Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra fakultní nemocnice v Motole

Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/13.08664

Stručná charakteristika projektu: Tento projekt byl předložen v rámci 13. výzvy IOP. Probíhal od roku 2013 a byl k 30. 4. 2015 zdárně ukončen. Týká se jednoho z klíčových oddělení FN v Motole – Iktového centra, které je součástí sítě iktových center v ČR. Projekt byl akreditován na základě Věstníku MZ ČR 2010, č. 8.

Cílem projektu bylo prostřednictvím navýšení kapacit, modernizace a obnovy technického a přístrojového vybavení Iktového centra fakultní nemocnice v Motole zlepšit kvalitu poskytované léčebné a rehabilitační péče.

Za přispění Evropského fondu pro regionální rozvoj byly v rámci projektu v celkové hodnotě 21.369.483,95 Kč pořízeny tyto přístroje:

  • přístroj CT,
  • transkraniální ultrazvuk
  • centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí,
  • 5 ks lůžek vybavených pro intenzivní péči včetně antidekubitních matrací
  • přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou,
  • přístrojové vybavení pro reedukaci postury a lokomoce,
  • motodlaha ramenního kloubu,
  • motomed pro terapii horních a dolních končetin,
  • motomedy do lůžka.
Skip to content