Ambulance

Ambulantní část kliniky zahrnuje několik ambulancí pro nově příchozí, děti v aktuálně probíhající léčbě a pro dlouhodobě sledované pacienty.

Ambulanci navštěvují děti, jejichž zdravotní stav umožňuje pravidelné ambulantní kontroly a nevyžaduje hospitalizaci.

Součástí ambulantního sledování je i péče o pacienty, kteří úspěšně ukončili léčbu a u nichž pravidelné kontroly umožní včasný záchyt případného relapsu onemocnění (tzv. dispenzarizace).

V ambulantní péči vedeme také děti několik let po ukončení onkologické léčby, u nichž sledujeme možné pozdní následky terapie.

Součástí našeho pracoviště je rovněž specializovaná ambulance pro děti po transplantaci kostní dřeně, ambulance pro pacienty s hemangiomem, neuroonkologická ambulance, ambulance pro pacienty s hemofilií a s neonkologickými krevními nemocemi.

Ordinační hodiny jednotlivých ambulancí a lékařů najdete v tabulce (kliknutím na obrázek otevřete PDF dokument):

 • Objednání jednotlivých pacientů k vyšetření v některé z ambulancí je nutné provést telefonicky na výše uvedených telefonních číslech (Hematologie - všeobecná ambulance: objednávání pacientů telefonicky +420-22443-3841 - pondělí až pátek, pouze v době 9:30 – 12:00).
 • Objednávání pacientů k prvnímu vyšetření je možné s doporučením praktického, nebo jiného odborného lékaře.
 • Není možné objednávat pacienty na určitou hodinu a to především vzhledem k nutnosti vstupního laboratorního vyšetření.
 • Objednávání jednotlivých pacientů koordinují lékaři a sestry jednotlivých ambulancí z důvodu nutnosti řady specializovaných vyšetření a výkonů, které je nutno řešit individuálně.
 • Pořadí pacientů určuje lékař - rozhoduje zpravidla čas zpracování laboratorních vzorků, zdravotní stav, případně dostupnost ordinované chemoterapie a krevních derivátů.

 


 

 

Typ ambulance Lékaři

Ambulance hematologie - všeobecná

 • vstupní vyšetření nově příchozích pacientů

 • ambulantní péče o dlouhodobě sledované pacienty po hematologické léčbě (dispenzarizace)

 • trakt B dětského monobloku FN Motol, 6. patro

 • tel.: +420-22443-3841, -3846

 • objednávání pacientů telefonicky: +420-22443-3841 - pondělí až pátek, pouze v době 9:30 – 12:00

 • MUDr. Ivana Hadačová

Ambulance onkologie - všeobecná

 • vstupní vyšetření nově příchozích pacientů

 • ambulantní péče o děti v aktuálně probíhající onkologické léčbě

 • nová budova dětské onkologie – budova č. 23 (ozařovny), 1. patro

 • tel.: +420-22443-6445

Hematologický stacionář

 • ambulantní péče o děti v aktuálně probíhající hematologické léčbě

 • trakt G dětského monobloku FN Motol, 5. patro

 • tel.: +420-22443-6438, -6565, -6568

Ambulance hematologie - transplantace

 • ambulantní péče o děti po transplantaci kostní dřeně

 • trakt G dětského monobloku FN Motol, 5. patro

 • tel.: +420-22443-6537, -6451

Ambulance hematologie - krvácivé choroby

 • péče o děti s hemofilií a jinými typy krvácivých chorob

 • trakt B dětského monobloku FN Motol, 6. patro

 • tel.: +420-22443-6537

Ambulance onkologie - dlouhodobé sledování

 • dispenzární péče o pacienty po onkologické léčbě

 • ambulance pozdních následků

 • nová budova dětské onkologie – budova č. 23 (ozařovny), 1. patro

 • tel.: +420-22443-6444

Ambulance onkologie – hemangiomy

 • péče o pacienty s hemangiomem (1x měsíčně, pátek)

 • nová budova dětské onkologie – budova č. 23 (ozařovny), 1. patro

 • tel.: +420-22443-6445

Ambulance pro Hodgkinův lymfom

 • péče o pacienty s Hodgkinovým lymfomem

 • nová budova dětské onkologie – budova č. 23 (ozařovny), 1. patro

 • tel.: +420-22443-6444

Ambulance neuroonkologie

 • péče o pacienty s onkologickým onemocněním mozku a míchy

 • nová budova dětské onkologie – budova č. 23 (ozařovny), 1. patro

 • tel.: +420-22443-6445