Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN v Motole II

Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/14.08963

Stručná charakteristika projektu: V roce 2009 byl realizován projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra onkologické péče FN v Motole, na nějž tento druhý projekt tématicky bezprostředně navazuje.

Projekt z 14. časově omezené výzvy pro oblast podpory 3.2.IOP byl částečně dotován z grantu Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Realizace projektu začala 1. 12. 2013 a byl ukončen k 30. 6. 2015.  Celková konečná výše projektu byla 122 801 095,89 Kč.

Fakultní nemocnice se projektem zaměřila na zvýšení kvality radiační léčby a modernizaci  zobrazovacích diagnostických technologií v KOC FN Motol, které společně s kooperační skupinou ÚVN  a Nemocnicí Na Homolce zajišťuje komplexní péči  o onkologicky nemocné.

Tento projekt byl v souladu s plány rozvoje nemocnice a je součástí koncepce onkologické péče v ČR. Modernizace a obnova přístrojů a pořízení nové technologie umožnilo zvýšit kvalitu poskytované péče a snížit nutnou radiační zátěž pacientů.

Z projektu byly pořízeny následující přístroje:

 • SPECT CT
 • Spect kamera
 • MR 1,5 T
 • Dozimetrie
 • 2 ultrazvuky
 • CT Multispirál
 • Skiagrafie
 • 2 digitální pojízdné RTG
 • Diagnostický elektronový mikroskop
 • Automat barvící
 • Automat na zpracování tkání
Skip to content