Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN v Motole III

Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/19.09754

Stručná charakteristika projektu: V letech 2014 – 2015 byl realizován projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra onkologické péče FN v Motole II, na nějž tento třetí projekt tematicky bezprostředně navazuje. Nový projekt z 19. časově omezené výzvy pro oblast podpory 3.2.IOP je  částečně dotován z grantu Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je v souladu s plány rozvoje nemocnice a je součástí koncepce onkologické péče v ČR.

Z projektu bude pořízen nový mamografický přístroj pro kliniku zobrazovacích metod FN v Motole.

Skip to content