

dopoledne odpoledne
úterý 8,00 - 12,30 hod. 14,00 - 15,30 hod.
středa 8,00 - 12,00 hod.
čtvrtek 8,00 - 12,00 hod. 14,00 - 15,30 hod.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY